Zoekresultaten

Chantal Sap en Klaas Verpoest in Expo Norbertuspoort

Nog tot 5 juni 2011 loopt in de Sint-Norbertuspoort van de Abdij van het Park in Heverlee een eigenzinnige multimediale tentoonstelling onder de titel ‘Geënt’ van kunstenaars Klaas Verpoest en Chantal Sap. De tentoonstelling is open op zaterdag en zondag van 14.00 tot 18.00 uur.

De kunstenaars laten zich inspireren door een vrije invulling van het woord identiteit. Zij gaan ervanuit dat we geënt zijn op een stam. Het kan een dikke, dunne een al dan niet stevig gewortelde stam zijn. Die stam omvat de grote geschiedenis, de tijdsgeest en de gebeurtenissen waarin wij leven. Ook onze eigen familiegeschiedenis maakt deel uit van de stam waarop we geënt zijn.

Er ontstaat in de tentoonstelling een dialoog, rond dit thema, tussen het multimediale beeld en het woord. In de zoektocht naar de eigen ijkpunten zetten de makers beurtelings meer abstracte beelden naast intimistische woordtaferelen. Zowel inhoudelijk als in vormgeving spelen vragen als ,’wat is geweest?’ ‘wat is essentie om op verder te bouwen?’ ‘wat maakt wie we zijn?’ ‘hoe kom je tot nieuw en anders?’

Deze tentoonstelling is gemaakt door Klaas Verpoest, een videast die zich toelegt op kinetische typografie en abstracte animaties en Chantal Sap die het literaire voor haar rekening neemt. Terugkerende thema’s in haar werk zijn de ode aan de brief, literaire installaties en het gedicht.

De tentoonstelling past in het beleid van stad Leuven om regionale kunstenaars een platform te bieden om tentoon te stellen onder de noemer EXPO LEUVEN. Samen met M, 30CC, SLAC en Kunst In Huis selecteren zij jaarlijks een aantal projecten voor exporuimte Tweebronnen (in samenwerking met Kunst In Huis Kunstuitleen), kapel Romaanse Poort en Norbertuspoort Abdij van Park. In het verleden werd zo al samengewerkt met meer dan 30 kunstenaars en kunstverenigingen.

Expo Maria Iaram in de Norbertuspoort

Van 15 april tot 8 mei 2011 stelt Maria Iaram haar schilderijen tentoon in de Norbertuspoort van de Abdij van Park in Heverlee.

Maria werkt met olieverf op doek, haar schilderijen zijn semi-abstract en transparant. Schilderen is bij haar ‘kijken’ naar de natuur, maar verder kijken dan datgene wat je ziet. Ze zoomt als het ware in op de vorm zodat de vorm terug ondefinieerbaar wordt. Haar schilderijen groeien ook heel organisch. Ze krijgen hun gelaagdheid en dieper karakter door het over elkaar aan brengen van verschillende transparante lagen.

De tentoonstelling past in het beleid van de stad Leuven om regionale kunstenaars een platform te bieden om tentoon te stellen onder de noemer EXPO LEUVEN. Samen met M, 30CC, SLAC en Kunst In Huis selecteren zij jaarlijks een aantal projecten voor exporuimte Tweebronnen (in samenwerking met Kunst In Huis Kunstuitleen), kapel Romaanse Poort en Norbertuspoort Abdij van Park. In het verleden werd zo al samengewerkt met meer dan 30 kunstenaars en kunstverenigingen.

Open Monumentendag 2019: Abdij van Park site in Heverlee

Op zondag 8 september 2019 vond in Vlaanderen de 31e editie plaats van de Open Monumentendag.
Dit jaar stond de Open Monumentendag in het teken van duurzaamheid en klimaat.

De prachtig gerestaureerde Abdij van Park in Heverlee was één van de 16 Leuvense sites die zijn deuren had geopend voor het grote publiek. Op de Abdijsite kon je een bezoekje brengen aan de abdij, de kerk, de brouwerij, de Mariapoort, de conventstuin, het museum PARCUM en last but not least de Norbertuspoort.

