Posts getagd met ‘anderstaligen’

Leerbeurs voor anderstaligen

L4-volwassenenonderwijs en Via Educatie Vlaams-Brabant organiseren op vrijdag 14 december 2012 van 14.00 tot 19.00 uur een Leerbeurs voor (volwassen) anderstaligen in het Provinciehuis Vlaams-Brabant. Deelname is gratis.

Voor volwassen anderstaligen is het niet eenvoudig om wegwijs te raken in de mogelijkheden van levenslang leren en de juiste opleiding te vinden. In 2011-2012 volgden 5.000 volwassenen een opleiding Nederlands Tweede Taal (NT2) in het volwassenenonderwijs (CVO en CBE) in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Slechts een beperkt aantal van hen, stromen door naar een andere opleiding in het volwassenenonderwijs of het hoger onderwijs.

Uit eigen onderzoek bij cursisten NT2, blijkt dat anderstaligen wel geïnteresseerd zijn om een opleiding te volgen, maar dat de nood aan informatie en oriëntering zeer groot is”, aldus Pieter Tratsaert, afgevaardigd bestuurder L4-Volwassenenonderwijs, “Geïnteresseerden vinden hun weg niet (altijd) in het ruime aanbod en kunnen met hun specifieke vragen niet (altijd) terecht op algemene infomomenten en opendeurdagen. Met de leerbeurs willen we hieraan tegemoet komen”.

Met deze leerbeurs en infosessies voor anderstaligen, willen de organisatoren anderstaligen gericht informeren over leren en opleidingen in de regio. Er zijn immers zeer veel mogelijkheden om als volwassene een opleiding te volgen, maar anderstaligen vinden niet altijd de weg naar de meest geschikte opleiding. Indien deze doelgroep-benadering succesvol is, willen de organisatoren dit in de toekomst herhalen voor andere doelgroepen, zoals bv. kortgeschoolden.

De Leerbeurs bestaat uit een infomarkt met 20 standen van opleidingsverstrekkers uit de regio Leuven-Hageland-Tervuren: het volwassenenonderwijs, het hoger onderwijs,  de VDAB en opleidingen in de sociale economie. Het Huis van het Nederlands neemt ook niveautesten Nederlands af. Naast de infomarkt zijn er verschillende infosessies gepland over opnieuw studeren, diplomagelijkschakeling, vooropleidingen bij VDAB, het tweedekansonderwijs, het hoger beroepsonderwijs en over studeren in het hoger onderwijs.

Praktisch
Vrijdag 14 december – 14u – 19u
Provinciehuis Vlaams-Brabant
Gratis toegang
Alle info op http://www.via-educatie.be/cursisten/leerbeurs

Bookmark and Share

Bijt in je vrije tijd! Zet je tanden in het Nederlands

Waar kunnen anderstaligen hun Nederlands beter oefenen dan in hun vrije tijd? Daarom organiseren het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant en de Integratiedienst van de stad Leuven op 7 april 2011 in Alma 2 de eerste editie van Bijt in je vrije tijd in Leuven.

In Leuven volgen meer dan 3000 cursisten ‘Nederlands voor anderstaligen’. Tijdens Bijt in je vrije tijd kunnen deze cursisten gratis proeven van het Nederlandstalig vrijetijdsaanbod. Plaatselijke verenigingen en organisaties openen hun deuren, wat resulteert in 45 workshops. Sportief, creatief of cultureel, er is voor ieder wat wils!

De initiatiefnemers hoopten zo’n 500 geïnteresseerden te bereiken. Ondertussen is de kaap van 1000 inschrijvingen overschreden. ‘Bijt in je vrije tijd’ is een schot in de roos. Het toont aan dat anderstaligen initiatieven om op een niet-schoolse manier Nederlands te oefenen wel smaken,” zegt Karin Jiroflée, gedeputeerde voor onderwijs. De enthousiaste medewerking van en promotie door de scholen en leerkrachten, hebben mede gezorgd voor het groot aantal deelnemers.

Schepen van integratie, Mohamed Ridouani: “Taalverwerving en de basisregels van onze samenleving leren kennen is de eerste essentiële stap van integratie. Dit leren nieuwkomers al tijdens het inburgeringstraject. Maar in een tweede stap is het ook belangrijk om iedereen volwaardig te laten deelnemen aan het cultureel, sportief en vrijetijdsleven. Op dat vlak heeft onze stad veel te bieden en de enorme opkomst bewijst dat het aanbod aantrekkelijk is en de wil om te participeren groot is.

Bijt in je vrije tijd wenst twee doelstellingen te realiseren. Enerzijds kunnen anderstaligen kennis maken met het uitgebreid en gevarieerd aanbod aan vrijetijdsactiviteiten in Leuven. Anderzijds krijgen de workshopbegeleiders een vorming over toegankelijk Nederlands taalgebruik en interculturele communicatie om de toegankelijkheid van het vrijetijdsaanbod te verhogen.

Het volledige aanbod van de workshops met praktische gegevens is terug te vinden in het programmaboekje .

Bookmark and Share

En ik dan? Theater voor anderstaligen

‘En ik dan?’ is een theatervoorstelling geschreven door Annie M.G. Schmidt voor iedereen die een beetje Nederlands verstaat. Het toneelstuk is geschikt voor studenten Nederlands van alle niveaus, op voorwaarde dat ze ongeveer niveau A1 van het Europees Referentiekader (breakthrough level) achter de rug hebben.

‘En ik dan?’ wordt in Leuven opgevoerd op donderdag 28 februari om 20.30u in Aula Pieter De Somer. Als je student bent aan de KULeuven kan je kaartjes kopen bij de docenten Nederlands van het Instituut voor Levende Talen. Je kan ook via de website kaartjes reserveren.

Bookmark and Share