Archief per auteur

Parkveld is van Leuven!

Dit is een gastbijdrage van Wim Merckx.

Het Klimaatactiekamp voert op zondag 5 augustus samen met tal van Leuvense middenveldsorganisaties, zoals Velt, 11.11.11, Voedselteams, Oxfam-Wereldwinkels, Wervel, JNM, Friends of the Earth en vele andere, actie voor het behoud van landbouwgrond in de stad en voor het behoud van Parkveld in Leuven! Op 5 augustus van 14u tot 17u is iedereen welkom op het veld langs de Geldenaaksebaan. Je treft er een infopunt aan, een bar met een gezellig terras en tal van activiteiten voor jong en ouder…

Uit het Leuvense beleidsplan:

“De stad wil agrarische gebieden vrijwaren van zonevreemde inmenging of verdringing.”

Maar dat geldt blijkbaar niet voor Parkveld…

Er is een 15 hA groot stuk landbouwgrond aan de rand van Leuven dat sinds mensenheugenis bekend staat als de beste hoveniersgrond. De grond is heel vruchtbaar en heeft een prima waterhuishouding, dat zeggen de boeren die de grond bewerken en er vandaag aardappelen, graan, maïs en witloof op zetten. Het mooie is dat deze grond de eigendom is van de Leuvenaars. Of juister gesteld: het OCMW van Leuven bezit de gronden en verpacht deze aan boeren uit omliggende gemeenten. Het land is dus in bezit van de gemeenschap, het heet Parkveld. Maar boven de akkers hangt een donkere wolk die niet wil wijken, ze hangt daar al 20 jaar! Het is namelijk zo dat de stad Leuven hier liever een bedrijventerrein ziet verschijnen, een verkaveling en een reeks appartementen. Samen met de intercommunale Interleuven en de vastgoedfirma Extensa staat het stadsbestuur te popelen om eraan te beginnen.

Ze zijn zo ongeduldig dat ze een beetje slordig werden met de regels die je moet volgen als je landbouwgrond een nieuwe bestemming wil geven. Zo kwam het dat de Raad van State de plannen van Leuven al drie keer nietig verklaarde, de laatste keer was dat in november 2011. De Raad zette zich op één lijn met de buurtbewoners die vonden dat de stad eerst met hen en alle Leuvenaars moet overeenkomen tot waar het stedelijk gebied mag komen. Want voor je het weet verdwijnt niet alleen het Parkveld, maar worden ook Groenveld en Kareelveld en alle andere goede akkers door een laag beton overgoten.

Hola, wie staat er recht om onze open ruimte te verdedigen? Opgelet, want de vastgoedpatroons van Extensa en Matexi kopen landbouwgronden op strategische plaatsen in Leuven en dat is echt niet om er biologische groenten te telen voor de Leuvenaars, het is grondspeculatie. Dit fenomeen -opkopen door kapitaalgroepen van landbouwgrond voor oneigenlijk gebruik- is een internationaal fenomeen en heet landroof, in het Engels ‘landgrabbing’.  Zowel hier als in het Zuiden vinden wij deze praktijk onaanvaardbaar en een bewijs te meer dat wanneer banken en investeerders louter hun eigen winsten najagen wij daar met zijn allen de dupe van zijn.

Niet minder maar meer landbouwgrond hebben we nodig
We komen op voor het behoud van de agrarische gronden in Leuven, want zij geven ons de kans op het ontwikkeling van een lokaal voedselsysteem en dat is exact wat een klimaatneutrale stad nodig heeft. Indien we geen grondige verandering van ons voedselsysteem ontwikkelen, zullen we ons voedsel van heinde en ver blijven aanslepen en tot in het absurde laten verpakken, verslepen, koelen, nog eens verslepen naar een ander magazijn en anders verpakken en ga zo maar door. Op die manier gaan we het klimaat blijven opwarmen.

Maar uiteindelijk zullen het wel tuinders en akkerbouwers zijn die ons van graan en groenten voorzien. Waar gaan die hun grond vinden?  Elke Leuvenaar heeft elk jaar zeker 1,4 ha nodig om zich in voedsel te voorzien, dat is de voedselvoetafdruk van een gemiddelde Belg. Op die manier berekend, bezetten alle Leuvenaars tesamen een groot stuk landbouwgrond dat 126.000 hectaren groot is.  Zelf heeft Leuven maar 1000 ha landbouwgrond dus al de rest palmen we in op een ander: stukken van Europese, Afrikaanse, Amerikaanse, Aziatische en zelfs Australische landbouwgrond worden voor de Leuvenaars bewerkt.
Iedereen is welkom op Parkveld, aan de Geldenaaksebaan (tegenover het Sint Albertuscollege) op zondag 5 augustus 2012 van 14 tot 17 uur voor een namiddag met heel wat info, ontmoeting en activiteiten voor jong en ouder…

Wij willen niet dat Parkveld verdwijnt en verzamelen op zondag 5 augustus 2012 met zoveel mogelijk mensen die willen…

  • meer te weten komen over Parkveld: de stadsplannen, het verzet van de buurtbewoners, de beslissing van de Raad van State, de natuurwaarde
  • actie voeren aan de zijde van de deelnemers van het vierde Klimaatactiekamp in België
  • een praatje maken met de boeren die op dit land werken en vragen stellen over de gewassen die op het land staan
  • een vlaggetje kopen en dit op het Parkveld planten: je steunt de actievoerders die opkomen voor Parkveld en komt op voor je mening: Parkveld is van de Leuvenaars!
  • een biobiertje drinken en iets eten aan het volop-zomerse-fruitkraam

Met de volle steun van:

De Vrienden van Parkveld, Voedselteams vzw, Climaxi vzw, ASeed Europe, Landbouwactiekamp Nederland 2012, boeren Abts-Govaerts, Sevenants en Ackermans, Wervel vzw, vzw Leuven Verkeerd/t, 11.11.11 – Leuven, vzw Land In Zicht, VELT vzw, Bio-grondfondsproject, Jeugdbond voor Natuur en Milieu,  Het Open Veld, De Witte Beek, European Coördination La Via Campesina, Vredeseilanden, Oxfam-Wereldwinkels regio Leuven (Wereldwinkels van Heverlee, Leuven, Kessel-Lo, Wilsele en Wijgmaal), Friends of The Earth Vlaanderen/Brussel, Klimaat- en Vredesactiegroep P.

Het klimaatactiekamp vindt plaats van 3 tot 8 augustus ergens in Leuven. Alle info hierover vind je via: www.climaxi.be

Bookmark and Share