Archief voor ‘Improvisatie’

Inspinazie organiseert een Internationaal ​I​mprovisatietheater Festival

Het Leuvense gezelschap Inspinazie brengt ​i​mprovisatietheater: een theatervorm waarbij alles voor de ogen van het publiek verzonnen wordt. Er is geen script vooraf uitgeschreven, er zijn​ ​geen personages of verhaallijnen vooraf uitgedacht. Alle scènes en verhalen worden ter plekke gecreëerd.

In maart organiseren ze voor de negende keer een internationaal festival. Op vier dagen richt Inspinazie 10 voorstellingen en 26 workshops in. Hiervoor nodigen ze gezelschappen uit Duitsland, Roemenië en Groot-Brittannië uit.

Elke avond van het festival worden er twee voorstellingen gespeeld. Enerzijds een ‘mixed format’, deze shows worden gespeeld door een mix van spelers van alle gezelschappen. Anderzijds een show waarbij telkens 1 van de vier gezelschappen zijn unieke format speelt. Op zaterdag is er een extra voorstelling van Inspinazie XS, de jongerengroep van Inspinazie.

De workshops worden overdag gegeven door de gastacteurs én vier internationale topdocenten uit Canada, Colombia en Frankrijk.

De voertaal van alle workshops en voorstellingen is Engels.

Festival Inspinazie

Praktisch
van donderdag 15 maart t.e.m. zondag 18 maart 2018
30CC/Wagehuys, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven
www.improovelicious.be

tickets via 30CC – 016 300 900 – www.30cc.be/nl/tickets
een ticket kost: € 15,-

UTOPIA – lied in het Leuvens dialect

Een lied over UTOPIA?
Natuurlijk! Dat mocht toch niet ontbreken in het kader van het Leuvense stadsfestival met als thema Thomas More!
In het Leuvens dialect?
Ja, want het lied wordt gezongen door het koor van de Leuvense JOORZANGERS -en nog wel in première- ter gelegenheid van de Leuvense namiddag en avond in de stadsschouwburg op zaterdag 19 november om 14 en om 20 uur. Welkom!
Een vertaling in het AN?
Die is er voorlopig niet, omdat de tekst eenvoudig is en iedereen ondertussen wel het verhaal van Thomas More en zijn UTOPIA kent. Of niet?

Melodie: Funiculi, funicula. Tekst: Hugo Geeraerts.

1.Oë èèès, oë es in Ingeland geboure, den Thomas More, Seur (Sire) Thomas More
Ze lie-ieëven es ‘n ieël langè istoure, van Thomas More, Seur Thomas More
Z’n aavers woore defteg avekoote, in Londen stad, ‘k zên eu moo dat!
Moo dooo, doo iët em et ni bòë geloote, oë wilde mieër, veil mieër as daaat!
Refroën 1:
Oë es boë den biskop toen gegon,
en studeide vei nog nen diplom
Oë aa d’er ieën, oë aa d’er twieë, oë aa d’er droë, oë aa d’er vier
Studeire was vei Thomas z’n allèrgrutste plezier.

2. In Lei-eive kwampen al doë slimme manne, sumtèds bojieën, sumtèds bojieën
Eraaa-smus was oeët Rotterdam gekoume, vei em te zien, vei em te zien
Vesaaa-lius snei d’ ieëste minsen oupe, wette geu waa, wette geu waa!
En Justus Lipsius van d’ humaniste, was er uek boë, da zen d’er droë!
Refroën 2:
More aa ka-me-rooden ouveral
Moo wie zag em èt liefste van al
Da was ni ieën, of uek ni twieë, en uek ni droë, ‘t woore der vier
Al doë slimme voors ginken in Leiven up de zwier!

3. Zue kwaaamp, zue kwamp den Thomas uek noo Leive, de schoenste stad, die der bestoot,
Vei zoë-oëne nieven buk doo oeët te jeive, boë Dirk Martèns, Ieëversestroot
UTOOPIA da was doovan den titel, UTOPIAA! UTOPIAA!
Doomei-ei waa ‘t em de wieëreld deun verandre, vei ‘t noogeslacht, e geu gedacht!
Refroën 3:
Up ‘n oëland, mei selekt publiek
Giënen oë-gen-dùm, dat es uniek
Alleman geloëk, en gieë gezoëk, en optimist tot in de kiiist
Thomas wàs de man die more en more doo-ouver wist!

