Archief per auteur

‘Kèsmismelansj’ in Sinte Pieter

Bestoot er iet ottentieker mei Kèsmis as schuen kèsliekes gebrocht dei e zangkuer da somegesteld es oeet niks annes as pronte manne?

As ge doo moest einen up ziek zoën, komt dan den 23ste deisèmber noo de Sinte Pieterskerk.

Um 15 ier bringe ‘De Joorzangers’ doo droë kotties on e stik enne schoenste kèsliekes, klassieke en minder klassieke, moo altoëd in onvervalst Leives.

Wel joo, ‘De Joorzangers’ zen ontsproute in de schuet van et Keininkloëk Verbond van de Joortalle en sinds 2005 bloëve doë mannen ons ononderbrouke ongenoom verrasse mei ne repertwaar die noëg gappresjeid wed dei de Leivese bevolking.

Zuedus ge wet woo eine den 23ste en as ge e bekke boë stèm zoët meigde goële gerist meizinge.

Kèsmis up ze best!

Bookmark and Share

Speciale Kinderdag Arthur Dewit op woensdag 12 september

De Speciale Kinderdag Arthur Dewit is DE sociale activiteit van het ‘Koninklijk Verbond der Jaartallen Leuven’ vzw, met medewerking van de kermisuitbaters, het stadsbestuur van Leuven en ‘alle’ marrainen en de leden van de Vriendenkringen Mannen van het Jaar.

In Leuven was het vroeger de gewoonte dat de ‘weeskinderen’ van de ‘Bon Pasteur’ op de ‘foor’ werden ontvangen ter gelegenheid van Leuven Kermis. Door hun vertrek uit Leuven kwam een einde aan deze traditie. Tijdens de kermisperiode van 1974 werden opnieuw de minderbedeelde kinderen uit de instituten uit Leuven en omgeving uitgenodigd. Dit was een initiatief van Arthur Dewit van de Mannen van 1918, de latere voorzitter en erevoorzitter van het Verbond der Jaartallen. Het begin van een nieuwe traditie.

In de beginperiode bestond de groep uit meer dan 600 kinderen. Vandaag worden enkel kinderen uitgenodigd van zeven tot en met elf jaar en is het aantal beperkt tot 400 kinderen. De marrainen, de leden van de vriendenkringen en partners zorgen voor de begeleiding van de kinderen.

De fondsen voor deze activiteit worden in de loop van het jaar bijeengebracht door het organiseren van volgende activiteiten: het Cultureel Evenement, het Marrainenbal, deelname aan de Leuvense Kerstmarkt en de rondgang bij de foornijveraars. Een aantal andere organisaties zorgen ook voor geldelijke bijdragen zoals de Orde van de Pietermannen, de Vriendenkring Mannen van 1962 en de omhalingen in de Sint-Pieterskerk bij de Missa Lovaniensis en de Jubileumviering in september. Verder kan gerekend worden op de steun van het Stadsbestuur Leuven, AB InBev, de medewerking van Delhaize Kessel-Lo, Spar Linden en de uitbaters van Salons Georges.

De kinderen kunnen op die namiddag genieten van gratis ritten op de attracties en smoutbollen. Daarna ontvangen ze, bij een drankje, een nuttig geschenk en een fruitschaal. Tijdens de aangeboden stadsreceptie op het stadhuis worden geldprijzen verloot onder de deelnemende en aanwezige instituten. In totaal
wordt voor de Speciale Kinderdag in 2012, in het kader van het bekomen van het brevet ‘Koninklijk’ en de UNESCO herkenning in 2011, voor gans de organisatie een bedrag van 18.000 euro voorzien.

Programma
13.45u: samenkomst in het stadspark
14.00u – 15.30u: vertrek naar de kermis en rondgang
15.45u – 17.00u: ontvangst in Salons Georges voor een drankje en overhandiging van een geschenk
18.00u: stadsreceptie in de voorzaal van het stadhuis en verloting van geldprijzen

Bookmark and Share

Fonske en het jaartallenleven

De vriendenkringen Mannen van het Jaar zijn zeer verheugd dat hun trouwe vriend Fonske opnieuw de honneurs zal kunnen waarnemen tijdens de komende ‘Abrahamviering’ op zaterdag 1 september 2012 en dit na een afwezigheid van bijna 24 maanden. Fonske zal dan, rond 16.30u, zijn 38ste jaartallenkostuum aangemeten krijgen, een geschenk van de ‘Vriendenkring Mannen van 1962’.

