Archief voor ‘Vrijwilligerswerk’

Inspiratiedag Kom op voor je Wijk nu zondag 25 oktober

‘Kom op voor je Wijk’ geeft bewoners de kans om samen het buurtleven een boost te geven. De projectmogelijkheden zijn recent uitgebreid. Je hoort er alles over tijdens de inspiratiedag ‘Kom op voor je Wijk’ op zondag 25 oktober 2015 in de Hoorn (Sluisstraat 79, 3000 Leuven).

De projectoproep ‘Kom op voor je Wijk’ van de stad Leuven kent al 15 jaar een prachtig parcours en daagde al vele Leuvenaars uit om in hun buurt aan de slag te gaan. In samenwerking met de stadsdiensten zorgden bewoners al voor talloze mooie realisaties. Om nog beter in te spelen op dat enthousiasme, steekt de stad ‘Kom op voor je Wijk’ in een fonkelnieuw jasje. Naast de financiële ondersteuning tot 18.600 euro per project, kunnen Leuvenaars nu ook experimenteren met tijdelijke projecten of intekenen op een kant-en-klaar aanbod van leuke initiatieven.

Op de inspiratiedag worden talloze bestaande en vernieuwde projecten voorgesteld in de inspiratiestraat. Experten delen graag hun visie. En er is vooral ook veel ruimte om eigen ideeën te spuien. Al 130 Leuvenaars schreven zich in.

Programma

 • Welkomstwoord door schepen Bieke Verlinden, bevoegd voor de projecten van ‘Kom op voor je Wijk’
 • Gesprek over het belang van burgerinitiatieven met Filip De Rynck – Hoogleraar Bestuurskunde, UGent
 • Panelgesprek over het ‘Leuven van de toekomst’ met:
  • Johan Van Reeth – stedenbouwkundige BUUR & trekker Leuven Klimaat Neutraal-werf ‘autoluwe binnenstad’
  • Kolet Janssen – auteur en aanvraagster Kom op voor je Wijk van het eerste uur
  • Elke Plovie – Coördinator Civitaz Centrum voor Burgerschap en participatie – UC Leuven-Limburg

Moderator: Wim De Vilder

Uitgebreide kinderanimatie en -opvang wordt voorzien voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Jonge Leuvenaars kunnen spelen of op zoek gaan naar hun droomstad samen met de monitoren van de jeugddienst.

Praktisch

 • zondag 25 oktober 2015 van 10.00 tot 13.30 uur
 • De Hoorn, Sluisstraat 79, 3000 Leuven
 • Deelname is gratis maar inschrijven is nodig op komopvoorjewijk@leuven.be

kom_op_voor_je_wijk_leuven_inspiratiedag_2015

Stad Leuven verzustert met het Roemeense Cristian

25 jaar was het Roemeense Cristian een adoptiedorp van Leuven. Op 5 augustus werd de verzustering bezegeld in het stadhuis.

De stad Leuven heeft sinds september 1989 een band met het Roemeense dorp Cristian. Deze landelijke gemeente is toen aanvaard als adoptiedorp. Het is gelegen aan de voet van de Karpaten, aan de oever van de rivier Cibin, op zowat 1900 km van hier.

Niemand kon toen vermoeden dat reeds in december van hetzelfde jaar een revolutie zou uitbreken in Roemenië. De schrijnende toestanden die daarop volgden, hebben Leuven ertoe aangezet om onmiddellijk actie te ondernemen en de Leuvense bevolking op te roepen om hulp te bieden. Daar werd massaal op ingegaan en binnen de kortste tijd werden er acht vrachtwagens goederen en voedsel naar Cristian overgebracht.

In 1990 bezocht het Leuvense stadsbestuur een eerste keer Cristian en maakten er kennis met de gemeente, haar bestuur en bevolking.

Dat mevrouw schepen Christiane Vanautgaerden-Vanneck de drijvende kracht was achter dit alles, is niet alleen dank zij het feit dat haar voornaam ongeveer dezelfde is als de naam van het dorp. Zij geloofde -en is steeds blijven geloven- in de noodzaak om iets te doen voor die mensen die in primitieve omstandigheden moesten leven.