De Norbertuspoort, één van de duurzaam gerenoveerde en herbestemde locaties op de Abdijsite is genomineerd voor de Vlaamse Onroerenderfgoedprijs 2019. In dit achttiende eeuws poortgebouw en voormalige graanopslagplaats vind je nu naast een een klassieke bibliotheek, ook een hoogtechnologisch soundlaboratorium. De Library of Voices is een project van de Alamire Foundation, dat de muziek uit de Lage Landen van de middeleeuwen tot 1800 bestudeert. Het gebouw werd omgetoverd tot hedendaags onderzoekscentrum met respect voor de historische context en de erfgoedwaarde. Authenticiteit en duurzaamheid in materialen stonden voorop, zowel bij het creëren van extra ruimte als bij de energetische opwaardering.

Abdij van Park Heverlee
Prachtig zicht vanuit de Norbertuspoort

Abdij van Park Heverlee

Abdij van Park Heverlee

Abdij van Park Heverlee

Abdij van Park Heverlee

Abdij van Park Heverlee

Abdij van Park Heverlee
De Library of Voices in de Norbertuspoort

Abdij van Park Heverlee

Abdij van Park Heverlee

Abdij van Park Heverlee

Abdij van Park Heverlee

Abdij van Park Heverlee

Abdij van Park Heverlee

Abdij van Park Heverlee
De prachtige conventstuin

Abdij van Park Heverlee

Abdij van Park Heverlee
De bijenhal

Abdij van Park Heverlee

Abdij van Park Heverlee

Abdij van Park Heverlee

Abdij van Park Heverlee

Abdij van Park Heverlee

Abdij van Park Heverlee

Abdij van Park Heverlee

Abdij van Park Heverlee

Verse melk uit de melkautomaat aan de Abdij van Park

De boeren van Boer&nCompanie hebben sinds kort een melkautomaat geplaatst aan de Sint-Janspoort van de Abdij van Park. Hier kan je 24u verse melk halen rechtstreeks van de boerderij.

Als je rond 8u of tussen 17u30 overigens aan de weide bij  de Sint-Norbertuspoort bent, kan je het melken van de koeien zien.

Praktisch:

 • Je moet zelf een melkkannetje of pot meebrengen.
 • De automaat werkt op muntstukken en geeft niet terug!
 • Voor 1,5€ krijg je 1 liter melk.  Je kan er meer of minder insteken en je krijgt pro rata een hoeveelheid melk die ook op schermpje getoond wordt.  Voor een stuk van 2€ krijg je bv 1,33 l melk.
 • Het is mogelijk dat de automaat net leeg is. In dat geval, kan je je geld terugvragen in de Brasserie Abdijmolen aan de andere kant van de straat.
 • De melk is 100% vers (nog niet gepasteurizeerd!) en moet dus fris (<5C) bewaard worden en binnen de 3 dagen geconsumeerd worden. Het is aan te raden dat je deze eerst pasteuriseert (= tot min 70°C opwarmen en daarna snel afkoelen).

IMG_9064

IMG_9067

Nacht van de Vleermuis in Abdij van Park

Vleermuizenhappening Abdij van Park Heverlee (Leuven)

 • 14u00 – 16u30, Hoeveplein: Gezinswandeling
 • 19u30 – 22u30, Norbertuspoort: presentatie van 1 uur over vleermuizen met aansluitend een tocht (2 km) door het donker met een echte vleermuizenkenner. Met een batdetector kan je de geluiden van de jagende vleermuizen horen.

unnamed (1)

Sint-Janspoort en Watermolen Parkabdij open!

Zaterdag 26 april werd de gerestaureerde watermolen en Sint-Janspoort van de parkabdij na een lange restauratie officieel in gebruik genomen als brasserie.

