Zoekresultaten

N-VA Leuven kritisch over masterplan Hertogensite

Leven in Leuven ontving onderstaand persbericht:

N-VA Leuven staat kritisch tegenover het masterplan voor de ontwikkeling van de Hertogensite, de voormalige ziekenhuissite in de Brusselsestraat. De manier waarop meerdere hoge woontorens op de site dreigen te verschijnen, roept vragen op. “We zijn heel blij met een Central Park op de site maar daarom hoeven we er nog geen Manhattan aan de Dijle van te maken”, vat fractieleider Zeger Debyser het samen.

Hoogbouwstudie(s) à la tête du client?
De stad Leuven bestelde in 2012 bij het studiebureau BUUR een hoogbouwstudie voor Groot-Leuven om ad hoc hoogbouw te voorkomen. Die studie – opgeleverd maar door de stad nog altijd niet publiek vrijgegeven – argumenteert klaar en duidelijk dat er in het historisch centrum van Leuven geen plaats is voor nieuwe woontorens en bakens. In tegendeel, men adviseert om een maximale bouwhoogte van vijf bouwlagen te voorzien en om afstand te houden van beschermde monumenten.

Kort na de oplevering van de studie bestelde de stad bij hetzelfde bureau een aanvullende snelstudie die, in tegenspraak met de hoofdstudie, plots komt aandraven met talrijke woontorens in de Dijlevallei, zowel ter hoogte van het Groot-Begijnhof als in de Hertogensite. Niet alleen zegt dit iets over de bedenkelijke wijze waarop publiek geld wordt besteed aan studies, het laat uitschijnen dat de financiële meerwaarde voor de projectontwikkelaar het haalt boven de maatschappelijke meerwaarde.

Woontorens torenen uit over het historisch stadscentrum
Zeger Debyser: “Bovendien zijn de torens vreemd ingeplant. De toren van 14 verdiepingen is het sluitstuk van een rijtje grondgebonden woningen en wordt daar dus letterlijk tegengeplakt. Welke kwaliteit hebben deze herenhuizen nog?” “De eventuele torens zullen van uitzonderlijke architecturale schoonheid moeten zijn om door de bevolking aanvaard te worden. De IMEC Toren leert dat dit in Leuven niet steeds het geval is.”

De Leuvenaar vraagt zich terecht af wie ooit die lelijke Sint-Pietersklinieken, vlak bij het historisch stadscentrum heeft vergund. Het is dan ook niet verwonderlijk dat verbaasd en zelfs boos wordt gereageerd op de densiteit en hoogte (tot 42 m) van de drie geplande nieuwe woontorens. Deze zullen zichtassen belemmeren en negatief afstralen op o.a. de Onze-Lieve-Vrouwstraat.

Voortschrijdend inzicht
Het voortschrijdend inzicht heeft ervoor gezorgd dat er in het huidige plan meer aandacht is voor erfgoed en er met de ontwikkeling van de welzijnstoren ook een mooie thematische inhoud wordt gegeven aan het project. Samen met middenveldsorganisaties uit de klankbordgroep slaagde de N-VA fractie er via commissiewerk bovendien in een centrale groene ruimte te vrijwaren van bebouwing. Maar de N-VA heeft nog heel wat kritische opmerkingen over de mobiliteitsafwikkeling, de financiële haalbaarheid van de podiumkunstenzaal en de beperkte economische activiteit en jobcreatie op de site. Zeger Debyser: “We hopen dat we via constructief overleg de overblijvende knelpunten nog kunnen bijschaven.”

Wat is jullie mening over de plannen voor de Hertogensite? Is hoogbouw een goed idee om ruimte te winnen of blijft het historisch centrum hier beter van gespaard?

Open Monumentendag: de Hertogensite

De Hertogensite behelst het domein tussen de Kapucijnenvoer en de Minderbroederstraat, waar zich nu o.a. de ziekenhuizen van St. Rafaël en St. Pieter bevinden. De hele site wordt binnenkort geherwaardeerd, gerenoveerd of deels opnieuw opgebouwd. Je kon er hier al meer over lezen.
OMD bood de bezoeker een uniek zicht op de toekomstplannen.

