Archief voor ‘Debat’

Expo Transgenders in beeld

Donderdag 22 september t.e.m. zaterdag 1 oktober 2016 in de stadsbibliotheek Tweebronnen in Leuven.

De tentoonstelling mikt op inzicht in de situatie van personen met genderdysforie (voorheen transseksualiteit genoemd). Ze wil het stereotiep denken omtrent genderidentiteit doorbreken door genderdiversiteit in de samenleving op een positieve manier te belichten.

Wat maakt van een man een man en van een vrouw een vrouw?

‘Transgenders in beeld’ mikt op inzicht en inlevingsvermogen in de wereld van transgenders (mensen die vrouw zijn in een mannenlichaam, of omgekeerd).

Fotograaf Danny Eeraerts brengt zijn modellen zo in beeld dat de kijker inziet dat genderidentiteit en het biologisch lichaam niet altijd samenvallen: mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn geen absolute gegevens. “Transgenders in beeld” is een tentoonstelling die je een blik gunt in een wereld die je mogelijk nog niet zag.

Begeleide rondleiding in de tentoonstelling is mogelijk voor groepen van minstens vijf personen. Ook voor schoolklassen. Info: 016 / 27 28 80. Aanvragen bij: diversiteit@leuven.be

Naast de expo zijn er ook gesprekken en filmvertoningen. Deze zijn gratis, maar je moet er wel voor inschrijven via bib.leuven.be

> donderdag 22 september 2016, 20 uur: officiële opening in het auditorium op de eerste verdieping
> zaterdag 24 september 2016, 15 uur: Film ‘The Danish girl’
> donderdag 29 september 2016, 20 uur: documentaire ‘Be like others’
> zaterdag 1 oktober 2016, 15 uur: themagesprek over familie van transgenders + begeleide rondleidingen op aanvraag.

Meer info bij Kristel Wildiers: gelijkekansenconsulente voor de stad Leuven, afdeling diversiteit en gelijke kansen. 016 / 27 26 37. kristel.wildiers@leuven.be

Klimaatweek 2016 – Leuven Klimaatneutraal 2030 De auto in de stad:

De publieke ruimte en mobiliteit in de toekomst:

Gespreksavond over de stad van morgen naar aanleiding van de documentaire film: ‘Leuven Autovol & Autovrij’.

Johan Van Reeth (Buur), Koen Stuyven (Vectris) en Serge de Gheldere (Futureproofed) namen ons mee naar de
stad van morgen en belichten de voordelen van een stad die teruggegeven wordt aan bewoners en bezoekers.

https://www.facebook.com/events/238587273163055/
Leuven Klimaatneutraal 2030

Leuvense KLIMAATWEEK 2016: 29 apr – 09 mei 2016.
Programma: https://www.facebook.com/events/1726475050958139/
Klimaatweek Leuven - aftrap

Klimaatweek Leuven - aftrap

Klimaatweek Leuven - aftrap

Klimaatweek Leuven - aftrap

Klimaatweek Leuven - aftrap

Klimaatweek Leuven - aftrap

Klimaatweek Leuven - aftrap

De Bruul: park? of parking?

Op woensdag 25 november organiseerde de actiegroep “De Bruul brult” in zaal Geertruihof een informatieavond over dit onderwerp.
Een honderdtal aanwezigen kregen van de actiegroep hun standpunt te horen over de inplanting van de parking en de concrete gevolgen daarvan voor het huidige park en de ruime omgeving.

“De Bruul brult” is een initiatief van buurtbewoners en andere Leuvenaars die weliswaar gewonnen zijn voor een duurzaam mobiliteitsbeleid, maar vinden dat de bouw van weeral een grote autoparking daar haaks op staat.

Via de vragenronde kwamen ook vele andere gelinkte onderwerpen aan bod, zoals de bijna ongebruikte randparkings en hun verbindingen met de stad via pendelbussen, de geplande tramlijn (ook “people mover” genoemd), het nieuwe verkeersplan voor het openbaar vervoer waardoor het gros van alle autobusverkeer (zo’n duizend per dag) niet meer langs de Brusselsestraat, maar langs Brouwersstraat en Tessenstraat zou geleid worden, ligging in overstromingsgebied plus: dicht tegen twee Dijle-armen met alle gevolgen van dien voor de grondwatertafel, de uitlaatgassen van de parking kunnen terecht komen in kinderspeeltuin, ontbrekend businessplan voor de exploitatie door de stad in eigen beheer…

Daarnaast luisterden de aanwezigen naar de actieplannen en hoe zij zich op diverse manieren konden engageren in het protest tegen de geplande parkeergarage, waarvoor mogelijks al eind 2016 de eerste spadesteek zou kunnen gegeven worden.
Ter plaatse kon men een petitie tekenen waarmee ze duidelijk verklaarden tegen de Bruulparking te zijn.
Er werden 5.000 folders/ raamaffiches ge-bust, er komen ook grotere affiches.
Men wordt verzocht bezwaarschriften in te dienen…

De avond werd afgesloten met een anti-parking-lied: “Liever kwijt dan rijk”!