Een onderbreking in de traditie van de vriendenkringen Mannen van het jaar om Fons Sapientiae (‘Fonske’ voor de vrienden) elk jaar van een kostuum te voorzien is er nooit geweest. In 2011 konden de Mannen van 1961 hem hun kostuum, aan een plaasteren levensgroot afgietsel in de voorzaal van het stadhuis, aandoen.

De Mannen van het Jaar hebben getracht informatie te verzamelen over hun ‘goede’ vriend en zijn 37dertig jarige aanwezigheid in onze stad. De studenten, de Leuvenaars en een unieke vorm van verenigingsleven ‘Het Jaartallenleven van Leuven’ dragen hem een goed hart toe.

Het beeldje bestempelt Leuven niet alleen als een wijze universiteitsstad, maar ook als een aangename studentenstad.

Rector Pieter De Somer wenste, na het vertrek van de franstaligen naar Louvain-la-Neuve, een gebouw voor de faculteit Psychologie ter beschikking te stellen en volgens hem mocht daar ook wel wat kunst bij. Een wedstrijd werd uitgeschreven en beeldend kunstenaar Jef Claerhout (1937) verduidelijkte zijn winnend voorstel met ‘Het is een sculptuur van iemand die, een pils in zijn hoofd gietende, zijn gedragingen bestudeert’.

De commissie belast met de keuze loofde het beeldje om zijn rauwe eenvoud, doch de decaan van de faculteit der Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Joseph Nuttin, vond dat het niet voldoende artistiek cachet bezat.

Het toeval wilde dat de universiteit ook op zoek was naar een passend geschenk voor de stad en dit ter gelegenheid van de 550ste verjaardag van de universiteit in 1975. Als studentenmascotte wordt het beeld plots niet te licht bevonden.

Studentenorganisaties wierpen echter op dat de kinderlijke drinkebroer een achterhaalde karikatuur was van de student. De stad reageerde hierop ontgoocheld.

Uiteindelijk gaf men hem de naam ‘Fons sapientiae’, bron/fontein van de wijsheid, afgeleid van de ‘Sedes Sapientiae of zetel der wijsheid (het Mariabeeld in de Sint-Pieterskerk dat het embleem is van de universiteit). Het was immers overduidelijk dat het geen bier was maar water dat in zijn hoofd werd gegoten. Of is het wijsheid dat hij met volle teugen in zijn hoofd giet, terwijl hij aandachtig in zijn boek leest. De bladzijden die hij reeds 37 jaar bestudeert bevatten een vijftal formules die uiteindelijk als eindresultaat ‘GELUK’ in de breedste zin van het woord moeten brengen, samen met de voornaam en naam van de kunstenaar. Geluk en wijsheid, een typerende combinatie van het studentenleven.

De Vlaamse pers bleef echter bij de ‘Drinkende student’. Nochtans had de toespraak van kunstenaar Jef Claerhout bij de onthulling helder genoeg geklonken. “Ik heb er niet een soort ‘lieverdje’ of een prinsstudent van willen maken. Ook geen student van nu. Het is de Leuvense student van 1425 tot 1975; de knaap wiens kop men barstens vol giet met vaak ijdele wetenschap.

De dag na de inhuldiging werd het beeldje reeds ontvoerd, het werd gekleed met een toga en naar de rector gebracht die zelf zat te feesten op een afscheidsdiner voor emiriti. Daarna werd het beeld terug op zijn sokkel geplaatst.

‘Fons’ werd ‘Fonske’ en men deed hem regelmatig kostuums aan naar voorbeeld van zijn waterspuitend broertje in Brussel.

In 1977 kwamen de ‘Mannen van 1927’ op een origineel idee: ‘Fonske’ bij de viering van hun 50 jaar worden te tooien met het kostuum van hun vriendenkring. De nodige contacten met het stadsbestuur werden gelegd en jaargenoot kleermaker Alfons Guilliams bezorgde op zaterdag 3 september (dag van de Abrahamviering van de jubilerende vriendenkring) ‘Fonske’ een op maat gesneden kostuum. Het was het begin van een traditie. Tot vandaag heeft ‘Fonske’ 37 jaartallenkostuums (de kostuums van het jaartal 1925 en 1926 werden later toegevoegd). Mevrouw M. Neuhard (echtgenote van A. Struys) maakte tot heden de
meeste kostuums. Van haar vernamen de jaartallen dat de maten van ‘Fonske’ ongeveer deze zijn van een kind van 7 jaar.

