Archief voor ‘Debat’

Debat HART BOVEN HARD

hartbovenhard

HART BOVEN HARD is een burgerinitiatief dat mensen wil verenigen die zich zorgen maken om het geplande beleid van de Vlaamse en de federale regering. HART BOVEN HARD verzet zich tegen een al te economische kijk op onze samenleving, en verdedigt gelijkheid, solidariteit en zuurstof voor mensen. Omdat er iets op til is. Voor meer mensen dan ooit. HART BOVEN HARD stelde een alternatieve Septemberverklaring op, die je kan lezen en ondertekenen op www.hartbovenhard.be.

Op 20 oktober wordt er in acht verschillende steden een avond georganiseerd die de plannen van de nieuwe regering(en) voor diverse domeinen onder de loep neemt. Wat staat er op het spel? Hoe werkt dit beleid door in de praktijk?

In Leuven leest Sara Vertongen de alternatieve Septemberverklaring voor. Daarnaast komen sprekers uit verschillende maatschappelijke sectoren kort aan bod met als insteek ‘Wat betekent de Septemberklaring van de Vlaamse regering voor het mensbeeld in jouw sector en in de samenleving? Ten goede én ten kwade?’

Sprekers:

Daarna volgt een gesprek tussen de sprekers onderling en het publiek. Moderator van dienst is Erwin Jans. Tussendoor worden fragmenten voorgelezen uit The State of the Youth, die Freek Vielen schreef voor het Theaterfestival 2014.

Praktisch
Maandag 20 oktober 20.30u
STUK Auditorium
GRATIS

Politici laten in hun kaarten kijken tijdens Voka-verkiezingsdebat

Voka Leuven en de Balie Leuven organiseerden op 8 mei een verkiezingsdebat met de politieke kopstukken uit de regio, zowel op Vlaams als federaal niveau. Meer dan 100 nieuwsgierige kiezers uit het bedrijfsleven en de advocatuur waren in de grote aula van Groep T getuige van een soms pittig debat, dat echter geen grote verrassingen inhield.

Het was meer dan een klassiek verkiezingsdebat. Enkele innovatieve vondsten verhoogden de betrokkenheid van de aanwezigen. Zo kon iedereen voor de start via sms bekendmaken welke partij volgens hem of haar de meeste inspanningen voor de bedrijven zou doen. Daaruit bleek dat het publiek de hoogste verwachtingen had van N-VA en Open VLD, ver voor de andere partijen. Na het debat werd de stemming opnieuw gehouden, en daaruit volgde hetzelfde resultaat, met slechts minieme verschuivingen. Het kopstukkendebat heeft dus geen grote omwenteling in de opinies veroorzaakt, hoewel hier en daar een aantal gelegde klemtonen verrasten.

Niko Demeester (Voka) mocht eerst een aantal punten uit het prioriteitenplan van Voka verduidelijken, met een sterk pleidooi voor meer groei. Ook stafhouder Johan Mommaerts uitte een aantal verwachtingen naar de politiek om een correct functionerende rechtsstaat te kunnen garanderen. Daarna liet moderator Ihsane Chioua Lekhli (De Zevende Dag) de politici aan het woord. Het debat werd in twee luiken opgedeeld: een Vlaams en een federaal. Telkens kwamen andere kopstukken aan het woord.

De thema’s in het Vlaams debat (mobiliteit, onderwijs, groei) waren een gelegenheid om de partijstandpunten nog eens duidelijk te stellen. Opvallend was een uithaal van de OpenVLD naar het veel te dure openbaar vervoer, met name De Lijn, dat de Vlaamse belastingbetaler jaarlijks 1 miljard kost. Ook rekeningrijden leek voor alle partijen aanvaardbaar, hoewel SP.A en Vlaams Belang nog ernstige bedenkingen hadden bij de realisatie ervan. Aan dit Vlaams debat namen deel: Anton Delbarre (Groen), Joris Vanhauthem (Vlaams Belang), Daniëlle Vanwesenbeeck (Open VLD), Pieter Vandenbroucke (SP.A), Ben Weyts (N-VA) en Peter Van Rompuy (CD&V).

