Posts getagd met ‘adoptiedorp cristian’

Stad Leuven verzustert met het Roemeense Cristian

25 jaar was het Roemeense Cristian een adoptiedorp van Leuven. Op 5 augustus werd de verzustering bezegeld in het stadhuis.

De stad Leuven heeft sinds september 1989 een band met het Roemeense dorp Cristian. Deze landelijke gemeente is toen aanvaard als adoptiedorp. Het is gelegen aan de voet van de Karpaten, aan de oever van de rivier Cibin, op zowat 1900 km van hier.

Niemand kon toen vermoeden dat reeds in december van hetzelfde jaar een revolutie zou uitbreken in Roemenië. De schrijnende toestanden die daarop volgden, hebben Leuven ertoe aangezet om onmiddellijk actie te ondernemen en de Leuvense bevolking op te roepen om hulp te bieden. Daar werd massaal op ingegaan en binnen de kortste tijd werden er acht vrachtwagens goederen en voedsel naar Cristian overgebracht.

In 1990 bezocht het Leuvense stadsbestuur een eerste keer Cristian en maakten er kennis met de gemeente, haar bestuur en bevolking.

Dat mevrouw schepen Christiane Vanautgaerden-Vanneck de drijvende kracht was achter dit alles, is niet alleen dank zij het feit dat haar voornaam ongeveer dezelfde is als de naam van het dorp. Zij geloofde -en is steeds blijven geloven- in de noodzaak om iets te doen voor die mensen die in primitieve omstandigheden moesten leven.

Het bezoek was was meteen de start voor een jarenlange – en tot vandaag volgehouden- samenwerking.

Door de jaren is er onder allerlei vormen hulp geboden. De pers verleende haar medewerking om de bevolking te sensibiliseren. Van overal kwam hulp opdagen: OCMW, klinieken, scholen, privé-bedrijven als ABinbev, Eandis, Terumo, Aveve, Cera, VTI, foornijveraars, Verbond der Jaartallen… om er maar enkele te noemen. Allemaal droegen ze hun steentje bij om die Roemenen uit hun ellende te verlossen.
Na enkele jaren werd de steun uitgebreid van materiële naar structurele hulp. Er werd centrale verwarming aangelegd, evenals de daarvoor benodigde gasleidingen.

De stad Leuven verleende ook renteloze leningen die -het moet gezegd- tijdig en probleemloos werden terugbetaald. Nadien volgden materiaal voor de hulpdiensten: een brandweerwagen, twee vrachtwagens, combi’s, brandweerkledij, computers… Die materialen en voertuigen werden door personeel van de stad en van Leuvense hulpdiensten naar ginder gebracht. De kosten van het overbrengen werden gedragen door een hulpfonds dat gespijsd werd door onder andere serviceclubs en niet in het minst door de AMBASSADOR CLUB Leuven.

Reeds 25 jaar lang werd er zeer goed en correct samengewerkt tussen beide besturen. Steeds werd erover gewaakt dat het algemeen belang primeerde. Het voorstel van burgemeester Tobback, ereburger van Cristian, om van de adoptie een volwaardige verzustering te maken, werd dan ook unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd.

Mevrouw Christiane Van Autgaerden-Vanneck, ex-schepen en initiatiefneemster
Christiane Van Autgaerden-Vanneck

De burgemeester van Cristian
De burgemeester van Cristian

Uitwisselen van geschenken
Uitwisselen van geschenken

Ondertekening van de verzusteringsoorkonde
Ondertekening van de verzusteringsoorkonde
Foto’s Eric Dewaersegger

Tot slot een boodschap, waarmee zowel de burgemeester van Cristian als mevrouw Vanneck hun toespraak afsloten:

Multumesc en la multi âni!

Cristian is nu met Leuven verzusterd, juist zoals dat het geval is met de reeds bestaande zustersteden: s’ Hertogenbos, Rennes, Lüdenscheid en Krakau.

TIP: Verenigingen die in één van de zustersteden of in Leuven een activiteit organiseren -met een aanverwante vereniging- kunnen aanspraak maken op een (niet onbelangrijke!) stadstoelage.
Zie: www.leuven.be/zustersteden .

Bookmark and Share