In 2003 werden op initiatief van de Erfgoedcel Leuven en aantal levensgrote plaasteren afgietsels gemaakt en 25 kostuums werden in Leuvense winkels tentoongesteld van 12 september tot 10 oktober onder het motto ‘Fonske Up ze sondoos’. Daarna werden 12 afgietsels naar de Raadskelders gebracht waaraan jaarlijks de kostuums worden aangepast. De overige kostuums worden bewaard in het M-museum.

Op 9 januari 1978 zouden de Mannen van 1938 hun intrede binnen het jaartallenleven niet ongemerkt laten voorbijgaan. Het was wel een geënsceneerde verdwijning met medeweten van het stadsbestuur en de kunstenaar.

Op die donkere nacht rond 02.30u trokken zij naar het Fochplein. De waterleiding diende afgekoppeld te worden en 6 zware ‘boulons’ losgemaakt. Het beeld werd op een karretje geladen, een doek erover en men ging naar het Museum Vanderkelen-Mertens waar zij het verborgen. Er was overeengekomen dat het hier een onderhoudsbeurt zou krijgen. Op de plaats van ‘Fonske’ bleef een pietluttige beeldje achter (een Cupido drinkend aan een hoorn) met volgende tekst ‘Awel Ja. IK ZENNE WEG’. Deze Cupido zou toppunt van alles ook nog gestolen worden door studenten (studentenclub Hesbania). Zij lieten hun voorwaarden kennen via de ‘Grootleuvenaar’: de mannen van 1938 dienden een vat bier te schenken in hun lokaal ‘De York’. Wat ook gebeurde.

De regionale edities van de kranten stonden er vol van, wie heeft het gedaan, de studenten uit Gent of Louvain-La-Neuve? Vermoedens gingen wel richting Mannen van 1938 die niet voor niets de ‘Fonskes’ werden genoemd. Burgemeester A. Vansina reageerde laconiek op het gebeuren: ‘Fonske heet Fons Sapientiae, bron van de wijsheid. Hij zal dan ook wel zo verstandig zijn om terug te keren naar zijn ereplaats. Bovendien kunnen we alleen maar hopen dat het beeld dan inderdaad grondig zal schoongemaakt zijn’. Na een week werd het beeld in stoet teruggebracht naar het Fochplein, voor de gelegenheid tijdelijk omgedoopt tot ‘Fonsplein’.

In oktober 1978 ontstaat er weer commotie als ‘Fonske’ opnieuw ontvoerd werd. Pas na een maand werd hij teruggevonden in een bloemenbak in Louvain-La-Neuve vastgezet in een blok beton. Een eerste poging om hem te bevrijden zou mislukken gezien de werklieden belaagd werden door studenten met brandweerspuiten. Zwaar gehavend kwam hij uit dit hachelijk avontuur. Op 20 november was hij echter terug op zijn vertrouwde plaats in Leuven. Hij was er echter rustig bij gebleven en liet zijn schedel verder vol vloeibare wijsheid vullen en bestudeerde verder de mogelijkheden om tot ‘geluk’ te komen.

Alhoewel stunten uitvoeren niet tot de geplogenheden van de ‘Orde van de Pietermannen’ behoort (de orde van de Pietermannen ontstond tijdens het carnavalseizoen 1968/1969 in de schoot van het Verbond der Jaartallen en zou vanaf 1973 een eigen koers varen) werd in 1981 toch even die toer opgegaan. Bij de opening van het carnavalseizoen werd op 11 november aan ‘Fonske’, het kleine mannetje van het Fochplein die daar dag in dag uit alle weder moest trotseren, gedacht. De Pietermannen gaven hem als bescherming een dakje boven het hoofd. Een getrouwe kopie van het prieeltje dat de Elisabethbron in Bad-Homburg, stad waar de vereniging reeds meer dan 40 jaar verbroederd is, siert.