DSC_0994

Deze maquette toont de plannen zoals ze er nu uitzien (maar ze liggen nog niet 100% vast): de blauwe gebouwen blijven bestaan, de witte zijn nieuwe. Zoals je ziet wordt de Dijle langs het Handbooghof opengelegd zodat het hier lekker wandelen zal worden langs het water.

Sint Rafaël
DSC_0993

Hier werd (na het gasthuis aan de Romaanse poort) het eerste ziekenhuis van Leuven opgericht in de vorm van het kankerinstituut. Het gebouw links op de foto, het oudste op deze site, zal worden opgeknapt. De andere, o.a. de uitgebreide verpleegsterschool, worden platgegooid en opgebouwd rond een zogenaamde ‘welzijnstoren’.

DSC_0995

Binnen in het instituut bevindt zich het HistarUZ, het historisch archief van UZ Leuven dat een uitgebreide collectie van honderd jaar medische zorg tentoonstelt.

Eerste Anatomisch Theater
DSC_1008

Tegenover de hoofdingang van de Kruidtuin, op de hoek van de Kapucijnenvoer en de Minderbroederstraat, bevindt zich het eerste anatomische theater van Leuven, gebouwd halverwege de achttiende eeuw.

DSC_0998

DSC_0999

DSC_1006

Een knap gebouwtje waar vroeger de professoren Plantkunde en Anatomie lijken dissecteerden in de winter. ‘s Zomers hielden ze zich bezig met de plantjes in de nabijgelegen kruidentuin.

DSC_1009

Ook de gevels van de Minderbroederstraat zullen grotendeels verdwijnen; hier en daar wordt een oorspronkelijk, waardevol gebouw bewaard.

Heelkunde
DSC_1011

De gebouwen links met de auditoria zullen bewaard worden omwille van hun art déco-elementen.

DSC_0003

Ook het tweede anatomisch theater uit de negentiende eeuw, hier rechts, zal worden gerenoveerd.

DSC_0001

Op deze site bevindt zich een stukje van de twaalfde-eeuwse ringmuur, dat mee in het vernieuwing van de Hertogensite zal worden geïntegreerd. Ik wist zelfs niet dat dit stukje bestond!

DSC_0004

Een eindje verder staat nog een torentje van de oude stadsomwalling. Midden tussen de lelijke twintigste-eeuwgebouwen. Hopelijk weet het vernieuwingsproject dit allemaal mooi te blenden.

St. Pieterskliniek
DSC_0006

Zonder fout het lelijkste gebouw van de hele stad en een doorn in het oog van alle Leuvenaars. In de jaren vijftig werd het oorspronkelijke, negentiende-eeuwse ziekenhuis, in trouwens prachtige neoclassistische stijl, platgegooid om dit gedrocht op neer te poten. En weet u wat het ergst is? In die halve eeuw is het ziekenhuis nooit gebruikt. Zelfs de plakkertjes zitten nog op de vensters. Enkele verdiepingen werden ingericht voor palliatieve zorgen. Wie wil hier nu zijn laatste levensdagen doorbrengen? Gelukkig wordt dit helemaal vernietigd en vervangen door een woontoren.

DSC_0009

Enkele huizen langs de Brusselsestraat zullen ook worden opgeknapt. Wat hun bestemming is, daar ben ik wel benieuwd naar.

DSC_0010

Achter St. Pieter vind je nog meer voorbeelden van prachtige Leuvense architectuurcombinaties. Ahum.

Heel benieuwd hoe de hele site er over let’s say tien jaar zal uitzien. Het is nog wachten op het definitieve plan voor het startschot kan worden gegeven.

Archeologisch vooronderzoek Hertogensite

Studiebureau Monument Vandekerckhove nv werkte in samenwerking met Resiterra, de stad Leuven en het agentschap Onroerend Erfgoed een archeologisch vooronderzoek voor Hertogensite uit. De werken hiervoor zijn gisteren (18 augustus) gestart.

