Zoekresultaten

KIJKEN & VERLANGEN – Tentoonstelling Griet Vanhumbeeck

Van 13 tot 29 juni kan je in de kapel van de Romaanse Poort de nieuwe tentoonstelling van Expo Leuven ontdekken.

KIJKEN & VERLANGEN toont foto’s en video’s over mensen die in een sprookjeswereld leven. Een wereld van poppen en prinsessen, een wereld waar plaats is voor nieuwsgierigheid en verwondering. De tentoonstelling bestaat uit twee luiken: TRANSFORM TO en THE GARDEN.

In TRANSFORM TO is de blik op de kunstenares zelf gericht, in THE GARDEN op anderen. In beide gevallen gaat het om werelden die vals blijken. Soms is dat overduidelijk, soms is de grens vaag. Juist om die dubbelzinnigheid is het de kunstenares te doen.

Griet Vanhumbeeck onderzoekt in haar beeldend werk die plekken waar idylle een verhaal lijkt te vertellen van persoonlijk leed. Net als in sprookjes is het niet meegedeelde van groot belang. Wat wel getoond wordt, baadt in magisch licht dat evengoed op idylle als op onheil kan duiden.

KIJKEN & VERLANGEN loopt van 13 tot 29 juni in de kapel van de Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, Leuven. Openingsuren: woensdag tot zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur.

EXPO LEUVEN
De stad biedt regionale kunstenaars een platform om tentoon te stellen onder de noemer EXPO LEUVEN. De stad, M, 30CC, SLAC en Kunst In Huis selecteren jaarlijks een aantal projecten voor de exporuimte Tweebronnen (in samenwerking met Kunst In Huis Kunstuitleen), kapel Romaanse Poort en Norbertuspoort Abdij van Park. In het verleden stelden al meer dan 30 kunstenaars en kunstverenigingen hun werken tentoon.

Expo Leuven: TEKEN.en van 26 april tot 18 mei in Romaanse Poort

Expo Leuven presenteert de tentoonstelling TEKEN.en in de kapel Romaanse Poort. Deze groepstentoonstelling is een tentoonstelling van en door leerkrachten van SLAC, de Leuvense Academie van Beeldende Kunst.

Tekenen; een woord dat alles kan betekenen. Van een teken en een symbolische uitdrukking tot een beweging of een markering. Tekenen is de ‘tool’ van onze ideeën en van de verbeelding; abstracte gedachten en vormen worden concreet. De tentoonstelling TEKEN.en verkent de diversiteit van de hedendaagse tekenpraktijk.

De kunstenaars/docenten van SLAC experimenteren met verschillende formats en aspecten van een eeuwenoude discipline. Het tekenen handhaaft zich binnen de artistieke dynamiek van de hedendaagse kunst. Het zoekt zich een weg tussen traditie en eigen tijd in een voortdurende metamorfose doorheen verschillende grafische procedés, andere concepties en nieuwe functies.

Deelnemende kunstenaars: An Smeyers, Anke Rymenams, Ann Dieltjens, Anneleen Pruvoost, Arne Reynaert, Beatrijs Albers, Benoni Vansteenlandt, Caroline Vincart, Danielle Siongers, Hilde Overbergh, Katelijne Laroy, Leentje Vanharen, Lieve Lams, Luc Huysman, Luc Oeyen, Mia Van Nieuwenhove, Paul Laes, Peter Van Eyck, Philippe De Smedt, Quinten Ingelaere, Sofie Peyskens, Wannes Lecompte, Wouter Mulier.

Praktisch
Kapel Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven
26 april tot en met 18 mei 2013.
Van woensdag tot zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur

Expo Leuven
Deze tentoonstelling past in het beleid van stad Leuven om regionale kunstenaars een platform te bieden om tentoon te stellen onder de noemer EXPO LEUVEN. Samen met M, 30CC, SLAC en Kunst In Huis selecteren zij jaarlijks een aantal projecten voor exporuimte Tweebronnen (in samenwerking met Kunst In Huis Kunstuitleen), kapel Romaanse Poort en Norbertuspoort Abdij van Park. In het verleden werd zo al samengewerkt met meer dan 30 kunstenaars en kunstverenigingen.