Restauratie
De restauratie van de Watermolen en Sint-Janspoort heeft zo’n 3 miljoen euro gekost die gedeeltelijk bekostigd werd met subsidies van de Vlaamse Regering. Beide gebouwen (Watermolen en Sint-Janspoort) werden bij de restauratie met elkaar verbonden via een nieuwbouw op de plaats waar ooit de smidse van de abdij stond. De restauratie is een mooie combinatie van historische gebouwen en nieuwbouw waardoor een zinvolle herbestemming mogelijk werd. In de nieuwbouw werd de keuken van de brasserie en de lift ondergebracht. In het gerestaureerde complex zijn 5 zaaltjes ingericht die gebruikt kunnen worden als vergaderruimte.

Ook het beeld van de patroonheilige van de abdij, Sint-Jan-Evangelist, werd hersteld en prijkt weer opvallend in de nis van de Sint-Janspoort.

Terug in gebruik na 51 jaar
In 1963 overleed de laatste molenaar. Sindsdien stond het 16de-eeuwse gebouw leeg. “Dat het nu na 51 jaar terug hersteld is in zijn oude glorie en een nieuwe succesvolle bestemming kreeg, staat symbool voor de impuls die de restauratie van de parkabdij gekregen heeft”.

Vele bezoekers van de site herinneren zich vooral de houten stutten die de scheefgezakte gevel moesten rechthouden. Maar dat beeld zal vlug vergeten zijn want de restauratie heeft een zeer geslaagd resultaat opgeleverd.

De molen maalt opnieuw
Bij de restauratie werd ervoor gezorgd dat de Watermolen opnieuw functioneert. Je kan het hele maalmechanisme met de tandwielen en de molensteen zien in de brasserie. En één maal per maand zal een gediplomeerd molenaar, Johan Boelanger, het malen van graan demonstreren. Dat wordt ongetwijfeld een extra attractie. Het meel zal trouwens verwerkt worden in de gerechten van de brasserie. Bij de restauratie van het molenmechanisme kon nog veel van het authentieke mechanisme gerecupereerd worden.

Brasserie
De Watermolen en de Sint-Janspoort werden omgevormd tot een brasserie die ondertussen al enkele weken proef draait. Zaterdag 26 april ging de brasserie echter officieel open. Hoewel de brasserie werd geopend zonder hieraan enige ruchtbaarheid te geven, was het meteen een succes.

Het was nochtans geen makkelijke zoektocht om een uitbater te vinden. In eerste instantie bleek niemand geïnteresseerd te zijn. Toen enkele jaren gelden de Sint-Janspoort en de Watermolen werden aangeboden aan potentiële uitbaters was het gebouw nog een ruïne. Dat het nog bijna twee jaar zou duren voordat de restauratie voltooid zou zijn, was niet echt een aantrekkelijk vooruitzicht voor een ondernemer.

Een uitbating in zo’n historisch pand is ook geen evidentie : kleine ruimtes, veel trappen, lage plafonds, … niet onmiddellijk bedrijfseconomisch het meest interessant. Maar dit alles wordt goedgemaakt door de fenomenale ligging: de prachtige parkabdij die over enkele jaren in zijn volle glorie zal hersteld zijn, een fantastisch terras met uitzicht over de vijvers, gelegen in een groene oase aan de rand van de stad. Het gebouw straalt ook karakter en authenticiteit uit.

Uiteindelijk kwam de stad terecht bij The Lodge-group, een uitbater die ook ervaring heeft met horeca in historische gebouwen. De uitbater werd betrokken bij de verbouwing nog voor de eigenlijke bouwwerken begonnen. Zo kon de uitbater mee nadenken over de inrichting en konden de restauratieplannen hier en daar nog aangepast worden aan zijn wensen. Aan de uitbater werden ook enkele beperkingen opgelegd: zo moet de stilte in de site gerespecteerd worden en moet de uitbating passen bij de sfeer van de abdij: geen fuiven en lawaaierige activiteiten. Sluitingsuur is 23 u.

Het in gebruik nemen van de watermolen is een nieuwe fase in de volledige restauratie van de abdij die over zo’n 5 jaar moet voltooid zijn. Eerder werd al de Mariapoort gerestaureerd, de Norbertuspoort, het locutorium, de daken en de bibliotheek. Vandaag wordt gewerkt aan de pandgang. Volgend restauratiedossier is dat van de refter met het prachtige stucwerkplafond. De restauratieplannen van de Tiendenschuur worden voorbereid.

