Archief per auteur

Overleg Buurtcomités Kessel-Lo en Fietsersbond Leuven blij met plannen fietsverbinding aan station

Een Fietsspiraal in Leuven!
Het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo reageert voorzichtig positief op de nieuwe plannen van de Stad Leuven en de NMBS om de bestaande stationsbrug af te werken met een befietsbare helling tot op het Martelarenplein. Hoewel de plannen nog niet in detail bestudeerd zijn, ziet het Overleg hierin de bekroning van een jarenlange strijd om een goede fietsverbinding tussen Kessel-Lo en het stadscentrum. Het overleg en de Fietsersbond pleiten alvast voor het verder bewandelen van de weg van participatie en overleg.

Voor de mobiliteitssituatie is het van groot belang de bestaande brug af te werken met een fietsbare helling. De Kop van Kessel-Lo is immers de plaats waar de meeste straten van Kessel-Lo samenkomen. Aangezien de realisatie van de geplande brug ter hoogte van de Pieter Nollekensstraat-proviciehuis om budgettaire redenen uitgesteld wordt, is de stationsbrug de enige kans om een fietswaardige verbinding tussen Leuven en Kessel-Lo te realiseren. Het is het nodige alternatief voor de fietsonvriendelijke omweg langs de Vuurkruisenlaan en Diestsepoort.

De nieuwe plannen komen wellicht tegemoet aan de verwachtingen, al wijst men er bij het Overleg Buurtcomités op dat ze de plannen nog niet in detail heeft kunnen bestuderen. De fietsspiraal die brug en esplanade verbinden met het Martelarenplein zijn duidelijk geïnspireerd door het Deense paviljoen op de Wereldtentoonstelling van Shangai in 2010.

Jarenlange strijd
Al in 2000 protesteerde de Fietsersbond tegen het niet voorzien van een helling aan de brug. Ze tekende enkele mogelijkheden uit en overhandigde de schetsen aan toenmalig schepen Massart. Later volgden een betoging, bezwaarschriften op het BPA, een symbolische helling gemaakt met bierbakken en een fietsbelconcert.

In 2003 beloofde Stad Leuven, bij monde van toenmalig schepen Karin Brouwers, een fietsbare helling te realiseren. De aanleiding van deze belofte was de petitie-actie van de Fietsersbond die 5000 handtekeningen verzamelde.

In 2008, na een actie van het Overleg Buurtcomités waarbij ruim 300 fietsers een fietsbel overhandigden aan de schepenen, beloofden de schepenen te onderzoeken of de brug befietsbaar kon worden.

Omdat die belofte veel te vaag leek, werkte het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo samen met de Fietsersbond in 2009 een voorstel uit voor een rollende helling. Met een dergelijke helling kunnen niet alleen fietsers makkelijk het hoogteverschil overwinnen maar kunnen ook voetgangers, al dan niet met kinderkoets of boodschappenwagentje, makkelijk de brug op. In 2010 beloofde Stad Leuven bij monde van toenmalig schepen Herwig Beckers een brede raadpleging bij de gebruikers van de brug en de trap.
Sindsdien is het lange tijd erg stil gebleven omtrent de helling aan de brug. Dat het dossier vandaag eindelijk een goede afloop lijkt te krijgen, is de kroon op het jarenlange werk van veel mensen, in de stadsdiensten, in het stadsbestuur en in de wijken.

Leuven Klimaatneutraal
Leuven kan moeilijk klimaatneutraal worden zonder moderne fietsinfrastructuur. Fietsen is een belangrijk element van de duurzame stad van morgen. Onbegaanbare trappen en een fietsgoot vervangen door een fietsbare helling lijkt niet meer dan een logische stap voor een ambitieuze stad als Leuven.

