Archief voor ‘Regelgeving’

Leuven, de stille stad onder Corona Covid-19 maatregelen

De winkel en horecastraten zoals de Diestestraat, Bondgenotenlaan en Tiensestraat lagen er uiterst rustig bij vandaag aangezien alle winkels, met uitzondering van supermarkten, apotheken en horeca met take-away, gesloten zijn op zaterdag.

nkuuU0xWSU6fepma1AI1HQ

UNHFNCtDSWa1gZOXbCPqfA

M3YAFM+MTaihq7kOhODEjg

Supermarkten, apotheken, voedingskramen op de markt, bakkers en slagers zijn dus voor alle duidelijkheid ook open in het weekend zoals anders.  Voor wie schaarste vreest: er is nog genoeg voorraad! Geen stress. Het moet gewoon opnieuw aangevuld worden als we allemaal op zelfde moment grote hoeveelheden gaan kopen.

Pc8id3ciQIivewwv6s+zNg

Bncxk97IQ1ef6vz9RfAhOg

UztW9cfUTYOHNfTf623eqw

Veel sluitingsborden bij de horeca al waren we heel blij te zien dat er zaken switchen naar take-away of leveringen. Goeie tip dus voor iedereen om even te checken bij zijn favoriete restaurant. We kunnen hen zo blijven steunen!

+boreeENQsO4xUL5hIkSLw

bNiOGiL3T+iFb2Iy1D3lEg

IMG_0496

03dxuDFiScWlVbOMRHT6wQ

BznsVczWTM2ptzpr655j3g

Gm8zv2UDTVSUDGlgn7tDfQ

Andere winkels zijn wel gesloten in het weekend, bars en restaurants zijn volledig gesloten tot 3 april.

Du3SMxWaQT6R96KA32ghcQ

d1RxZPqlS4GMzyiz03iLRA

IMG_0475 (1)

IMG_0497

IMG_0482

M5necs47RFKsMh9WMQcmbQ

ZO5b02+lSv+WGnS5tQ37KQ

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet Leuvenaars (Les 35)

Om te begrijpen waarover het gaat, lees je eerst de volgende negen zinnetjes in het Nederlands.

Hoe komt het dat de meeste wijnflessen een inhoud hebben van 75 cl ?

1. De verklaring is historisch èn… eenvoudig!

2. In de 19e eeuw waren de belangrijkste klanten van de Franse wijnboeren, de Engelsen.

3. Maar… onze Engelse buren hadden (en hebben trouwens nog altijd!) een ander systeem van maten en gewichten dan wij.

4. “Hun” eenheid, genaamd “gallon impérial”, had een inhoud van… 4,54609 liter. Duidelijk een onmogelijk getal om mee te rekenen!

5. Om zich het hoofd niet te moeten breken bij de omzetting, vervoerden zij de Franse wijn in vaten van 225 liter, hetzij afgerond: 50 gallons.

6. En die 225 liter komen exact overeen met 300 flessen van 75 cl. Geef toe: 300 rekent gemakkelijker dan 225!

7. Resultaat: 1 vat bevatte 50 gallons, wat gelijk staat aan 300 flessen. Ofwel: één gallon bevat 6 flessen van 75 cl.

8. Het is ten andere daarom dat tot op de dag van vandaag, de kartonnen dozen of houten kisten nog steeds (meestal) verpakt en verkocht worden per 6 of per 12 flessen.

9. Zo… Je hoeft mij niet te bedanken voor deze uitleg, want, sinds de tijd dat jij wijn drinkt, had jij dat al lang moeten weten!!!

En naa, ‘t zèllefste veroileke, moo dan in ‘t Leives. Uek in neige zinnekes.

Eus komd’et dat de mieëste woënflèsse nen inoud emme van 75 cl?

