Archief voor ‘Opleiding’

Heilig Hartinstituut nu ook in Kessel-Lo

Het Heilig-Hartinstituut (secundair onderwijs) breidt uit met een nieuwe vestigingsplaats in Kessel-Lo. Dit in de eerste plaats om mee het capaciteitsprobleem binnen de Leuvense scholen op te lossen.

Het Heilig Hartinstituut bestaat al meer dan 100 jaar en is gekend als een school die niet alleen kwaliteitsonderwijs brengt maar die ook dichtbij haar leerlingen staat. Door haar onderwijsactiviteiten voortaan ook vanuit Kessel-Lo aan te bieden, wordt het Heilig Hartinstituut voor leerlingen vanuit Kessel-Lo en de ruime omgeving dan ook een school die letterlijk heel dichtbij is.

Het oprichten van de nieuwe vestigingsplaats in Kessel-Lo zal in verschillende fasen verlopen. Vanaf 1 september 2016 krijgen de eerstejaarsleerlingen van beide vestigingsplaatsen hetzelfde studieaanbod met een identieke inhoudelijke en pedagogische invulling. In het schooljaar 2017-2018 wordt deze aanpak door-getrokken voor de leerlingen van het tweede jaar.

Op zaterdag 23 april geeft de school om 16.30 uur het officiële startschot. Alle buurtbewoners, geïnteresseerden, jong en oud zijn welkom om een bezoekje aan de school te brengen.

Leuk weetje is dat de percussiegroep Alackadaisical om 16u15 een set speelt op het plein voor de kerk van Blauwput op de Diestsesteenweg.

PAF Animatie Festival in STUK

Van 15 tot 17 april vindt in Leuven het PAF Animatie Festival plaats. Met animatie projecties, workshops, masterclass en exposities ontdek je de boeiende verhalen en interessante mensen, zowel van België als van Polen, met een internationale geschiedenis. Het culturele doel van het festival is ‘integratie door cultuur’. Het kloppend hart van PAF 2016 festival is het auditorium van STUK, maar er is ook veel te doen in de wereld.coop en andere workshoplocaties.

PAF2016_poster_A4_72dpi

 

Ontdek het volledige programma op http://paf2016.com/

Ba(b)bel – meertalige conversatietafels: een groot succes!

Maandag 14 maart namen we deel aan een avond met meertalige conversatietafels.

Het initiatief kwam van de Bib Leuven, samen met de dienst diversiteit en gelijke kansen van de stad Leuven en werd gesteund door de gelijknamige dienst van de provincie Vlaams-Brabant.

Waarover gaat het?Wie een nieuwe / andere taal leert, heeft ook behoefte om die te praten, liefst niet alleen in een schoolse omgeving, maar ook met andere, gemotiveerde gelijkgestemden en, zo mogelijk, met moedertaalsprekers.

Het werd een groot succes. Waar aanvankelijk gehoopt werd op een 100 à 150 deelnemers, kwamen er die avond zo’n 300 geïnteresseerden opdagen! Dat schiep uiteraard wel enkele logistieke problemen, maar de organisatoren waren goed voorbereid en ook daar werd een oplossing voor gevonden.

IMG_0016

IMG_0020

Uiteindelijk waren er veel meer praatgroepen dan oorspronkelijk voorzien, maar dat bewees alleen maar dat er beantwoord werd aan een behoefte om een aangeleerde taal ook in de praktijk te kunnen oefenen.
Kwamen aan bod: Arabisch, Bulgaars, Duits, Engels, Frans, Hindi, Hongaars, Italiaans, Japans, Grieks, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans, Turks, Zweeds…

IMG_0038

IMG_0039

IMG_0042

En natuurlijk ook Nederlands.
Anderstaligen en Nederlandstaligen ontmoetten mekaar in praatgroepen en spraken – in het Nederlands – over onderwerpen zoals familie, beroep, wonen en werken in Leuven, vrije tijdsbezigheden, enz… Deze klassieke thema’s konden ook worden vervangen door gesprekken rond andere onderwerpen, zoals: “Wat zou jij gaan doen als je een grote prijs in een loterij wint?” of: “Hoe kom jij tot rust?”, of ook nog: ” Welke gewoonte zou je niet graag opgeven?”