Het bezoek was was meteen de start voor een jarenlange – en tot vandaag volgehouden- samenwerking.

Door de jaren is er onder allerlei vormen hulp geboden. De pers verleende haar medewerking om de bevolking te sensibiliseren. Van overal kwam hulp opdagen: OCMW, klinieken, scholen, privé-bedrijven als ABinbev, Eandis, Terumo, Aveve, Cera, VTI, foornijveraars, Verbond der Jaartallen… om er maar enkele te noemen. Allemaal droegen ze hun steentje bij om die Roemenen uit hun ellende te verlossen.
Na enkele jaren werd de steun uitgebreid van materiële naar structurele hulp. Er werd centrale verwarming aangelegd, evenals de daarvoor benodigde gasleidingen.

De stad Leuven verleende ook renteloze leningen die -het moet gezegd- tijdig en probleemloos werden terugbetaald. Nadien volgden materiaal voor de hulpdiensten: een brandweerwagen, twee vrachtwagens, combi’s, brandweerkledij, computers… Die materialen en voertuigen werden door personeel van de stad en van Leuvense hulpdiensten naar ginder gebracht. De kosten van het overbrengen werden gedragen door een hulpfonds dat gespijsd werd door onder andere serviceclubs en niet in het minst door de AMBASSADOR CLUB Leuven.

Reeds 25 jaar lang werd er zeer goed en correct samengewerkt tussen beide besturen. Steeds werd erover gewaakt dat het algemeen belang primeerde. Het voorstel van burgemeester Tobback, ereburger van Cristian, om van de adoptie een volwaardige verzustering te maken, werd dan ook unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd.

Mevrouw Christiane Van Autgaerden-Vanneck, ex-schepen en initiatiefneemster
Christiane Van Autgaerden-Vanneck

De burgemeester van Cristian
De burgemeester van Cristian

Uitwisselen van geschenken
Uitwisselen van geschenken

Ondertekening van de verzusteringsoorkonde
Ondertekening van de verzusteringsoorkonde
Foto’s Eric Dewaersegger

Tot slot een boodschap, waarmee zowel de burgemeester van Cristian als mevrouw Vanneck hun toespraak afsloten:

Multumesc en la multi âni!

Cristian is nu met Leuven verzusterd, juist zoals dat het geval is met de reeds bestaande zustersteden: s’ Hertogenbos, Rennes, Lüdenscheid en Krakau.

TIP: Verenigingen die in één van de zustersteden of in Leuven een activiteit organiseren -met een aanverwante vereniging- kunnen aanspraak maken op een (niet onbelangrijke!) stadstoelage.
Zie: www.leuven.be/zustersteden .

Wie weet waar de N-ICEBOX van De Klimaatambassadeurs is?

We kregen nog maar net de aankondiging van super nieuw initiatief binnen, toen we 2u nadien al een update binnenkregen: de nieuwe N-ICEBOX werden gestolen.

Wat is die N-ICEBOX?

Het is een gedeelde koelkast om voedselverspilling tegen te gaan. Je kon je maaltijd overschotjes recyclen door ze te delen met een onbekende in de ‘freego’. Deze stond sinds gisterenmiddag in de gang van Bibliotheek Tweebronnen. Maar lang stond ze er dus niet. Na slechts enkele uren was deze al gestolen. Nogal straf zo op klaarlichte dag. Het haalde dan ook de nationale pers.

Wie heeft er iets gemerkt? Info mag je melden aan klimaatambassadeurs@leuven.be.

11845050_742570189187580_3622340451137768705_o

11807310_742568365854429_1058450480468778844_o

11807175_742611949183404_6291757896914656684_o

Leuven Bee-friendly – de fotos

Enige sfeerbeelden van de feestelijke opening van de Stadsbijentuin door de meters Denise Vandevoort, schepen van cultuur en Magda Peeters op 21 juni 2015.