Erfgoeddag 2013 stopte even de tijd in Leuven

De 13de editie van Erfgoeddag trok heel wat bezoekers aan. Naar schatting 6000 mensen kwamen op zondag 21 april een kijkje nemen naar het cultureel erfgoed van de stad Leuven en omstreken. Een groep van 19 enthousiaste erfgoedorganisaties boksten 25 activiteiten in elkaar rond het thema – Stop de tijd. “Het doel van Erfgoeddag is mensen bewuster te maken van het onomkeerbare effect dat de tijd heeft op ons erfgoed. Als we willen dat de volgende generaties nog kunnen genieten van al dit moois dan zijn dit soort van initiatieven echt belangrijk”, zegt schepen van Cultuur Denise Vandevoort.

Collection Day of Collectiedag: bewaar de herinneringen aan 1914-1918
Een van de hoogtepunten van Erfgoeddag was “Collection Day” of Collectiedag in de Centrale Bibliotheek van de KU Leuven. Door hun oproep tot het verzamelen en het digitaliseren van voorwerpen en verhalen rond de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 kwamen heel wat schatten naar boven. Het dagelijkse leven van de gewone mensen tijdens de oorlog zal op die manier een bijdrage leveren aan het collectieve geheugen van WO I. Ook het Rijksarchief focuste op persoonlijke herinneringen aan vervlogen tijden.

Erfgoeddag is voor iedereen
Mooss vzw en MATRIX in OPEK aan de Vaartkom zorgden ervoor dat ook de kleinsten onder ons speelsgewijs konden proeven van een stukje erfgoed via een speurtocht met QR-codes of een workshop moderne statische muziek. Ook het M-Museum liet jong en oud kennis maken met hun werking achter de schermen en toonde aan hoe cruciaal een goede bewaring van kunstvoorwerpen is door een bezoek aan hun depot. Het enthousiasme van de kinderen kon niet op toen ze echte klokken mochten luiden in de Predikherenkerk. Campanae Lovanienses organiseerde in de kerk een demonstratie en workshop manueel klokkenluiden. Speciaal voor Erfgoeddag werden nieuwe luidtouwen gehangen door de Leuvense brandweer. Het Damiaancentrum werkte een tentoonstelling uit rond de overlevering van Pater Damiaans door middel van foto’s. Je kon ook in de huid kruipen van Damiaan door zijn typische kledij aan te trekken en zo een ouderwetse en grappige foto te laten maken. In de Norbertuspoort bij de Abdij van Park konden kinderen ervaren hoe het was om 100 jaar geleden op de schoolbanken te zitten. Ook de workshop fotografie georganiseerd door CJP viel bij de jeugd bijzonder in de smaak. Uit hun foto’s zal volgende week een winnaar gekozen worden die het beste oog heeft voor cultureel erfgoed.

Nog meer Erfgoeddag
De VZW Koerier van Navarra gaf geïnteresseerden een rondleiding over een ambitieuze wijnboer uit Leuven terwijl het Huis van Polyfonie (vzw Alamire Foundation) in Heverlee de bezoekers liet genieten van een uniek stukje 16e eeuwse muziek. De klassieker “Ken Uw stad” wandeling van de Koninklijke Leuvense Gidsenbond trok tientallen bezoekers aan net zoals de activiteiten in de buurgemeenten. Het Koninklijk Verbond der Jaartallen hield eveneens open huis. In de raadskelders van het stadhuis werd Erfgoeddag officieel afgesloten met de verzegeling van de vaten met de persoonlijke spullen van de Mannen van het jaar 1973. Pas over 10 jaar, wanneer de mannen 50 zijn geworden, zullen de spullen opnieuw naar boven worden gehaald. Een erfgoedkaravaan met 70 personen van de vzw voor Immaterieel erfgoed Tapis Plein kwam helemaal uit Brugge om daarvan getuige te zijn.