In 2003 werd zelfs de mogelijkheid onderzocht om bij bepaalde gelegenheden ‘Fonske’ toch Stella in plaats van water in zijn hoofd te laten gieten. Dit bleek echter technisch niet mogelijk (gezien de structuur van het beeld) en dus blijft hij steeds maar water gieten.

‘Fonske’ zou in de loop der jaren vele kostuums, uniformen en andere kledingsstukken ontvangen en dit van zowel Leuvense als andere verenigingen en organisaties. Deze worden bewaard in het M-museum.

Regelmatig verdween hij ook even uit het straatbeeld als het tijd werd om enkele herstellingen uit te voeren of een opfrisbeurt te krijgen. In 2007 zou hij een drietal maanden uit het straatbeeld verdwijnen. Na 31 jaar was het nodig hem even te laten opfrissen. Hij kreeg een nieuwe bronslaag en zijn beschadigd been ter hoogte van de kuit werd hersteld. In september stond hij weer op zijn vertrouwde plaats. De ingreep aan de kuit was echter niet volledig geslaagd en er sijpelde nog steeds water door. Even verdween hij weer voor enkele dagen maar sindsdien is alles in orde met hem.

Van bruut vandalisme werd het beeldje, buiten zijn escapade naar Louvain-La-Neuve, tot heden steeds gespaard.

In september 2010 verdween hij voor bijna twee jaar. Uitgerust zal hij nu zeker zijn.

‘Fonske’ komt terug, na een lange vakantieperiode, op het plein dat hij verliet als Maarschalk Fochplein en dat hij terugvindt als Rector De Somerplein. Hoe een dubbeltje rollen kan! Want was het niet juist deze rector die aan de basis lag van zijn bestaan?

Bookmark and Share

39ste editie Meyboomplanting op 9 augustus

De meyboom, symbool van het jonge ontluikende leven en de groei, moet traditiegetrouw geplant zijn op 9 augustus, de vooravond van Sint-Laurentius en dit vóór 17 uur. In 2012 gebeurt dit voor de 39ste keer.

Programma op Grote Markt

 • 14.00 uur: beiaardconcert van stadsbeiaardier Koen Van Assche – Sint-Pieterskerk
 • 14.45 uur: optreden in het WZC Ed. Remy van de Koninklijke fanfare Vreugdegalm, volksdansgroep Reuzegom, het Havermeulekeen de vendeliers
 • 14.30 – 15.00 uur: sfeermuziek door dj Danny Dynamite
 • 15.00 – 16.00 uur: optreden dansgroep Rocking Moustache
 • 16.00 – 16.45 uur: optreden van de Joorzangers
 • 16.15 uur: Tijdens een optocht door de stad trekt een trekpaard de Meyboom (een zilverberk) door de straten van de stad, richting Grote Markt
 • 16.45 uur: Prominenten, de volksdansgroep Reuzegom en het Havermeuleke planten de Meyboom en dansen rond de boom.
 • 17.00 uur: toespraken en receptie op de Grote Markt
 • 17.00 – 17.45 uur: optredens onder de 38ste Meyboom van de Koninklijke fanfare Vreugdegalm en de vendeliers
 • 18.00 – 19.00 uur: optreden van Kris Aron
 • 19.00 – 20.00 uur: sfeermuziek door dj Danny Dynamite
 • 20.00 – 22.00 uur: optreden van V.C. De Gies
 • 22.00 – 23.00 uur: Meyboom terras

Lees alles over de legende van de Meyboom.

Bookmark and Share

Vriendenkring Mannen van 1973 stelt logo voor

In maart 2012 werd de ‘Vriendenkring Mannen van 1973’, de 135ste vriendenkring, gesticht in de Raadskelders van het stadhuis te Leuven. De Mannen van 1963 stonden aan hun wieg.

De voorbije maanden leerden zij elkaar beter kennen, er ontstonden hechte vriendschapsbanden. Na enkele maanden naarstig zoeken en vergaderen komen zij nu naar buiten met hun embleem (logo). Zoals elke vriendenkring verwijzen zij naar een belangrijke gebeurtenis in hun geboortejaar. Het werd de eerste oliecrisis, een crisis met zware gevolgen. DRIE olievaten staan dan ook centraal in hun embleem.

Het ontwerp is van de hand van lid Ronny Uyttebroek. De overpeters van de Mannen van 1953 hebben ook hun steentje bijgedragen.