Het federale debat behandelde lastenverlaging en justitie. De deelnemers hier waren: Dieter Van Besien (Groen), Philip Claeys (Vlaams Belang), Gwendolyn Rutten (Open VLD), Hans Bonte (SP.A), Lorin Parys (N-VA) en Koen Geens (CD&V). Het verbaasde niemand dat de meningen tussen de partijen in dit debat verder uit elkaar lagen en dat er vaak heel verschillende klemtonen werden gelegd. Opvallend was een scherpe discussie over de hoogte van de loonkostenhandicap tussen CD&V en N-VA: is het nu 4% of 16%? Dit maakt wel een heel verschil uit met betrekking tot de nodige maatregelen. De N-VA stond ook vrij geïsoleerd in zijn verdediging van een indexsprong.

Dit boeiende kopstukkendebat werd afgesloten met een heftig steekspel over lastenverlagingen en nieuwe belastingen, waarin geen enkele partij zich onbetuigd liet.

14176202755_cb7db3f3b9_z

14176204255_37dfd3c276_z

13989558188_a407f3ef23_z

 

Verkiezingsdebat over armoede en solidariteit

Op 13 mei 2014 om 19.30u vindt in het Wagehuys in Leuven het sociaal armoede verkiezingsdebat plaats. Het debat kadert in de campagne Ieders stem telt. Deze campagne wil sociale thema’s hoog op de politieke en publieke agenda plaatsen. Thema’s die tijdens het debat aan bod zullen komen zijn: arbeid en inkomen, betaalbare en kwalitatieve huisvesting, gezondheid en sociale zekerheid.

Kandidaten van 7 partijen die opkomen op Vlaams, federaal en Europees niveau gaan hierover met elkaar in debat: Katrien Partyka (CD&V, 4de plaats Vlaams parlement), Sander Vandecapelle (PVDA, lijsttrekker kamer), Anne Dedry (Groen, lijsttrekker kamer), Willy Smout (lijstduwer bij de kamer, Vlaams belang), Karin Jiroflée (SPA, 2de plaats kamer), Piet De Bruyn (NVA, 3de plaats Vlaams parlement ), Brieuc Vandamme, (Open vld, Europees parlement, 6de plaats).

De moderator Flor Ory en twee panelleden, Ides Nicaise (HIVA) en Bert D’Hondt (Ieders stem telt) leggen hen het vuur aan de schenen. De avond zal ingekleed zijn met vragen van mensen in armoede zelf, stukjes film en een snuifje toneel.

Na het debat volgt een receptie met mogelijkheid tot informeel gesprek met de politici.

image026

Het Grote Jongerendebat op 10 mei

Op zaterdag 10 mei 2014 organiseren BPolitix, Kabinet J (de Leuvense jongerenraad) en de Leuvense politieke jongerenorganisaties Het Grote Jongerendebat.

Tijdens het verkiezingsdebat in het auditorium van Bibliotheek Tweebronnen hebben de deelnemers het verloop van de avond zelf in handen. Ze gaan in twee stappen in debat met politici. Tijdens het eerste deel kunnen jongeren aan verschillende tafels discussiëren over uiteenlopende thema’s. Aan elke tafel zitten twee jonge politici en een moderator om het gesprek op gang te trekken. De jongeren kiezen zelf aan welke tafel ze aanschuiven en waarover ze discussiëren. Het is het ideale moment voor jongeren om hun licht op te steken en de politici eigenhandig op de rooster te leggen. Na een korte pauze start het tweede deel waarin de partijkopstukken met elkaar in debat gaan over enkele hete hangijzers.

De sprekers

(*) Juiste personen nog niet bekend op 6/5/2014 op mijnleuven of op facebook

Het programma

 • 18:30 uur: deuren
 • 19:00 uur: tafeldebatten – debatteer aan 7 tafels over 4 jeugdthema’s met 14 jonge politici
 • 20:30 uur: kopstukkendebat met 7 partijkopstukken
 • 21:30 uur: receptie – napraten met politici

Praktische informatie over het Grote Jongerendebat

Inspraakforum over jongeren en werk op zaterdag 10 mei

De dienst diversiteit van de stad Leuven organiseert twee keer per jaar een Inspraakforum waarop experts, het middenveld, etnisch diverse organisaties en geïnteresseerde Leuvenaars elkaar ontmoeten en discussiëren over wat leeft in de stad. Zo wil de stad ideeën en tips verzamelen om een sluitend en goed functionerend diversiteitsbeleid te realiseren. Het volgende Inspraakforum vindt plaats op zaterdag 10 mei 2014 en focust op jongeren en werk.