Wat na Erfgoeddag?
Erfgoeddag is nog steeds een vaste waarde op de Leuvense kalender. De volgende editie vindt plaats op 27 april 2014 met als thema “Grenzeloos”. Sommige tentoonstellingen blijven ook na Erfgoeddag open zodat iedereen die niet kon komen toch nog de kans heeft om een kijkje te nemen.

  • De tentoonstelling “Een tijdloze blik op het leven van alledag in Leuven en omstreken” van het project “Itinera Nova” van het Stadsarchief over de digitalisering en ontsluiting van de middeleeuwse, Leuvense schepenbankregisters en het multimedia project van de Academie voor het Leuvens dialect blijven nog te bezichtigen in het stadhuis tot en met 12 mei 2013.
  • De tentoonstelling 100 jaar Scouts in Leuven in het Scouts en Gidsen Museum in de Sint Geertrui Abdij houdt zijn deuren open tot en met 27 oktober 2013.
  • De expo van de FactorY “Stop de tijd” in OPEK is nog open voor het grote publiek tot en met 28 april 2013.
  • KADOC’s tentoonstelling over religieus speelgoed dat ook nog de dag van vandaag populair is, blijft toegankelijk tot 15 juni 2013.
  • Rijksarchief Leuven met “Moment opnamen voor de eeuwigheid: plaatsen van (persoonlijke) herinnering in Vlaams Brabant” houdt ook zijn deuren op voor de bezoeker tot en met 31 mei.

Erfgoeddag @ M-Museum Leuven
Foto door Kristel Van Loock

Parkabdij op zondag

Zondag 21 oktober 2012 organiseert de stad Leuven “Parkabdij op zondag”. De gebouwen van de parkabdij worden opengesteld, tijdens rondleidingen krijgt de bezoeker info over de aan de gang zijnde restauratieprojecten en er worden concerten georganiseerd. Restaurateurs, architecten en aannemers zijn aanwezig en geven uitleg over de restauratiewerken.

Wat kan je tijdens “Parkabdij op zondag” zoal bezoeken?

  • De Mariapoort (Huis van de Polyfonie) met doorlopend muziekinitiatie. Prof. Adam Gilbert voert een experiment uit waarbij bezoekers kunnen meezingen.
  • Natuurwandelingen rond de vijvers en het omliggende landschap. Er wordt info gegeven over hoe wordt omgegaan met het beschermd landschap rondom de abdij.
  • Werfbezoek aan de Watermolen (in restauratie), die omgebouwd wordt tot horecazaak.
  • Werfbezoeken aan het klooster (in restauratie): refter en bibliotheek waar het stukwerkplafond wordt gerestaureerd.
  • In het reeds gerestaureerde spreekhuis loopt er doorlopend een film over het abdijleven en krijg je info over het CRKC (Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur). Het CRKC stelt een nieuw ontdekt schilderij voor van Michiel Cocxie. Na deze “Parkabdij op zondag” wordt het gerestaureerd en zal het te bezichtigen zijn in M tijdens de Cocxie-tentoonstelling.

Restauratiewerken
Op dit moment zijn er restauratiewerken aan de gang aan de Watermolen en Sint-Janspoort, de zuidvleugel van het klooster (met de mooiste ruimtes van de abdij: de refter en de bibliotheek), de westvleugel waarin het museum zal worden ondergebracht, de oostvleugel waarvan momenteel het dak wordt gerestaureerd.
Eerder werd al de Mariapoort, de Norbertuspoort en de daken van west- en oostvleugel van het klooster gerestaureerd.

