Archief voor ‘Lezing’

Urban Woorden Week

In mei vindt de 5de editie van de ‘Urban Woorden Week‘ plaats. Urban Woorden is een sociaal culturele organisatie die zich focust op de urban woordkunst. De verschillende activiteiten die door hen worden georganiseerd, richten zich voornamelijk op jongeren. Maar regelmatig houden zij ook workshops voor een ouder publiek, waaronder gevangenen of het personeel van bedrijven verspreid over heel Vlaanderen. Belangrijk in hun werking is de overtuiging dat schrijven en verbaal werken met woorden een positieve en creatieve uitklap kan zijn voor iedereen.

uwweek

Van 6 tot 9 mei vindt er op verschillende locaties in Leuven activiteiten plaats die in teken staan van de urban woordkunst. Tijdens deze week wil de laatstgenoemde Leuvense organisatie de aandacht vestigen op de verschillende activiteiten die door hen in het jaar worden georganiseerd. Zo kan zowel jong als oud tijdens de Urban Woorden Week genieten van een muzikale theatervoorstelling, hun eigen creativiteit loslaten tijdens een workshop rappen of al hun vragen loslaten na een lezing over Slam Poetry.

Meer info op de website www.urbanwoorden.be

Feest van de Filosofie op zaterdag 4 april

filosofie

Het Feest van de Filosofie staat dit jaar in het teken van de ongelijkheid. Eeuwenlang al zoeken filosofen en denkers naar de oorsprong van de ongelijkheid tussen mensen. Wereldwijd is het verschil in inkomen en vermogen tussen arm en rijk aanzienlijk en in de meeste landen neemt het nog gestaag toe. Als een kleine groep bijna alle economische middelen in handen krijgt, dan bedreigt dit ook de politieke democratie. Pogingen om sociale mobiliteit tot stand te brengen via het onderwijs zijn niet altijd even succesvol. Materiële ongelijkheid vertaalt zich al te vaak in ongelijke levensverwachtingen en dito gezondheidsperspectieven. Ongelijkheid heeft inderdaad nog andere dimensies dan de puur economische. De ongelijkheid tussen man en vrouw blijft een heikel punt in de meeste maatschappijen. Heel wat landen beroepen zich in dit verband op de specificiteit van hun cultuur om de norm zelf van gelijkheid te contesteren. Filosofen hebben daar doorgaans weinig sympathie voor, maar is de filosofie zelf niet al te elitair? Plato ontwierp een staat waarin alleen filosofen mochten regeren, en Kant schreef zijn teksten zo dat alleen hooggeleerden ze konden begrijpen. In de huidige kenniseconomie wordt de verdeling van kennis nochtans een cruciale zaak.

HetFeest van de Filosofie vindt plaats in de Schouwburg en diverse locaties in STUK. Informatie over het programma vind je op www.feestvandefilosofie.be.

Tickets zijn geldig voor de hele dag en kosten respectievelijk:

 • €17 (standaardprijs)
 • €12 (studenten en leden van het Wijsgerig Gezelschap te Leuven)
 • €9 (STUKkaart en KU Leuven Cultuurkaarthouders).

LUCA International Bagpipe Symposium – Leuven

Zaterdag 21 maart bracht dit evenement een internationaal panel van uitgelezen doedelzakspecialisten uit héél Europa bijeen om de balans op te maken van wat er op doedelzakgebied allemaal leeft in hun specifieke regio.

Het accent van het symposium lag op de methodes en de structuren die in die verschillende regio’s bij het doedelzakonderricht gebruikt worden. De hele dag door stelden doedelzakbouwers en rietenbouwers tentoon.

Lezingen door:

•Angel Medina Alvarez – Universidad de Oviedo (Spanje – Asturias)
•Jame Beaton – National Piping Center – Glasgow (Schotland)
•Hubert Boone – ere conservator van het M.I.M. – Brussel
•Remy Dubois – instrumentenbouwer navorser
•Xosé-Lois Foxo – Escola Provincial de Gaita – Ourense (Spanje – Galicia)
•Bernard Garaj – Universiteit Nitra (Slowakije)
•Alain Le Buhé – Bodadeg ar Sonerion (Frankrijk – Bretagne)
•Eric Montbel– Université d’Aix en Provence (Frankrijk)
•Ulrich Morgenstern – Universiteit Wenen (Oostenrijk)
•Marco Tomassi – Instrumentenbouwer – Cassino (Italië)
•Jean-Pierre Van Hees – Leuven University College LUCA School of Arts

Een organisatie van:  LUCA – School of Arts, Muziekclub ‘t Ey, De Grote Kornemuze en Leuven Befolkt,

 

Symposium ‘Health sciences, get involved’

Op donderdag 26 maart om 20u vindt het ‘Health sciences, get involved’ symposium plaats.