Transparantere communicatie en meer overleg: dat loont
Het zal nog zijn tijdje duren voor we vrolijk de fietsspiraal zullen kunnen nemen. We kijken er in elk geval naar uit. Daarnaast betreurt Het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo het feit dat, zelfs tijdens het op gang trekken van een participatietraject omtrent de verkeerstoestand in de wijken achter het station, géén overleg heeft plaats gevonden over het uittekenen van de finale plannen voor deze oplossing. Contactpersoon Toon Van den Brempt: “We blijven aandringen op een transparante opstelling van het stadsbestuur en pleiten ervoor om over de grote lijnen van zulke dossiers in de toekomst steeds en tijdig overleg te voorzien met de gebruikers en betrokken bewoners. Transparante communicatie en overleg, dat loont: er kan meer expertise ingezet worden en de burgers kunnen beter kennis nemen van de motivaties achter te nemen beslissingen. Het neemt ook onvrede weg bij de burgers over het doen en laten van de lokale overheid.”

Bookmark and Share

Kop van Kessel-Lo: wachten op de crash

Gastbijdrage van Overleg Buurtcomités Kessel-Lo

Teveel Leuvense straten nodigen uit om hard te rijden. Zo ook de Werkhuizenstraat in Kessel-Lo, waar sinds kort een drukke maar levensgevaarlijke fietsverbinding loopt.

Met de website www.leuvenleefstad.be roepen de comités van Kessel-Lo de Leuvense politici op om het mobiliteitsbeleid over een andere boeg te gooien en de ambities te verhogen. De meeste van onze straten zijn nog helemaal ingericht in functie van de auto. Veel straten nodigen uit om hard te rijden. Op veel plaatsen lopen er sluiproutes waarlangs het verkeer de grote assen ontwijkt, zeggen de comités in hun oproep. Door die onveiligheid, die verkeersdrukte en het lawaai kiezen mensen minder voor de fiets of maken ze minder gebruik van de straat om elkaar te ontmoeten, waardoor de verkeersdrukte nog eens toeneemt. Een vicieuze cirkel die al lang bekend is maar nog steeds niet doorbroken wordt.

Iedereen die Leuven een goed hart toedraagt, is welkom om de oproep www.leuvenleefstad.be/oproep mee te tekenen en zo de vraag te onderschrijven naar een mobiliteitsbeleid dat lagere snelheid afdwingt. Daarvoor moeten veel straten een andere aanleg krijgen zodat overdreven snelheid onmogelijk wordt en het karakter van leefstraat meer uit de verf komt.

Een nieuw levensgevaarlijk kruispunt
Sinds vele jaren is de Werkhuizenstraat een perfect voorbeeld van een onveilige en weinig leefbare straat. Hoewel dit duidelijk een woonstraat is, oogt ze als een stedelijke autostrade, met de breedte van een expresweg en met voetpaden die zich uitstekend lenen tot koorddansen. De snelheden halen er dan ook regelmatig opvallende pieken. Voor het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo is dit het soort straat dat er bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen niet meer mag zijn. De volgende zes jaren moeten volstaan om komaf te maken met deze onleefbare woonstraten.

Maar sinds de aanleg van het Locomotievenpad is het probleem nog acuter geworden, waarschuwen de bewoners en het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo. Het nieuwe pad heeft een belangrijke fietsas gecreëerd die loopt van het centrum, door het station, naar de achterliggende Kesselse buurten, loodrecht op de Werkhuizenstraat. Elke ochtend en namiddag steekt een grote stroom mensen daar de Werkhuizenstraat over. Ook veel scholieren gebruiken het pad op weg van school naar huis. Die stroom doet het pad op bepaalde momenten op een voorrangsweg lijken. Ten onrechte. Fietsers vergeten dan wel eens dat ze eigenlijk voorrang moeten geven aan het verkeer in de Werkhuizenstraat.