Leuven Beefriendly wil projecten met stadsbijen in en rond Leuven promoten en coordineren. Leuven moet een groene oase worden voor bijen, dieren en mensen. Momenteel staan er reeds enkele bijenvolkjes langs de Leuvense vesten en werkt Marie-Hélène Deploige samen met collega imker Jenne Dams die haar de kneepjes van het vak leerde. Jenne heeft al enige jaren ervaring met het houden van bijen in de stad.

En het was een heel leuk (tuin-)feestje :-) in een stilte-oase – toch vlakbij de Vesten …
Met veel bijtjes vlakbij in de buurt, met veel info, toespraken, met (h)eerlijke groenten & fruit-hapjes van Eglė Sugintaitė Devyžytė, Letland ( Rauwe Taarten) , met muziekjes van Marcello Moncada op Sax en Hugo Schallenbergh op diatonisch accordeon.
Proficiat aan de ploeg rond Marie-Hélène !

Voor meer info – zie Leuven BEE friendly en  eerdere post  De Stadsbijen Leuven BeeFriendly

Leuven BEE-Friendly

Leuven BEE-Friendly

Leuven BEE-Friendly

Leuven BEE-Friendly

Leuven BEE-Friendly

Leuven BEE-Friendly

Leuven BEE-Friendly

Streetsleep voor de Internationale Dag van het Straatkind

De taxi-chauffeurs stonden wat sceptisch aan de nadar hekkens te kijken toen zaterdagmiddag een grote 400 palletten werden afgeladen.  Toen er ook oude stemhokjes opgezet werden, konden ze hun nieuwsgierigheid niet meer bedwingen.

“Wat gaan jullie hier doen misschien?”
“We gaan hier met meer dan 150 slapen vannacht in solidariteit met de 150 miljoen straatkinderen ter wereld.”
“Goed zot.”

IMG_0239

IMG_0245

IMG_0267

Met de dreigende wolken die zaterdag nog boven het plein hingen, voelde ik me effectief ook wat zot af en toe. Maar wij konden dit uit vrije wil doen en doodleuk zondagmiddag terug naar de geborgenheid en comfort van ons eigen huis gaan. Zo 1 nacht zou ik wel overleven… met een snotvalling of zo. Maar 150 miljoen kinderen hebben geen keuze en maken toch elke dag opnieuw er het beste van met de nodige flexibiliteit, creativiteit en ondernemingszin. Daarom verdienen ze toch minstens 1 dag per jaar alle aandacht. En daarom wou ik de actie van Mobile School ten volle steunen.

Tegen half zeven kwamen de eerste slapers aan, gewapend met een warme slaapzak en al spoedig was het aanschuiven aan de graffitti hoek waar je het stuk karton dat een houten tentje zou vormen kon wat meer “street” kon pimpen. De stemhokjes waren intussen omgevormd tot verschillende infostandjes waar je informatie kon lezen over de competenties en dromen van straatkinderen, over Mobile School en hun partners in alle werelddelen, over de Internationale Dag van het Straatkind.  Langzaam aan vulde het plein zich tot een gigantisch veld vol kartonnen tentjes dat ook de aandacht getrokken had van de nationale pers, want er liepen zowel cameraploegen van VRT, VTM als ROBtv rond.

IMG_0277` IMG_0304

IMG_0317

IMG_0298

Een Leuvense dakloze die de laatste tijd de stationsbuurt zijn thuis noemt, was in zijn nopjes met zoveel enthousiaste buren voor 1 nacht en verbroederde met de vele streetsleepers.

Iets na 9u rapten enkele Leuvense BURn MC’s op en keken we gewikkeld in dekentjes naar ‘Kinshasa Kids‘, een film over jongeren in Kinshasa.  Om de avond af te sluiten, gaf Willow nog een kort, uitzonderlijk akkoestisch optreden.