Meer info:
www.facebook.com/BruulparkingNEE/
debruulbrult.weebly.com/

Noteer dat de stad zelf ook een informatieronde organiseert over dit onderwerp van 2 tot 4 december.

Ongehoord: Barricades in de kunst en politiek

1968: de barricades op. Studentenprotesten, de theaterwereld op zijn kop, grensverleggende kunst, flower power. Alles is mogelijk.

2015: hoe staat het met de barricades? Bezuinigingen op cultuur, studentenprotesten, armoede, crisis. Subsidies worden afgebouwd, cultuurcentra moeten het met minder doen en toch… ‘kunst’ bruist!

Tijdens een panelgesprek met kunstenaars en denkers, afgewisseld met politiek getinte performances, verkennen we in hoeverre kunstuitingen vandaag een politieke invloed uitoefenen op de samenleving.

Suzan Langenberg praat met Willem Elias (hoogleraar VUB), Hicham Khalidi (curator), Marc Schepers (kunstenaar – oprichter Ruimte Morguen vzw), Benjamin van der Maas (stand-up graffer), Lies Daenen (kunstenares).

Praktisch
Maandag 27 april, 20.00
STUK Auditorium
GRATIS – reservatie niet verplicht

Louis Tobback & Atte Jongstra: Wat als… Nederland en België samen waren gebleven?

Op woensdag 1 april 2015 organiseert het Vlaams-Nederlands Huis deBuren een avond in Museum M met als thema: “Een gemiste kans? Wat als Nederland en België samen waren gebleven?“.

Op die vraag geeft de Nederlandse schrijver Atte Jongstra (bekend van de roman De heldeninspecteur over de Tiendaagse Veldtocht), een antwoordt waarna burgemeester Louis Tobback reageert op zijn historisch visioen. Daarna spreken zij hierover met historicus Marc Reynebeau en geeft de jonge Nederlandse singer-songwriter Lucky Fonz III een miniconcert. Een Nederbelgisch Feestlied vormt het orgelpunt. Aansluitend biedt de Stad een feestelijke receptie aan.

Wat als… Nederland en België samen waren gebleven?
Dan zouden we binnenkort onze 200ste verjaardag vieren. En zonder twijfel zouden we het WK voetbal domineren. Maar wat nog? Hoe zou onze nationale keuken eruitzien? Zouden we Brusselse wafels uit de muur kunnen halen? Wie zou dan de Koning der Lage Landen zijn? En welke hoofdstad zouden we hebben: Leuven misschien? Maar vooral: welke gevolgen zou dit hebben voor kunst en cultuur, onderwijs en wetenschap, economie en ecologie? Een pittige avond dus met gebalde lezingen, een korte reflectie van de burgemeester, een ontwapenend debat, én muziek.

Praktisch

gemiste_kans_leuven_de_buren_2

Vlaamse regering voorspelt daling bevolkingsaantal Leuven – burgemeester Tobback verbijsterd

De studiedienst van de Vlaamse regering (SVR) heeft de resultaten van haar onderzoek over de bevolkingsprognoses 2015-2030 voor Leuven bekend gemaakt. Verrassend genoeg voorspelt de studie een daling van het aantal inwoners tegen 2030. Een merkwaardig resultaat, zowel door het feit dat de stad de voorbije twintig jaar alleen maar inwoners won, alsook door het feit dat andere studies deze stijgende trend wel blijven bevestigen.

De stad Leuven eist nu dat de SVR haar resultaten corrigeert. Burgemeester Louis Tobback legt de vinger op de wonde: ‘De Vlaamse regering zal wellicht op basis van deze cijfers beslissen naar welke steden extra middelen zullen gaan voor bijvoorbeeld scholenbouw en kinderopvang.’ Deze mistelling kan dus drastische gevolgen hebben voor het Leuvense beleid.