IMG_0050

De avond werd afgerond met een drankje, aangeboden door de initiatiefnemers.

Van het napraten onthouden we dat er grote vraag is naar meer van dergelijke bijeenkomsten.

Abdij van Park krijgt doe-boerderij, moestuin, kaasmakerij en biolandbouwopleiding

In de Leuvense Abdij van Park is binnenkort opnieuw een boerderij actief met vee, een moestuin en educatieve activiteiten voor jong en oud. Het Grote Open Veld, De Doe-boerderij, Landwijzer en Wonen en Werken Tewerkstelling slaan de handen in elkaar om de domeingronden en de bijhorende gebouwen in Abdij van Park samen in beheer te nemen.

Het gaat om het melkhuisje, de stallingen, twee weides, hooiland en de moestuin. “De vier partners zullen nauw samenwerken om de gronden en gebouwen een nieuwe invulling te geven die een meerwaarde creëert voor de Leuvenaars”, zegt schepen van vastgoed Mohamed Ridouani. “Dat zullen ze doen met een ecologische moestuin en een duurzaam landbouwbedrijf met groente- en veeteelt, een kindvriendelijke doe-boerderij met een educatief aanbod en een professionele landbouwopleiding voor bioboeren. Daarbij hoort ook een kaasmakerij in het melkhuisje. De kaasproducten en de groenten uit de moestuin zullen in het winkeltje te koop zijn.”

Links

De Abdij van 't Park in de sneeuw
De Abdij van Park in de sneeuw, met zicht op de melkhuisjes en de moestuin, een foto van Carolien Coenen

Musiceerdagen voor jeugd op zaterdag 7 en zondag 8 april

De Musiceerdagen van Jeugd & Muziek, LUCA Muziekpedagogie en Amaj vzw bieden jonge musici de gelegenheid samen te spelen met leeftijdgenoten van hetzelfde muzikale niveau. Onder begeleiding van een specialist instrumentalist brengen de deelnemers de Musiceerdagen door in orkest, instrumentengroepen of koor.

Op zaterdag 7 en zondag 8 april 2016 kan je twee dagen lang tokkelen, strijken, blazen, slaan of zingen ze naar hartenlust om de laatste dag te besluiten met een heus slotconcert in de grote zaal van LUCA Campus Lemmens! Ouders, familie en vrienden zijn hierop meer dan welkom!

Koor (7-14 jaar)
Twee dagen lang zing je onder leiding van Michiel Haspeslagh de pannen van het dak! Afhankelijk van de inschrijvingen wordt de groep verder opgedeeld volgens leeftijd. De repetities worden afgewisseld met knotsgekke muzikale workshops.

Ensemble (8-14 jaar)
Jongeren die minstens 1 jaar instrumentles volgen kunnen zich inschrijvingen voor één van de ensembles. Dit jaar is er een blazersensemble, strijkersensemble en (nieuw!) een gitaarensemble! Alle instrumenten van deze instrumentengroepen zijn welkom! De muzieksessies worden afgewisseld met knotsgekke muzikale workshops.

Orkest (12-18 jaar)
Om deel te nemen aan dit orkest is minstens 3 jaar instrumentervaring vereist (niveau middelbare graad DKO). Deze jongeren repeteren twee dagen onder leiding van Peter Himpe.

Praktisch

musiceerdagen-jeugd-luca-lemmens-leuven

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (Les 33)

Leuvens dialect: de spelling van de MEDEKLINKERS: C, Q en X (deel 3 van 3)

Gouden regel van de medeklinkers: in het “Leives” gebruik je NOOIT medeklinkers die je anders leest of uitspreekt dan dat je ze schrijft, wat in het Nederlands (Nl.) dikwijls wèl het geval is.

NB: Let voorlopig niet op de klinkers in de hiernavolgende voorbeelden. De klinkers worden in één van de volgende lessen besproken.