IMG_1589

IMG_1599

IMG_1588

Daarna bleven de meeste rond enkele vuurkorven rondhangen om warm te blijven aangezien de temperatuur inmiddels gezakt was naar 4°C.  Geleidelijk aan verdwenen steeds meer weg van de vuurtjes om zich onder hun stukje karton te wrikkelen en rond 2u waagde ik het ook maar.  De ‘lattenbodem’ van palletten viel nogal tegen wat betreft comfort, maar het kartonnen driehoekje gaf anderzijds meer dan verwacht bescherming tegen de nachtkoude, althans in combinatie met een goede winterslaapzak.

De geluiden van mensen bij de vuurkorven, verkeer en enkele flauwe plezante Leuvense feestvierders lieten me de eerste uren slechts half in slaap zakken maar tegen aan de ochtend heb ik in feite wel goed geslapen.

Na nog een lekker ontbijt met geschonken voeding, liep het opruimen vrij vlot dankzij de vele helpende handen en tegen 10u was het Martelarenplein weer leeg en verlaten. Maar hopelijk gingen er meer dan 160 slapers met een leerrijke ervaring rijker naar huis. En hopelijk erkent de VN na 5 jaar procedure eindelijk 12 april als Internationale Dag van het Straatkind zodat de rechten van al deze kinderen beter erkend kunnen worden.

IMG_0354

Impressie Paasfeesten Leuven

Al sinds 1975 organiseert een groepje enthousiaste vrijwilligers in samenwerking met de stad de Leuvense Paasfeesten. Volksdansgroepen uit heel Europa en zelfs daarbuiten zijn daarvoor al naar Leuven afgezakt in het Paasweekeinde. Vier buitenlandse groepen komen hun tradities tonen. Zij worden in Leuven verwelkomd door onze eigen dans- en vendelgroepen Rozemarijntje, Reuzegom, ‘t Havermeuleke en Carpevento.

Zaterdag 5 april trokken de verschillende volksdansgroepen niettegenstaande de koude terug door de stad. Ze vormden een stoet op het Martelarenplein aan het station en trokken zo langs de Diestsestraat verder de Stad in om uiteindelijk te belanden aan het stadhuis waar ze een optreden gaven. Aan het stadhuis vond zoals gewoonlijk de eierworp plaats.

 

Bron: paasfeesten Leuven

Nieuwe cursusdagen EHBO bij het Vlaamse Kruis

In Januari en februari organiseerde het Vlaamse Kruis Leuven vijf avonden een opfrissingscursus EHBO. Deze sessies hadden tot doel om mensen die ooit een EHBO cursus volgenden (school, legerdienst, jeugdwerk, …) hun kennis te updaten. Tijdens  één avond werden volgende onderwerpen behandeld: benadering slachtoffer, reanimatie met AED en wondzorg.

Deze sessies waren een groot succes.  45 personen hebben tijdens de maanden januari/februari aan deze sessies deelgenomen.  Door het grote succes heeft men besloten om in mei/juni nog drie avondsessies te organiseren.

 • Maandag 18/05/2015 19:30 – 22:30 u
 • Donderdag 28/05/2015 19:00 – 22:00 u
 • Maandag 01/06/2015 19:30 – 22:30 u

Dit voorjaar richt het Vlaams Kruis Leuven  nog een tweede  basiscursus EHBO (6 lessen).  Deze lessen starten op woensdag 1 april.

 • Woensdag 1 + 22+ 29 april  en woensdag 6 + 13 + 20 + 27 mei   telkens om 19u.  Op 27 mei wordt er examen afgenomen.

Wie slaagt voor de basiscursus kan hij/zij, indien gewenst, vrijwilliger worden en mee op hulppost gaan.

Alle lessen gaan door op de Tervuursesteenweg 23 te Heverlee. Een cursus is gratis maar men vraagt wel een bijdrage van 40 euro voor een cursusmap/cursustekst, gebruik oefenmaterialen, verzekering cursist, deelname examen met een officieel erkend ehbo-diploma, enz…

 

IMG_20150128_210128527_HDR

IMG_20150128_210451489_HDR

Het volledige aanbod EHBO  opleidingen is op deze link te raadplegen: http://www.opfrissingehbo.be/

Info via mail: opleidingen.leuven@hvk.be

Slaap mee op straat

Heb jij al eens écht op straat geslapen? Niet zoals op een festival in een comfortabele tent en op een zachte matras, …maar echt op de harde stenen onder een stuk karton?