4. Thomaaas, da was nen ieële katolieke, gunk noo de mis, at ‘s vroëdoos vis,
Oë krei-eig noëg boel mei Hen-de-rik den achtste, de woëvezot, de woëvezot,
More waa ni mei de Paus Clemens gon klappe, de keinink waa, sjieë van z’n vraa
Doomei-ei wid Thomas in ’t gevang gesmeite, oë bleif doo lang, ze lieëve lang
Refroën 4:
Thomas More zenne kop wid afgekapt
Ieël de wieëreld ieëd ervan geklapt
Oë kreig gieën groose, dispensoose, want doovei was ‘t veil te loot
Vei dà te kompenseire wid Thomas oëleg verklood.

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet Leuvenaars (Les 38)

Om te begrijpen waarover het gaat, lees je eerst de negen zinnetjes in het Nederlands.

WEET JIJ WAAROM DAT…
…DE TROUWRING GEDRAGEN WORDT AAN DE RINGVINGER?

1. Om te beginnen moet je weten dat aan alle vingers een symbolische betekenis wordt gegeven. Om dat te begrijpen is het best dat jij die betekenis onthoudt.

2. De duimen vertegenwoordigen de ouders.
De wijsvingers staan voor broers, zussen en vrienden.
De middenvingers ben jij zelf.
De ringvingers vertegenwoordigen je partner.
De pinken symboliseren je kinderen.

3. Doe nu het volgende:
Zet je handpalmen evenals je vingertoppen tegen mekaar. Plooi dan de middenvingers volledig, zodat de knokkels mekaar raken. De andere vingers blijven gestrekt en de vingertoppen blijven mekaar raken.

4. Probeer nu je duimen van mekaar te halen. Dat lukt! Inderdaad: dat zijn je ouders, en daarmee leef je niet je hele leven lang.
Duimen terug tegen mekaar.

5. Doe nu hetzelfde met de wijsvingers. Dat lukt ook. Ja, want ook met broers, zussen en vrienden is het contact niet tot het einde van je dagen.
Wijsvingers terug tegen mekaar.

6. En nu je twee pinken: ook dat lukt. Begrijpelijk, want jouw kinderen gaan immers na een tijdje hun eigen weg.
Pinken terug tegen mekaar.

7. En nu komt het!

8. Probeer nu maar eens je ringvingers van mekaar te halen: dat lukt van geen kanten! Dat komt omdat dit paar vingers staat voor je partner en die is bestemd om met jou samen te blijven voor de rest van jullie leven.

9. En daarom wordt aan die vinger de trouwring gedragen.

En naa, ‘t zèllefste veroileke, moo dan in ‘t Leives. Uek in neige zinnekes.

WETTE GOË VEI WA DA…
DEN TRAARINK GEDROOGE WED ON DE RINGVINGER?

1. Vei te beginne moete weite dat on alle vingers een simboulische betieëkenis wed gejeive. Vei ‘t geu te verston, es et best da ge doë betieëkenis ontoud.

2. De doeëme verteigewoudege de aavers.
De woësvingers doë ston vei bries, zisters en kameroode.
De twieë middevingers da zedde goë zelf.
De ringvingers da’s ouve partenêr .
De pinke doë simbolizeire eu kindere.

3. Doe naa et volgende:
Zet eu andpalme en eu vingertoppe tênieën. Ploet dan de middevingers ieëlemoo, zuedat de knoukels malkandere rooke. D’ ander vingers bloëve gestrekt en de vingertoppe bloëve malkandere rooke.

4. Probei naa eu doeëme vanieën t’ oole. Da likt! Vanoëges: da zen eu aavers en doo lieëfde ni mei eu lieëve lank.
Doeëme vrum tênieën.

5. Deu na etzelfste mei eu woësvingers. Da likt uek. Joo, want uek mei bries, zisters en kameroode edde gië kontakt tot ‘t ende van eu dooge.
Woësvingers vrum tênieën.

6. En na eu twieë pinke: uek da marsjeit. Begroëpeloëk, want eu kadeië gon noo e tejke ennen oëge wèg.
Pinke vrum tênieën.

7. En naa kom et!

8. Probei naa moo ne kieë eu ringvingers van makandere t’ oole. Da likt van gieën kante! Da komt omdat da poor vingers ston ve euve partenêr en doë of doëne es bestemd vei mei aa soome te bloëve vei de rest van aale lieëve.