Voor het symposium werden drie Kuleuven studenten geselecteerd om hun vervulde wetenschappelijk onderzoek aan het brede publiek voor te stellen. De innovatieve projecten, waarbij intensief samengewerkt werd met diverse Vlaamse ziekenhuizen en onderzoekscentra, zullen toegelicht worden in de promotiezaal, Naamsestraat 22. Broodjes en drank worden voorzien.

poster.jpg

‘Koningswens’ door Pol Goossen

Op vrijdag 6 maart 2015 om 20u brengt Pol Goossen (‘Frank’ uit de populaire Eén-soap ‘Thuis’) zijn ‘Koningswens’ in het STUK in Leuven. De opbrengst gaat naar het bouwproject voor straat- en weeskinderen van het Belgische Sukhi Home in Kathmandu, Nepal.

LezingPol

In 2012 bracht Pol Goossen zijn boek ‘Koningswens’ uit waarin hij twee parallel lopende verhalen uit zijn leven vertelt. Hij beschrijft hoe hij grootvader is geworden, over wat dit doet met een mens en over de vreugde én de angst die het grootvaderschap met zich meebrengt. Daarnaast belicht hij ook het verhaal van een hoogsensitief persoon die de zorg voor zijn dementerende moeder op zich heeft genomen. Tijdens de lezing leest Pol Goossen fragmenten uit het boek voor.

Sukhi Home verzamelt fondsen voor de bouw van een nieuw, ecologisch en aardbevingsbestendig gebouw voor 80 straat- en weeskinderen uit Kathmandu, de hoofdstad van Nepal, één van de armste landen ter wereld.  Om de lokale economie te stimuleren zal voluit worden samengewerkt met lokale bevolking. Er zal ook op een minimalistische manier en met ecologische en lokale grondstoffen worden gebouwd. En het project zal zelfbedruipend zijn dankzij het recupereren van regenwater, de plaatsing van zonnepanelen en het gebruik van biogas in de keuken.

“Ik ben een grote dierenvriend, waarom dan geen kindervriend? Sympathiseren voor weerlozen is bij mij genetisch bepaald. Met ‘weerlozen’ bedoel ik: mensen met een fysieke of mentale beperking, sommige bejaarden en ook kinderen. Ik zal dus met graagte mijn steentje bijdragen voor de weeskinderen van Sukhi Home”, laat Pol Goossen enthousiast weten.

“De bouwgrond net buiten Kathmandu werd reeds aangekocht, de plannen zijn klaar. Nu nog de nodige financiële middelen verzamelen om met de bouwwerken te starten.”, weet Catherine Maes, voorzitster van Sukhi Home te vertellen.

Praktisch:
STUK, Naamsestraat 96, Leuven (zaal Auditorium)
vrijdag 6 maart 2015 om 20u
Tickets: 10€ te koop aan de kassa

Gratis lezing/debat ‘You Must Change Your Life’

Waar liggen de grenzen van de menselijke maakbaarheid?

In het kader van het Artefact festival, met als thema You Must Change Your Life, organiseert STUK in samenwerking met Campus Gelbergen een lezing- en debatavond rond het thema plasticiteit. De titel van het festival verwijst naar het gelijknamige boek van de Duitse filosoof Peter Sloterdijk, waarin hij beweert dat de mens zich steeds wil en moet aanpassen aan zijn steeds wijzigende omgeving. Dit doet hij door te oefenen. Hedendaagse neurowetenschappen onderstrepen deze mogelijkheid tot zelf-verandering, maar waar liggen de grenzen van de menselijke plasticiteit? Hoeveel invloed kan de mens op zichzelf uitoefenen binnen een constante veranderende omgeving? En wat betekent dat voor de opvoeding? De sprekers van deze avond zullen vanuit het perspectief van de kinderpsychiatrie, neurowetenschappen en filosofie antwoord proberen te geven op die vragen. Tevens zal er tijdens 3 intermezzi live ‘geoefend worden’. Hier zullen de thema’s communicatie, beweging en studeren via een liveoptreden van leraar en leerling worden geïllustreerd.

Sprekers
Peter Adriaenssens (kinderpsychiater, KU Leuven, Onderzoeksgroep Psychiatrie)
Patrick Santens (neuroloog, UGent, departement Neurologie & hoogleraar UGent)
Bert van de Ven (filosoof – assistent hoogleraar, Sloterdijk-kenner, Universiteit van Tilburg)
Moderatie: Suzan Langenberg en Hicham Khalidi

Intermezzi
Luc De Smet (filoloog, acteur, mime) + leerling : lichaam in beweging
Anny Cooreman (Eureka) + leerling : brein / Anders Leren
Sander van der Maas & Lisa Gadeyne (oud-leerlingen Eureka) : getuigenissen van Anders Leren

Praktisch
Gratis lezing/debat ‘You Must Change Your Life’
woensdag 18 februari 20:00

Hartinfarcten, niet meer van deze tijd?