1. D’eksplikoose es simpel en moet gezocht wedde – gelak as zue dikkes – in de geschiedenis.

2. In de neigetiende ieë woore d’ Ingelse de belangroëkste kalante van de Franse woënbeure.

3. Moo… ons Ingelse gebieren aane ( en emme dajeur nog altoëd!) een ander sistêm van mooten en gewichte gelak as woële.

4. Ennen inoudsmoot, die “gallon impérial” gieëte wid, aa nen inoud van (deu geud atènse!)… 4,54609 lieters. Da’s doeëdeloëk een onmeigeloëk getal vei mei te riëkene!

5. Vei enne kop ni te moete breike boë d’umzetting, verviede ze de Franse woën in voote van 225 lieters, ‘t es te zê, afgerond: fafteg gallons.

6. Rieëkent moo oeët: doë 225 lieters koumen eksakt ouverieën mei droë-onderd flèsse van voëfenseiveteg santelieters. Jèf teu: 300 riëkent gemakkeloëker as 225!

7. Rèzeltoot: in ieë vat zoote fafteg gallons, wa geloëk stoot on 300 flèsse. Of nog simpelder: oeët ieëne gallon oilde zes flèsse van 75 santelieters.

8. ‘t Es ten andere doovei da, tot up den dag van vandoog, de kartonne dueze of oute kiste mei woën, nog altoëd gruetendieëls ingepakt zèn en verkocht wedde per 6 of per 12 flèsse.

9. Voilà! Ge moet gieë mersie zê vei deizen oeëtleg want, sinds den toëd da goë woën drinkt, odde dat al lank moete weite!!!

De Bruul: park? of parking?

Op woensdag 25 november organiseerde de actiegroep “De Bruul brult” in zaal Geertruihof een informatieavond over dit onderwerp.
Een honderdtal aanwezigen kregen van de actiegroep hun standpunt te horen over de inplanting van de parking en de concrete gevolgen daarvan voor het huidige park en de ruime omgeving.

“De Bruul brult” is een initiatief van buurtbewoners en andere Leuvenaars die weliswaar gewonnen zijn voor een duurzaam mobiliteitsbeleid, maar vinden dat de bouw van weeral een grote autoparking daar haaks op staat.

Via de vragenronde kwamen ook vele andere gelinkte onderwerpen aan bod, zoals de bijna ongebruikte randparkings en hun verbindingen met de stad via pendelbussen, de geplande tramlijn (ook “people mover” genoemd), het nieuwe verkeersplan voor het openbaar vervoer waardoor het gros van alle autobusverkeer (zo’n duizend per dag) niet meer langs de Brusselsestraat, maar langs Brouwersstraat en Tessenstraat zou geleid worden, ligging in overstromingsgebied plus: dicht tegen twee Dijle-armen met alle gevolgen van dien voor de grondwatertafel, de uitlaatgassen van de parking kunnen terecht komen in kinderspeeltuin, ontbrekend businessplan voor de exploitatie door de stad in eigen beheer…

Daarnaast luisterden de aanwezigen naar de actieplannen en hoe zij zich op diverse manieren konden engageren in het protest tegen de geplande parkeergarage, waarvoor mogelijks al eind 2016 de eerste spadesteek zou kunnen gegeven worden.
Ter plaatse kon men een petitie tekenen waarmee ze duidelijk verklaarden tegen de Bruulparking te zijn.
Er werden 5.000 folders/ raamaffiches ge-bust, er komen ook grotere affiches.
Men wordt verzocht bezwaarschriften in te dienen…

De avond werd afgesloten met een anti-parking-lied: “Liever kwijt dan rijk”!

Meer info:
www.facebook.com/BruulparkingNEE/
debruulbrult.weebly.com/

Noteer dat de stad zelf ook een informatieronde organiseert over dit onderwerp van 2 tot 4 december.

Leuvense jongerenraad Kabinet J zoekt vers bloed!

In een stad als Leuven zijn jongeren niet weg te denken. Dat maakt de stem van de Leuvense jongeren onmisbaar bij het beleid van de stad. Kabinet J, de Leuvense jongerenraad, brengt die stem over aan het stadsbestuur en is de officiële spreekbuis van jongeren in de stad. De Leuvense jongerenraad werd ongeveer een jaar geleden opgericht.

