Zoekresultaten

De Parkveldgroep nodigt u uit op de Buren en Boeren avond!

Op donderdag 27 september 2012, van 19.30 tot 22.00, in zaal Patmos, Heverlee; Abdij van ‘t Park 7 (Geldenaaksebaan), 3001 Heverlee, links achter de Mariapoort

Een nieuwe Parkveldgroep werd geboren tijdens het Klimaatactiekamp in augustus 2012. Ze ijvert voor het behoud van Parkveld als een open ruimte met een landbouwfunctie en plaats voor natuur en recreatie. De groep bundelt informatie en volgt de actualiteit rond Parkveld en ontwikkeld een alternatieve bestemming. Ze heeft een klare boodschap aan de Leuvense politici: behoud(t) Parkveld als open ruimte, het is uw instrument voor een klimaatneutrale en leefbare stad.

Het programma op 27 september:

 • Zijn er grenzen aan de groei van Leuven? Hoe omgaan met de groeiende druk op de beperkte ruimte? Welke ruimtelijke (wan-)orde in 2050? Door Erik Grietens, medewerker integraal ruimtebeheer bij Bond Beter Leefmilieu
 • Het politieke debat over Parkveld biedt kansen via een breed gedragen politieke eis. Dit debat is opnieuw actueel. Zijn het de Leuvenaars die hun stad ontwikkelen? Of zijn het ontwikkelaars die er vastgoed opdringen? Door David Dessers, medewerker vzw Climaxi
 • Boeren nabij de stad: akkerbouw op Parkveld, over agro-ecologische perspectieven. Door Monique Govaerts van Abts-Govaerts, vollegrondswitloofbedrijf, Bierbeek
 • De Parkveldgroep is open en positief strijdvaardig: wat wil ze bereiken, hoe wil ze daar komen, hoe kan jij meedoen? Door Wim Merckx, Parkveldgroep, medewerker Voedselteams vzw

Parkveld kort gesteld
Parkveld is een open ruimte van 16 hectare, gelegen tussen de Geldenaaksebaan en het militair domein in Heverlee. Het vormt de belangrijke verbinding tussen de groene omgeving Abdij van Park en Heverleebos en Meerdaalwoud. Voor de diversiteit aan planten en dieren is dit grote natuurgebied heel belangrijk. Parkveld was ooit een gemengd bosgebied maar is sinds oudsher bestemd voor de landbouw.

Sinds een twintigtal jaren zijn er plannen om deze open ruimte te herbestemmen naar woonzone en ambachtelijke zone. Deze plannen van stad Leuven werden al drie keer geschorst of vernietigd door de Raad van State. Ook ontstond er veel protest van boeren en buren tegen de plannen. Desondanks blijven veel Leuvense politici geloven dat Parkveld niet meer is dan een wachtzone voor de oprukkende stad. Het zou een kwestie van tijd zijn vooraleer projectontwikkelaars er de machines en betonmolens kunnen op loslaten, en dat zou goed zijn voor ons en voor Leuven.

Wij geloven in iets beter. Er zijn veel meer mogelijkheden voor Parkveld. Kunnen we rekenen op de creativiteit van onze politici, op hun voortschrijdende inzicht inzake milieu, klimaat en ruimtelijk ordening? Wat denkt u daarvan?

Je kunt de Parkveldgroep steunen via een gift op rekeningnummer 523-0805184-62 (mededeling Parkveld). Vele kleintjes maken de groep groot.
Info: https://sites.google.com/site/parkveldblijft/
Contact: parkveldgroep@yahoo.com

Steunen kan ook door naar de buren en boerenavond te komen en met ons na te denken, we openen de vloer voor vragen en debat.

Yes we camp! Klimaatactiekamp 2012: Parkveld Leuven is bezet!

Klimaatactiekamp Leuven: Parkveld is bezet!

Tijdens de nacht van 1 op 2 augustus hebben klimaatactivisten letterlijk hun tenten opgeslaan op Parkveld in Heverlee (Leuven). Daar vindt van 3 tot 8 augustus het klimaatactiekamp plaats. Gedurende vijf dagen zullen klimaatactivisten uit binnen- en buitenland er samenkomen om te debatteren, ervaringen uit te wisselen, klimaatneutraal, veganistisch en basisdemocratisch samen te leven en directe acties tegen de klimaatverandering op te zetten. Het kimaatactiekamp wil ondermeer de aandacht vestigen op de roetzwarte investeringen van de grote systeembanken in ons land.

Het klimaatactiekamp koos niet toevallig voor Parkveld als uitvalsbasis. Boven dit stuk landbouwgebied van 15HA langs de Geldenaaksebaan hangt al jaren een donkere wolk. Het stadsbestuur wil Parkveld immers graag herbestemmen en volbouwen met woningen en bedrijven. Het klimaatactiekamp komt op voor het behoud van landbouwgronden in en rond steden en denkt dat stadslandbouw cruciaal zal zijn indien steden, zoals Leuven, op termijn klimaatneutraal willen worden. Het klimaatactiekamp vindt plaats op dat stuk van Parkveld dat reeds werd opgekocht door de bouwfirma Extensa, die popelt om de betonmolens te laten aanrukken. Het gaat om een mooie en groene kamplokatie.

Hoe kan je op het klimaatactiekamp geraken?

Parkveld is een grote landbouwzone rechts van de Geldenaaksebaan als je vanuit Leuven komt (tegenover het Sint Albertuscollege). Op het kaartje in bijlage zie je zwart omlijnd de lokatie van het actiekamp.

Hoe geraak je ter plekke? Wie met het openbaar vervoer wil komen, kan aan het station van Leuven een bus nemen. Ofwel kies je voor lijn 630 en stap je af aan halte ‘Petrusberg’. Je bent dan aan de Geldenaaksebaan, ziet het kamp allicht liggen en kunt er geraken via een wandelpadje. Je kan ook kiezen voor de lijnen 4 en 6 tot de halte ‘Schaatsbaan’. Je stapt dan af aan de schaatsbaan, loopt via de parking van de schaatsbaan naar de achterkant ervan, waar een veldwegje start dat uitkomt in het klimaatactiekamp.

Het is ook heel makkelijk om er met de fiets te geraken. De Geldenaaksebaan start aan Parkpoort op de Leuvense ring. Je raadpleegt best even google maps.

Wie met de auto naar het kamp komt, geraakt er het best via de E40. Wie uit de richting Brussel of van de E314 komt, neemt dan de afrit Haasrode (23a). Wie uit de richting van Luik komt neemt de afrit Haasrode (23). Je komt dan uit op een brede expresweg, die je volgt in de richting van Leuven. Aan de eerste rode lichten sla je linksaf. Je bevindt je dan in de Geldenaaksebaan. Je ziet het kamp liggen op je linkerkant. Parkeren kan eventueel ook in de buurt van de schaatsbaan van Haasrode.

Parkveld is van Leuven!

Dit is een gastbijdrage van Wim Merckx.

Het Klimaatactiekamp voert op zondag 5 augustus samen met tal van Leuvense middenveldsorganisaties, zoals Velt, 11.11.11, Voedselteams, Oxfam-Wereldwinkels, Wervel, JNM, Friends of the Earth en vele andere, actie voor het behoud van landbouwgrond in de stad en voor het behoud van Parkveld in Leuven! Op 5 augustus van 14u tot 17u is iedereen welkom op het veld langs de Geldenaaksebaan. Je treft er een infopunt aan, een bar met een gezellig terras en tal van activiteiten voor jong en ouder…

Uit het Leuvense beleidsplan:

“De stad wil agrarische gebieden vrijwaren van zonevreemde inmenging of verdringing.”

Maar dat geldt blijkbaar niet voor Parkveld…

Er is een 15 hA groot stuk landbouwgrond aan de rand van Leuven dat sinds mensenheugenis bekend staat als de beste hoveniersgrond. De grond is heel vruchtbaar en heeft een prima waterhuishouding, dat zeggen de boeren die de grond bewerken en er vandaag aardappelen, graan, maïs en witloof op zetten. Het mooie is dat deze grond de eigendom is van de Leuvenaars. Of juister gesteld: het OCMW van Leuven bezit de gronden en verpacht deze aan boeren uit omliggende gemeenten. Het land is dus in bezit van de gemeenschap, het heet Parkveld. Maar boven de akkers hangt een donkere wolk die niet wil wijken, ze hangt daar al 20 jaar! Het is namelijk zo dat de stad Leuven hier liever een bedrijventerrein ziet verschijnen, een verkaveling en een reeks appartementen. Samen met de intercommunale Interleuven en de vastgoedfirma Extensa staat het stadsbestuur te popelen om eraan te beginnen.