Hart- en vaatziekten zijn in Europa de belangrijkste oorzaken van overlijden of invaliditeit. Hartinfarcten maken in Belgiė zelfs twee slachtoffers per half uur. Vaak loopt het fataal af. Voor wie het overleeft, volgt vaak een lange revalidatie. En dat terwijl een hartinfarct in vele gevallen perfect te voorkomen is.

Tijdens de infoavond van CM op donderdag 5 maart zal dokter Lieven Herbots, cardioloog van het hartcentrum in Hasselt, een aantal interessante feiten geven en haalbare tips aanbieden om te voorkomen dat ook jij getroffen wordt door een hartinfarct.

De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. Inschrijven is niet noodzakelijk.

Praktisch
Donderdag 5 maart 2015 om 20.00u
Vrije basisschool in de Bosstraat te Wilsele-Putkapel (polyvalente zaal achteraan)
www.cm.be/agenda

Lezing ‘leven zonder auto’ in Wilsele

Journalist Luc Vanheerentals stelt op 14 januari om 20u in het buurtcentrum Wilsele-Dorp, Schorenshof 13, Wilsele zijn boek ‘Leven zonder auto’ voor. Na de inleiding wordt er verder gepraat over de ‘mobiliteit in Leuven’. De avond wordt georganiseerd door het dorpscomité 3012wd van Wilsele.

‘Leven zonder auto’ brengt het verhaal van meer dan 100 personen uit alle lagen van de bevolking en van alle leeftijden die zonder eigen auto door het leven gaan. Daarnaast wordt ook de manier waarop deze samenleving zich verplaatst geanalyseerd en ‘het probleem auto’ geschetst met aandacht voor ongevallen, luchtvervuiling, schade aan natuur, lawaaioverlast, het fileprobleem, stress, financiën… Vervolgens wordt nagegaan hoe de overheid het leven zonder auto meer zou kunnen faciliteren en hiervoor tal van originele voorstellen gedaan. Het boek sluit af met tips hoe men zich efficiënt kan verplaatsen zonder auto.

Het boek kost 17,5 euro en is uitgegeven door uitgeverij Casa Littera. Je kan exemplaren rechtstreeks bestellen bij de auteur (luc.vanheerentals@telenet.be).

Bouw een brug van de Dijle tot de Kongo

Op zaterdag 13 december vanaf 19.30 u. organiseren BLIK OP AFRIKA, MUSA LOVA en LOST TALENT een AFRIKAANSE AVOND in de gebouwen van het Heilig-Hartinstituut, Naamsesteenweg 355 in Heverlee. Het opzet is de impact van deze drie organisaties op de verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking in Congo concreet voor te stellen. Dit gebeurt ondermeer aan de hand van een geanimeerd panelgesprek met de drie organisaties en een ervaringsdeskundige. Alain CONINCX is moderator. Een Afrikaanse markt met Afrikaanse hapjes, drankjes en zang wordt de gezellige achtergrond van deze avond. De aanwezigen kunnen zich informeren over de werking van de drie verenigingen.

Affiche Afrikaanse avond

 

Tolkiendag in Bib Leuven op zaterdag 6 december

Naar aanleiding van de Tolkienexpo organiseren de Bib Leuven en fantasy-genootschap Elanor op zaterdag 6 december 2014 een Tolkiendag. Niet Sinterklaas, maar elfen, trollen en draken, zijn die dag te gast in de hoofdbibliotheek Tweebronnen!

Programma:

 • 13.00 – 16.00 uur – Elfenvlechtjes (onthaal bib)
 • 14.00 – 16.30 uur – Infostand elfentaal (benedenverdieping bib)
 • 14.30 uur – Lezing ‘Tolkien en zijn wereld’ door Dirk Trappers (auditorium, gratis, wel inschrijven!)
 • 15.00 uur – Voorleesmoment (volwassenen): ‘De raadselwedstrijd’, uit het boek De Hobbit (podium muziekafdeling, gratis)
 • 15.00 uur – Voorleesmoment (kinderen): verhaaltjes vol draken, elfen en trollen (kinderbib, gratis)
 • Doorlopend tussen 13.00 en 17.00 uur:
  • Figuren in LOTR- en Hobbit-outfit, overal in de bib
  • Tolkienquiz, met fraaie Tolkienprijzen!

Meer informatie: de aankondiging van de Tolkiendag op de website van bibliotheek Tweebronnen.

expo-tolkiendag-bibliotheek-tweebronnen-leuven