Archief per auteur

Hoog veiligheidsgevoel en tevredenheid over politiewerking

Meer dan 16.000 studenten en Leuvenaars vulden vragenlijst in
Waar liggen Leuvenaars en studenten van wakker? Hoe denken zij over de politiewerking? Een grootschalige bevraging uitgevoerd begin 2008 geeft terzake duidelijkheid. Het zonale veiligheidsplan 2009 – 2012 (de prioriteiten waarrond de politie werkt) wordt mee bepaald door de antwoorden van meer dan 16.000 Leuvenaars en studenten die aan de enquête deelnamen. Voor de bevraging werden 6.750 Leuvenaars aangeschreven en kregen 31.469 studenten een vragenlijst in de mailbox. Meer dan 40 % vulde de vragenlijst in.

Hoog veiligheidsgevoel

Zowel Leuvenaars als studenten voelen zich in Leuven in hoge mate veilig. Op de vraag of men zich wel eens onveilig voelt in zijn of haar buurt antwoordde iets meer dan 82 % van de Leuvenaars dat dit zelden of nooit het geval is.

Drie vierde van de studenten voelt zich eveneens zelden of nooit onveilig in Leuven. Hoe langer men in Leuven studeert, hoe veiliger men zich voelt. Uit een eerdere bevraging van de universiteit bij de buitenlandse studenten, bleek dat dit veiligheidsgevoel voor hen één van de hoofdredenen was om in Leuven te komen studeren.

Waar liggen Leuvenaars en studenten wakker van?
Waar ergeren Leuvenaars zich aan?

Wat verkeer betreft blijken fietsers (en bromfietsers) die zonder licht rijden het meeste ergernis op te wekken. Twee derde van de correspondenten ergert zich hier aan. Automobilisten die te snel rijden, werken ook ruim de helft van de bevraagden op de zenuwen.

Bij de algemene buurtproblemen wekt vandalisme het meeste ergernis op gevolgd door fietsdiefstallen en door rommel en rondslingerend afval op straat. In het centrum stoort men zich meer aan vandalenstreken dan in de buitengemeenten. In de buitengemeenten blijkt men dan weer meer wakker te liggen van inbraken dan in het centrum.

Bij studenten liggen de accenten enigszins anders.

Inzake verkeer blijken studenten in hoge mate problemen te hebben met bussen en in iets minder mate auto’s die rakelings langs fietsers scheren. Fietsers die zonder licht rijden, blijkt hun veel minder zorgen te baren.

Wat de algemene buurtproblemen betreft ,blijkt dan toch dat ook studenten zich het meest ergeren aan fietsdiefstallen en vandalisme.

Waar moet de politie mee bezig zijn?
De burger kreeg ook de kans om zelf aan te duiden waar de politie meer tijd moet aan besteden. Vandalisme moet volgens de Leuvenaars duidelijk meer aandacht krijgen. Maar vooral verkeersitems scoren hoog : er wordt meer aandacht gevraagd voor onaangepaste snelheid, onaangepast rijgedrag van fietsers en bromfietsers en onaangepast gedrag van autobestuurders.

Studenten vragen meer aandacht voor fietsdiefstallen en het onaangepast rijgedrag van automobilisten. Onaangepast rijgedrag van fietsers hoeft wat de studenten betreft zeker geen prioriteit te zijn voor de politie.

Communicatie gevraagd
De Leuvenaar is goed op de hoogte van de diensten die de Leuvense politie aanbiedt, o.m. fietsgraveren, vakantietoezicht,.. De Leuvenaar heeft wel behoefte aan informatie over de algemene politiewerking. Afhankelijk van de leeftijd van de correspondent blijkt de manier waarop men wil geïnformeerd worden duidelijk te verschillen. Jongeren hechten meer belang aan een degelijke website, terwijl ouderen zich liever informeren via regionale televisie en kranten. Studenten vernemen het liefst van de eigen studentenpers of via de website van de politie waarmee de politie bezig is.

Hoge tevredenheid over de politiewerking
De politie krijgt over het algemeen een goede score voor haar werking van de Leuvense bevolking, namelijk 7,31 op 10. Slechts een fractie van de correspondenten, namelijk 3,4%, is (zeer) ontevreden over de politie. Men toont zich vooral tevreden over houding, gedrag en beleefdheid.

Ook studenten tonen zich vrij tevreden over de werking van de Leuvense politie. Zij geven de politie een score van 6,52 op 10. De studenten zijn wel minder tevreden over de beleefdheid van de Leuvense agenten dan de vaste bewoners van Leuven. Minst tevreden zijn de studenten over de aanpak door de politie van overtredingen door fietsers.

Bron: www.politieleuven.be

Bookmark and Share

Nieuw in Het Depot

vrijdag 10 oktober 2008: A stylish swing soirée with Radio Modern

Back to the nifty fifites and swinging forties met Radio Modern! Een retro swingfeest met de knallende live band Bamboo Apple Cutters, mooi uitgedoste vrouwen, rockers met vette fasjen en een stevige portie sax, drums & rock ‘n’ roll ! Dit jaar bracht Radio Modern alvast de fifties naar Pukkelpop, een uitverkochte Roma in Antwerpen en de Vooruit in Gent. Nu strijkt Radio Modern neer in Leuven voor een swinging, jiving en grooving night! Beleef een nostaligsche trip en geniet een avond lang van deze unieke retrosfeer met old school swing en knetterende rootsmuziek !