Op zaterdag 10 mei 2014 brengt de stad van 10.00 tot 15.30 uur jongeren, ouders en mensen uit de tewerkstellingssector samen rond de vraag hoe de bestaande initiatieven dichter bij de mensen kunnen gebracht worden, welke noden er zijn, waar het beleid en de sector aan kunnen sleutelen en wat eenieder kan bijdragen om stappen te zetten in de goede richting?

Programma

 • 10:00 tot 10:20 uur: Ontvangst en openingswoord door schepen van diversiteit Denise Vandevoort en schepen van werk Bieke Verlinden
 • 10:20 tot 15:00 uur: Open Space: gesprekken in kleine groepjes met mensen uit de tewerkstellingssector en geïnteresseerde Leuvenaars. Deelnemers kiezen zelf over welk thema ze informatie willen, rond welk onderwerp ze een gesprek willen voeren, aan welke sessies ze deelnemen, met wie ze spreken en netwerken …
 • 13:00 tot 14:30 uur: Open lunchbuff­et
 • 15:00 tot 15:30 uur: Afronding en nababbel bij een drankje

Stien Michiels verzorgt de gespreksleiding en moderatie. Het Inspraakforum ‘Jongeren en werk’ vindt plaats in buurtcentrum Sint-Maartensdal, Rijdende Artillerielaan 6, 3000 Leuven. Er is opvang voor kinderen van 5 tot 12 jaar.

Verkiezingsdebat op 8 mei

Op 25 mei gaan we weer naar de stembus. Ieder van ons bepaalt mee welke regeringen het beleid zullen bepalen. Maar hoe spelen de verschillende politieke partijen in op jouw behoeften? Welke partij sluit het best aan bij jouw visie over ondernemerschap? Wie biedt je de meeste kansen in de toekomst?

Voka – Kamer van Koophandel arr. Leuven en de Balie van Leuven nodigen de politieke kopstukken uit, zowel van federaal als van Vlaams niveau, voor een debat op het scherp van de snee. Onder de vleugels van Zevende Dag-boegbeeld Ihsane Chioua Lekhli zullen de kopstukken van de belangrijkste politieke partijen hun visie komen voorstellen en trachten jouw stem voor zich te winnen.

verkiezingen

Nemen deel aan het debat:

 • Gwendolyn Rutten (open vld)
 • Koen Geens & Peter Van Rompuy (cd&v)
 • Ben Weyts & Theo Franken (n-va)
 • Katia Segers & Hans Bonte (sp-a)
 • Dieter Van Besien & Anton Belbarre (Groen)
 • Joris Vanhauthem (Vlaams Belang)

Praktisch
Donderdag 8 mei 19.30u
Groep T, Vesaliusstraat 13

Debat over de verkiezingen voor het Europees Parlement op 29 april

De Provincie Vlaams-Brabant organiseert op dinsdag 29 april 2014 een debat over de verkiezingen voor het Europees Parlement in Leuven. Op 29 april treden de Europese parlementsleden Saïd El Khadraoui, Marianne Thyssen, Bart Staes, Gerolf Annemans, Johan Van Overtveldt en Annemie Neyts met elkaar in debat over de Europese verkiezingen van 25 mei 2014. Moderator is journalist Rob Heirbaut.

Praktische info:

 • Datum: dinsdag 29 april 2014 om 19.30 uur
 • Plaats: Auditorium van het Provinciehuis, Provincieplein 1 in Leuven
 • Prijs: gratis

Guy Mortier wint Vlaamse Cultuurprijs voor Algemene Culturele Verdienste op Cultuurforum 2020 in Leuven

Vlaams journalist en televisiefiguur Guy Mortier ontving de Vlaamse Cultuurprijs voor Algemene Culturele Verdienste uit handen van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege op woensdag 23 april 2014. De jury loofde Mortier voor zijn talent en zijn aanhoudende inzet om muziek, literatuur, film en theater te promoten en de maatschappelijke discussie aan te zwengelen. De uitreiking van de Cultuurprijs was de afsluiter van het vijfde publieksmoment van het Cultuurforum 2020. Het thema van dit laatste publieksmoment van het Cultuurforum 2020 luidde ‘de waarde van cultuur’. Een 600-tal personen uit de cultuursector zakten naar Leuven af voor keynotespreker Catherine de Zegher (directeur van het Museum voor Schone Kunsten in Gent) en een 12-tal parallelsessies.