Dergelijk onderzoek, voorafgaand aan de werken, wordt voorzien in het erfgoeddecreet van de Vlaamse overheid. Op die manier tracht men het ongedocumenteerd vernielen van archeologische resten bij toekomstige bouwwerken te vermijden. Door het vooronderzoek zo vroeg in te plannen kan in de loop van het verdere proces de timing van alle betrokken partners gerespecteerd worden.

De aannemer graaft 14 proefsleuven op strategische plekken verspreid over de site tussen de Brusselsestraat, de Kapucijnenvoer, de Minderbroederstraat en de Aa. Op de percelen worden ondermeer restanten verwacht van middeleeuwse bewoning langsheen de Brusselsestraat, van de stadsomwalling, van enkele kloosterdomeinen,… Op basis van de eventuele vondsten in deze sleuven wordt er beslist of en waar er bijkomend archeologisch onderzoek nodig is.

Het archeologisch vooronderzoek is vermoedelijk afgerond tegen 14 september 2014.

Voorstelling Masterplan HERTOGENSITE 04 feb 2014

Informatiemarkt: ontdek het ontwerp masterplan
De stad Leuven stelde vandaag  dinsdag 4 februari 2014 het ontwerp van masterplan voor tijdens een informatiemarkt. In de Romaanse Poort werd een  tentoonstelling opgezet over het ontwerp van masterplan van de 360 architecten en de ontwerpers De Gregorio & Partners.

Om dit ontwerpplan uit te werken tot een definitief masterplan, wilde de stad de bewoners hierbij betrekken.

De Hertogensite zal op termijn deel uitmaken van de nieuwe Benedenstad, waar water (de Dijle  & de Aa) weer zichtbaar zal worden en kwalitatief groen het thans verhard gebied zal vervangen. Het zacht verkeer in de binnenstad zal versterkt worden: autoluw verkeer, voet- en fietsverbindingen langsheen de Dijle.

Algemeen dus ‘n  duurzame wijk!  (men onderzoekt o.a. de mogelijkheden van een stads-warmtenet). ‘t Wordt  een mix aan functies en woonvormen: plus een welzijnstoren, een podiumkunstenzaal…. Dit met respect voor de complexe geschiedenis van deze site die teruggaat tot de 11de eeuw (Eerste gasthuis, stadsmuur en twee torens …)


Voel je je betrokken bij de verdere ontwikkeling van de Hertogensite en wil je graag hierover mee nadenken? GA dan naar de klankbordgroep die het overleg tussen bewoners, buurtorganisaties en instellingen, stadsbestuur en projectontwikkelaar Resiterra (die de site zal ontwikkelen) vorm moet geven. Een klankbordgroep is een forum van overleg en dialoog. De groep krijgt een bemiddelende en adviserende rol. Zij zal in het voorjaar 2014 vier keer samen komen: 19 februari, 25 februari, 22 april en 16 juni.

Op 22 juni zal de stad dan tijdens een tweede “Hertogensite op zondag” het definitieve masterplan voorstellen.

Hertogensite krijgt nieuwe invulling

Door de verhuizing van de ziekenhuisfuncties van Sint-Pieter en Sint-Rafaël naar campus Gasthuisberg, kan de Hertogensite een nieuwe invulling krijgen. Het ontwerp van masterplan voor de site is klaar en wordt op 4 februari van 15 tot 21u voorgesteld tijdens een informatiemarkt.

De Hertogensite is de plek langs de Kapucijnenvoer, tussen de Brusselsestraat en de Minderbroedersstraat. Het is het derde project – naast Barbarahof en Janseniushof – dat de benedenstad nieuw leven moet inblazen.