Voor 150 miljoen straatkinderen overal ter wereld is slapen op straat dagelijkse realiteit. En toch vinden ze altijd wel een manier om het gezellig en zelfs comfortabel te maken. Respect!

12 april is de dag waarop organisaties overal ter wereld de 150 miljoen straatkinderen onder de aandacht willen brengen door de UN deze dag tot Internationale Dag van het Straatkind te laten uitroepen.

Net zoals de vorige jaren, pakt ook de Leuvense organisatie Mobile School uit met een actie om 12 april als Internationale Dag van het Straatkind te claimen.  Mobile School vindt dat die gasten zo’n dag echt verdienen omdat we zelf ongelooflijk veel van hen kunnen leren: een positieve focus, ondernemerszin, je grenzen verleggen … Dit jaar zetten ze zich letterlijk op straat om dat te bewijzen tijdens een grote Streetsleep, in de nacht van 11 op 12 april 2015, op het Martelarenplein in Leuven (voor het station).

flyer_april12th_15_nl_site

Ze nodigen ons daarom allemaal uit om op straat slapen, om de wereld een krachtige wake up call te geven. Slaap je ook mee? Wil jij ook je grenzen verleggen?
Kom dan op zaterdag 11 april 2015 om 18.30 uur naar het Martelarenplein in Leuven. Blijf slapen en maak op 12 april de wereld mee wakker voor de Internationale Dag van het Straatkind!

Op het Martelarenplein wordt een avondvullend programma voorzien met film, muziek, animatie en een kennismaking met Mobile School. Verder kan je ’s avonds rekenen op een snack en op een ontbijt ’s ochtends.  Voor het slapen zelf hoef je alleen een slaapzak, matje en warme kleren mee te brengen. De vrijwilligers van Mobile School voorzien verder voor alle deelnemers palletten en karton om je slaapplek mee op te bouwen. Eens je bent ingeschreven ontvang je alle concrete informatie.

Inschrijven is gratis en kan hier

Volg Mobile School op Facebook voor meer informatie.

Radio Scorpio in de nok van Leuven Jazz

Als je dezer dagen langs de Leuvense Stadsschouwburg komt, zie je her en der uitnodigende pijlen hangen om je mee te voeren naar de Foyer, voor enkele prachtige gratis Jazz concerten. Aan een tafeltje, rustig nippend van een drankje, geniet je daar zo meteen (tegen half vier) bijvoorbeeld van LOUS, één van de verrassingen die nergens te bespeuren valt op de officiële website.

Radio Scorpio in de nok

Nog iets verder zoeken, en je merkt op dat je in de Foyer zelfs alleen aan een tafeltje toch niet volledig alleen bent; boven de lampen, nog een verdiep hoger, kijkt Radio Scorpio op je neer, als het ware vanuit de nok van Leuven Jazz. Een jonge crew, met aan de leiding Yannis Timmerman (27) en Sen De Paepe (22), berichten vanuit het balkon over alle evenementen die nog tot zondag in centrum Leuven in het kader van Leuven Jazz plaatsvinden. Zij geven geluid aan de goddelijke stem die niet enkel door de ruimte galmt tussen de muziek door, maar ook in elke huiskamer te ontvangen valt op 106 FM.

Breng ze dus zeker een bezoekje op het tweede balkon, zij geven met plezier de nodige uitleg aan wat hen bezielt elke dag opnieuw radio te leven voor de Leuvense vrijwilligersradio, zelfs en niet in het minst op lokale Leuvense evenementen.

