Posts getagd met ‘Amateurama’

Eerste editie Amateurama succesvol afgerond

Tijdens het laatste weekend van april was Leuven het decor voor het gloednieuwe festival Amateurama, de culturele hoogdagen van de amateurkunsten. Aan het festival namen meer dan 30 verenigingen deel die – elk in de eigen discipline – het beste van zichzelf lieten zien.

Schepen van cultuur Denise Vandevoort is enthousiast: “De opkomst voor deze eerste editie lag in lijn van de verwachtingen: om en bij de 4.500 bezoekers met een hart voor het verenigingsleven woonden één of meerdere voorstellingen bij. In de schijnwerpers zelf, telden we 700 deelnemers. Dat is alvast een mooie start. Belangrijk is dat we voor deze eerste editie er met glans in geslaagd zijn om de neuzen van de verenigingen in dezelfde richting te zetten.

Op zich hoeft dat natuurlijk niet te verwonderen,” pikt Steven Dusoleil, directeur cultuur van de stad in. “Leuven heeft immers een rijk en erg actief verenigingsleven. De meeste verenigingen doen het ook kwalitatief erg goed, getuige de vele bekroningen als Koor van het Jaar, Ambassadeur voor Moderne Dans … Amateurama geeft hen nu een platform om zich samen te bewijzen, een kans waar ze met veel enthousiasme op intekenden. Het aanbod voor deze eerste editie was dan ook al erg verscheiden. Vooral de voorstellingen waarbij verenigingen samenwerkten sprongen er uit. Deelnemers van verschillende organisaties leerden elkaar kennen en staken heel wat van elkaar op. Tegelijkertijd gaf dat ook een mooie kruisbestuiving van publieken. Heel wat mensen ontdekten mooie dingen waar ze anders niet meteen naar zouden gaan kijken.

Toekomst
Uiteraard komt er een volgende editie van Amateurama,” vervolgt Vandevoort. “We hebben nu al toezeggingen van verenigingen die ook mee op de kar springen. Wie dit jaar meedeed, zit al vol ideeën voor het vervolg. We staan nog maar aan het begin en zien dus nog heel wat groeikansen. Bovendien mag in onze stad een festival als dit niet ontbreken. Leuven kan immers als enige van de centrumsteden groeicijfers voorleggen als het op het verenigingsleven aankomt. Getuige daarvan ook onze tweede nominatie voor de Toneeltgemee-prijs van Open Doek, waarbij Leuven in de top vijf eindigde.

Dusoleil: “Projecten als Amateurama zijn een bevestiging van ons verenigingenbeleid. Amateurama is een communicatieproject waarbij we aan Leuven en omstreken willen laten zien hoe actief en straf ons verenigingsleven wel is. Mede dankzij de sympathieke steun van stadssopraan Noémie Schellens en het enorme engagement van de verenigingen zelf, zijn we daar met glans in geslaagd.

Bookmark and Share

Cultuurdebat opent Amateurama

Ondersteuning van de amateurkunsten is een van de speerpunten in het nieuwe beleid van de Leuvense coalitie.

Aan de vooravond van het gloednieuwe cultuurfestival Amateurama, dat deze kunsten in de verf zet, nodigt de Leuvense cultuurraad dan ook een reeks politici uit met een klare kijk op de dingen. Zij gaan een geanimeerd gesprek aan met elkaar en het publiek onder begeleiding van Geert Robberechts, voorzitter van de cultuurraad. Aan gespreksonderwerpen geen gebrek, het debat van september 12 liet immers nog veel cultuurvragen onbeantwoord.
Deze politici bevestigden alvast hun aanwezigheid: Denise Vandevoort (SPA), Dirk Vansina (CD&V), Sabine Vandenplas (Open VLD), Frieda Jans (Groen) en Stijn Lemmens (NVA).

De avond wordt afgesloten met een feestelijke receptie en een toast op Amateurama.

Praktisch
Woensdag 24 april, 20.00 uur, Cultuurdebat in 30CC/Wagehuys, gevolgd door een feestelijke receptie in de foyer.
Toegang gratis, iedereen welkom.

Bookmark and Share

Openingsavond AMATEURAMA 2013

Iedereen welkom op de  openingsavond van AMATEURAMA 2013 – Leuven
AMATEURAMA start met een cultureel debat op woe 24 april in het Wagehuys, 20u00

AMATEURAMA loopt van 25 tem 28 april

Dat de lijn tussen amateur en professioneel vaak flinterdun is, willen 31 Leuvense kunstverenigingen eind april met een gezamenlijke acte de présence aantonen. De Leuvense toneelverenigingen, fotoclubs, beeldende kunstenaars, koren, bands en dansverenigingen grijpen de eerste editie van Amateurama aan om zichzelf en de kwaliteit van het Leuvense verenigingsleven in een frisse vitrine te plaatsen. Vier festivaldagen, 20 verschillende kunsten, 19 locaties en 45 toonmomenten moeten hen daartoe in staat stellen.

