Zoekresultaten

Lüdenscheidsingel opnieuw open

De werken aan de viaduct van de Lüdenscheidsingel naderen de eindfase. Vanaf donderdagavond 19 december is de Lüdenscheidsingel opnieuw beschikbaar is voor gemotoriseerd verkeer.

In juni 2012 begon de eerste fase van de werken aan de Lüdenscheidsingel met het verwijderen van de wegbekleding en de waterdichtende laag van het viaduct. Tijdens die werken bleek dat de brugdekplaat in zeer slechte staat was. Daarom werd het hele brugdek vervangen. De werken om de brug volledig te vernieuwen begonnen in mei 2013. Het brugdek werd tot op de fundering opgebroken en alles kreeg een nieuw wegdek. De verlichtingspalen verhuisden naar de zijkant van de rijweg. De aannemer verving ook de oude brugvoegen waardoor er minder geluidshinder voor de omwonenden zal zijn.

Zodra het viaduct heropent, zal het busverkeer vlotter richting station kunnen rijden door de nieuwe gescheiden busbaan. Voor voetgangers en fietsers verandert de situatie. Uit veiligheidsoverwegingen heeft het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams Brabant in samenspraak met de stad Leuven en de politie beslist om voortaan geen fietsers en voetgangers meer toe te laten op de viaduct. Het oude fietspad was immers te smal en niet op een veilige manier afgescheiden van het autoverkeer. Bovendien moest er ruimte vrijkomen voor een busbaan.

Voor fietsers is sinds de aanvang van de werken al een voorlopige omleiding van kracht tussen de Mechelse Poort en het Artoisplein. Na de werken blijft deze route dus van kracht. Er komt een definitieve signalisatie om ze aan te geven. Deze route blijft van kracht tot er in de toekomst een nieuw dubbelrichtingsfietspad wordt aangelegd naast de Lüdenscheidsingel, aan de kant van de buitenring. Dat toekomstige fietspad zal starten aan de Vaartvest en zal onder het viaduct van de Lüdenscheidsingel doorlopen tot aan het kruispunt van de Mechelsesteenweg (N26).

Heropbouw Lüdenscheidsingel deze week gestart

Het Agentschap Wegen en Verkeer meldt dat dat ze deze week (week van 26 augustus 2013) terug starten met de heropbouw van het viaduct van de Lüdenscheidsingel: het deel tussen de Mechelsesteenweg (N26) en het Engels Plein wordt eerst terug opgebouwd. Ondertussen wordt verder gewerkt aan de afbraak van andere delen van het viaduct, waardoor de Kolonel Begaultlaan en de Aarschotsesteenweg ‘s nachts nog steeds beurtelings afgesloten worden.

Enkele nuttige data:

  • De Lüdenscheidsingel blijft nog tot eind 2013 afgesloten.
  • Tot eind september worden de Kolonel Begaultlaan en de Aarschotsesteenweg (N19) ‘s nachts beurtelings afgesloten tijdens de afbraakwerken.
  • Vanaf 16 september wordt de Schuiteniersbrug gedurende een week afgesloten. Dit is de stalen basculabrug over het Kanaal Leuven-Dijle op de Kolonel Begaultlaan in Wilsele onder het viaduct van de A2/E314.

Meer informatie kan je vinden in het persbericht van het agentschap Wegen en Verkeer.

Onderhoudswerken aan viaduct Lüdenscheidsingel

Op 1 augustus 2012 beginnen de onderhoudswerken aan het viaduct Lüdenscheidsingel. Dit is het stuk van de ring rondom Leuven tussen de Mechelsepoort en het Joanna-Maria Artoisplein. De onderhoudswerken bestaan uit de volgende fases:

  • In augustus en september zal slechts 1 rijstrook beschikbaar zijn in beide rijrichtingen.
  • In oktober en in november zal het verkeer in de richting van het Joanna-Maria Artoisplein gebruik kunnen maken van 2 versmalde rijstroken. In de richting van de Mechelsepoort beschikt het verkeer nog steeds over maar 1 rijstrook.
  • Na de werken beschikt het verkeer opnieuw over twee rijstroken in beide richtingen.