Ze zijn zo ongeduldig dat ze een beetje slordig werden met de regels die je moet volgen als je landbouwgrond een nieuwe bestemming wil geven. Zo kwam het dat de Raad van State de plannen van Leuven al drie keer nietig verklaarde, de laatste keer was dat in november 2011. De Raad zette zich op één lijn met de buurtbewoners die vonden dat de stad eerst met hen en alle Leuvenaars moet overeenkomen tot waar het stedelijk gebied mag komen. Want voor je het weet verdwijnt niet alleen het Parkveld, maar worden ook Groenveld en Kareelveld en alle andere goede akkers door een laag beton overgoten.

Hola, wie staat er recht om onze open ruimte te verdedigen? Opgelet, want de vastgoedpatroons van Extensa en Matexi kopen landbouwgronden op strategische plaatsen in Leuven en dat is echt niet om er biologische groenten te telen voor de Leuvenaars, het is grondspeculatie. Dit fenomeen -opkopen door kapitaalgroepen van landbouwgrond voor oneigenlijk gebruik- is een internationaal fenomeen en heet landroof, in het Engels ‘landgrabbing’.  Zowel hier als in het Zuiden vinden wij deze praktijk onaanvaardbaar en een bewijs te meer dat wanneer banken en investeerders louter hun eigen winsten najagen wij daar met zijn allen de dupe van zijn.

Niet minder maar meer landbouwgrond hebben we nodig
We komen op voor het behoud van de agrarische gronden in Leuven, want zij geven ons de kans op het ontwikkeling van een lokaal voedselsysteem en dat is exact wat een klimaatneutrale stad nodig heeft. Indien we geen grondige verandering van ons voedselsysteem ontwikkelen, zullen we ons voedsel van heinde en ver blijven aanslepen en tot in het absurde laten verpakken, verslepen, koelen, nog eens verslepen naar een ander magazijn en anders verpakken en ga zo maar door. Op die manier gaan we het klimaat blijven opwarmen.

Maar uiteindelijk zullen het wel tuinders en akkerbouwers zijn die ons van graan en groenten voorzien. Waar gaan die hun grond vinden?  Elke Leuvenaar heeft elk jaar zeker 1,4 ha nodig om zich in voedsel te voorzien, dat is de voedselvoetafdruk van een gemiddelde Belg. Op die manier berekend, bezetten alle Leuvenaars tesamen een groot stuk landbouwgrond dat 126.000 hectaren groot is.  Zelf heeft Leuven maar 1000 ha landbouwgrond dus al de rest palmen we in op een ander: stukken van Europese, Afrikaanse, Amerikaanse, Aziatische en zelfs Australische landbouwgrond worden voor de Leuvenaars bewerkt.
Iedereen is welkom op Parkveld, aan de Geldenaaksebaan (tegenover het Sint Albertuscollege) op zondag 5 augustus 2012 van 14 tot 17 uur voor een namiddag met heel wat info, ontmoeting en activiteiten voor jong en ouder…

Wij willen niet dat Parkveld verdwijnt en verzamelen op zondag 5 augustus 2012 met zoveel mogelijk mensen die willen…

 • meer te weten komen over Parkveld: de stadsplannen, het verzet van de buurtbewoners, de beslissing van de Raad van State, de natuurwaarde
 • actie voeren aan de zijde van de deelnemers van het vierde Klimaatactiekamp in België
 • een praatje maken met de boeren die op dit land werken en vragen stellen over de gewassen die op het land staan
 • een vlaggetje kopen en dit op het Parkveld planten: je steunt de actievoerders die opkomen voor Parkveld en komt op voor je mening: Parkveld is van de Leuvenaars!
 • een biobiertje drinken en iets eten aan het volop-zomerse-fruitkraam

Met de volle steun van:

De Vrienden van Parkveld, Voedselteams vzw, Climaxi vzw, ASeed Europe, Landbouwactiekamp Nederland 2012, boeren Abts-Govaerts, Sevenants en Ackermans, Wervel vzw, vzw Leuven Verkeerd/t, 11.11.11 – Leuven, vzw Land In Zicht, VELT vzw, Bio-grondfondsproject, Jeugdbond voor Natuur en Milieu,  Het Open Veld, De Witte Beek, European Coördination La Via Campesina, Vredeseilanden, Oxfam-Wereldwinkels regio Leuven (Wereldwinkels van Heverlee, Leuven, Kessel-Lo, Wilsele en Wijgmaal), Friends of The Earth Vlaanderen/Brussel, Klimaat- en Vredesactiegroep P.