1. De letter C

De letter C wordt in het Nl. uitgesproken als K of als S. Dus lees en schrijf je in het “Leives” K of S!
Bijvoorbeeld: akademie (academie), akteur (acteur), elektrisitoët (elektriciteit), grasjeis (gracieus), kaktus (cactus), kapasetoët (capaciteit), kapsul (capsule), koboj (cowboy), kloor (chloor), kollezje (college), konsêr (concert), kontakt (contact), kries (crisis), persies (precies), prinsiep (principe), resèpse (receptie), sentier (ceintuur), sinnema (cinema), sitreun (citroen), soëffer (cijfer)…

2. Voor de dubbele C geldt dezelfde regel als voor de letter C:
akkoizje (occasie), akkordeon (accordeon), akku (accu), aksènt (accent), aksidènt(accident), sirk of sirkus (circus), sukses (succes), vaksên (vaccin)…

Onthou: de letter C komt NOOIT alleen voor in het “Leives”. Je vindt ze als dubbele C, of in combinatie met de letter H.

3. De combinatie van de letters C en H

Twee mogelijkheden:

3.1. De letter C in combinatie met de letter H wordt CH uitgesproken zoals in het Nl.
Bijvoorbeeld:
beschooving (beschaving), beschroëve (beschrijven), geschrieëf (geschreeuw), klacht (klacht), lichoom (lichaam), pech (pech), plechteg (plechtig), prachteg (prachtig), schaa (schouw), schaaver (schouder), schat (schat), scheun (schoen), schoën (schijn), schoop (schaap), schoeëm (schuim), schoins (schuin), schroëve (schrijven), schuemeuder (schoonmoeder), schuen (schoon), smachte (smachten), vechte (vechten)…

3.2. Echter! De CH wordt in het “Leives” ook als SJ geschreven en uitgesproken. Dit geldt zowel voor woorden van Nederlandse als van Franse oorsprong.
Bijvoorbeeld:
Nederlands: gesjeid (gescheurd), sjein (scheen-been), sjeipen(e) (schepen- ambt), sjèlm (schelm), sjelp (schelp), sjêrp (scherp, ook sjerp = sjaal), sjidde (schudden), sjie (schuur), sjieë (scheiden), sjieël (scheel), sjieër (schaar), sjiete (schieten), sjilderoë (schilderij), sjimmel (schimmel), sjimpanzei (chimpansee), Sjineis (Chinees), sjok (schok), sjokolat (chocolade)…
Frans: kasjot (cachot), sjambrant (chambrant), sjampagn (champagne), Sjarel (Charel), sjarkuterie (charcuterie), sjarmant (charmant), sjef (chef), sjèk (cheque), sjimist (chemicus), sjoffaasj (chauffage), sjoffeur (chauffeur), sjokeire (choqueren), sjoof-pla (Fr.) (schotelverwarmer)…

NB: er volgt nog een aparte les over de vele (!) Franse woorden die in het “Leives” worden gebruikt.

4. De letter Q

Eenvoudig: die bestaat niet in het “Leives”. Je schrijft en je leest wat je hoort, en dus q = kw of k.
akwarium (aquarium), kadril (quadrille), karantên (quarantaine), katrekaar (quatre-quart: een soort gebak), kit (quite), kwis (quiz), kwosjent (qoutient), kwoteire (quoteren)…

5. De letter X

Nog zo eentje: de letter X wordt ook niet gebruikt in het “Leives”. Ook hier weer: je schrijft en leest wat je hoort, en dus x = ks.
eksemploor (exemplaar), ekskluzief (exclusief), ekskuus (excuus), expêr (expert), ekzoom (examen), ekzotisch (exotisch), eksperiment (experiment), kompleks (complex), ksilofoon (xylofoon), leksiskon (lexicon)…

Besluit
èn herhaling van de gouden regel voor het lezen en begrijpen:
Je spreekt alle letters uit die je leest, zoals ze geschreven staan, zonder te fantaseren.
Lees hardop, zodat je jezelf hoort!

En voor de rest: van buiten leren, zoals je dat hebt gedaan met de andere talen die je kent!

SLAC/Academie Beeldende Kunst stelt UTOPIA I voor

In 2016 is het exact 500 jaar geleden dat de Engelse humanist en staatsman Thomas More in Leuven zijn wereldberoemde boek Utopia publiceerde. Dit najaar viert Leuven deze mijlpaal met een groots opgezet stadsfestival  met tentoonstellingen, street art, film, muziek, theater, dans, literatuur, lezingen en stadswandelingen. De 474 jongeren van SLAC/Academie Beeldende Kunst stellen alvast de tentoonstelling UTOPIA 1 voor.  Dit is het eerste van drie projecten in het kader van het stadsfestival.  

unnamed (5)

“De jongeren van de middelbare graad  bijten de spits af met een fascinerende tentoonstelling,” zegt  Denis Vandevoort, schepen van cultuur en deeltijds kunstonderwijs. “Ze verdiepen zich  in de merkwaardige en hedendaagse thematiek van een utopische wereld, gebaseerd op het 500 jaar oude boek Utopia van  Thomas More. De tentoonstelling opent in SLAC (Dirk Boutslaan 60-62, 3000 Leuven) op vrijdag 19 februari  om 19.00 uur.”