In oktober 2013 informeerde de stad over de krachtlijnen van de herontwikkeling tijdens een eerste ‘Hertogensite op zondag’. Samen met de stad hebben de ontwerpers De Gregorio & partners en 360 Architecten in opdracht van de ontwikkelaar Resiterra ondertussen een ontwerp van masterplan gemaakt. Op dinsdag 4 februari toont de stad het ontwerp aan het grote publiek. Rijdens de informatiemarkt kan je de tentoonstelling over het ontwerp van masterplan bezoeken. Er zijn ook mensen van de stad aanwezig die vragen kunnen beantwoorden.

Om het ontwerp van masterplan tegen de zomer van 2014 uit te werken tot een definitief masterplan, zal de stad geïnteresseerde burgers betrekken. De stad werkte hiervoor een communicatie- en participatietraject uit.

Praktisch
Informatiemarkt op dinsdag 4 februari
tussen 15 en 21 uur
Kapel Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Hertogensite op zondag

De Hertogensite is het derde project in een drieluik van stadsvernieuwingsprojecten om de Leuvense Benedenstad op te waarderen. De andere woonprojecten zijn het reeds gebouwde Barbarahof op de voormalige Boerenbondparking en het Janseniushof dat op dit moment gebouwd wordt tussen de Janseniusstraat en de Minderbroedersstraat.

De Hertogensite ligt langs de Kapucijnenvoer, tussen de Brusselsestraat en de Minderbroedersstraat. De plek is het meest bekend als de ziekenhuissite Sint-Pieter / Sint-Rafaël. De ziekenhuisfuncties verhuizen naar campus Gasthuisberg zodat deze plek van ongeveer 6 ha in de toekomst een volledig nieuwe invulling krijgt. De stad maakt op dit moment een masterplan voor deze herontwikkeling waarbij wonen centraal staat.

De concrete plannen voor deze site liggen nog niet op tafel. Wel wil de stad graag de grote krachtlijnen voor dit stadsvernieuwingsproject toelichten. Daarom organiseert de stad samen met andere partners – 30CC, ontwikkelaar Resiterra en UZ Leuven – op zondag 13 oktober de eerste ‘Hertogensite op zondag’. Tussen 13.00 en 17.00 uur kunnen bezoekers het verleden van deze plek ontdekken en ook al een beetje een blik op de toekomst werpen.

Winterwandeling ‘Met koude botten en rillende knoken’

Na de street art tour die ons in juni met een andere blik door het hedendaagse Leuven leidde, en in september de rondleiding over de Hertogensite zoals ze er in de nabije toekomst zal gaan uitzien, namen we in het kader van Wintertijd in Leuven deel aan de Winterwandeling ​’m​et koude botten en rillende knoken​’.

2014-12-20 17.31.17

De gids nam ons mee naar het Leuven van 500 jaar geleden, het Leuven van Vesalius, Mercator, Erasmus, het Leuven van smalle steegjes, de stinkende Dijle, een pestbuiltje of twee, bloeiende handel, het Leuven van de inquisitie en heksenverbranding (of levend begraven worden, ook een toffe straf), en gebouwen die de tand des tijds hebben doorstaan en die we nu nog kunnen bewonderen.​

Het was koud, ja zo’n ijskoud windje dat door je kleren blaast, dus het drankje in het warme Wereldcafé op het einde was zeer welkom. Een enthousiast biertje of een frisdrankje als afsluiter van een zeer interessante wandeling!

2014-12-20 18.40.03

Je kan volgende vrijdag, zaterdag en zondag nog deelnemen. Inschrijven voor 7 euro per persoon kan bij Toerisme Leuven. Alle info vind je hier.

Deze post verscheen ook op vandebergentotdezee.wordpress.com

Restauratiedossier Handbogenhof goedgekeurd

De gemeenteraad keurde het restauratiedossier goed van het restant van de 12e eeuwse stadsomwalling in Handbogenhof en de aanleg van een park langs de ringmuur. Dit dossier moet in samenhang gezien worden met het masterplan Hertogensite en de plannen om onder het park De Bruul een parking te realiseren.

