Archief per auteur

Leuven Rechtdoor tevreden met beslissing minister Galant

Minister Galant heeft vandaag de luchtverkeersleider Belgocontrol de instructie gegeven om de vliegroute Leuven Rechtdoor te schrappen tegen eind maart 2016. Uiteraard is de bewonersactiegroep Leuven Rechtdoor, die zich verzet tegen de gelijknamige vliegroute, heel tevreden met deze beslissing van de minister en de federale regering. “We zijn blij dat de federale regering nu samen met ons en de gemeenten onder de route inziet dat deze onrechtvaardig was en een slechte beslissing; ze concentreerde stijgende en dalende vliegtuigen in één regio ten noorden en oosten van Leuven en zorgde ook voor onnodige omleiding van duizenden vliegtuigen per jaar”, zegt Mark Lambrecht, de woordvoerder van de actiegroep.

De actiegroep herhaalt dat ze niet tegen de luchthaven is en benadrukt het belang ervan voor de economie en tewerkstelling in ons land. Zelfs na het terugdraaien van de vliegroute Leuven Rechtdoor, behoudt onze regio nog meer dan 80% van alle landende vliegverkeer op Zaventem, maar men kan niet verwachten dat één regio rond Leuven alle hinder op zich neemt. Overal rond Brussels Airport wonen veel mensen, en alleen een billijke spreiding van de lawaaihinder is de basis voor het samenleven tussen de luchthaven en de omwonenden.

Bookmark and Share

Pleidooi voor een eerlijke spreiding van vliegtuiglawaai

Eerlijke spreiding van vliegtuiglawaai is de basis voor het samenleven tussen bewoners en het voortbestaan van de belangrijke luchthaven Brussels Airport

Recent eisten 12 bewonersactiegroepen, die strijden tegen vliegtuiglawaai, tijdens een persconferentie een maximum aantal vliegbewegingen van en naar de luchthaven Brussels Airport, een verbod op nachtvluchten en een onderzoek naar een mogelijke verhuis van de luchthaven. “Onze actiegroep sluit zich niet aan bij dit platform daar we niet achter alle eisen staan”, zegt Mark Lambrecht, woordvoerder van de actiegroep Leuven Rechtdoor. “De verhuis van de luchthaven is onrealistisch en zal in ons dichtbevolkt land altijd andere onwetende inwoners hinderen en dat kan niet. Een luchthaven brengt een aantal voordelen met zich mee en is belangrijk voor onze economie en tewerkstelling en je kan niet in de buurt van de luchthaven wonen zonder enige hinder te verdragen. Onze regio ten noorden van Leuven verwerkt meer dan 80% van alle landend vliegverkeer op de luchthaven. Sinds vorig jaar werden we plots geconfronteerd met bijkomend lawaai van opstijgende vliegtuigen door het verleggen van een vliegroute naar onze regio. Nu hebben we geen enkele dag rust meer en is het evenwicht verstoord. Maar ook al zijn we verontwaardigd, we vergeten ons uitgangspunt niet. We willen eerlijke spreiding van lawaai en stilte voor alle regio’s rond de luchthaven in Zaventem, niet de luchthaven weg.”

Het betekent evenmin dat de luchthaven ongebreideld kan blijven groeien. Bestaande limieten op nachtvluchten moeten gerespecteerd worden. Landingsprocedures boven onze regio kunnen en moeten nog veel verbeterd worden om de geluidshinder voor de bewoners te beperken.  Maar een eerlijke spreiding van de lawaaihinder rond Brussels Airport is wel de basis voor het samenleven van luchthaven en omwonenden. Het kan niet dat één regio, die sinds het ontstaan van de luchthaven altijd vliegtuigen heeft gekend, plots geen enkel vliegtuig meer wil en de geluidshinder dan maar verlegt naar een andere regio. Uiteraard krijg je dan enorm protest.”

Bookmark and Share

Bewonersactiegroep verheugd over schrappen vliegroute Leuven Rechtdoor

De Brusselse kortgedingrechter volgde de vordering van onder meer de gemeente Rotselaar en besliste recent dat de vliegroute ‘Leuven Rechtdoor‘ vanop Brussels Airport moet worden opgeheven. De situatie van voor 6 maart 2014 moet binnen de drie maanden hersteld worden.

De gemeenten Haacht, Rotselaar, Holsbeek en Aarschot hadden de rechtszaak aangespannen. Ook de vzw Leuven Rechtdoor die de belangen verdedigt van de getroffen bewoners in de regio had zich bij de rechtszaak aangesloten.

“We zijn zeer verheugd over de gerechtelijke uitspraak en danken ook de gemeenten die in deze zaak voor hun burgers zijn opgekomen”, zegt Mark Lambrecht, woordvoerder van de vzw Leuven Rechtdoor. “We hebben altijd benadrukt dat deze nieuwe route op onaanvaardbare wijze en zonder enige objectieve parameters tot stand is gekomen.  Door achterkamertjespolitiek en zonder enig respect voor juiste informatie of consultatie werd deze nieuwe route er plots doorgeduwd. Bovendien leidde de nieuwe vliegroute tot een nog grotere concentratie van het vliegtuiglawaai boven een regio die al een belangrijk deel van de hinder op zich neemt. Geheel in tegenstelling met de ‘eerlijke spreiding’ die de politici zelf steeds in de mond nemen.” zo vervolgt Mark Lambrecht.