Leven in Leuven denkt alvast dat deze brasserie een aanwinst is voor Heverlee! We kijken al uit naar ons eerste diner daar!

Expo Leuven presenteert ‘To Traffic’

Expo Leuven presenteert de tentoonstelling ‘To Traffic’ in de kapel van de Romaanse poort. De tentoonstelling is een project van kunstenaars en leerkrachten van SLAC/Academie Beeldende Kunst.

De Engelse term ‘traffic’ is afgeleid van het Arabische woord ‘taraffaqa’, wat staat voor ‘samen langzaam een weg afleggen’, een betekenis die niet meteen in verbinding staat met de hedendaagse verkeersproblematiek. De tentoonstelling focust zich op de brede zin van het woord: onderhandelen, verhandelen, mediëren. ‘To traffic’ kan ook kunstconsumptie betekenen, het afwegen van de verschillende beeldelementen tegenover elkaar, het bemiddelen tussen het werk en het publiek.

‘Traffic’ verwijst uiteraard ook naar de verkeerskwestie, naar het steeds groeiende internetverkeer en naar het verkeer tussen, van en met mensen.

Deelnemende kunstenaars: An Smeyers, Ann Dieltjens, Anneleen Pruvoost, Arian Christiaens, Arne Reynaert, Beatrijs Albers, Benoni Vansteenlandt, Caroline Vincart, Danielle Siongers, Philippe De Smedt, Fabienne Loyens, Herbert Wilmots, Katelijne Laroy, Leen Vanharen, Lieve Lams, Luc Huysman, Luc Oeyen, Mara Bruers, Mia Van Nieuwenhove, Peter Van Eyck, Quinten Ingelaere, Sofie Peyskens, Tasja Van Rymenant

Kapel Romaanse Poort
Brusselsestraat 63, 3000 Leuven
Van 28 maart tot en met 19 april 2014
Van woensdag tot en met zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur

Expo Leuven
Deze tentoonstelling past in het beleid van stad Leuven om regionale kunstenaars een platform te bieden om tentoon te stellen onder de noemer Expo Leuven. Samen met M, 30CC, SLAC en Kunst In Huis selecteren zij jaarlijks een aantal projecten voor exporuimten Tweebronnen (in samenwerking met Kunst In Huis Kunstuitleen), kapel Romaanse Poort en Norbertuspoort Abdij van Park. In het verleden werd zo al samengewerkt met meer dan 30 kunstenaars en kunstverenigingen.

image003
(c) Leen Vanharen

Epic Resurrection door Geert Vanhoovels

Van 13 september tot en met 12 oktober kan je in de Exporuimte van Tweebronnen  (Rijschoolstraat 4, 3000 Leuven) de nieuwste tentoonstelling van Expo Leuven ontdekken. Het stadsbestuur nodigt je uit op de vernissage op 13 september om 20.00 uur. 

Geert Vanhoovels (°1968) studeerde van 1991 tot 1995 beeldhouwkunst aan het SLAC. Zijn werk maakte deel uit van de laatste editie van de Canvascollectie in Bozar en van de Kunstroute Leuven 2013.

Het werk van Geert Vanhoovels toont een grote verscheidenheid. Zijn werk bestaat uit assemblages, verschillende reeksen monotube sculpturen, digitale beeldbewerkingen en zogenaamde “Art & Strategy-projecten”, waarin Vanhoovels een fictieve maatschappijvorm beschrijft en promoot.

Vanhoovels rekent zijn werk tot de conceptuele “Transhuman Generation Art”. Dit transhumanisme stelt dat de evolutie van de mens niet stopte bij Darwins eindpunt, maar dat de mens zich fysiek zal moeten blijven verbeteren, of naar analogie met computers of software,upgraden. In zijn werk komen dan ook thema’s voor als de overgang van mens naar machine en de invloeden van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen op de maatschappij en mensen- en dierenrechten.