Eén van de mogelijke redenen voor deze voorspelde dalende trend, is het recent opgezette project (in samenwerking met het International Office van de KU Leuven) waarbij internationale studenten zich moeten uitschrijven om hun huurwaarborg terug te krijgen. Ervoor had dit voor internationale studenten een lage prioriteit aangezien er geen dwingende reden voor was. Kris Torfs, directeur burgerzaken van de Stad, licht toe: ‘Daardoor is er voortaan meer zekerheid over de effectieve bevolkingsaantallen. Maar deze maatregel is recent, waardoor het lijkt alsof er ineens meer volk vertrekt. Ze hadden hier beter eens met ons over gesproken.’

HART boven HARD Leuven stak de stakers een hart onder de riem …

Hart boven Hart Leuven stak die ene Nationale Stakingsdag de stakers een hart onder de riem!. Omdat er wel een alternatief is!
Er waren een dag lang @ Het OPEK debatten en Dialoogtafels over Werkgelegenheid – Armoedebestrijding – Kunst en cultuur, over Rechtvaardige belastingen – Gender – Diversiteit op de werkvloer.
De thema’s kwamen overeen met die uit de Septemberverklaring.

Er waren heel wat kinderactiviteiten en creatieve workshops,
Er was een Geefplein – Repaircafé – Wildbreien – soep – barbecue,

Er was de hartverwarmende steun & animatie  met opzwepende vibes & drones van
de Fabota – kinder-percussiegroep FabotàstiX en van de Cirkus in Beweging-Madammen,

Er was “Op de barrikade” & “Wat zullen we drinken” van de Folkgroep Clochard
En de onvolprezen rake poezie van Didi De Paris.

Als afsluiter volgde de boekvoorstelling ‘De schande en de keerzijde’ van Jos Geysels en Erik Vlaminck.

Denkgroep ‘Voorrang Van Links’ in debat met Dirk De Wachter

Het aantal mensen met emotionele problemen neemt in onze maatschappij hallucinante proporties aan. Eén op vier Belgen krijgt ooit te maken met een depressie. We slikken meer antidepressiva, slaap-en kalmeermiddelen en andere psychofarmaca dan ooit. Ook eenzaamheid is een groeiend probleem in onze samenleving, volgens sommige denkers hét cruciale probleem van deze tijd. De onafhankelijke denkgroep Voorrang Van Links staat stil bij deze maatschappelijke realiteit en gaat in gesprek met experts op zoek naar antwoorden.

Voorrang van Links’, een Leuvens initiatief van schepen Mohamed Ridouani en gemeenteraadslid Mich De Winter, probeert de tijdgeest te begrijpen en brengt mensen bijeen om nieuwe ideeën te genereren voor lange termijnuitdagingen. De kernvraag die de denkgroep zich dit jaar stelt is ‘Hoe maken we van onze maatschappij een samenleving?’. In gesprek met anderen gaat Voorrang Van Links de komende maanden dieper in op de oorzaken van eenzaamheid en op zoek naar manieren om te komen tot verbondenheid, hechting en gemeenschapszin.

dirkdewachter

Op de eerste gespreksavond brengt gastspreker, Dirk De Wachter, psychiater en auteur van ‘Borderline Times’ en ‘Liefde. Een onmogelijk verlangen?‘, een kritische maatschappij-analyse. Hij laat zien hoe de symptomen van de persoonlijkheidsstoornis borderline aanwezig zijn bij ons allemaal. Ook zogenaamd gezonde en geslaagde mensen kampen met eenzaamheid en de angst om alleen te zijn, relationele instabiliteit, impulsiviteit, gevoelens van leegte en zinloosheid, enz. Professor De Wachter ziet het als een symptoom van een maatschappij waarin de ratrace regeert en waarin vrijheid, genot, succes en kicks het hoogst na te streven goed zijn. De avond vindt plaats komende maandag 15 december om 20.00u in het STUK, zaal Auditorium.

Bij gespreksavond twee gaat het om een mogelijke remedie, een perspectief. Sprekers zijn Eric Corijn (VUB, COSMOPOLIS, Brussels Academy) en Nick Schuermans (Centrum OASeS, UA en actief in het onderzoeksproject ‘DieGem’). Is de invalshoek van Eric Corijn theoretisch dan is die van Nick Schuermans eerder praktisch. Voor Corijn vormen de uitdagingen van de wereld de directe problemen voor de stad. Die kwesties kunnen we alleen samen aanpakken: de klimaatregeling, de sociale ongelijkheid en het multiculturele samenleven. Dat vraagt dat we opnieuw samen leren leven, dat we inzetten op de uitbouw van een stedelijk gemeengoed. Nick Schuermans bespreekt een onderwijscase uit het ‘DieGem’-onderzoek: hoe komt solidariteit tot stand in een welbepaalde basisschool en multiculturele buurt? Deze insteken worden nadien getoetst aan een paar Leuvense praktijken. Deze gespreksavond vindt plaats in STUK op dinsdag 20 januari om 20.00u.