Het klimaatactiekamp vindt plaats van 3 tot 8 augustus ergens in Leuven. Alle info hierover vind je via: www.climaxi.be

Geldenaaksebaan anno 2030: in scène

Eindelijk lucht voor de Geldenaaksebaan: Parkveld blijft natuurlijk

De invulling van de resterende open ruimte van Parkveld met industrie, een villawijk en woonblokken zal het nijpende mobiliteitsprobleem op de Geldenaaksebaan nog verzwaren.

De noordelijke Geldenaaksebaan (tussen Parkpoort en Meerdaalboslaan) is momenteel reeds één van de zwartste punten van de ganse stad.  De beneden-Geldenaaksebaan is een stadscanyon met zéér hoge fijnstofvervuiling. Het talrijke fietsverkeer wordt gedwongen om de voetpaden te gebruiken. Sinds de heraanleg na de werken van Aquafin is zwaar vrachtverkeer onbegrijpelijkerwijs opnieuw toegelaten.  Nochtans: rond de beneden-Geldenaaksebaan ligt de tweede-grootste woonkern van Heverlee, er liggen drie scholen op de Geldenaaksebaan en twee er vlakbij. Onze kinderen en scholieren zijn schuwe trottoirdieren.

De mogelijke oplossingen zijn schaars en ingrijpend en het stadsbestuur is er geen enthousiast voorstander van: toeritdosering aan Parkpoort en Meerdaalboslaan, doorknippen van de Geldenaaksebaan voor doorgaand verkeer (behalve voor openbaar vervoer, hulpdiensten en fietsers), éénrichtingsverkeer organiseren (afslaan naar Pakenstraat verbieden komende van Haasrode, en vanuit de Pakenstraat richting Leuvense ring).

Nochtans ziet het stadsbestuur wél klaar in wat er kan gebeuren: het hoger gelegen deel van Parkveld kan dienen als verzamelweg voor het verkeer van de gecontesteerde nieuwbouwwijk Extensa, een reeks woonblokken worden in een lang lint langs de Geldenaaksebaan gebouwd: de voertuigen van de honderden bewoners kunnen de bestaande files gewoon vervoegen. Sterk concept!

De buurt verbaast zich over deze plannen waarvoor geen enkel overleg met de bewoners wordt georganiseerd. De geschetste impasse op mobiliteitsgebied zou het Leuvens stadsbestuur nochtans  moeten dwingen tot zeer grote terughoudendheid wat betreft de ontwikkeling van Parkveld. De noodzaak van maatregelen op mobiliteitsvlak is vele malen groter dan de opgeklopte noodzaak om de schaarse open ruimte op te geven. Het is lang wachten op het effect van sensibilisering voor verandering van mobiliteitsgedrag bij de bevolking (zero-emissie, openbaar vervoer, zacht weggebruik). Leuven 2030 als dekmantel gebruiken om echte actie uit te stellen, nemen we niet langer.

Er is een duidelijke vraag naar een andere verkeersregeling voor de Geldenaaksebaan die direct effect heeft op het dagelijks gebruik van de baan.  Groot-Leuven ervaart de grenzen van zijn groeimogelijkheden maar stad Leuven toont zich klein in het kiezen voor echte oplossingen.

Een duizendste promotieactie voor Leuven Klimaatneutraal helpt ons slechts een halve sikkepit, echte maatregelen blijven uit. Het is genoeg geweest, Parkveld Blijft!

Voorstelling intentieverklaring bestuursakkoord

Vanmiddag stelde het stadsbestuur de intentieverklaring van het nieuwe bestuursakkoord voor tijdens een perslunch in De Troubadour. Louis Tobback en Carl Devlies overliepen gezamenlijk de intentieverklaring. Burgemeester Tobback gaf hierbij aan dat eind maart een gedetailleerd beleidsplan verwacht mag worden waarbij ook uitgebreid op de financiële aspecten zal ingegaan worden.

Louis Tobback en Carl Devlies deelden wederzijds wat complimentjes uit na 18 jaar gezamenlijk besturen en gaven aan dat er, ondanks het feit dat zowel CD&V als sp.a bij de verkiezingen in oktober zetels verloren, voor hen geen reden was om na deze succesvolle samenwerking het geweer van schouder te veranderen. Inderdaad, onder de schepenen zien we veel vertrouwde gezichten weerkeren.