“We weten best dat hiermee het dossier niet mee van de baan is. De meerderheidspartijen kunnen opnieuw vliegroutes wijzigen. We roepen federaal Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (belast met Belgocontrol) daarom op werk te maken van een eerlijk spreidingsplan met respect voor alle bewoners rond de luchthaven. We blijven bereid om zoals in het verleden een deel van de hinder op ons te nemen met respect voor vliegveiligheid, het milieu en zonder de gezondheid en levenskwaliteit van onze bewoners te beschadigen. Maar we kunnen nooit akkoord gaan met een miskleun als ‘Leuven Rechtdoor’. Het idee dat deze route voor iedereen in het Leuvense beter was, is hiermee definitief naar de prullenbak verwezen.  De vliegroute deed niets anders dan de geluidsoverlast verschuiven van één regio naar een andere, omdat enkele gemeenten en bewoners ten westen van Leuven geen enkel vliegtuig meer wilden aanvaarden. Alleen een evenwichtig plan dat zorgt voor een eerlijke spreiding van de lawaaihinder over alle regio’s rond de luchthaven heeft kans op slagen en zal ertoe leiden dat Brussels Airport, en de bijhorende economische activiteit, een toekomst op de lange termijn heeft”, zo besluit Mark Lambrecht.

Bookmark and Share

Fietsactie tegen Leuven Rechtdoor

Met zijn allen zaten we de voorbije wintermaanden vaak binnen en met de vele westenwinden leek het soms alsof de vliegroute Leuven Rechtdoor verdwenen was. Helaas, zoals je afgelopen dagen al kon merken en in de komende zomer zeker zal vaststellen is die vliegroute er nog steeds van zodra de noorden- of oostenwind opsteekt. Toch hebben we geen winterslaap gehouden: we zijn politici blijven contacteren om deze onrechtmatige vliegroute aan te klagen. Niet alleen op lokaal vlak, maar ook met volksvertegenwoordigers op Vlaams en federaal niveau van verschillende partijen, inclusief Minister van mobiliteit Galant zelf. Dat zullen we ook in de komende maanden blijven doen, maar we kunnen daar geen onmiddellijke toezegging van verwachten. Alle regeringspartijen hebben duidelijk de opdracht gekregen hierover geen standpunt in te nemen tot minister Galant met een volledig plan komt voor alle vliegroutes van en naar de luchthaven. Alles staat daarbij opnieuw ter discussie, ook de route Leuven Rechtdoor. Alleen … wanneer Galant met dit nieuwe plan voor de dag komt kan niemand zeggen.

Gezien er op politiek vlak geen beweging te verwachten is op korte termijn en omdat we druk willen blijven uitoefenen op de politieke besluitvorming, hebben we ons als vzw Leuven Rechtdoor aangesloten bij de rechtszaak die de gemeenten Haacht, Holsbeek, Rotselaar en Aarschot enkele weken geleden hebben ingediend tegen de Belgische staat. We wensen hier uitdrukkelijk de gemeenten en lokale politici, die het opnemen voor hun bewoners, te bedanken voor de steun en goede samenwerking.

We horen je al zuchten: hoe lang gaat die rechtszaak duren? Als we de rechtszaak van Brusselse gemeenten en actiegroepen als voorbeeld nemen tegen de nieuwe vliegroutes boven Brussel die net als Leuven Rechtdoor vorig jaar werden ingevoerd, dan was dit een kwestie van maanden. We hebben er dus goede hoop op dat de Brusselse rechtbank van eerste aanlag ook voor Leuven Rechtdoor in de komende maanden met een veroordeling komt. Intussen zijn de nieuwe routes boven Brussel effectief geschrapt en rekenen we op hetzelfde resultaat voor Leuven Rechtdoor.
Maar … zelfs al wordt Leuven Rechtdoor door een gerechtelijke beslissing verboden, dan nog zal een politieke beslissing doorslaggevend zijn. Het plan waarmee minister Galant uiteindelijk voor de dag komt kan Leuven Rechtdoor opnieuw invoeren. Het is dus hoe dan ook essentieel dat we de druk op de federale beslissingsmakers hoog houden en daarvoor nemen we volgende initiatief:

Fietsactie tegen Leuven Rechtdoor
Als protest tegen Leuven Rechtdoor houden we op zondag 10 mei een fietstocht onder de nieuwe vliegroute. Je kan het parcours en een affiche om op te hangen vinden op de website en de facebook pagina van Leuven Rechtdoor. De fietstocht start om 10.00u bij café Den Axe in Herent en we fietsen door Tildonk, Wespelaar, Wakkerzeel en Rotselaar over een afstand van ca. 25 km. Als je ons 5 euro per deelnemer bezorgt bij de start van de fietstocht, dan is dit goed voor een drankje, een pistolet en de verzekering. We rekenen op jullie aanwezigheid om hiervan een protestactie met ruime weerklank in media en bij politici te maken.

Bookmark and Share