De middenberm zal breder gemaakt worden zodat er plaats vrij komt voor een busbaan. De geluidsarme voegen in het nieuwe wegdek zullen zorgen voor minder omgevingsgeluid.

De parking onder het viaduct op het Engels Plein zal niet beschikbaar zijn tijdens de werken. De stad zoekt nog naar een oplossing hiervoor. Mogelijk worden tijdens de werken ook de Aarschotsesteenweg en de Kolonel Bégaultlaan tijdelijk afgesloten.


View Larger Map

Meer informatie kan je vinden in het artikel over de onderhoudswerken aan de Lüdenscheidsingel op de website van de stad Leuven.

Engels Plein open voor verkeer vanaf 16 februari

Op 16 februari gaat het Engels Plein open. Vanaf die dag rijdt het verkeer in de Vaartkom niet meer langs de noordoever en over het plein voor OPEK, maar wel langs de nieuwe weg onder de viaduct van de Lüdenscheidsingel.

Het Engels Plein was enkele jaren geleden een verloederde parking, maar wordt nu een nieuw stuk stad en een belangrijke verkeersader. Door die ingreep kunnen de noordoever en het plein voor OPEK autoluw worden en krijgen deze plekken nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. De noordoever kan uitgroeien tot een boulevard aan het water en op het plein voor OPEK kunnen tal van activiteiten plaatsvinden.

Werken aan het plein voor OPEK vanaf 16 februari
Tussen 16 februari en 6 maart voert de aannemer aan het plein voor OPEK rioleringswerken en enkele kleine werken uit. Die zorgen onmiddellijk voor een veiligere verkeerssituatie: er komt onder andere een kiss and ride zone ter hoogte van OPEK en het fietspad wordt er verlengd en door een borduur gescheiden van de straat.

Het plein krijgt later nog een fijne tijdelijke inrichting die verschillende activiteiten op het plein mogelijk maakt.

Werken aan het Engels Plein vanaf 9 maart
Het Engels Plein is nog niet volledig afgewerkt op het moment dat de weg wordt opengesteld voor het verkeer. De aannemer kan er gedurende enkele weken echter niet verder werken omdat ontwikkelaar Ghelamco (van het parkeergebouw) en de nutsmaatschappijen op dezelfde plek aan het werk zijn. Ze zouden elkaars werk verstoren. Daarom gaat de aannemer eerst die voorbereidende werken uitvoeren aan het plein voor OPEK. Vanaf 9 maart werkt de aannemer dan opnieuw aan het Engels Plein, onder andere aan het voetpad ter hoogte van het parkeergebouw, aan het houten speelveld, de aanplanting van bomen …

De werken kunnen soms tijdelijk voor verkeershinder zorgen. Als de aannemer de volledige rijweg nodig heeft als werfzone, wordt voor een omleiding gezorgd.

Het einde van de werken aan het Engels Plein is gepland eind april/begin mei.

Werken in de Burchtstraat vanaf 27 oktober

Op 27 oktober starten werken in de Burchtstraat. Om het plein voor het Entrepotgebouw autovrij te maken, moet de aansluiting Burchtstraat – Vaartkom – Achter De Latten opnieuw worden aangelegd. Zo kan het verkeer in de toekomst langs de achterkant van het Entrepotgebouw van de Keizersberg naar het Engels Plein rijden, en omgekeerd.

De werken starten op 27 oktober en vinden plaats in de Burchtstraat tussen het Entrepotgebouw en de Glasblazerijstraat. Dat gedeelte is dan afgesloten voor
verkeer. De bovenbouw wordt volledig heraangelegd: er komt een nieuwe straatinrichting
met een nieuw wegdek, voetpaden en bomen.