Naar jaarlijkse gewoonte had Vlaams minister Joke Schauvliege een afspraak met de sector voor een tussentijdse evaluatie en bijsturing van de doorbraken voor het cultuurbeleid in 2020, geformuleerd in 2010 tijdens de eerste editie van het Cultuurforum. Het vijfde publieksmoment in 30CC en M in Leuven had als hoofdthema ‘de waarde van cultuur’. De deelnemers bespraken de evolutie in de doorbraken van het Cultuurforum 2020 aan de hand van de volgende thema’s: de waarde van cultuur, crowdfunding, creatieve partnerschappen, Arts Flanders, het leven in de bib, kunstenbeleid en kinderen, sociale media strategieën, de UiTPAS, cultuurparticipatie, open cultuurdata, migratie en een staatswaarborg voor kunstwerken.

Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Algemene Culturele Verdienste 2013-2014
Tot slot overhandigde minister Joke Schauvliege de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Algemene Culturele Verdienste 2013-2014 aan journalist en televisiefiguur Guy Mortier. Wat niet velen gegeven is, maakt Mortier waar: een halve eeuw lang een potige stempel op cultureel Vlaanderen drukken. Hij was amper achttien toen hij in 1961 als freelance journalist begon. Zijn eerste missie: de rock-‘n-roll in onze contreien introduceren. Dat deed hij in de kolommen van het weekblad Humo, maar ook als presentator van het radioprogramma ‘Schudden voor gebruik‘.

Guy Mortier
In 1969 promoveerde Guy Mortier tot hoofdredacteur bij zijn eerste liefde. Hij zou het tot 2003 blijven. Al die jaren was rockmuziek een rode draad. Hele generaties jongeren maakten door middel van pittige platenbesprekingen kennis met wat de soundtrack van hun jeugd zou worden. Humo’s Rock Rally ontpopte zich dan weer tot een levensader van de vaderlandse rock. Van Noordkaap over Novastar tot School Is Cool: stuk voor stuk wonnen ze de finale van de tweejaarlijkse muziekwedstrijd.

Bij het grote publiek genoot Guy Mortier vooral bekendheid als komische noot in radio- en televisiepanels. Maar het was toch vooral zijn rol als hoofdredacteur die een diepgaande culturele invloed had. Mortier werd dankzij zijn gave om culturele aangelegenheden onder de aandacht te brengen – in de woorden van de jury – “dat unieke verzamelpunt waar de vox populi en de avantgarde malkander troffen”. Al die tijd lang was Guy Mortier bovenal de stille kracht achter een ogenschijnlijk legertje ongeregeld: getalenteerde journalisten, schrijvers, tekenaars en fotografen uit Vlaanderen en Nederland die hij bijeenbracht en uitdaagde om uitmuntend te zijn. Ze gaven stem en kleur aan hun tijd en hun publiek. Zijn meest bijzondere talent volgens de jury: “die bijzondere gave van hem om iets grappigs te maken van iets waar anderen niets grappigs in zagen om de ernst van geestigheden te zien”.

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur over Guy Mortier: “Geen grens was veilig voor deze fluwelen rebel. Met taal en humor als punch heeft hij generaties jongeren kritisch gekneed, en een leger talentrijke journalisten, schrijvers, fotografen, vormgevers en tekenaars gouden creatieve kansen gegeven”.

Cultuurprijzen Vlaanderen 2013-2014
De uitreiking van de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Algemene Culturele Verdienste 2013-2014 op het Cultuurforum 2020 is de eerste van een reeks Vlaamse Cultuurprijzen waarbij de laureaat bekendgemaakt wordt op een belangrijk evenement van de sector. Aan een prijs is een bedrag van 12.500 euro verbonden. Voor de Prijs voor Algemene Culturele Verdienste reserveert de Vlaamse overheid 20.000 euro. Elke laureaat ontvangt het bronzen beeldje ‘La ultima isla’ van Philip Aguirre.

