Archief voor ‘Verkiezingen’

Kiesbrieven

Toen ik gisteren bij de buurman de post van de voorbije anderhalve week ging ophalen viel het me op: dit jaar hebben we zoals bij de vorige verkiezingen in 2007 wéér geen kiesbrieven gekregen.

Nu waren we dit jaar op de dag van de verkiezingen op vakantie in Frankrijk dus maakte het me op voorhand eerlijk gezegd weinig uit, maar achteraf gezien vind ik het toch bijzonder vreemd. In 2007 was ik nog naar de burgerlijke stand van de stad Leuven gereden om een duplicaat van de kiesbrief te bekomen, misschien moet ik voor de volgende verkiezingen in 2011 toch eens contact opnemen met de verantwoordelijke dienst, of met onze postbode natuurlijk…

Het verslag van de voorzitter

Toegegeven, ik sprong niet direct een gat in de lucht toen ik het bericht kreeg dat ik uitverkoren was om op deze zondag 7 juni mijn burgerplicht te doen als voorzitter van stembureau nummer 11. Een diepe zucht ontsnapte aan mijn longen en ik schrapte het geplande feestje op zondag met tegenzin uit mijn agenda. Ik ging naar de voorbereidende vergadering voor de voorzitters en de secretarissen en droomde gisterennacht dat mijn stemcomputers het lieten afweten.

Gelukkig zag de realiteit er anders uit. Mijn secretaris en ikzelf hadden geluk: er kwamen net genoeg bijzitters en plaatsvervangende bijzitters opdagen om het bureau volledig te maken. Rond iets na half acht legden we de eed af: “Ik zweer dat ik het geheim van de stemming zal bewaren.” De taken werden zonder morren verdeeld en iedere bijzitter werkte op een constructieve manier mee om het stemmen zo vlot mogelijk te laten verlopen. De bijzitters waren erg sympathieke mensen en er werd tijdens minder drukke momenten al eens een grapje gemaakt.

Door het uitdelen van de magneetkaarten zag je gans je buurt passeren. En nu en dan stopte er al eens iemand voor een praatje. Je zag soms bekende gezichten langskomen, maar ook heel veel mensen waarvan je geen idee had dat die in jouw buurt woonden. Zo bleken twee van de bijzitters een paar huizen verder te wonen.

Meest memorabele momenten: de mevrouw die onwel werd in het kieshokje en met de ambulance moest worden afgevoerd (niet leuk) en de persoon die om twéé voor drie kwam stemmen met enkel een oproepingsbrief en zonder enig identiteitsbewijs. Jammer genoeg hebben we de jongeman in kwestie onverrichter zaken naar huis moeten terugsturen. Hier en daar moest al eens een oudje geholpen worden om op elektronische wijze de stem uit te brengen. Maar verder ging alles erg vlot, in stembureau 11. De kiezers kwamen mooi gespreid, waardoor het nooit een overrompeling werd, maar waardoor we ook nooit langer dan een vijftal minuten pauze hadden. Eten deden we snel snel tussendoor.

Het sluiten van de stemming zorgde voor een beetje stress, omdat het personeel van de stad ons onder druk zette om zo snel mogelijk af te sluiten. Terwijl ik er zeker van wilde zijn dat alle stukken correct en volledig ingevuld waren. Het was per slot van rekening mijn eerste keer als voorzitter en ook mijn secretaris en alle bijzitters waren groentjes.

Nog minder leuk: de lange wachtrijen in het justitiepaleis. Van kwart na vier tot zes uur moesten we wachten om onze rode en witte diskette te kunnen inleveren. En dat is behoorlijk lang als je al van zeven uur ‘s ochtends in touw bent.

Benieuwd welke de Leuvense verkozenen zijn.

Verkiezingen – Lijst nummer 4: SLP

Op de verkiezingslijsten van SLP staan 18 inwoners van groot Leuven, 18 kandidaten voor het Vlaams Parlement en één kandidaat voor het Europese Parlement.
Voor het Vlaams Parlement zijn dat:

 • Mohamed Ridouani, lijsttrekker op de lijst Vlaams Brabant en huidig schepen van personeelszaken, onderwijs, leefmilieu en diversiteit in Leuven
 • Karin Van Oeteren, tweede plaats
 • Luc Vandezande, vijfde plaats
 • Marco Baeten, zevende plaats
 • Evelien Peeters, achtste plaats
 • Julie Cole, tiende plaats
 • Sam Buyst, dertiende plaats
 • Dirk Derison, vijftiende plaats
 • Sabah Mahani, negentiende plaats
 • Pol Vanden Bempt, twintigste plaats
 • Tobias Ceulemans, derde opvolger
 • Kris Vandersloten, vijfde opvolger
 • Berthe Daenen, zesde opvolger
 • Klaas Van Audenhove, zevende opvolger
 • Lydia Gremonprez, achtste opvolger
 • Kathleen  Luyckx, tiende opvolger
 • Tom Peeters, twaalfde opvolger
 • Thomas Leys, dertiende opvolger

Voor het Europees parlement is de kandidaat:

Verkiezingen – Lijst nummer 6: Groen!

