Posts getagd met ‘10 voor koken’

Opleidings- en tewerkstellingsproject ’10 voor koken’

Werk blijft een belangrijk instrument tegen armoede en sociale uitsluiting. ’10 voor koken’ is een nieuw project van OCMW Leuven dat cliënten van hun sociale dienst via opleiding en stage kennis wil laten maken met een job in de horeca en grootkeuken. De instapvoorwaarden zijn bewust laag gehouden om de tewerkstelling van de minst opgeleide cliënten te bevorderen door hen te helpen bij hun integratie en de ontwikkeling van hun competenties.

Voor de start van de opleiding worden de kandidaat-deelnemers gescreend op hun kennis van wiskunde en de Nederlandse taal, met de mogelijkheid om beide basiscompetenties op te frissen in een kort voortraject. De basisopleiding bestaat uit een technische opleiding waarin de basis kooktechnieken worden aangeleerd en bereidingen uitgevoerd. De cursisten leren de verschillende hygiëneregels toe te passen. Anderstaligen hebben tijdens de opleiding de mogelijkheid om hun Nederlands verder bij te schaven. Na deze opleiding is er een voortgezette praktijkopleiding in de keuken van Spit vzw, en een stage in ondermeer de grootkeukens van Sodexo. Het uiteindelijke doel van deze opleiding is een duurzame job in de horeca.

Het project ’10 voor koken’ wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Centrum voor Basiseducatie (CBE) Leuven – Hageland, het Centrum voor Volwassenenonderwijs ‘VTI Leuven’, Spit vzw, Sodexo en VDAB.

Bookmark and Share