Ruth Joos modereert de twee avonden.
Gratis inkom.

Proeven op primaten: KU Leuven brengt voor- en tegenstanders samen voor debat

Op woensdag 3 december 2014 organiseert de KU Leuven een symposium en debat over proeven op primaten. Zijn proeven op primaten barbaars machtsmisbruik van de mens of onmisbaar voor de evolutie van de geneeskunde en de wetenschap? Volstaan de huidige ethische richtlijnen of zijn ze te laks? Is een mensenleven meer waard dan het leven van een dier? Tijdens een symposium op 3 december belichten specialisten uit binnen- en buitenland en wetenschappers van de KU Leuven verschillende aspecten van de discussie en gaan ze met elkaar in debat.

Het programma van het symposium:

 • 09.00: registratie
 • Inleiding door Rector Rik Torfs, KU Leuven
 • “LERU’s visie op het gebruik van dieren voor wetenschappelijk onderzoek” door Kurt Deketelaere, Secretaris-Generaal LERU, KU Leuven
 • “Afnemende meerwaarde, hogere kosten: Tijd voor een paradigma-wisseling?” door Jan Lauwereyns, Kyushi University, Japan
 • “Voor- en nadelen van het gebruik van primaten voor neurowetenschappen: is de balans positief of negatief?” door Jarrod Bailey, British Union for the Abolition of Vivisection (BUAV), UK
 • “Onderzoeksprojecten met primaten aan KU Leuven: wat, hoe en waarom? door Peter Janssen – Wim Vanduffel – Rufin Vogels – Thomas D’Hooghe, KU Leuven
 • “Onderzoek met niet-humane primaten: de ethische discussie”, door Johan De Tavernier – Bruno Goddeeris, KU Leuven
 • 13.45: “De waarde van niet-humane primaten voor neurowetenschappelijk onderzoek”, door Roger Lemon, University College London, UK
 • “Stoppen met proeven op apen? Een ethische, wetenschappelijke en maatschappelijke uitdaging”, door Michel Vandenbosch, GAIA
 • “Beleidsrichtlijnen bij dierproeven aan de KU Leuven”, door Jef Arnout, KU Leuven
 • 15.00: debat met moderator Jan Hautekiet en een inleiding door rector Rik Torfs. De deelnemers zijn Wim Robberecht (KU Leuven), Bruno Goddeeris (KU Leuven), Michel Vandenbosch (GAIA), Jan Lauwereyns (Kyushi University) en Toon Vandevelde (KU Leuven)

Praktisch:

symposium-debat-proefdieren-primaten-ku-leuven

Klimaatneutraliteit – Hype of realiteit?

Terwijl de internationale klimaatonderhandelingen al een hele tijd in het slop zitten, zijn er steeds meer steden, gemeenten en provincies die niet langer wachten om zelf een ambitieus klimaatbeleid uit te tekenen. In Vlaanderen zien we dat provincies als Limburg of Vlaams-Brabant en steden als Leuven en Gent zich zelf voornemen om klimaatneutraal te worden. Dat betekent zoveel als de netto uitstoot van broeikasgassen op termijn tot nul herleiden. Wetenschappelijke studies tonen dat het mogelijk is, mits verregaande ingrepen en hervormingen. Nu enkele van die processen toch al een aantal jaren op de teller hebben, wordt het tijd voor een balans. Is het die steden en provincies menens en zetten ze de nodige stappen in de richting van klimaatneutraliteit? Of wordt het klimaat vooral gebruikt om aan citymarketing te doen en blijft het te vaak bij mooie woorden? Klimaatneutraliteit, hype of realiteit?

Panel

 • Mathias Bienstman (Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw, beleidsmedewerker klimaat, energie en mobiliteit)
 • Iris Gommers (programmaleider klimaatbeleid Stadslab 2050 Antwerpen)
 • Katrien Rycken (projectcoördinator Leuven Klimaatneutraal 2030)
 • Han Vandevyvere (VITO, onderzoekseenheid Transitie Energie en Milieu)

Moderator: Chris Jacobson (auteur en duurzaamheidsexpert)

Praktisch
maandag 10 november 2014, 20u
STUK/Auditorium, Naamsestraat 96, Leuven
gratis toegang