Kabinet J is op zoek naar vers bloed. Jongeren die dromen van een stad boordevol fuifzalen, bezorgd zijn om mobiliteit of weten waar leeftijdgenoten van wakker liggen…

Iedereen die enthousiast is, zich thuis voelt in Leuven en tussen 16 en 25 jaar oud is, mag er deel van uitmaken. Wie zin heeft om van Leuven een echte stad op jongerenmaat te maken heeft nog tot en met 7 september 2015 de tijd om dit op een originele manier (filmpje, gedicht, collage…) aan Kabinet J duidelijk te maken.

Kandidaturen moeten ten laatste op 7 september 2015 gestuurd worden naar kabinetj@leuven.be of binnengebracht worden op de jeugddienst, Brusselsestraat 61A, 3000 Leuven. Vermeld zeker naam, leeftijd, adres, e-mailadres en gsm-nummer.

Meer informatie

Start openbaar onderzoek nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan Heverleebos en Meerdaalwoud

De Vlaamse Regering heeft een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voorlopig vastgesteld voor de natuur-, bos- en landbouwgebieden “Heverleebos en Meerdaalwoud”. Nu wordt een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij elke burger zijn opmerkingen, bezwaren of adviezen kan indienen. Het RUP heeft betrekking op delen van het grondgebied van de gemeenten Bierbeek, Leuven en Oud-Heverlee. Het openbaar onderzoek loopt van 19 november 2013 tot en met 17 januari 2014.

Op de website over het RUP Heverleebos en Meerdaalwoud vind je algemene informatie over een RUP, grafische plannen, stedenbouwkundige voorschriften, toelichtingen en informatie over hoe je kan deelnemen aan het openbaar onderzoek. Het plan bestaat uit bosuitbreiding om te voldoen aan de Europese natuurdoelstellingen, met vooral wijzigingen om versnippering van leefgebieden te vermijden en aanpassingen van de bestemming van bepaalde gebieden.

Meer informatie:

Veiligheidsraad publiceert criminaliteitscijfers 2012

Tijdens de eerste zonale veiligheidsraad van 2013 werden de criminaliteitscijfers van 2012 besproken.

Enkele interessante gegevens:

 • Het aantal inbraken in appartementen is sterk afgenomen (330 in 2011 naar 169 in 2012), maar het aantal inbraken in woningen blijft gelijk.
 • Het aantal fietsdiefstallen is afgenomen van 2256 in 2011 naar 1842 in 2012.
 • Zakkenrollerij is zwaar toegenomen: van 563 gevallen in 2011 naar 900 gevallen in 2012. Winkeldiefstal nam daarentegen af.
 • Intrafamiliaal geweld nam af van 2028 naar 1890 feiten in 2012.
 • Afgezien van minder vandalisme, zijn de andere vormen van overlast (geluidsoverast, milieuhinder, drugs en alcohol) vrijwel allemaal toegenomen.
 • Alle vormen van verkeersongevallen zijn afgenomen.
 • De meeste vormen van uitgaansgerelateerd geweld en overlast in het centrum tussen 20:00 en 8:00 zijn toegenomen.

De cijfers zijn natuurlijk geen exacte weergave van de criminaliteitsgraad: meer controles of een hogere aangiftebereidheid leiden automatisch tot hogere cijfers.

Het nieuwsbericht vermeldt onmiddellijk enkele tips om deze cijfers te verbeteren:

Meer informatie:

NSV-betoging en tegenbetoging: geen bussen, fietsparkeerverbod, autoparkeerverbod en verkeersverbod

Deze donderdag 7 maart 2013 vinden twee betogingen plaats in Leuven: een NSV-betoging en een tegenbetoging. De Leuvense Politie verwacht redelijk wat problemen en legt daarom een parkeerverbod voor autos en fietsen op en maakt een aantal straten verkeersvrij. Ook De Lijn heeft laten weten dat die avond vanaf 18:15 geen bussen meer door het centrum zullen rijden. De Politie geeft ook een aantal tips om overlast te vermijden: bloempotten en fietsen binnen, je auto een nachtje in een parkeergarage, de vuilniszak pas ‘s ochtends vroeg buiten, pas op met bouwmateriaal en sluit je rolluiken.