9. En doovei wed on doëne vinger den traarink gedrooge.

Impro in Harmonie

Harmonieorkest Panta Rei treedt op vrijdag 22 april om 20u op in de Leuvense stadsschouwburg.

Dit optreden wordt heel speciaal. Panta Rei werkt namelijk samen met een improvisatietheater, de Reizende Reiger. Samen hebben ze een nieuw concept uitgedacht om het publiek te boeien met mooie, bezielde muziek en grappige, sfeervolle geïmproviseerde vertelsels. Laat je meevoeren in vele emoties, verschillende tempo’s, rust en chaos. Muziek en theater werken intens samen waarbij elk onderdeel ook de kans krijgt om zijn eigen sterktes te tonen. Een aanrader voor muziek- en theaterliefhebbers en iedereen die houdt van uitdagingen.

impro_in_harmonie

Tickets kosten €9 / €7 (student/-18j) en kan je verkrijgen bij de muzikanten en acteurs of via deze link: http://goo.gl/forms/gBU6CwNCP2

Jarig improgezelschap Inspinazie viert feest met improfestival

Inspinazie Tout-Court zoals het gezelschap voluit heet, bestaat dit jaar 20 jaar. Ze ontstonden ooit uit een impro act voor een jeugdvakantiewerking, maar hielden er nooit mee op. Naast een ‘gewoon’ improvisatiegezelschap breken ze ook in op werkprocessen bij bedrijven in verandering. Improvisatie heeft immers de kracht om vooroordelen te ontmijnen en patronen te doorbreken omdat het mensen een eerlijke spiegel voorhoudt – en dat doen ze ook van 3 tot 9 april op Improovelicious, met impro-acteurs uit Italië, Spanje, Columbia en Canada.

“Inspinazie timmert al sinds 1996 aan de weg”, licht Marc Breban -die er al van bij het begin bij was- toe. “Ik werd geïnspireerd door de improvisatiecursussen van Michiel Devlieger bij Wisper en de lessen die ik kreeg van Keith Johnstone in Canada. Bovendien had ik ook al een start gemaakt bij de Belgische Improvisatie Liga. Op de jeugdvakantiewerking wilden we met een twintigtal mensen een wervelende improvisatieshow brengen voor een 500 koppen tellend publiek. In plaats van het zwarte gat dat daarna zou volgen, hielden we Inspinazie boven de doopfont. Onze ambitie was niet klein: we wilden improvisatie als zelfstandige podiumkunst bekender maken bij het brede publiek en kwalitatief verder ontwikkelen in een eigen project. Met succes trouwens … ondertussen bestaan er in Vlaanderen een 40-tal improvisatiegezelschappen en in het Leuvense alleen al zijn er een zevental actief, waaronder ook onze eigen ‘spin-offs’ Inspinazie XS voor de jongeren en Inspinazie, het bedrijf, dat bij firma’s aan de slag gaat met improvisatieprincipes.”

INTERNATIONAAL FESTIVAL
“In 2002 startten we bovendien met een internationaal festival. Zeven jaar lang ontvingen we improvisatiespelers van over de hele wereld. Onze 20ste verjaardag is voor ons de ideale gelegenheid om opnieuw aan te knopen bij deze mooie traditie”, aldus nog Marc Breban. “We nodigen drie gastgroepen uit”, vult zijn collega Elke Janssen aan. “Vanuit Italië vergezelt Teatribù het festival, Impromadrid representeert Spanje en tot slot vertegenwoordigen de twee Colombianen Felipe Ortiz, Daniel Orrantia en de Canadese Sarah Michaelson de groep Speechless. In totaal staan er maar liefst 32 improvisatie-acteurs op het podium. Taal is daarbij geen barrière. Soms spelen we in het Nederlands, soms in het Engels en Speechless werkt zelfs zonder taal. De festivaldagen bestaan uit workshops, zowel voor beginners als voor gevorderden, de avonden worden gevuld met voorstellingen.”