De eerstvolgende Cultuurprijs is die van Lokaal Cultuurbeleid. De prijs wordt overhandigd op de LOCUStoer van het steunpunt voor Lokaal Cultuurbeleid op vrijdag 20 juni 2014 in Turnhout.

Guy_Mortier_foto_wikipedia
Foto Guy Mortier van Michiel Hendryckx, public domain op Wikipedia

Studenten KU Leuven en UCL in debat met Vlaamse en Waalse politici

Op woensdag 2 april debatteren studenten Politieke Wetenschappen van KU Leuven en UCL met politici uit Vlaanderen en Wallonië, naar aanleiding van de nakende verkiezingen. Het debat kadert in een uitwisselingsactiviteit van de studenten.

Tussen 19.00 en 20.30 uur debatteren de studenten telkens een kwartier in groepjes van 6 personen met één van de tien aanwezige kandidaten over hun programma voor de verkiezingen van 25 mei 2014. De Vlaamse studenten spreken met de Franstalige politici, waarbij de politici in hun moedertaal communiceren, en de studenten in hun doeltaal. De Waalse studenten doen hetzelfde met de Nederlandstalige politici.

Na dit carrousel-debat overleggen de Vlaamse en de Waalse studenten gedurende een half uur met elkaar over de vragen die ze zullen voorleggen tijdens het afsluitende, plenaire debat. Tijdens dit debat zullen de tien aanwezige politici commentaar geven op voorgelegde thema’s, met elkaar in debat treden, antwoorden op vragen vanuit het (tweetalige) publiek en dat publiek bij voorkeur mee betrekken in het debat.
Onder meer Mohamed Ridouani (SPa), Michel Doomst (CD&V), Tim Vandenput (Open VLD), Lorin Parys (NVA), Dieter Van Besien (Groen) hebben hun aanwezigheid bevestigd.

De aanwezige studenten kunnen die avond ook elektronisch stemmen. De resultaten van die poll zullen bekend gemaakt worden op het einde van het evenement, net voor de afsluitende receptie.

Praktisch
Woensdag 2 april 2014
19.30 – 20.45 uur: carrousel-debat – VHI 01.40, Dekenstraat 2, Leuven
20.45 – 21.15 uur: debat studenten – VHI 01.40, Dekenstraat 2, Leuven
21.15 – 22 uur: plenair debat – ILT 00.176 (auditorium Bouckaert), Dekenstraat 6, Leuven
22.00 uur: afsluitende receptie

Transgenderdebat op 18 maart

Panelgesprek dinsdag 18 maart 2014: de plurale realiteit van gender

De maatschappij is divers in vele vormen. Gender is één van de facetten waarbinnen die diversiteit speelt. Het gaat daarbij niet enkel om de emancipatie van de vrouw, dat is natuurlijk ook belangrijk, maar op dat vlak is er al veel verwezenlijkt. Gender is echter veel meer dan de tweedeling tussen man en vrouw. Er zijn in de eerste plaats transgenders, mannen of vrouwen die zich willen laten omvormen naar het andere geslacht. Daarnaast zijn er mensen die geen duidelijk ontwikkeld gendergevoel hebben (zij zijn met andere woorden geslachtsloos), of diegenen die zich afwisselend man of vrouw voelen (bigender). Wanneer zo’n mensen zich willen inschrijven aan de KU Leuven, moeten ze kiezen tussen de aanduiding man of vrouw, terwijl ze zich soms geen van beide kunnen voelen of de ene week man en de andere week vrouw.

Om deze problematiek aan te kaarten, organiseert de afdeling Sociaal van de Leuvense studentenkoepel LOKO een debat rond de plurale realiteit van gender. Het debat vindt plaats op dinsdag 18 maart om 20u in de kleine aula van het Maria Theresiacollege. Volgende sprekers zullen aanwezig zijn: vicerector Studentenbeleid Rik Gosselink, Eefje van der Meer van de Transgender Kring Vlaams-Brabant, Kaj Poelman van holebi-en transgenderorganisatie Çavaria en Marijke Weewauters van het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen. Achteraf is een kleine receptie voorzien.