De werken eindigen vermoedelijk op 21 november 2014. Weersomstandigheden kunnen deze planning wijzigen.

Omleiding
Fietsers kunnen langs de Glasblazerijstraat en de Sluisstraat de Vaartkom
bereiken. Autoverkeer van en naar de Vaartkom (van en naar Keizersberg) kan een omleiding volgen via de Lüdenscheidsingel en het Maria Artoisplein.

burchtstraat

Aanbod De Lijn op Leuvense ring verdubbelt

Vanaf 22 april breidt het aanbod in Leuven uit. De nieuwe lijn 601 zal op de binnenring rondrijden als aanvulling op de huidige buitenringbus 600. Het aanbod op de ring wordt zo verdubbeld en dankzij de hoge frequentie zijn vlotte verplaatsingen in beide richtingen op de ring verzekerd. Bovendien zullen de ringbussen ook op zaterdag uitrijden en wordt hun traject verlengd tot aan de Vaartkom. De lancering van de nieuwe ringbus is mogelijk dankzij de aanpassingen aan de weginrichting aan Gasthuisberg en de Lüdenscheidsingel. De communicatiecampagne over de ringbussen is opgestart. Op 22 april zullen reizigers gratis kunnen meerijden op de ringbussen en zal De Lijn de reizigers verrassen met een kleine attentie.

Nieuwe lijn op binnenring Leuven
De nieuwe ringbus 601 zal vanaf 22 april om de 10 minuten in wijzerszin op de binnenring rond Leuven rijden. Directeur van De Lijn Vlaams-Brabant Johan Van Looy is erg tevreden met de komst van nieuwe ringbus: “Het is een aanvulling op de bestaande ringbus op de buitenring, waardoor het aanbod verdubbelt. De reizigers krijgen nu in beide richtingen op de ring een snelle verbinding en kunnen bestemmingen bereiken zonder de stad te doorkruisen. Waar de reiziger voordien bijvoorbeeld 12 minuten onderweg was vanuit Gasthuisberg naar het station, kan hij deze rit met de nieuwe ringbus in 7 minuten afleggen. Bovendien wordt overstappen op stads- of streeklijnen dankzij de hoge frequentie makkelijk.” Deze uitbreiding van het aanbod versterkt verder het openbaar vervoer in Leuven en zet het engagement van De Lijn in Leuven Klimaatneutraal 2030 extra kracht bij.

De communicatiecampagne voor de nieuwe ringbus is gestart. Bedrijven op de Philipssite, aan de Vaartkom en het ziekenhuis Gasthuisberg kregen displays met infofolders en ook op de bussen zijn folders verkrijgbaar. Ook online is alle info beschikbaar via www.delijn.be/ringbussenleuven. Op 22 april kunnen reizigers de ringbus gratis proberen en zal De Lijn een verrassing uitdelen.

Ringbussen bedienen ook Vaartkom en rijden op zaterdag

Ringbus 600 rijdt voorlopig enkel op weekdagen. Vanaf de invoering van lijn 601 op 22 april zullen beide ringbussen niet alleen van maandag tot vrijdag uitrijden tussen 6 uur en 20 uur maar ook op zaterdag vanaf 8 uur tot 22 uur. Daarnaast wordt hun traject verlengd tot aan de Vaartkom. Bewoners en werknemers van deze buurt in volle ontwikkeling krijgen zo een goede bediening. In afwachting van een halte aan het Engels plein, is er een tijdelijke halte ter hoogte van het Entrepot. Ringbus 601 zal aan de Vaartkom vertrekken, tot het busstation rijden en van daar verder de binnenring bedienen. Lijn 600 vertrekt aan het busstation en rijdt dan op de buitenring naar Gasthuisberg en de volgende haltes.