Een ondoordachte fietsverbinding
Het succes van zo’n fietsas is natuurlijk een goede zaak maar het probleem is dat die nieuwe functie niet te lijmen valt met de hoge snelheden van auto’s in de Werkhuizenstraat. Het valt moeilijk te begrijpen dat de stad een dergelijke fietsverbinding aanlegt zonder de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid van de fietsers te garanderen. Het toont nog eens aan dat het mobiliteitsbeleid van deze stad nog te weinig doordacht gebeurt.
De comités begrijpen dat een definitieve heraanleg van de Werkhuizenstraat moet wachten tot de centrale werkplaatsen af zijn. Maar een tijdelijke heraanleg kan wel. Een versmalling van de weg door middel van planten, verf of een andere ingreep kost nauwelijks tijd of geld en kan op die plaats levens redden. Zo’n ingreep is dringend want elke dag dat de situatie blijft zoals ze is, kan een fietser het leven kosten.

Je vindt de hele tekst van de oproep en de lijst met ondertekenaars op www.leuvenleefstad.be. Alle Leuvenaars kunnen daar online de tekst ondertekenen.

Overleg Buurtcomités Kessel-Lo

Bookmark and Share

Switch ’n Go voor Groot-Leuven, niet alleen voor de Leuvense binnenstad

Gastbijdrage van Overleg Buurtcomités Kessel-Lo.

Mobiliteit is hot. Deze week was er het eindverslag van Leuven Overmorgen, een communicatiecampagne rond Leuven 2030 Klimaatneutraal, het eindverslag van Vief Leuven, het Switch ‘n Go-voorstel om aan de stadsrand van auto op fiets over te schakelen en vanavond vindt een Café Mobiel plaats waar SP.a europarlementslid Said El Khadraoui focust op de mobiliteit in Leuven. Mobiliteit als politiek opbod, wie had het in Leuven nog verwacht. De SP.a heeft duidelijk iets goed te maken als het over mobiliteit gaat. In oktober zijn het verkiezingen en mobiliteit zal ongetwijfeld een belangrijk thema worden. Op de nieuwe website www.leuvenleefstad.be kunnen alle Leuvenaars hun politici oproepen om van mobiliteit dé prioriteit van de volgende legislatuur te maken.

De verschillende initiatieven bevatten heel wat goede voorstellen (opvallend veel gelijkenissen) die Leuven nog een stuk aangenamer en duurzamer kunnen maken. Het idee van parkings aan de rand van de stad en de kleine pendelbussen en leenfietsen die het eindrapport van Leuven Overmorgen en nu ook de vier jonge SP.a-kandidaten voorstellen, passen volledig in de oproep voor Leuven Leefstad. Ook de goederenomslagplaats kan op onze goedkeuring rekenen.

Het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo kan echter niet begrijpen waarom Switch ’n Go enkel over de binnenstad gaat, want het is zeker niet alleen de binnenstad die te maken heeft met verkeersoverlast. De deelgemeenten hebben evengoed te kampen met files op de hoofdwegen, met sluipverkeer, met te hoge snelheden… Switch ‘n Go, ja, maar dan wel voor alle straten met een grote bevolkingsdichtheid. We rekenen op een voluntaristische aanpak die randparkings gaat inplanten in zones die grenzen aan de woonkernen. In het geval van Kessel-Lo is dat ter hoogte van de Delhaize (Diestsesteenweg), de express-weg (Tiensesteenweg) en de snelweg (éénmeilaan).

Randparkings kunnen zeker een deel van de oplossing zijn, maar als Leuven zich in 2030 klimaatneutraal wilt verklaren, zal het volgende schepencollege vooral mensen moeten stimuleren om meteen te kiezen voor fiets of openbaar vervoer. Dat kan ze doen door die verplaatsingsmodi aantrekkelijker en sneller te maken. Met kleine infrastructuurwerken en een positief fietsersklimaat kunnen we al een serieuze switch maken.

Conclusie: Overleg Buurtcomités Kessel-Lo reageert tevreden op de aandacht voor mobiliteit, vindt randparkings een goed idee, maar te eenzijdig, en ziet de stad veel ruimer dan de binnenstad.

Overleg Buurtcomités Kessel-Lo

Bookmark and Share