1.400 uren zilver poetsen: voor M is het van onschatbare waarde

Voor de tentoonstelling ‘Zilver‘ die recent opende, poetste een groep van 31 vrijwilligers in totaal 1.400 uur bij elkaar. Wegens het succes van de zilverclub en de hechte band die hier ontstond, komt er zelfs een vervolg. Zo zal de M-zilverclub enkele publieke demo’s zilverpoetsen geven en gaat deze vanaf april 2015 terug van start met het opblinken van andere collectiestukken. Deze ploeg is niet alleen. Zij vervolledigen een hechte groep van 160 vrijwilligers die zich regelmatig inzetten voor M. Het afgelopen jaar presteerden ze samen zo’n 7.800 uren. Naast vrienden aan huis, zijn ze voor M van onschatbare waarde als schakel tussen het museum en het publiek. Tijdens deze week van de vrijwilliger verdienen ze het om in de kijker gezet te worden.

De afgelopen jaren bouwde M een geëngageerde ploeg van 160 vrijwilligers uit. Samen nemen ze verschillende taken op zich. Ze zijn essentieel voor de werking: ze onthalen groepen, verwelkomen bezoekers, ondersteunen de perswerking en de administratie, helpen een handje in de bibliotheek of het archief, enzovoort. Ze vormen samen met de medewerkers van M een uithangbord en het kloppende hart van het museum.

Waardevolle schakels
Denise Vandevoort, voorzitter M – Museum Leuven: “Voor M zijn de vrijwilligers belangrijke schakels tussen ons en het publiek. Bovendien zijn ze een klankbord en een maatstaf om de museumwerking aan af te toetsen. Dit maakt van hen een schakel van onschatbare waarde. Zonder hen waren een aantal projecten in 2014 ook niet realiseerbaar.”

Sinds februari 2014 werkte een hechte ploeg van 31 vrijwilligers mee aan het onderhoud van de zilvercollectie. Luc Delrue, directeur M – Museum Leuven: “Het is de eerste keer in M denk ik dat er letterlijk honderden uren vrijwilligerswerk hebben bijgedragen tot het concreet op poten zetten van een tentoonstelling. Hun bijdrage was niet allen uitzonderlijk, maar heeft de expo ZILVER ook mogelijk gemaakt.”

In het najaar van 2014 hielpen 7 vrijwilligers bij de behandeling en reiniging van de meubels, vooraleer ze naar het vernieuwde museumdepot verhuisden. Door de aard van het project was dit meteen ook een opportuniteit om meer jongeren in de vrijwilligerswerking te integreren, net zoals bij M-idzomer.

DSC_1170

Vrijwilligers als gezicht van M
Luc Delrue: “Wat M en zijn vrijwilligerswerking uniek maakt is dat vrijwilligers hier niet zomaar vrienden aan huis zijn die voor extra taken worden opgeroepen, ze maken een essentieel onvervangbaar onderdeel uit van het museum en alle medewerkers dragen dit ook uit. De vrijwilligers maken een volwaardig deel uit van het onthaal in M. Ze zorgen namelijk voor een sterk verhoogd bezoekerscomfort en bieden een spiegel op de samenleving voor onze werking.”

Lieve Pira, 6 jaar vrijwilliger in M: “Vlak na de opening startte ik als vrijwilliger in M en ik proefde van verschillende taken, van de organisatie van het economaat over het onthaal en het ontvangst tijdens de vernissages tot de persdienst. Daar help ik al 4 jaar met het verwerken van de persberichten en –knipsels die binnenlopen. De sfeer, het contact met ‘mijn M-collega’s’, het bezoeken van de tentoonstellingen en de blik achter de schermen zijn in hoofdzaak de redenen waarom ik deze vrijwilligersfunctie zo graag doe.”

Jacques Pauwels, 6 jaar vrijwilliger in M: “Ik ben hier een vrijwilliger van het eerste uur. Zo begeleidde ik bezoekers bij de tentoonstelling over Rogier van der Weyden en hielp ik hen met de audiogidsen. Daarna werkte ik mee in de bibliotheek en hielp ik meubels verhuizen naar externe locaties. Maar vooral het contact met het publiek ligt me nauw aan het hart. Sinds drie jaar ben ik host. Een warme ontvangst garanderen aan de bezoekers, da’s de mooiste beloning die je als vrijwilliger kan krijgen.”

DSC_1166