Deze groene zone langs de Dijle zal aansluiten bij de opengemaakte Dijle op Hertogendal. Door de restauratie van de stadsomwalling en de realisatie van een park in Handbogenhof zal een wandelroute gecreëerd worden tussen de parking De Bruul en de Hertogensite, meer bepaald de zone waar de podiumkunstenzaal gepland is. Via deze wandelroute is het de bedoeling de handel in de benedenstad beter te ontsluiten worden.

Dirk Vansina : “Dit dossier is dus van groot belang omdat het niet enkel de restauratie van het grootste relict van de middeleeuwse ringmuur bevat, maar ook de aanleg van een nieuw park. Het heeft een hefboomfunctie naar de verdere  ontwikkeling van de benedenstad, die dat erg nodig heeft”.

Geschiedenis
De cirkelvormige ringmuur rond de stad Leuven was 2.740 m lang en bestond uit 31 torens, en 13 poorten (11 stenen poorten en 2 waterpoorten). Vandaag zijn er nog op 9 plaatsen in de stad delen van de ringmuur zichtbaar.

Het gedeelte van Handbogenhof waarvan nu het restauratiedossier werd opgesteld, is het deel tussen de voormalige Biestpoort (in de huidige Brusselsestraat) en de Minnepoort (aan de huidige Brouwersstraat). Oorspronkelijk bevatte dit deel van de ringmuur 3 torens. Vandaag blijven er 2 van over en een zo’n 160 m lange muur.

parkontwerp

Van het begin van de 15e eeuw werd de buitenvesten in gebruik gegeven als oefenterrein aan de handbooggilde Sint-Sebastiaan, vandaar de naam Handbogenhof. Eind 16e eeuw liet deze gilde een Gildenhuis bouwen tegen de stadswal aan dat in 1949 werd afgebroken. Vanaf midden 18e eeuw werden grote delen van de stadomwalling gesloopt omdat ze geen nut meer had.

In 2008 werd de muur geschoord omwille van stabiliteitsproblemen van de scheef gezakte muur. Er werden ook onderhoudswerken uitgevoerd: de bovenzijde van de muur werd afgedekt omdat insijpelend water schade aanbracht aan de muur. Ook de bogen in metselwerk werden onderstut omdat sommige stenen uit de bogen dreigden te vallen.

Restauratiedossier
Het concept van de restauratie is een maximale conservering van de huidige muur zonder toevoegingen van nieuwe elementen. De bovenzijde van de muur wordt afgedekt met groene zoden om insijpelend vocht te weren. Aan beide zijden van de muur worden taluds met aarde aangebracht om de stabiliteit te verbeteren. Op één plaats waar geen talud mogelijk is, zal de techniek van micropalen toegepast worden.

Aanleg van een park
De taluds aan de zijde van Handbogenhof worden zullen gesculpteerd worden. Ze worden toegankelijk voor het publiek als heuvels waarop men kan liggen, zonnen, een boek lezen,… De weg langs de Dijle wordt heraangelegd. Het historische Gildenhuis wordt geëvoceerd door de contouren van het gebouw op te trekken in bakken in cortenstaal.

Het geheel van de werken wordt geraamd op 2,2 miljoen euro. Het dossier wordt na de goedkeuring door de gemeenteraad ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed met het oog op het bekomen van 1,5 miljoen euro subsidies. De wachttijd voor goedkeuring bedraagt momenteel 3 jaar. De Leuvenaars zullen dus nog even geduld moeten uitoefenen.

gildenhuis
Gildenhuis van boogschuttersgilde

Open monumentendag 2014

De 26ste Open monumentendag op 14 september kreeg als thema ‘erfgoed, vroeger, nu en in de toekomst’. Dit thema brengt ons bij het actuele vraagstuk in de monumentenzorg over het evenwicht tussen conservatie en herbestemming. Tijdens Open monumentendag kan je in Leuven kiezen uit een bezoek aan 11 gebouwen of deelnemen aan 1 van de 5 wandelingen.