Wat meer  informatie over de symboliek verweven in hun embleem:

 • Het gaat hem over ‘Vriendenkring Mannen van 1973’ en er wordt verwezen naar de stad waar het ‘Jaartallenleven’ gevestigd is, Leuven.
 • De 3 olievaten vallen op! Volgens de Mannen van 1973 is de oliecrisis de belangrijkste gebeurtenis in hun geboortejaar. Zij verwijzen hiermee ook naar het BLOK van 3 waar ze deel van uitmaken.
 • Op het eerste vat verwijst de afgebeelde koe naar de bijnaam van de Leuvenaars ‘De Koeieschieters’. Hun peters, de mannen van 1963, verwezen hier ook naar in hun embleem (standbeeld van de hand van Peter Vanbekbergen in de Brusselsestraat). In de linker bovenhoek staat een Chinees teken verwijzend naar het ‘jaar van de os’ of 1973.
 • Het tweede vat verwijst naar de eerste oliecrisis in 1973, dat zij als belangrijkste gebeurtenis uit hun geboortejaar beschouwen.
 • Op het derde vat verwijzen ze door het gebruik van het Verbondsembleem naar het feit dat zij deel uitmaken van het ‘Jaartallenleven van Leuven’ onder de bescherming van het Koninklijk Verbond der Jaartallen.
 • Onderaan in het midden staat een QR-code. Als je deze scant met je smartphone kom je dadelijk op de website van de Mannen van 1973. Het gebruik van een QR-code is een primeur wat de vriendenkringen betreft.

Binnen enkele weken starten de Mannen van 1973 met de verkoop van de stickers waarin hun embleem verwerkt is. Het zijn de eerste inkomsten als start van een wellicht voorspoedig tienjarig actief jaartallenleven.

Bookmark and Share

‘HET JAARTALLENLEVEN VAN LEUVEN’ opgenomen op UNESCO lijst

Op initiatief van de Erfgoedcel Leuven werd in 2008 in samenwerking met het Verbond der Jaartallen gestart om het ‘Jaartallenleven van Leuven’ te laten erkennen als immaterieel cultureel erfgoed. Opzet was opgenomen te worden op de inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed en later op UNESCO’s representatieve lijst voor Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid.

Er werd hard gewerkt, gegevens werden verzameld en formulieren ingevuld. ‘Het Jaartallenleven van Leuven’ werd in maart 2009 voorgesteld aan de Vlaamse Gemeenschap en met dezelfde aanvraag werd het verzoek overgemaakt om voorgedragen te worden voor de UNESCO.

Op 27 mei 2009 werd ons gemeld dat wij door de Vlaamse Gemeenschap opgenomen werden op de inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Alle nodige schikkingen werden hierna genomen om ook de nodige formaliteiten voor UNESCO te verzamelen en tijdig in te dienen, wat ook gebeurde. In november 2009 ontvingen we echter het bericht dat wij door overaanbod uit de boot vielen voor de voordracht tot herkenning in 2010. Er volgde even een periode van vertwijfeling: was dit het einde van een droom?

Niets was minder waar. Wij ontvingen ondertussen in 2010 van het stadsbestuur Leuven de ‘Medaille voor Verdienste’ en namen deel aan het internationaal project ‘Schatten van/in Mensen’ dat via levensgrote portretten menselijke dragers van immaterieel cultureel erfgoed uit Amerika en Vlaanderen onder de aandacht bracht. Deze reizende tentoonstelling startte in het UNESCO-gebouw in Parijs en reisde nadien ook naar Bokrijk, Aalst, Brugge, Dendermonde, Brussel en uiteraard ook Leuven (Sint-Pieterskerk). In 2010 werd een aanvraag ingediend bij Zijne Majesteit de Koning tot het bekomen van de titel Koninklijk voor het vijftigjarig bestaan van het Verbond der Jaartallen. Deze titel werd ons toegekend op 6 augustus 2011.

In de zomer van 2010 werd beslist dat UNESCO het dossier van het Jaartallenleven in Leuven opnieuw zou meenemen in verdere besprekingen. Zou een erkenning op wereldschaal dan toch waar kunnen zijn?