Praktisch
Je kan  ‘UTOPIA 1’ gratis bezoeken van zaterdag 20 februari tot en met donderdag 24 maart 2016, van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 21.30 uur en op zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Gesloten op zondag. Noteer ook alvast ‘UTOPIA 2’ (mei – juni 2016) en ‘UTOPIA 3’ (herfst 2016) in je agenda.

Opening expo “Overal Taal” in bib Leuven

De expo ‘Overal taal’ ondersteunt anderstaligen bij het leren van het Nederlands

Schepen van cultuur Denise Vandevoort en Marlies Blicke van het agentschap Integratie en inburgering, openden de expo Overal Taal.

2016-02-14 (5)

Bij een bezoek aan de interactieve tentoonstelling Overal Taal ontdek je hoe het is om een nieuwe taal te leren. Wat maakt het extra moeilijk? Wat met kinderen die meertalig worden opgevoed? .
Het is een tentoonstelling die zeer actueel en broodnodig is, want taal heb je nodig om met je omgeving te communiceren. Het helpt je bijvoorbeeld bij het vinden van een job of maakt een fijne babbel met je buren makkelijker.

2016-02-14 (12)

2016-02-14 (11)

Jaarlijks leren meer dan 14.000 mensen in Vlaams-Brabant Nederlands via het Huis van het Nederlands. Maar hoe kunnen ze die taal oefenen? Wat kan jij doen om hen te helpen? Ook dat leer je op deze tentoonstelling. De expo is dus niet enkel geschikt voor mensen die Nederlands leren maar voor iedereen met een taalkriebel.
Op aanvraag zijn er gratis rondleidingen voor groepen.

2016-02-14 (6)

Zanger Lennaert Maes zong enkele liederen en leerde de toehoorders dat je zijn voornaam Lennert moest uitspreken en zijn familienaam “gewoon” Maes. Niet eenvoudig om dat uit te leggen aan anderstaligen!
Na de inleidende toespraken volgde een rondleiding in keurig Nederlands door… anderstaligen die Nederlands hadden geleerd.
Een druk bijgewoonde receptie met Marokkaanse hapjes liet de genodigden toe nog wat na te praten.

2016-02-14 (15)

Workshops
De tentoonstelling is een initiatief van de Bib Leuven en dienst diversiteit en gelijke kansen van de stad Leuven en wordt omkaderd door tal van leuke workshops, zowel voor kinderen als volwassenen.

Blikvangers daar zijn de interculturele praatgroepen Kom Binnen en Ba(b)bel waar mensen de kans krijgen om een ‘vreemde’ taal te spreken met native speakers. Je vindt het volledig aanbod online.

Praktisch
Van dinsdag 16/02 t/m woensdag 16/03, De Bib Leuven, Diestsestraat 49, Leuven
Tijdens de openingsuren van de bib of op afspraak
Zie ook bib.leuven.be/overal-taal/

LEUVENS DIALECT VOOR ALLEN, OOK VOOR NIET-LEUVENAARS (Les 31)

MEDEKLINKERS, deel 1 van 3

(Hou je voorlopig niet bezig met de klinkers. De spellingsregels daarvoor volgen later)

Gouden regel van de eenvoud:
In het Leuvens (Lv.) gebruik je NOOIT medeklinkers die je:
– niet uitspreekt
– anders leest of uitspreekt dan dat je ze schrijft.

Wel zijn er enkele medeklinkers die onze bijzondere aandacht verdienen.

1. De letter G
Wordt uitgesproken zoals in het Nederlands (Nl.). goë (gij), grien (groen).
Uitzondering: de G in woorden van Franse oorsprong wordt SJ of ZJ geschreven en uitgeproken. Bijvoorbeeld: garaasj (garage), zjandêrm (gendarm), zjuzje (juge = rechter).