Van dinsdag 5 maart 2013 om 10:00 tot donderdag 7 maart 2013 om 24:00 uur mag je je fiets niet parkeren in de volgende straten:

 • op het Sint-Jacobsplein (binnen en buitenzijde)
 • in de Wagenweg
 • in de Brusselsestraat, gedeelte tussen de Wagenweg en de Lei
 • in de Lei
 • in Craenendonck
 • op de Vismarkt
 • in de Vaartstraat, gedeelte tussen de Augustijnenstraat en de Rijschoolstraat
 • in de Rijschoolstraat
 • in de Dirk Boutslaan
 • in de Jan-Baptist Van Monsstraat
 • op de Diestsevest, gedeelte tussen de Jan-Baptist Van Monsstraat en de Diestsestraat
 • op het Herbert Hooverplein, zijde Café Universum (langs en dwarse plaatsen)
 • in de Justus Lipsiusstraat, gedeelte tussen de Bondgenotenlaan en de Maria-Theresiastraat
 • in de Maria-Theresiastraat, gedeelte tussen de Justus Lipsiusstraat en de Blijde-Inkomststraat
 • in de Blijde-Inkomststraat, gedeelte tussen de Maria-Theresiastraat en het Mgr Ladeuzeplein
 • op het Martelarenplein
 • in de Nieuwe Kerkhofdreef
 • in de Augustijnenstraat
 • op de Tiensevest, gedeelte tussen de Diestsevest en het Martelarenplein
 • in de Bondgenotenlaan
 • op het Mgr Ladeuzeplein
 • op het ganse Herbert Hooverplein
 • in de Vital Decosterstraat, gedeelte tussen de Bondgenotenlaan en het Mgr Ladeuzeplein
 • in de Maria-Theresiastraat, gedeelte vanaf het Martelarenplein, 30m de straat in
 • in de Diestsestraat, gedeelte vanaf de Tiensevest, 30m de straat in

Op donderdag 7 maart 2013 van 13:00 tot 24:00 uur is je auto parkeren verboden in de volgende straten:

 • op het Sint-Jacobsplein (binnen en buitenzijde)
 • in de Wagenweg
 • in de Brusselsestraat, gedeelte tussen de Wagenweg en de Lei
 • in de Lei
 • in Craenendonck
 • op de Vismarkt
 • in de Vaartstraat, gedeelte tussen de Augustijnenstraat en de Rijschoolstraat
 • in de Rijschoolstraat
 • in de Dirk Boutslaan
 • in de Jan-Baptist Van Monsstraat
 • op de Diestsevest, gedeelte tussen de Jan-Baptist Van Monsstraat en de Diestsestraat
 • op het Herbert Hooverplein, zijde Café Universum (langs en dwarse plaatsen)
 • in de Justus Lipsiusstraat, gedeelte tussen de Bondgenotenlaan en de Maria-Theresiastraat
 • in de Maria-Theresiastraat, gedeelte tussen de Justus Lipsiusstraat en de Blijde-Inkomststraat
 • in de Blijde-Inkomststraat, gedeelte tussen de Maria-Theresiastraat en het Mgr Ladeuzeplein
 • op het Martelarenplein
 • in de Nieuwe Kerkhofdreef

Op donderdag 7 maart 2013 vanaf 19:30 tot het einde van de beide betogingen is geen verkeer toegelaten in de volgende straten:

 • op het Sint-Jacobsplein (binnen en buitenzijde)
 • in de Wagenweg
 • in de Brusselsestraat, gedeelte tussen de Wagenweg en de Lei
 • in de Lei
 • in Craenendonck
 • op de Vismarkt
 • in de Vaartstraat, gedeelte tussen de Augustijnenstraat en de Rijschoolstraat
 • in de Rijschoolstraat
 • in de Dirk Boutslaan
 • in de Jan-Baptist Van Monsstraat
 • op de Diestsevest, gedeelte tussen de Jan-Baptist Van Monsstraat en de Diestsestraat
 • op het Herbert Hooverplein, zijde Café Universum (langs en dwarse plaatsen)
 • in de Justus Lipsiusstraat, gedeelte tussen de Bondgenotenlaan en de Maria-Theresiastraat
 • in de Maria-Theresiastraat, gedeelte tussen de Justus Lipsiusstraat en de Blijde-Inkomststraat
 • in de Blijde-Inkomststraat, gedeelte tussen de Maria-Theresiastraat en het Mgr Ladeuzeplein
 • op het Martelarenplein
 • in de Nieuwe Kerkhofdreef
 • in de Augustijnenstraat
 • op de Tiensevest, gedeelte tussen de Diestsevest en het Martelarenplein
 • in de Bondgenotenlaan
 • op het Mgr Ladeuzeplein
 • op het ganse Herbert Hooverplein
 • in de Vital Decosterstraat, gedeelte tussen de Bondgenotenlaan en het Mgr Ladeuzeplein
 • in de Maria-Theresiastraat, gedeelte vanaf het Martelarenplein, 30m de straat in
 • in de Diestsestraat, gedeelte vanaf de Tiensevest, 30m de straat in

Voor meer informatie, zie ook de pagina over de NSV-betoging en tegenbetoging op de site van LokalePolitie.be. Ook De Lijn heeft een informatiepagina met alternatieven voor de afgeschafte bussen.

Omleiding aan de Kapucijnenvoer tot eind juli

Omwille van de werken mag je van maandag 4 maart 2013 tot en met eind juli 2013 enkel nog de stad binnen rijden langs de Kapucijnenvoer. Als je het stadscentrum wil verlaten, moet je een omleiding volgens langs de Kapucijnenvoer, de Biezenstraat, de Sint-Hubertusstraat, de Heilige-Geeststraat en de Tervuursestraat. De Slachthuislaan zal bereikbaar zijn via een tijdelijke werfweg aan het park in de Arthur de Greefstraat.

De locaties op een kaartje:

 1. De Biezenstraat tussen de Kapucijnenvoer en het Sint-Jacobsplein
 2. De Sint-Hubertusstraat tussen het Sint-Jacobsplein en de Tervuursestraat/Goudbloemstraat
 3. De Heilige-Geeststraat
 4. De Tervuursestraat
 5. De tijdelijke werfweg tussen de Slachthuislaan en de Arthur De Greefstraat

Zondag 26 augustus Leuven Autovrij

Nu zondag 26 augustus 2012 is het centrum en de binnenring van de stad vrijwel volledig autovrij tussen 10:00 en 18:00. Er zijn 63 activiteiten gepland op deze dag, met o.a. circus, straattheater, kindergrime, bakfestijnen, zoektochten, dansinitiaties en een buikdansshow. Er zullen gratis fietstaxi’s zijn aan het station en als je het gratis Leuven Autovrij-polsbandje gaat afhalen, mag je gratis naar Museum M.

Meer informatie kan je vinden op http://www.leuven.be/leuvenautovrij.

Een foto van Leuven Autovrij 2010:
Leuven autovrij 2010

Geen toelating fuiven in het weekend in dancing Lido

BVBA Lido uit Leuven had aan het stadsbestuur van Leuven een aanpassing van de bijzondere voorwaarden uit hun milieuvergunning gevraagd. De uitbater van deze dancing in de Bogaardenstraat wilde ook tijdens het weekend fuiven organiseren in de grote zaal. Leuven weigerde deze uitbreiding. Daarop ging Lido in beroep bij de provincie Vlaams-Brabant. Maar de deputatie bevestigt nu de weigering van de stad Leuven. Hierdoor kan de Lido in het weekend geen fuiven organiseren in de grote zaal. De deputatie vindt dat de weigering van de stad Leuven voldoende gemotiveerd is en dat de huidige milieuvergunning zorgt voor een goed evenwicht tussen een fuifzaal in een woonwijk en geluidsoverlast voor de buurt.