Ringbus mogelijk dankzij aanpassingen weginfrastructuur
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) legde een nieuwe linksafslagstrook aan op de ring ter hoogte van Gasthuisberg. Hierdoor kan de nieuwe ringbus 601 de ziekenhuissite ook vanop de binnenring vlot bereiken. Dankzij de nieuwe busbaan op de Lüdenscheidsingel is voor lijn 601 dan weer een snelle verbinding tussen Gasthuisberg en het station verzekerd. AVW investeerde voor deze ingrepen respectievelijk 1 miljoen en 1,8 miljoen (incl. btw).

delijn

Voor meer informatie kan je terecht op de website www.delijn.be of op het informatienummer 070 220 200 (€ 0.30/min).

Woonwijk Keizersberg in het geweer tegen sluipverkeer

Leven in Leuven publiceert integraal het persbericht van Woonwijk Keizersberg:

De bewoners van de Mechelsesteenweg en Kareelveld vieren binnenkort feest. De Lüdenscheidsingel wordt na lange herstellingswerkzaamheden heropend. Ze hopen dat ze dan verlost zijn van de verkeersomlegging waarvan zij al ruim een half jaar de dupe zijn. Sinds de sluiting van de singel worden de (oude) Mechelsesteenweg en het stuk Kareelveld tussen de oude en Nieuwe Mechelsesteenweg elke werkdag tijdens de ochtend- en avondspits geteisterd door lange files waarbij zich de wildste taferelen afspelen: auto’s die het voetpad op rijden, die het fietspad als spitsstrook beschouwen of die gewoon de spits proberen te ontlopen via de tegengestelde rijbaan. De roekeloosheid kent soms geen grenzen.

Bezorgdheid over toekomst
Tegelijkertijd vraagt de Woonwijk Keizersberg zich af wat haar nog boven het hoofd hangt. Reeds lang voor de tijdelijke sluiting van de Lüdenscheidsingel had ze te maken met groeiende verkeersoverlast. Beide straten zijn daar niet op berekend en volgens het verkeersplan van Leuven zijn ook niet bedoeld voor doorgaand verkeer. Het valt echter niet te verwachten dat de heropening van de ring het einde van de verkeersoverlast zal betekenen. De explosieve toename van de bebouwing aan de Vaartkom maakt de vooruitzichten nog somberder. De Woonwijk Keizersberg vreest derhalve dat de verkeersdrukte alleen maar zal toenemen en dat het stadsbestuur daar geen oplossing voor heeft.

Zoeken naar oplossingen
Uit groeiende bezorgdheid over deze ontwikkeling heeft een aantal bewoners van Kareelveld en Mechelsesteenweg enkele maanden geleden een actiegroep gevormd: Woonwijk Keizersberg. De groep bestaat geheel uit lokale vrijwilligers die er alles aan doen om de buurt veiliger en leefbaarder te maken. Ze neemt het verkeersplan van Leuven daarbij als uitgangspunt. Woonwijk Keizersberg treedt voor het eerst in de openbaarheid bij de heropening van de Lüdenscheidsingel. Reden genoeg om er begin januari een feestje van te maken. Maar de actiegroep grijpt deze gelegenheid ook aan om meer begrip te vragen voor de verkeersproblematiek in de wijk. Zij hoopt dat het stadsbestuur samen met de wijkbewoners wil zoeken naar een oplossing die recht doet aan het woonkarakter van de wijk.

Omleiding voor bussen van en naar Gasthuisberg

Vanaf maandag 2 december zullen de bussen die van en naar Gasthuisberg rijden, gedeeltelijk worden omgeleid. Aanleiding is de start van een nieuwe fase in de herinrichting van de hoofdtoegang van campus Gasthuisberg (UZ Leuven). Hierdoor verandert de verkeerssituatie op de campus en de toegangswegen opnieuw. Tijdelijke haltes op de omleidingswegen zullen de afgeschafte haltes op de normale route vervangen.