Omwille van een ander monument, de ‘Grote Prijs Poeske Scherens’ is het stadscentrum moeilijk bereikbaar met de wagen. Vaartkom en Grote Markt zijn niet bereikbaar maar via de Parkpoort kunnen chauffeurs het centrum binnen en buiten rijden. De bussen van De Lijn volgen een omleiding.

De bezoekbare monumenten werden in 4 clusters samengevoegd waarvan de monumenten op wandelafstand te bezoeken zijn.

Cluster 1: stadspark en omgeving
Het leercentrum Agora is de nieuwe invulling die KULeuven gaf aan het voormalig farmaceutisch instituut. In 1978 dacht men aan sloop. Nu is het een leercentrum voor studenten waar ze kunnen studeren, groepswerken maken in een informele sfeer. De renovatie gebeurde met respect voor de waardevolle onderdelen zoals vloeren, labomeubilair, … In 1 van de 2 silent rooms, is het oude meubilair gebleven. Dit is de zaal die door de studenten het meest gegeerd is. Zelfs de geur van de chemische producten is nog aanwezig.

cluster 2: Hertogensite
Deze site is de wieg van Leuven met woonplaatsen van de hertogen van Leuven. Toen die verhuisden naar Keizersberg begint in de 13e eeuw het ziekenhuisverhaal. Nu de ziekenhuisfuncties verhuizen naar Gasthuisberg, moet deze site een nieuwe invulling krijgen. Een masterplan voor de Hertogensite wordt voorbereid. Het idee van enkele jaren geleden van een volledige tabula rasa is nu verlaten. De afweging wordt gemaakt tussen enerzijds behoud en herbestemming van monumenten en waardevolle gebouwen en anderzijds noodzakelijke sloop van gebouwen om plaats te maken voor nieuwe woongelegenheid.

De 2 anatomische theaters en het kankerinstituut zijn eveneens te bezoeken. In het Kloosterhotel zijn de archeologische vondsten tentoongesteld van opgravingen op de Barbarasite.

Cluster 3: stationsomgeving
Vlaams bouwmeester en Leuvens professor Marcel Smets bedacht dit nieuwe stadsdeel en nieuw centrum voor Leuven.Het gerestaureerde station is te bezoeken. Onder begeleiding en na inschrijving kan men de toren ‘Brussel’ bezoeken. OMD Vlaanderen selecteerde 10 kunstenaars. Brecht Heytens stelt tentoon in het stationsgebouw in Leuven.

Cluster 4: Heverlee
Hoe hergebruik je een 500 jaar oud klooster tot wetenschapsbibliotheek? Moneo slaagde daar schitterend in. Verder mag de Parkabdij waar de restauratie volop aan de gang is, natuurlijk niet ontbreken. En het H.Hartinstituut, 120 jaar na de eerstesteenlegging. Met een lezing over duurzaamheid en monumentenzorg en een slideshow over de groei van de campus. Kinderen kunnen er een legospel spelen.

Meer info.

Big Jump Heverlee

Spring mee in het water voor een leefbare Dijle
Op zondag 13 juli om 15 uur organiseren de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM), Natuurpunt Leuven en de Afdeling Ecologie, Evolutie en Biodiversiteitsbehoud van de KU Leuven, net als talloze andere organisaties in Europa, een Big Jump om blijvend aandacht te vragen voor propere rivieren.  Tegen 2015 wil Europa immers dat onze rivieren beantwoorden aan de Kaderrichtlijn Water. Dat is nog maar één jaar om actie te ondernemen.

Programma

  • Vanaf 14u: bevissing door KU Leuven (schepnetten, aquaria), infostanden van VHM, Aquafin, …
  • 15u: BIG JUMP!
  • 15u30: start geleide wandeling o.l.v.een natuurgids van VHM

Springlocatie
De Big Jump van Leuven vindt plaats aan de Langestaart, ter hoogte van de brug van de Celestijnenlaan over de Dijle, vlak naast Campus Arenberg II. Meer info op facebook.

bigjump
Lees verder.