Dit is zichtbaar in Epic Resurrection, de reeks assemblages die tentoongesteld zijn in de exporuimte van Tweebronnen. Opvallend zijn de prothesen en orthesen die de figuren te lijken te ondersteunen.

EXPO LEUVEN
De stad biedt regionale kunstenaars een platform om tentoon te stellen onder de noemer EXPO LEUVEN. De stad, M, 30CC, SLAC en Kunst In Huis selecteren jaarlijks een aantal projecten voor de exporuimte Tweebronnen (in samenwerking met Kunst In Huis Kunstuitleen), kapel Romaanse Poort en Norbertuspoort Abdij van Park. In het verleden stelden al meer dan 30 kunstenaars en kunstverenigingen hun werken tentoon.

Nu zaterdag Nacht van de Vleermuis in Abdij van Park

Op zaterdag 24 augustus 2013 is het opnieuw de Europese Nacht van de Vleermuis. Overal in Vlaanderen nemen gidsen je mee naar de boeiende wereld van de vleermuis en in Heverlee kan je opnieuw terecht in de Abdij van Park. Natuurpuntafdeling Leuven zorgt voor een mooie fotopresentatie en daarna neemt een vleermuizenkenner met bat-detector je mee op stap.

 • Zaterdag 24 augustus 2013: de presentatie start om 19:30, de wandeling met gids met bat-detector vertrekt daarna om 21:00.
 • Deelname gratis
 • Locatie: Abdij van Park in Heverlee in de Norbertuspoort. Volg de pijlen vanaf het hoeveplein.
 • Meer info op de website van Natuurpunt
 • Stevige schoenen en regenkledij zijn aangeraden. Toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens mits een seintje vooraf .

Fototentoonstelling Lotte Veuchelen

Van 3 tot 31 augustus kan je in de kapel van de Romaanse Poort (Brusselsestraat 63) de nieuwe tentoonstelling van Expo Leuven ontdekken.

Lotte Veuchelen (°1980 in Leuven) studeerde van 2008 tot 2012 Analoge Fotografie aan het SLAC. Naast enkele tentoonstellingen in Leuven en Deurne, realiseerde ze ondermeer de foto’s voor Zomer in de Kruidtuin (2011).

Als fotograaf zoekt Lotte Veuchelen naar composities waar geen interventies meer aan te pas hoeven te komen, eerder dan dat ze deze construeert. Daarin speelt vooral het toeval een sterke rol; een beeld dient zich aan bij de fotograaf. Het gaat als het ware om een ontmoeting. Veuchelens fotografie evoceert op geheel eigen wijze een wereld die bekend maar tegelijk gereserveerd lijkt. Daartoe zet ze een manier van weergave in die schijnbaar een amalgaam is van herkenbare technieken, trucs en kneepjes uit verschillende vormen en genres van haar medium.

Opmerkelijk is verder de afstand die Veuchelen consequent inneemt ten opzichte van haar onderwerp. Telkens positioneert de kunstenaar zich in het ideale midden. Nooit komt zij te dicht en schuwt enigszins de intimiteit. Anderzijds bewaart zij ook voldoende afstand en zodoende ook respect, stelt ze zich op net buiten de individuele zone van het object, houdt ze reserve en bewaart het overzicht. Zo brengt ze een werkelijkheidsvisie met rust, structuur en ook schoonheid maar waarin wanorde, verval en verwarring nog doorsluipen.

EXPO LEUVEN
De stad biedt regionale kunstenaars een platform om tentoon te stellen onder de noemer EXPO LEUVEN. De stad, M, 30CC, SLAC en Kunst In Huis selecteren jaarlijks een aantal projecten voor de exporuimte Tweebronnen (in samenwerking met Kunst In Huis Kunstuitleen), kapel Romaanse Poort en Norbertuspoort Abdij van Park. In het verleden stelden al meer dan 30 kunstenaars en kunstverenigingen hun werken tentoon.