De voorbereidingen voor de restauratie van de Tiendeschuur zijn aan de gang. Problemen met zout in de muren maken het onmogelijk het gebouw op korte termijn een bestemming te geven. De schuur wordt een open polyvalente ruimte.

Restauratie kerk
Ook de restauratiewerken aan de kerk zijn gestart. Onderdelen van het houten interieur (altaar, houten beelden, biechtstoelen, preekstoel, koorgestoelte) en het dakgebinte zijn aangetast als gevolg van de grote schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid. Er wordt een nieuwe vloerverwarming in de kerk geplaatst. Een gelijkaardig systeem werd al toegepast –met veel succes- in de Sint-Jan-Baptistkerk te Averbode.

Alle informatie op http://www.leuven.be/parkabdij

Paul Mariën exposeert in 30CC/Romaanse Poort

Kunstschilder Paul Mariën schept een kunst die door velen kan gesmaakt worden. Hij is een schilder die de waarden van het verleden combineert met een visie van de hedendaagse beeldende kunst. Techniek is voor hem een belangrijk middel dat hem in staat stelt de realiteit te verlaten en te vluchten in een magische wereld. Hij bezit de gave om de kunst dichter bij de ‘gewone man’ te brengen via schoonheid, natuurlijke observatie en aanvaardbare vormgeving.

Hij treft de toeschouwer in zijn emoties door zijn niet aflatende werkzucht, nauwgezetheid en verfijning die hij aan zijn werken besteedt. Soms werkt hij wekenlang, maandenlang aan éénzelfde schilderij en schept zodanig een product van zijn eigen verbeelding met een magische ondertoon. Paul heeft een duidelijke relatie met het verleden, waar hij graag nu en dan induikt.

Paul is geen ‘ivorentorenkunstenaar’, maar noemt zich liever ‘koekendozenkunstenaar’, een titel die Jan Hoet bedacht voor de romantische kunst uit de 19e eeuw die Jef Rademakers verzamelt. Als ingeweken Leuvenaar kent Paul Mariën zijn stad als geen ander. Hij vereeuwigt de Leuvense bouwwerken met grote accuraatheid en geeft ze een plaats binnen zijn eigen gevoelswereld. Zijn stadsgezichten roepen een bevreemdende atmosfeer op, niet alleen door het gebruik van een chromatisch kleurenpalet, maar ook door de uitstraling van weemoed, tragiek en verwachting. De allegorische toets komt tot uiting in zijn gebruik van universele metaforen als de eenhoorn, vlinders, pauwen en draken.

Expo Leuven
Deze tentoonstelling past in het beleid van stad Leuven om regionale kunstenaars een platform te bieden om tentoon te stellen onder de noemer ‘Expo Leuven’. Samen met M, 30CC, SLAC en Kunst In Huis selecteren zij jaarlijks een aantal projecten voor exporuimte Tweebronnen (in samenwerking met Kunst In Huis Kunstuitleen), kapel Romaanse Poort en Norbertuspoort Abdij van Park. In het verleden werd zo al samengewerkt met meer dan 30 kunstenaars en kunstverenigingen.

Praktisch
Expo Romaanse Poort
Brusselsestraat 63, Leuven
4 april tot en met 5 mei 2012 – Vernissage op zaterdag 31 maart om 17.00 uur
Openingsuren: woensdag tot zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur

Expo Leuven: Geert Koekoeckx in Expo Tweebronnen

In september presenteren stad Leuven, M, SLAC, 30CC en Kunst In Huis een nieuwe tentoonstelling in Expo Tweebronnen. De Leuvense kunstenaar Geert Koekoeckx stelt er zijn werk tentoon van 8 tot en met 24 september 2011.