Richting Gashuisberg
De bussen die vanuit het centrum naar het ziekenhuis rijden, zullen door het afsluiten van de Van Waeyenberghlaan omgeleid worden via de Groefstraat en de binnenring. Van daaruit kunnen zij rechtstreeks de campus binnenrijden. De halte ‘Groefstraat’ op de Van Waeyenberghlaan wordt op deze route vervangen door een tijdelijke halte net voor het kruispunt met de Groefstraat. De halte ‘Herestraat’ wordt gedurende de werken vervangen door een halte ter hoogte van ‘Het Teken’.

Richting centrum
De bussen die naar het stadscentrum rijden, worden omgeleid via de buitenring en de Tervuursestraat om daarna hun normale route te hernemen. De halte ‘Groefstraat’ op de Van Waeyenberghlaan wordt hierdoor tijdelijk geschrapt en vervangen door halte ‘Sint-Jacobsplein’. Op de ziekenhuissite wordt de halte ‘Herestraat’ tijdelijk vervangen door de halte ‘Gasthuisberg Kliniek’.

Ringbus
De route van de ringbus (lijn 600) blijft ongewijzigd. Deze rijdt al sinds het begin van de werken aan de Lüdenscheidsingel enkel tussen het busstation op het Martelarenplein en Gasthuisberg. De ringbus zal de tijdelijke halte ter hoogte van ‘Het Teken’ niet bedienen, maar rijdt door tot aan halte ‘Gasthuisberg Kliniek’.

Meer info
Voor een kaartje van de alternatieve reisweg kunnen reizigers terecht op de website www.delijn.be onder de rubriek ‘Nieuws’.

Werken Vaartkom 8 tot 15 november

Van 8 tot en met 15 november is de rijweg langs de Vaartkom – tussen de Vaartstraat en de Zoutstraat – een éénrichtingweg stad uitwaarts. Door de aanleg van een nieuwe waterleiding is een deel van de rijbaan afgesloten.

Wie van de Burchtstraat komt, wordt aan het Openbaar Entrepot afgeleid naar de andere zijde van de Vaartkom en de Kolonel Begaultlaan en kan via de Schuitenierbrug op de Aarschotstesteenweg geraken. De enige uitzondering hierop is het lokale verkeer dat door de Burchtsraat rijdt en in de Vaartstraat moet zijn.

Wie vanuit de omgeving van de Keizersberg komt en naar de stationsomgeving moet, kan de stad best bereiken via de nieuwe Mechelsesteenweg en de viaduct (Ludenscheidsingel).

De werken worden uitgevoerd door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en gebeuren in nauw overleg met de werken aan de hertracering van de Aarschotsesteenweg zelf.

Uitbreidingen fietsroutenetwerk in Leuven

De provincie Vlaams-Brabant heeft een aantal aanpassingen aan het ‘bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk’ goedgekeurd. Dit betekent dat gemeentes provinciale subsidies krijgen voor de aanleg van een aantal fietspaden. In 2009 werden een aantal voorstellen ingediend en deze zijn nu goedgekeurd door de provincieraad. De gemeentes krijgen dan een subsidie van 80% uit het fietsfonds: 40% van de provincie Vlaams-Brabant en 40% van het Vlaamse gewest.

De volgende 3 aanpassingen aan het fietsnetwerk in Leuven staan vermeld in het persartikel:

  • Samen met Oud-Heverlee en de K.U.Leuven wil de stad Leuven een fietspad aanleggen parallel aan de spoorlijn tussen de Hazefonteinstraat en de W. De Croylaan.
  • Er zou ook een fietsroute onder de Tiensesteenweg (N3) komen, zodat het kruispunt Tiensesteenweg-Martelarenlaan kan vermeden worden. Het vervolgtraject parallel met de spoorlijn naar Tienen en naar de bedrijvenzone van Haasrode moet nog verder onderzocht worden.
  • De fietspaden op het Lüdenscheidsingelviaduct (het viaduct van de ring aan de Vaartkom) zouden vervangen worden door een fietspad onder de brug, maar dit moet eerst nog verder onderzocht worden.