Praktisch
Zaterdag 3 tot en met zaterdag 9 april 3
30CC/WAGEHUYS, Brusselsestraat 63, Leuven
www.improovelicious.be

Should I Stay or Should I go: nieuw format over de liefde

sisosig

Een man een vrouw.
Muziek.
Dit verhaal gaat over liefde.
Over scheiden of blijven.
Over mannen en vrouwen en hun onderlinge worstelingen.
Over de mannelijkheid en vrouwelijkheid in onszelf.
Twee acteurs en een muzikant laten zich in-het-moment inspireren door dit thema, uw associaties en gedachten en het verhaal dat wil verteld worden.
Op basis van uw suggesties ontvouwt zich voor uw ogen de escalatie van al dan niet typische huwelijksperikelen.
Tussentijds gaat het koppel te rade bij u, publiek. In afzondering.
Hij met de mannen. Zij met de vrouwen.
Uiteindelijk valt het verdict. Stroomt er nog voldoende liefde om door te gaan en een nieuwe weg in te slaan?
Of is hun tijd voorbij?

Should I Stay or Should I go is een rake improvisatievoorstelling van Inspinazie tout-court. Een nieuw improvisatietheater-format met een hoge interactiegraad en met de lach en traan die bij de liefde horen.

Praktisch
Tickets kosten 9 euro en kan je reserveren via: http://goo.gl/forms/TPYj4f9pLH
Deze kan je dan afhalen en betalen aan de kassa. Best dat je een half uurtje op voorhand aanwezig bent zodat dit vlotjes kan verlopen.

Tot zaterdag 20 februari om 20u in het Wagehuys! (Brusselsestraat 63, 3000 Leuven)

Negende Vlaamse Improcup

Trompetgeschal, gejuich en paardengehinnik, want Preparee heeft weer iets bijzonders in petto: een zenuwslopende Game of Cups. Op dinsdag 17 november brengt Preparee elf improvisatiegroepen uit verschillende windstreken van Vlaanderen samen om de strijd met elkaar aan te gaan. Het startschot van deze negende Vlaamse Improcup zal gegeven worden om 20.30u in aula Pieter De Somer. Humoristische personages, scherpe verhalen, een zangscène over het lied van ijs en vuur, het kan allemaal!

Voor een ticket hoef je niet over the wall te gaan of een raaf te sturen, maar je kan gewoon surfen naar www.preparee.be/tickets (€4 voor studenten, €6 voor niet-studenten).

De deelnemers van dit festijn: Compagnie Amai, Preparee, BIL, Caque, De Kevins, Improrlando, De Reizende Reiger, Improcessie, Swaajp, Improfiel en The Lunatics.

Poster VIC

Preparee Openingsoptreden

Op 14 oktober om 20.30u vindt het jaarlijkse openingsoptreden van Preparee plaats in het Maria-Theresia college. Het doel is alle aanwezigen een fantastische avond te bezorgen. Drama? Humor? Creativiteit? Het publiek vraagt, Preparee draait!

Openings optreden.preview

Reserveer nu je ticket – €3 voor studenten, €5 voor niet-studenten – op preparee.be/tickets

Impro-Afvalrace op 3 oktober

Inspinazie Tout-Court speelt op 3 oktober om 20.00u Maestro-Impro (TM). Deze spannende impro-afvalrace is een wereldbekende format ontwikkeld door Keith Johnstone. Trots presenteert Inspinazie het speciaal opgezette team dat dit jaar Maestro meermaals zal spelen, in Leuven en elders. Tijdens een Maestro bent u, de toeschouwer, degene die beslist wie ronde na ronde doorgaat. En wie uiteindelijk als “Maestro” die avond naar huis gaat. Wat dat geeft? Dat ziet u in ‘t Wagehuys!

Maestro
Praktisch
3 oktober 20.00u
‘t Wagehuys, Brusselsestraat 63, Leuven
Tickets te verkrijgen via inspinazietoutcourt.be.

Inspinazie brengt ‘een Alice’ op 30 mei

https://inspinazietoutcourt.wordpress.com/“>Inspinazie Tout-Court sluit het seizoen af in stijl. Op 30 mei om 20u brengen ze een geïmproviseerde theatervoorstelling van formaat. Met één woord uit het publiek gaan ze aan de slag.

Een volledig geïmproviseerd theaterstuk dat ontstaat op het moment. Ervaar de magie van spelers, muzikanten en lichtmannen die “uit het niets” een hele wereld terplekke creëren.

img_2745

Praktisch
‘t Wagehuys, Brusselsestraat 63, Leuven
Tickets €9 via 30CC (016 30 09 00)
http://www.inspinazietoutcourt.be/
Acteurs: Bill Barberis (‘Thuis’), Frank De Block, Leen De Koker en Elke Janssen