Het landschap is de leidraad en vormt de basis waarrond Geert Koekoeckx (Leuven, °1983) zijn werken heeft opgebouwd. Het landschap vertelt hem meer en geeft de inspiratie om het beeld op te bouwen of desgewenst te vernietigen. Dat landschap is louter een excuus om het beeld op te bouwen, want uiteindelijk speelt het landschap hoogstens nog maar een minuscule rol van betekenis.

Zijn werken handelen over de vrijheid van de kunstenaar, over de machtspositie die de kunstenaar heeft om zijn werken te beïnvloeden zoals hij wil. Zo creëert hij schilderkundige collageachtige theaterstukken waarin hij de regisseur is die speelt met de schilderachtige middelen. Je zou zijn werken kunnen beschouwen als fictieve filmsets.

Geert Koekoeckx is ook één van de kunstenaars die geselecteerd werden door curator Johan Pas voor de eerste editie van OPEN M in het Leuvense museum.

Expo Leuven
Deze tentoonstelling past in het beleid van stad Leuven om regionale kunstenaars een platform te bieden om tentoon te stellen onder de noemer Expo Leuven. Samen met M, 30CC, SLAC en Kunst In Huis selecteert zij jaarlijks een aantal projecten voor exporuimte Tweebronnen (in samenwerking met Kunst In Huis Kunstuitleen), kapel Romaanse Poort en Norbertuspoort Abdij van Park. In het verleden werd zo al samengewerkt met meer dan 30 kunstenaars en kunstverenigingen.

Praktisch
Expo Tweebronnen
Rijschoolstraat 4, Leuven
Van 8 september tot en met 24 september 2011
Openingsuren: woensdag tot vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur | zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur
Vernissage: woensdag 7 september om 20.00 uur

Paul Baert – EXPO LEUVEN

Vanaf 8 juli loopt ook in de kapel van de Romaanse Poort een tentoonstelling met werk van Paul Baert (1939). Paul Baert’s werk bestaat uit schilderijen en tekeningen: olie op paneel en karton. Hij genoot zijn opleiding “vrije grafiek” in de Hogeschool voor Wetenschap en kunst Sint Lucas te Gent. Precies deze grafische achtergrond blijft sterk doorwerken in zijn werk dat voornamelijk het thema van het architecturale landschap en het vrouwelijk naakt behandelt. Voor deze tentoonstelling selecteerde hij ‘landschappen’.

De architectuurcomposities en de uitgepuurde landschappen van Paul Baert zijn zowel essentieel als actueel: essentieel wegens de picturale vereenvoudiging; actueel wegens de rauwe werkelijkheid. Baert ziet en schildert de graansilo’s, de stallen, de opeenhoping van daken, de Belgische achterkant met zijn typische ‘aanbouwen’, etc. Niet de idealisering van de werkelijkheid met zijn idylle staat centraal, dan wel de uitpuring van vorm, de stilte, de leegte, de stoorzender in het landschap zelfs, en dit alles herleid naar een nieuwe esthetiek. De esthetiek van kleur, lijn, compositie, kortom het steeds opnieuw verkennen van de mogelijkheden van de olieverftechniek.

Praktisch
EXPO Romaanse Poort
Brusselsestraat 63, Leuven
8 juli tot en met 7 augustus
Openingsuren: woensdag tot zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur

Deze tentoonstelling past in het beleid van stad Leuven om regionale kunstenaars een platform te bieden om tentoon te stellen onder de noemer EXPO LEUVEN. Samen met M, 30CC, SLAC en Kunst In Huis selecteren zij jaarlijks een aantal projecten voor exporuimte Tweebronnen (in samenwerking met Kunst In Huis Kunstuitleen), kapel Romaanse Poort en Norbertuspoort Abdij van Park. In het verleden werd zo al samengewerkt met meer dan 30 kunstenaars en kunstverenigingen.