Hoewel Leuven momenteel niet hard getroffen lijkt door de economische crisis, gaven de coalitiepartners aan dat het nieuwe bestuur de uitdagingen waarvoor Leuven zich geplaatst ziet niet uit de weg zal gaan. Die uitdagingen zijn:

 • een toenemende concentratie van de bevolking in stedelijk gebied;
 • een groeiende behoefte aan voorzieningen inzake kinderopvang, vergrijzing, mobiliteit, migratie;
 • maar ook stijgende problemen van armoede, kansarmoede en vereenzaming;
 • de snelle groei van de Leuvense universiteit en haar associatie: zowel in de ruimte als in studentenaantallen.

Zonder volledig te willen zijn, bied ik een kort overzicht van de plannen van het nieuwe stadsbestuur. Komen niet aan bod wegens het voornamelijk verder zetten van het bestaande beleid, maar worden wel vermeld in de intentieverklaring: landbouw, kinderopvang, netheid, cultuur, evenementen, sport en jeugd.

Financiën

 • De aanslagvoeten voor de aanvullende personenbelasting dienen lager te blijven dan de gemiddelde aanslagvoeten van de centrumsteden.
 • Indien de financiële toestand van de stad gunstig evolueert, zal de stad onderzoeken op welke wijze zij de indexering van de onroerende voorheffing op de enige gezinswoning kan compenseren.
 • Het plafond voor de schuldfinanciering wordt bepaald op maximaal 100 miljoen euro te spreiden over de ganse bestuursperiode.
Investeringen
 • Er wordt een objectieve planning opgesteld voor het preventief onderhoud van stoepen, fietspaden en wegen, om ervoor te zorgen dat deze er ten alle tijden degelijk bijliggen.
Stadsontwikkeling
 • De opwaardering van de benedenstad is een belangrijke prioriteit. Hierbij wordt onderzocht of de ziekenhuissite in aanmerking kan komen als locatie voor een nieuwe podiumkunstenzaal.
 • Kessel-Lo krijgt een volwaardig centrum door de verdere ontwikkeling van de Centrale Werkplaatsen in samenhang met de Boudewijnsite, het park Heuvelhof en het Baron August De Becker-Remyplein.
 • De ganse omgeving van het Van Arenberghplein en het deelgemeentehuis van Heverlee wordt herbekeken.
 • Het centrum van Wilsele-Putkapel wordt geherwaardeerd n.a.v. de invulling van de zwembadsite.
 • Er komt een systematische en over meerder legislaturen gespreide renovatie van een aantal infrastructuren in Wijgmaal (sportcentrum, Ymeria, stationsomgeving, voltooiing Remysite, Kerkplein,…).

Wonen

 • De stad heeft de ambitie om het aanbod aan woningen op maat van de mensen en hun inkomens te vergroten. Co-housing wordt vergemakkelijkt.
 • De druk van de toenemende studentenpopulatie op de private woningmarkt wordt bestreden door enerzijds het kotmadam-systeem te ondersteunen en anderzijds door samen met de KULeuven in te zetten op de systematische bouw van studentenresidenties (met aandacht voor een evenwichtige spreiding en rekening houdend met de draagkracht van de buurt).

Handel, economie en werk

 • Leuven blijft zich verzetten tegen mega-shoppingcentra die het eigen kernwinkelgebied verzwakken.
 • De internationalisering van de stad wordt verder ondersteund door het opzetten van initiatieven die Leuven op de kaart zetten in samenwerking met andere partners.
 • Leuven maakt verder werk van de uitbouw van sociale economieprojecten.

Welzijn

 • De stad bestrijdt armoede en gaat de vergrijzingsuitdaging aan.
 • Sociale samenhang wordt gestimuleerd door buurtwerking, ondersteuning van verenigingen en het ter beschikking stellen van materiaal.
 • De stad neemt zich voor een zorgbedrijf op te richten tegen 1 januari 2015. Bedoeling is de beschikbare knowhow in rustoorden en woonzorgcentra samen te brengen.
 • De stad wil een inclusieve samenleving waar het voor iedereen goed is om te leven. Om dit te bereiken wordt ingezet op gelijkwaardigheid, gelijkheid, participatie van allen, zorgen voor integrale toegankelijkheid en bestrijden van alle vormen van discriminatie en bedreigingen van de fysieke en psychische integriteit.

Senioren

 • De verschillende generaties senioren dienen op een gediversifieerde manier benaderd te worden.
 • In Wijgmaal wordt zo snel mogelijk een woonzorgcentrum gebouwd.