Op zaterdag 26 november ontvingen we het verlossende bericht: mevrouw Joke Schauvliege, minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur bevestigt dat het Jaartallenleven van Leuven door UNESCO wordt opgenomen op de Representatieve lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Voor België zijn we 8ste vermelding op deze lijst na het Carnaval van Binche, de Reuzen en draken (internationale selectie), de Bloedprocessie van Brugge, het Carnaval van Aalst, de Krakelingen en Tonnekensbrand van Geraardsbergen, de Jaarmarkt van Houtem en de Valkerij of africhten van valken (internationale selectie).

Belangrijk is dat bij deze erkenning, wat België betreft, het voor het eerst een fenomeen is dat zo sterk de nadruk legt op het menselijke aspect, de vriendschap en solidariteit.

Onze bijna 700 leden, vandaag verdeeld over heden 56 vriendenkringen, zijn trots dat wat gestart werd in 1890 door de Mannen van 1840, en dat jaar in jaar uit werd en wordt overgedragen, tot de huidige erkenning heeft geleid. Het zijn echter niet enkel de ‘mannen’ die fier zijn maar ook hun ‘marrainen’ en onze partners. Want al zijn we een ‘Mannenvereniging’ zonder hun steun en medewerking zouden bepaalde van onze activiteiten niet kunnen plaatsvinden.

Bookmark and Share

De Joorzangers vliegen erin

Op donderdag 21 oktober werd in de gotische zaal van het stadhuis de tweede CD van ‘De Joorzangers’ voorgesteld. Volgende liedjes zijn daar op te vinden: Et lied van Pope Toune – Drinklied – Lizzy van de Kruen – Den Boerinnekesdans – Het kleine café aan de haven – Moëbuemlied – Edde dat al gezien? – Et dondert en het bliksemt – On et strand – Mesjin zit God te jènke – Droë Slubbers – Kèsmismelange. De CD kan je kopen tegen de prijs van 15,00 euro in de burelen van De Streekkan,t Brusselsesteenweg 66 te Herent, bij Paulus-Buelens, Tiensestraat 39 te Leuven of in café ‘Tempo’ de Becker Remyplein te Kessel-Lo.

“Twiee joor zen er verboë gegon sins et verschoëne van den ieeste CD van De Joorzangers. En voilà, up onvroog zen ze al vanêr doo mei ne vèsse kompakt disk vol streikgebonge liekes, uefdzokeloëk in et Leives dialèkt en dat es zue e bekken et andelsmêrk van doë keune zangers. Liekes uek die mieestal gon ouver teustande, gewèntes en foëte die ouveral ieel erkinboor zoën. Alei, wat da se bringen es ni mieer of ni minder as pier natier. Zonder veil fioriturkes. Wellicht zelle doë Joorzangers noent ni meigen uptreiden in de Scala van Milaan. Moo dat es uek ennen ambiesse nit. Ze zinge wel tot vermook van talleuze inwueners van Leive en natierloëk uek minse van oeet de periferie van doë broeesende stad. Ze zen dan uek te bewondere en te beloistere up de mieest oeetieenluepende geleigeneide. Da kan zuewel zoën up et stadoees, in de kerk, up de Leivese kèsmèt, as up een braderie in d’ieen od d’ander woëk. En vermits da se ieenegte jore gelê zen ontston in de schuet van et wieereldberumd Verbond van de Leivese Joortalle, mieer bepoild in et joor 2004, nen istourissen dotem, goot er uek gieen aktivitoët van dat upmêrkeloëk en uniek Verbond verboë, of ze wedde gevroogd vei al doë evenemènten up te fleire mei ennen onsteikeloëk gezang. Vei ale moo te zê da se een importante ploits ingenoumen emme on et Leives firmamènt en al geroeemen toëd dieel oeetmoke van et ludiek oupenboor kunstbezit van Leive.

Brèf, ze weite mei ouvertoeeging en entoeziasme et publiek te boeie en een gezellege sfeir te krejeire.
De Joorzangers emmen in ieder geval wei veil plezier belieefd on de realizose van deizen twidde CD en ze verwachte, ieerloëk gezieed, van alen etzèlfste …..”