Jan Anthonissen – EXPO LEUVEN

Van 3 juli loopt de tentoonstelling [embryo’s – klonen – chimaeren] van Jan Anthonissen in de Norbertuspoort. Jan Anthonissen (1944) is landbouwkundig ingenieur (K.U.Leuven) en heeft tevens een artistieke opleiding (Sint Lukas Brussel). Zijn schilderijen hebben alles te maken met erfelijkheid, met DNA, Chromosomen, genen. Door de permanente aanwezigheid van de genetische codeletters ACGT hebben de schilderijen een verborgen betekenis. Ze nodigen uit tot nadenken, tot reflectie over evolutie, wetenschap, natuur, ecologie, biotechnologie. Actuele schilderkunst die op een eigenzinnige manier knaagt aan het maatschappelijk gebeuren. In de tuin van de Abdij van Park is eveneens een openluchtinstallatie. Een reeks van een twintigtal panelen met felrode koeien. Dit werk bevraagt de evolutie van de koe. Hoe de koe van oerrund, via domesticatie, naar een onzekere biotechnologische toekomst wordt gemanipuleerd.

Praktisch
EXPO Norbertuspoort
Abdij van Park, Heverlee
3 juli tot en met 24 juli
Openingsuren: donderdag tot zondag van 14.00 tot 18.00 uur
Of na afspraak: 0475 73 60 82

Deze tentoonstelling past in het beleid van stad Leuven om regionale kunstenaars een platform te bieden om tentoon te stellen onder de noemer EXPO LEUVEN. Samen met M, 30CC, SLAC en Kunst In Huis selecteren zij jaarlijks een aantal projecten voor exporuimte Tweebronnen (in samenwerking met Kunst In Huis Kunstuitleen), kapel Romaanse Poort en Norbertuspoort Abdij van Park. In het verleden werd zo al samengewerkt met meer dan 30 kunstenaars en kunstverenigingen.

Kunstenaars uit de regio exposeren in Leuven

Vanaf maart 2011 pakt Leuven, samen met M, 30CC, SLAC en Kunst In Huis opnieuw uit met een reeks tentoonstellingen van kunstenaars uit de eigen regio. Tot september opent er iedere maand een nieuwe tentoonstelling. De stad biedt een aantal eigen plaatsen waar lokale kunstenaars en verenigingen hun werk kunnen tentoonstellen: exporuimte Tweebronnen (in samenwerking met Kunst In Huis Kunstuitleen), kapel Romaanse Poort en de Norbertuspoort Abdij van Park.

In het verleden werd zo al samengewerkt met meer dan 30 kunstenaars en kunstverenigingen. 2011 werd ingezet met een tentoonstelling van de jonge Leuvense kunstenares Sarah De Vos in Expo Tweebronnen. Er komen echter kunstenaars van verschillende generaties en van verschillende pluimage aan bod.

Geert De Smet (1960, Leuven) bijt de spits af in Expo Tweebronnen. Daarna is het de beurt aan Maria Iaram, Chantal Sap & Klaas Verpoest, Jan Anthonissen (Expo Norbertuspoort), Paul Baert (Expo Romaanse Poort) en Geert Koekoeckx (Expo Tweebronnen).

Kunstenaars die zelf willen tentoonstellen in Leuven vinden alle informatie op de site van de stad Leuven.

Opening Keramiekparcours

Vrijdagavond werd het Keramiekparcours officieel geopend in de Abdij van ‘t Park. Na toespraken van Denise Vandevoort, schepen van Cultuur en Annemie Verbeek, directeur van SLAC Beeldende Kunst werd aan de aanwezigen een drankje aangeboden en konden zij als eersten de tentoonstelling bezoeken. De werken worden tentoongesteld in het prachtige kader van de oude schuur en de Norbertuspoort. Mijn favoriete werk was dat van Mark Naessens, een werk dat de breekbaarheid van keramiek op een uitdagende manier aan het publiek presenteerde.

Opening Keramiekparcours

Opening Keramiekparcours

Opening Keramiekparcours

Opening Keramiekparcours

Meer foto’s op flickr.