Posts getagd met ‘11.11.11’

Ook Leuven is geen eiland

eiland
In ruim 130 gemeenten ging vandaag de 11.11.11-verkiezingscampagne van start. Via opvallende verkiezingsborden wil de Noord-Zuidbeweging kandidaat politici dringend aanmanen het debat ook over internationale thema’s te laten gaan. Ook 11.11.11 Leuven doet mee aan de verkiezingsstrijd met borden op de Geldenaaksebaan, de Naamsesteenweg en de Sint-Jansbergsesteenweg. Gisteren nog mysterieus met enkel de partijvoorzitters in hawaïhemd, vandaag ook met dringende boodschap: België is geen eiland. De wereldproblemen zijn ook de onze.

geeneiland_Geldenaaksebaan

Over minder dan 100 dagen is het zover. Ook in onze gemeente zullen we dan kunnen kiezen voor nieuwe Vlaamse, Belgische en Europese volksvertegenwoordigers. De moeder aller verkiezingen, zegt men, en daar wil 11.11.11 expliciet een extra stem in brengen.

De koepel van de Vlaamse noord-zuidbeweging, die de krachten bundelt van 60 organisaties en 20.000 vrijwilligers, lanceerde daarom uitzonderlijk een verkiezingscampagne. Op 173 borden in 130 gemeenten verschenen eerst de beelden van partijvoorzitters in hawaïhemd, vanmorgen werden die beelden overplakt met de slogan België is geen eiland – De wereldproblemen zijn ook de onze. Ook 11.11.11-Leuven zet zijn schouders onder deze campagne en plaatste mysterieuze borden op de Geldenaaksebaan, de Naamsesteenweg en de Sint-Jansbergsesteenweg.

11.11.11 vraagt uitdrukkelijk aandacht voor het internationale beleid, omdat ze vrezen dat dit te weinig aanwezig zal zijn in de politieke debatten. 11.11.11 zoekt dappere en vooruitkijkende politici in alle partijen. Politici die het volledige verhaal durven vertellen, durven uitleggen waar de echte knelpunten zitten. Debatten over klimaat, migratie, falende banken en internationale solidariteit verdienen de volle politieke aandacht. Niet alleen omdat ze verschrikkelijke effecten kunnen hebben in ontwikkelingslanden (waar wij actief zijn), maar ook hier.

Zo is de impact van de klimaatsverandering extra voelbaar in ontwikkelingslanden, met jaarlijks 300.000 doden. Maar ook Europa zal niet gespaard worden als we niet drastisch het roer omgooien. Ook geldstromen stoppen niet aan de grenzen. Jaarlijks onttrekken belastingparadijzen tussen 550 en 1.000 miljard dollar aan kapitaal uit ontwikkelingslanden, die daardoor 50 miljard dollar aan belastingen verliezen. Ook ons kosten zulke constructies geld, waardoor ook wij inkomsten missen. Hoe lossen we dat op? Daar hebben we nationale én internationale antwoorden voor nodig.

11.11.11 lanceerde daarom deze campagne en vroeg lokale afdelingen er mee de schouders onder te zetten. Ook 11.11.11-Leuven deed dat met volle overtuiging. Daarom roepen ze samen met 11.11.11 mensen op om via www.geeneiland.be een virtuele kaart aan de voorzitters in hawaïhemd te sturen. “Hoe meer mensen laten merken dat ook zij dit debat willen, hoe groter de kans dat er effectief iets verandert,” aldus 11.11.11.

Bookmark and Share

11.11.11-vrijwilligers voerden actie tegen klimaatonrecht

Op 28 oktober vroegen de 11.11.11 vrijwilligers de aandacht van publiek en politiek voor het klimaatonrecht. In heel Vlaanderen werden acties op touw gezet. In Leuven voerden de vrijwilligers actie aan het station.

Miljoenen mensen in het Zuiden dragen nu al de gevolgen van de klimaatverandering. Elke extra opwarming van de aarde maakt dat enkel erger. Seizoenen worden onvoorspelbaar. Overstromingen en droogte, en bijgevolg ook honger en dorst nemen toe.

Om publiek en politiek te sensibiliseren, voerden 11.11.11-vrijwilligers, scholen en andere sympathisanten verspreid over heel Vlaanderen actie voor een rechtvaardig klimaatakkoord. Zij willen dat België en Europa hun CO2-uitstoot tegen 2020 verminderen met 40%. Verder moet België vanaf 2013 jaarlijks minstens 1 miljard euro ter beschikking stellen van het VN-klimaatfonds. Dit om het Zuiden te vergoeden voor de schade die het nu al lijdt en haar te ondersteunen in een klimaatvriendelijke ontwikkeling. Innovatieve financieringsmiddelen, zoals de opbrengsten uit de veiling van de Europese emissierechten, moeten hiervoor dienen.

Leuvense vrijwilligers deelden fietsplaatjes uit met daarop de boodschap ‘Weer een auto minder’. Mensen die fietsen helpen vaak zonder het te weten het Zuiden. Wie fietst stoot immers geen CO2 uit. Ook nodigden ze iedereen uit om een eigen klimaatakkoord te ondertekenen in de plaats van onze treuzelende nationale en internationale politici. Met dit klimaatakkoord onderschreven de voorbijgangers hun eigen engagementen voor de klimaatproblematiek.

weer een auto minder

Lees er alles over op www.11.be/campagne

Bookmark and Share