Posts getagd met ‘Academie van het Leuvens Dialect’

Nog ‘more’ over UTOPIA: toneel in de stadsschouwburg

001

Het is in Leuven momenteel één en al Thomas More en UTOPIA wat de klok slaat. De ‘Academie voor het Leuvens Dialect’ laat zich ook niet onbetuigd en voert in de stadsschouwburg het toneelstuk op met de veelzeggende titel: ‘Thomas Morus moet noo Leive.’ Uiteraard in het Leuvens dialect. Zo verloopt ten andere de ganse namiddag die daarom: “De Leivesen Achteneun” heet. Datum van het gebeuren: zaterdag 19 november.
De namiddagvertoning start om 14 uur. Het toneelstuk wordt voorafgegaan door en quiz die naar jaarlijkse gewoonte gespeeld wordt door burgemeester Louis Tobback en zijn aanhangers, met als tegenspelers deken Dirk de Gendt en zijn volgelingen. Wordt het opnieuw een heroïsche strijd? Wij wachten af. Op het einde van de vertoning wordt het UTOPIA lied ten gehore gebracht. Het wordt opgedragen aan André van de Putte, de recent overleden dirigent van het koor DE JOORZANGERS. Hij had de gewoonte om bij belangrijke gebeurtenissen een gelegenheidslied te schrijven. Hugo Geeraerts schreef de tekst. De melodie is die van het lievelingslied van André: ‘Het lied van Poope Toune’.
Bij de avondvertoning die begint om 20 uur, wordt de toneelopvoering voorafgegaan door een optreden van het koor van DE JOORZANGERS. Zij zingen een tiental liederen in het Leuvens dialect, waarbij de aanwezigen mogen/ kunnen meezingen. Het optreden wordt afgesloten met het in première zingen van het lied UTOPIA, dat tevens de inleiding vormt voor het toneelstuk.
NB: Deze tekst, alsook de tekst van het UTOPIA lied worden kortelings op de weblog van ‘Leven in Leuven’ gepubliceerd in de rubriek ‘Leuvens dialect voor allen, ook voor niet- Leuvenaars’.

Bookmark and Share

LEUVENSE NAMIDDAG / LEIVESEN ACHTENEUN op 21 november

Belangrijk bericht voor alle inwoners van Leuven, van waar ze ook mogen afkomstig zijn… of welke taal of dialect zij ook spreken.

Wil je graag eens echt Leuvens (Leives) dialect horen op een leuke manier?

Dat kan! Een ganse namiddag lang. Want…
Op zaterdag 21 november 2015 van 14 tot 17 uur in de Stadsschouwburg in de Bondgenotenlaan, vindt de negentiende ” Leuvense namiddag” plaats.

Op het programma staat:
Leuvense QUIZ, die traditioneel gespeeld wordt door twee ploegen, te weten:
Burgemeester Louis Tobback (Leuvenaar 100%) met drie van zijn partijgenoten die zeer goed kunnen nadenken,
tegen
Deken Dirk De Gendt (Mechelaar met goede kennis van het Leuvens!) met een selectie van drie van zijn slimste geloofsgenoten.

Ieder van hen heeft al minstens één keer gewonnen. Deze confrontatie belooft een spannende strijd te worden, en… lachen verzekerd!

Na de pauze volgt dan de KOMEDIE “Van PAEPE THOONE tot ABBA”, geregisseerd door Flory Vloebergs, directeur van de “Academie van het Leuvens Dialect”.

Zoals ieder jaar wordt dat weer een namiddag om van te genieten en om nooit te vergeten!
De kaartenverkoop vindt plaats in de bibliotheek Tweebronnen.
Alle plaatsen, om ‘t even waar, kosten slechts 5 EURO!
Met dank aan de stad Leuven!

Bookmark and Share

Leuvense quiz en toneel in de Stadsschouwburg

De Academie van het Leuvens Dialect organiseert samen met KU(N)ST Leuven

“EEN GROTE QUIZ, VOLLEDIG IN ‘T LEUVENS DIALECT”.

Daarna, eveneens in ‘t Leuvens, een TONEELSTUK over een ZEER actueel thema:

“VESALIUS, DE LIJKENDIEF”.

Echt iets voor al diegenen die de dialecten, en “het Leuvens” in het bijzonder, een warm hart toedragen.
Wil je graag sappig Leuvens horen praten en je eens goed amuseren?
Dat kan! Een ganse namiddag of avond lang! Ambiance verzekerd!

Op zaterdag 22 november 2014, twee voorstellingen: om 14 uur EN om 20 uur in de Stadsschouwburg in de Bondgenotenlaan.

LET OP! LET A.U.B. GOED OP!
De kaartenverkoop begint op woensdag 15 oktober om 12 uur in de bibliotheek Tweebronnen. Alle plaatsen, om ‘t even waar, kosten slechts 5 EURO!

Je vindt hierna dezelfde tekst, vertaald naar het “Leives dialekt”.

LEIVESE KWIS EN TONIEËL UP 22 NOVEMBER IN DEN TEOOTER

Den Akademie van et Leives Dialekt, organizeit soome mei KU(N)ST Leive

“NE GRUETE KWIS, IEËLEMOOL IN ‘T LEIVES”.

Ternoo, uek in ‘t Leives: e tonieëlstik ouver een IEËL aktueil teima:

“VESALIUS, DE LOËKEPIKKER”.

Echt iet vei al degeine die de dialekte, en et Leives in ‘t bizonder, e wêrm èt teudrooge.
Wilde jêre sappeg Leives uere klappe en eu es geud amezeire?
Da kan! Nen ieële nachtenoen of oovend lank! Ambiaans verzeikerd!

Up zooterdag 22 november 2014, twieë veistellinge: um 14 iere EN um 20 iere in den teooter in de Stoosestroot.

ATTENSE! DEUD ASTEBLIEF GEUD ATTENSE!
De kooteverkuep begint up goenstag 15 oktouber um 12 iere in de biblioteik Twieëbronne. Alle ploitse, woo da ‘g uek wilt zitte, koste moo 5 EURO!

Bookmark and Share