2. De letter H
– Als de letter H aan het begin van een woord staat, wordt die in het Lv. nooit uitgesproken en dus ook niet geschreven. Bijvoorbeeld: alloo (hallo), andduk (handdoek), èt (hart), emel (hemel), eup (heup), eud (hoed), oest (hoest), ond (hond), oeës (huis).
– Staat de H in het midden van een woord, wordt ze evenmin geschreven, maar wordt ze omwille van de leesbaarheid, vervangen door een afkappingsteken. Bijvoorbeeld: be’ieëder (beheerder), be’ulpzoom (behulpzaam), ge’eimelte (gehemelte), ge’oëm (geheim).
– De letter H na de letter T
Wat doet in godsnaam in het Nl., die H na een T, zoals in apotheker en zoveel andere woorden? Die is daar voor niets nodig: je spreekt ze ten andere niet uit in het Nl.! En dus spreek je ze niet uit in het Lv.
En wat je niet uitspreekt, schrijf je niet. Bijvoorbeeld: apeteiker (apotheker), simpatiek (sympathiek), maraton (marathon), teima (thema), toeës (thuis), teooter (theater).
NB: De combinatie van de letter H met de letter C wordt in een volgende les besproken.

3. De letter J
Wordt uitgesproken zoals in het Nl.: Janewoore (Januari), jooge (jagen).
Uitzondering: de J in woorden van Franse of Latijnse oorsprong worden ZJ uitgesproken. Bijvoorbeeld: zjalous (jaloers), zjartèl (jarretel), zjenoëvel (jenever), Zjieëzeke (kleine Jezus), zjubelei (jubileum), zjust (juist).

(Wordt vervolgd)

LEUVENS DIALECT VOOR ALLEN, OOK VOOR NIET-LEUVENAARS (Les 32)

MEDEKLINKERS, deel 2 van 3

(Hou voorlopig geen rekening met de klinkers. De spellingsregels daarvoor volgen later)

5. De letter N
Als de letter N op het einde van een woord niet wordt uitgesproken, wordt ze in het Leives ook niet geschreven.
Daarentegen wordt er in het Leives wel een N geschreven op het einde van een woord dat op een klinker eindigt en dat gevolgd wordt door een woord dat met een klinker begint. Bijvoorbeeld: blaaveN ink (blauwe inkt), euveN eud (jouw hoed), ieëteN ond (hot-dog!), ieëveN oud (even oud), LeiveseN achteneun (Leuvense namiddag), natteN andduk (natte handdoek), rotteN appel (rotte appel), uegeN eimel (hoge hemel).

6. De letter S
Wordt die als Z uitgesproken, dan moet je die ook als Z kunnen lezen, en moet je Z schrijven. Bv.: deZerteire (deserteren), deZilluuZe (desilluzie), fantaZeire (fantaseren), moeëzeke (muisje), reZjistroose (registratie), simpatiZant (sympathisant), sinuzit (sinusitis), sinkroniZoose (synchronisatie), sjimpanZei (chimpansee).
Dit komt, zoals in het Nederlands trouwens, ook dikwijls voor bij meervoudsvormen: bakkes -Ze, (gezicht), loeës-loeëZe (luis-luizen), paas- paaZe (peins-zen), pries-prieZe (stekker-s), serveus-Ze (dienster).

7. De letter T
Nog zo’n letter die in het Nederlands anders kan en moet (!) worden uitgesproken als wat geschreven staat. Niet zo in het Leives: illustrooSe (illustratie), kompensooSe (compensatie), kondieSe (conditie), konnèkSe (connectie), rezjistrooSe (registratie), repetieSe (repetitie), spooSe (spatie), stooSe (station). Wij houden het zo eenvoudig mogelijk!

8. De letter W (in combinatie met de letter R)
Waarom W schrijven, als je V uitspreekt? Neen toch! Dus: V schrijven en lezen!
Bv.: vreken (wreken), vrieëd (wreed), vriete (wroeten), vringe (wringen), vroëve (wrijven), vroeging (wroeging), vrook (wraak), vrat (wrat), merg (murw).

Oef! Nog één medeklinker te gaan: de letter C. Die houden we voor de volgende les!