20.00 Opening met fancy beautysalon & cocktailbar
21.00-21.45 Apollo Swing : lindy hop en swing dansinitatie
22.00-24.00 Bamboo Apple Cutters : 11-koppige band met bruisende gitaren, opzwepende percussie en krachtige blazers
24.00-02.00 DJ’s The Boppin’ Benvis Brothers : jazzy grooves en funky beats

ma 17 november 2008: The Datsuns

Dave Grohl en Jack White zijn alvast fan van Dolf, Phil, Ben en Christian, het muzikale gitaargeweld uit Nieuw-Zeeland. The Datsuns worden geprezen om hun coole garagerock, geïnspireerd door o.a. Led Zeppelin, AC/DC en The Kinks. Dit najaar verschijnt het vierde album van de strak in het zwartlederen pak gehesen Motherfuckers From Hell . Zet je alvast schrap voor deze gesmeerde rock’n’roll machine, want één ding staat vast: The Datsuns will blow you away!

Meer info:
http://www.hetdepot.be

Tickets:
http://tickets.ticketmatic.com/?k=Rs3_0WDJDLg&l=nl

Bookmark and Share

1 september

Knikkende knietjes? Geen sprake van!

Met een rugzakje vol moed, de tranen verbannen naar het diepste van haar bewustzijn, stapte ze de schoolpoort binnen, recht naar het eerste kleuterklasje – bij juf Inge.

Zag mama daar nu toch geen momentje van spijt en twijfel in haar oogjes? Nee hoor, met opgeheven kin, parmantig als een pauw, fier als een gieter de klas in.

Ze was er al geweest, moet ik voor de volledigheid vermelden. Het was niet spiksplinternieuw. Het leek op dat moment waarschijnlijk nog die immense verzameling speelgoed en leuke dingen die ze toen ontdekt had. Waarschijnlijk kwam het nog niet in haar op dat er ook geluisterd en gewerkt moet worden, elke dag opnieuw, week in week uit…

“Ha, en natte broeken?” vraagt u. Wel, niks daarvan! Proper meisje, amai zeg! Luiers zijn voor babytjes mama!

Morgen brengt papa haar. Zoals de rest van het schooljaar. Eerst naar de voorschoolse opvang. En ook naar de naschoolse. Ben benieuwd of het enthousiasme morgenvroeg nog even groot is…

Bookmark and Share

Gegroet, zei de emigrant die weer thuiskwam

‘Een oude boom moet je niet verplanten’ is een regelmatig gehoorde uitdrukking. Toch is het soms nuttig, in andere gevallen zelfs noodzakelijk.

Mijn wortels liggen sinds 1968, het gezegende jaar van mijn geboorte, in Leuven (Heverlee). Ik heb er tot mijn 35e bijna permanent gewoond en geleefd. Ik was er van overtuigd dat ik er ook zou blijven tot het einde der dagen, maar het lot heeft er anders over beslist. Enfin, gedeeltelijk het lot. Ook de liefde speelde een grote rol. Maar de belangrijkste rol was weggelegd voor de immobiliënmarkt. Vrouwtje en ik hadden besloten een eigen nest te kopen en wilden dat liefst in Leuven doen. Maar toen kenden we de vastgoedprijzen nog niet… viel dat even tegen! Een droom in diggelen…

Om een lang verhaal korter te maken: we hebben een huis gekocht in Tienen. Oeioei, hoor ik jullie al zeggen. Van Leuven naar Tienen, die grauwe grijze stad? Ik begrijp het, maar ik kan je wel zeggen dat dat ondertussen heel veel verbeterd is. Niet alleen omdat ik er nu woon (ik draag mijn steentje bij op verschillende vlakken), maar vooral omdat er werk gemaakt wordt van modernisering en gezinsvriendelijkheid en cultuur en verfraaiingen en al die dingen meer. We trekken weer jongeren en jonge gezinnen aan, de oude generatie kent een natuurlijke inkrimping en zo wordt de gemiddelde leeftijd van de bewoners steeds lager – en de mensen actiever…

Goed, we hadden het over mijn emigratie. Tienen was op dat ogenblik een logische optie. Mijn ouders waren – om andere redenen – enkele jaren voordien ook al van Heverlee naar Tienen verhuisd. Ondertussen zijn ook mijn zus, één van mijn broers én mijn grootmoeder naar de Suikerstad overgekomen, elk met hun eigen verhaal en redenen.

Sorry, ik wijk weer af….

De prijzen van vastgoed in Tienen waren op dat moment, in vergelijking met Leuven, belachelijk laag. We kochten het huis naast mijn ouders, dat al een half jaar leeg stond en daarom in prijs verlaagd was. Er was nog wat herstel- en moderniseringswerk aan, en de spoorweg ligt kort achter de tuin, maar dat was niet echt een bezwaar. Zelfs met de investering aan verbouwingen was het een koopje. Vandaar een eenrichtingsbeweging naar Tienen. De Suikerstad is in de verste verte niet met Leuven te vergelijken, maar ik woon er nu toch wel een beetje graag.

De band met mijn heimat blijft bestaan, die gaat niet meer kapot. Sinds een paar maanden werk ik er, hetgeen me echt veel plezier doet. In plaats van er elke dag met de trein door te rijden richting Brussel, loop ik er gewoon weer rond. Het is elke werkdag opnieuw thuiskomen. Ik verzeker je, het is een heerlijk gevoel! Maar dat is dan weer een ander verhaal…

Bookmark and Share