Bookmark and Share

Joannes Passe (Johann Sebastian Bach)

Eeuwenlang laten kunstenaars zich door het lijden en sterven van Jezus inspireren. Als een componist een muziekwerk schrijft over de laatste dagen uit het leven van Jezus, heet zo’n werk een passie (passion).
De Johannes Passion van Johann Sebastian Bach, één van de beroemdste passies, en behorend tot de meest monumentale werken die Bach in zijn leven componeerde, is een muzikale vertelling van het lijden van Jezus volgens het evangelie van Johannes.

Bach schreef de passion in 1724 in drie maanden tijd. Zij werd voor het eerst uitgevoerd op Goede Vrijdag 7 april in de Nicolaïkirche in Leipzig. In de loop der jaren bleef Bach wijzigingen aanbrengen zodat er heden vier verschillende versies bestaan. Het is de vierde versie die op vrijdag 26 maart om 20.00 u in de Sint-Pieterskerk in het Leuvens dialect (= wereldpremière), zal opgevoerd worden.

De persoon waar alles om draait is de evangelist. Hij vertelt het verhaal letterlijk zoals de apostel dat opschreef. Het is de rode draad door het stuk heen. De vertaling naar ‘t Leives is van de hand van Fred Brouwers.

Uitvoerders: Brussels Chamber Orchestrakoor OrSeCante – solisten: Anne Mertens, Arnout Malfliet, Gunther Vandeven, Reinoud Van Mechelen – Recitanten: Fred Brouwers, André Van de Putte. Muzikale leiding: Kris Stroobants.

Kaarten te verkrijgen  bij IN&UIT Naamsestraat 1, 3000-Leuven, 016 20 30 20 of de avond zelf aan de ingang Sint-Pieterskerk op de Grote Markt.
Contact: E.H. Deken D. De Gendt, dirk.de.gendt@telenet.be, 0475 78 85 51 / Fred Brouwers fred.brouwers@skynet.be, 0478 48 00 45 / Kris Stroobants, kris_stroobants@hotmail.com, 0476 21 57 80

Bookmark and Share

Stichting Vriendenkring Mannen 1971

Volgend jaar wordt je 40!

Elke verjaardag is op zich uiteraard uniek, maar 40 jaar worden betekent in Leuven toch net iets anders.
Sinds 1890 bestaat hier immers de traditie ‘Mannen van het Jaar’.
Hiervoor verenigen ‘mannen’ zich op hun 40ste en dit louter op grond van hun geboortejaar en ongeacht en los van elke politieke, sociale, religieuze of filosofische overtuiging.
Deze vorm van verenigingsleven heet dan ook uniek te zijn in zijn soort en dit in gans de wereld.
De kaap van 40 bereiken is eigenlijk een start en heeft tot doel om samen met jaargenoten de weg naar de 50 te bewandelen.
Voor de Mannen van 1961 is het een voorrecht om als peters de Mannen van 1971 te begeleiden.

De Stichtingsvergadering Vriendenkring Mannen van 1971 heeft plaats op vrijdag 12 maart te 20.30 u in de Raadskelders stadhuis Grote Markt Leuven.
Er is slechts één voorwaarde om aan te sluiten: geboren zijn in 1971.
Contact: 0474 65 34 06 ramaekersconrad@skynet.be

Bookmark and Share

Auditie – Koorzangers – Joannes Passe

Het Dekenaat Leuven organiseert op woensdag 25 en zaterdag 28 november een auditie voor koorzangers (SATB) voor het project
DE JOANNES PASSE
Johan Sebastian Bach
Sint-Pieterskerk, Leuven
26 maart 2010
een hertaling naar ‘t Leives dialect door Fred Brouwers naar de Johannes Passion van J.S. Bach.

Plaats: ‘Koorzolder’ van het Cultureel Centrum Romaanse Poort Brusselsestraat 63 Leuven.

 • Woensdag 25 november van 19.00 tot 22.00 u.
 • Zaterdag 28 november van 14.00 tot 18.00 u.

Vereisten:

 • je bereidt een kort stuk naar keuze voor (piano is voorzien, een begeleider niet)
 • je kan vlot partituur lezen
 • je hebt enige notie van ‘t Leives dialect
 • je kan je vrij maken voor de repetities

Indien interesse om aan dit unieke project mee te werken, gelieve dan uw contactgegevens, stemtype en voorkeursdatum voor de auditie te mailen naar paul.desmet@leuven.be of naar kris_stroobants@hotmail.com.

Bookmark and Share