Vijf Foto/ Filmclubs geven hun visie op het RedBall project 2012

 

Bookmark and Share

Amateurama – de culturele hoogdagen van de amateurkunsten

Eind april 2013 organiseert stad Leuven voor het eerst Amateurama. Amateurama presenteert – met een vette knipoog naar het vroegere Kulturama – de culturele hoogdagen van de Leuvense amateurkunsten.

Aan de wieg van dit nieuwe festival staan maar liefst 31 gemotiveerde verenigingen, actief in verschillende genres. De Leuvense toneelverenigingen, een aantal fotoclubs, enkele beeldend kunstenaars, een hele reeks koren, enkele bands en twee dansverenigingen zullen van donderdag 25 april tot en met zondag 28 april het beste van zichzelf laten zien.

“De organisatie van het festival past perfect in de ambitie van stad Leuven om in deze beleidsperiode in te zetten op actieve cultuurparticipatie”, aldus schepen van cultuur Denise Vandevoort. “Het nog sterker verankeren van de steun aan de amateurkunsten is daar een belangrijk onderdeel van.” Directeur cultuur Steven Dusoleil: “Bij de start van Kulturama in 2003 liet ik al optekenen dat ‘cultuur ook plezant mag zijn’. Ik sta nog steeds achter die uitspraak en ze geldt zeker en vast ook voor Amateurama. Dit festival haakt immers in op een van onze basisopdrachten: cultuur moet zorgen voor een gemeenschapsgevoel. Binnen de context van dit festival worden  vriendschappen voor het leven gemaakt. Dat zie je aan de hechte samenwerking tussen verenigingen die elkaar voordien niet altijd kenden. Ik verwijs daarbij graag naar de Leuvense fotoclubs die samen aan de slag gingen voor de expo rond RedBall, het concert van de kamerkoren Florilegium en Cantamici of Leuven InHarmony, een project van Showkoor Amuse, Koninklijke Harmonie De Volharding Kessel-Lo en stadssopraan Noémie Schellens.

Nog zo’n bijzondere samenwerking is het project Trekvogels en Reisklanken waar de vendelkunst van Carpevento en de bekroonde stemmen van Kamerkoor Koordinaat, De Orgelpijpjes en Clari Cantuli elkaar vinden. Of nog: Dido en Aeneas van SinSerio, CBM en Noémie Schellens. Het zijn stuk voor stuk bijzondere projecten die, zeker voor de deelnemers, nog lang na het festival zullen nazinderen. En het is exact dat wat cultuur moet doen: banden smeden. En plezant zijn.”

Kwaliteit
Het programma biedt 20 verschillende activiteiten aan, verspreid over vier festivaldagen en samen goed voor 45 unieke toonmomenten. “Dat is een mooi begin voor deze eerste editie. Het verenigingsleven in Leuven is dan ook groot, goed georganiseerd en zeer actief. Het verschil in kwaliteit tussen ‘professioneel’ en ‘amateur’ is hier klein. Leuven haalde vorig jaar nog de top vijf van Toneeltgemee en ook menig Leuvens koor kaapte al prestigieuze titels weg. Gemengd jeugdkoor Clari Cantus, bijvoorbeeld, is het huidige Koor van het Jaar. Ook de dansers doen het goed: Dance Action mag zich al voor de tweede keer Ambassadeur van de moderne dans noemen. De kwalitatieve input van het festival lijkt daarmee gegarandeerd en biedt, net als Kulturama dat deed, een mooie dwarsdoorsnede van het aanbod doorheen het jaar”, aldus nog schepen Vandevoort. “Amateurama staat op die manier voor de passie van de Leuvenaar voor zijn kunsten. Ook niet onbelangrijk: het festival strijkt neer in heel Leuven, ook de deelgemeenten participeren.”

Stadssopraan Noémie Schellens
Kers op de taart is de sympathieke steun van stadssopraan Noémie Schellens. Zij is meter van deze eerste editie en dat vertaalt zich meteen in haar aanwezigheid op het festival. Ze zingt mee als
Dido bij SinSerio en brengt met showkoor Amuse en Harmonie Volharding een nieuwe versie van het Leuvense stadslied.

Alle info op www.amateurama.be

Bookmark and Share