Noord-Zuid

 • De stad wil de werking van Leuvense ontwikkelingshelpers en organisaties financieel ondersteunen.
 • De stad wil met allochtone inwoners uit ontwikkelingslanden samenwerkingsprojecten opzetten in hun landen van afkomst.
 • De stad vervult een voorbeeldfunctie op het vlak van aankoopbeleid (fair trade,…) en stimuleert initiatieven op dit vlak.

Leuven Klimaatneutraal

 • De stad wil tegen 2030 klimaatneutraal worden.

Mobiliteit

 • Er wordt een nieuw mobiliteitsplan opgesteld aan de hand van een mobiliteitsstudie en gebaseerd op het STOP-principe, met o.a. een fietscirculatieplan en een hertekening van het busnetwerk.
 • Leuven gaat door met het autoluw maken van stadsdelen, in de eerste plaats binnen de eerste middeleeuwse ringmuur.
 • Er komt een bijkomende ondergrondse parking onder de Bruul die moet toelaten de Vismarkt en de omgeving op te waarderen.
 • Het fietsnetwerk, inbegrepen fietsenstalplaatsen en fietsafhandelcentrale worden systematisch uitgebreid.
 • Het busnetwerk wordt hertekend, waarbij het intensieve busverkeer binnen de ring verminderd wordt. Er wordt aangedrongen op de voltooiing van de ringbus. De subsidiëring van gratis busvervoer voor studenten dient afgebouwd en geheroriënteerd te worden.
 • In grote nieuwbouwprojecten zullen meer inpandige auto- en fietsparkeerplaatsen voorzien worden dan nodig voor het project zelf.

Bij dit punt gaf de burgemeester aan dat op het vlak van mobiliteit geen mirakeloplossingen verwacht moeten worden. Het is niet mogelijk om voor iedereen een ideale oplossing uit te werken, dixit de burgemeester.

Veiligheid

 • Er komt een lokaal integraal veiligheidsplan.
 • Het gebruik van administratieve sancties (GAS-boetes) wordt beperkt tot het huidige boeteniveau en de huidige leeftijd. Wat de aard van de overtredingen betreft, zal er slechts een wijziging komen in samenspraak met het parket.
 • Op enkele plaatsen zullen automatische camera’s met nummerplaatherkenning komen.

Open ruimte

 • Er wordt een groenstructuurplan opgesteld waarin particuliere of privétuinen een evenwaardige plaats krijgen naast het openbaar groen.
 • De stad zal de open ruimte van Kareelveld en Groenveld met alle wettelijke middelen voor bebouwing trachten te vrijwaren.

De burgemeester ging hierbij in op de problematiek rond het Parkveld, die volgens hem vooral samenhangt met het uitblijven van de afbakening van het stedelijk gebied door de Vlaamse administratie.

Onderwijs

 • De uitbreiding van de mogelijkheden voor het conservatorium en de academie wordt onderzocht (zie ook het punt over een mogelijke podiumkunstenzaal onder stadsontwikkeling).
 • De stad wil de samenwerking met en tussen de Leuvense onderwijsinstellingen verder versterken.

Toerisme

 • Het stadhuis van Leuven moet een dynamisch ankerpunt worden van waaruit de Leuvenaars, de bezoeker en de toerist kan kennismaken met de stad, haar verhalen, haar verleden, heden en toekomst.

Als uitsmijter geef ik nog even de reactie van burgemeester Tobback mee op het voorstel van David Dessers om de slogan  ‘‘t Stad is van iedereen’ van Antwerpen te adopteren. De burgemeester zei hierop dat volgens hem Leuven al ‘van iedereen is’ en dat Leuven geen afdankertjes hoeft van andere steden. De huidige slogan: ‘Eeuwenoud, springlevend‘ is erg bekend en geliefd en kan gerust nog een tijd dienst doen.

Hier kan je de volledige intentieverklaring nalezen.

Wat vinden jullie van de plannen van het nieuwe stadsbestuur?  Legt het nieuwe bestuur de juiste accenten?

Leuvense links

Alle categorieën:
Algemeen
Cultuur
Film
Blogs
Fotografie en grafisch ontwerp
Verenigingen
Studentenverenigingen
Muziek

Algemeen

Cultuur

Film

Blogs

Fotografie en grafisch ontwerp

Verenigingen

Studentenverenigingen

Muziek

Ontbreken er links in het lijstje? Contacteer ons dan.