Zoals eerder aangekondigd, biedt Leven in Leuven een overzicht van de inwoners van Leuven en naburige gemeenten die op de kieslijsten voor het Vlaams en het Europees Parlement staan. De volgorde waarin de lijsten voorgesteld worden, is willekeurig.

Op de verkiezingslijsten van Groen! staan 11 inwoners van groot Leuven:
Voor het Vlaams Parlement zijn dat:

Voor het Europees parlement zijn de kandidaat in de opvolgerslijst:

Verkiezingen – Lijst nummer 11: Open VLD

Op de verkiezingslijsten van Open VLD  staan 4 inwoners van groot Leuven op de lijst voor het Vlaams Parlement. Er zijn geen kandidaten voor het Europese Parlement.
Voor het Vlaams Parlement zijn dat:

Verkiezingen – Lijst nummer 7: Vlaams Belang

Voor het Vlaams belang blijkt Leuven geen grote kandidatenpoel te zijn. Electoraal niet interessant genoeg of gewoon weinig gegadigden?

Voor het Vlaamse parlement vinden we

 • Liliane Ilands op de veertiende plaats
 • Valère Oversteyns, gemeenteraadslid in Leuven, als twaalfde opvolger
 • Hagen Goyvaerts, ook gemeenteraadslid in Leuven,  als zestiende opvolger

Verkiezingen – Lijst nummer 12: Lijst Dedecker

Zoals eerder aangekondigd, biedt Leven in Leuven een overzicht van de inwoners van Leuven en naburige gemeenten die op de kieslijsten voor het Vlaams en het Europees Parlement staan. De volgorde waarin de lijsten voorgesteld worden, is willekeurig.

Op de verkiezingslijsten van Lijst Dedecker staan 5 inwoners van groot Leuven:
Voor het Vlaams Parlement zijn dat:

 • Frans Sonja, 12de plaats op de lijst Vlaams Brabant
 • Ingrid Van Hoof, 6de plaats op de lijst van de opvolgers
 • Mark Binon, 9de plaats op de lijst van de opvolgers
 • Véronique De Loof, 10de plaats op de lijst van de opvolgers
 • Francisca Smets, 13de plaats op de lijst van de opvolgers

Voor het Europees parlement is de kandidaat in de opvolgerslijst:

 • Francisca Smets, zesde opvolger

Verkiezingen – Lijst nummer 9: CD&V

Op de verkiezingslijsten van CD&V staan 7 inwoners van groot Leuven, 6 kandidaten voor het Vlaams Parlement en één kandidaat voor het Europese Parlement.
Voor het Vlaams Parlement zijn dat:

 • Karin Brouwers, tweede plaats op de lijst Vlaams Brabant en huidig schepen van ruimtelijke ordening en jeugd in Leuven
 • Bart Clerckx, zestiende plaats en schepen in Oud-Heverlee
 • Els Van Hoof, eerste opvolger en schepen van sport, communicatie, handel en landbouw in Leuven
 • Tom De Saegher, derde opvolger
 • Katrien Vermijlen, vijfde opvolger
 • Carl Devlies, zestiende opvolger en staatssecretaris voor de coördinatie van de fraudebestrijding in de federale regering

  Voor het Europees parlement is de kandidaat:

  Verkiezingen – Lijst nummer 1: SP.A

  SP.A heeft op haar lijst voor de Vlaamse verkiezingen 9 kandidaten staan:

  • Op plaats 1 Frank Vandenbroucke, minister vanWerk, Onderwijs en Vorming in de huidige Vlaamse regering, scoorde 73% op het regeringsrapport van De Standaard
  • Stijn Beckx, plaats 5
  • Denise Vandevoort, momenteel ook schepen van cultuur, sociale zaken, gelijke kansen en studentenzaken in Leuven, op plaats 7
  • Griet Lissens, op plaats 12
  • Liesbet Stevens, plaats 17
  • Mich Dewinter, 11de opvolger
  • Norah Karrouche, 12de opvolgster, en ook medewerkster van LeveninLeuven
  • Martine Vanbever, 13de opvolgster
  • Bruno Tobback, 16de opvolger

  Op de Europese lijst staan

  • huidig Europees parlementslid Said El Khadraoui, op plaats 2
  • Onze burgemeester, Louis Tobback als achtste opvolger

  Verkiezingen – Lijst nummer 5: N-VA

  Zoals eerder aangekondigd, biedt Leven in Leuven een overzicht  van de inwoners van Leuven en naburige gemeenten die op de kieslijsten voor het Vlaams en het Europees Parlement staan. De volgorde waarin de lijsten voorgesteld worden, is willekeurig.

  Op de verkiezingslijsten van N-VA staan 6 inwoners van groot Leuven, 5 kandidaten voor het Vlaams Parlement en één kandidaat voor het Europese Parlement.
  Voor het Vlaams Parlement zijn dat:

  • Tine Eerlingen, tweede plaats op de lijst Vlaams Brabant
  • Els Demol, momenteel al schepen in Herent, vijfde plaats op de lijst
  • Theo Francken, twaalfde plaats
  • Piet Debruyn, eerste opvolger. Scoorde 5/10 op het parlementsrapport van De Standaard
  • Astrid pollers, tiende opvolger

  Voor het Europees parlement is de kandidaat in de opvolgerslijst: