Posts getagd met ‘Bachelor in de sociale readaptatiewetenschappen’

KHLeuven start met Bachelor in de sociale readaptatiewetenschappen

Vanaf september 2012 biedt de KHLeuven een bacheloropleiding aan die uniek is in Vlaanderen. Het departement Sociale School Heverlee neemt de bacheloropleiding ‘Sociale readaptatiewetenschappen’ over van het Hoger Instituut voor Readaptatiewetenschappen. Deze opleiding richt zich tot iedereen die kinderen, jongeren en hun omgeving op een professionele manier wil ondersteunen.

Het departement Sociale School Heverlee biedt al meerdere decennia een kwaliteitsvolle opleiding tot sociaal werker aan. Vanaf september 2012 organiseert het departement een tweede professionele opleiding tot bachelor in de sociale readaptatiewetenschappen. Met dit uniek aanbod speelt de KHLeuven in op de noden van de arbeidsmarkt. Uit cijfers van het Hoger Instituut voor de Arbeid (KU Leuven) blijkt dat tegen 2020 het aantal vacatures in Vlaanderen voor opvang van kinderen en jongeren zal oplopen tot 7.000, dat is een stijging met maar liefst 13%.

Uitgebreide jobmogelijkheden
Afgestudeerden van de bachelor SRW zullen moeiteloos werk vinden in de bijzondere jeugdzorg en voorzieningen die residentiële en/of ambulante hulp uitbouwen voor kinderen en jongeren. Deze jeugdwelzijnswerkers kunnen ook terecht in ondersteuningsinitiatieven voor minderjarigen met een handicap en in voorzieningen voor opvoedingsondersteuning. Ook diensten van kinder- en buitenschoolse opvang of opvoedingswinkels zien deze professionals graag komen. Ook in schoolcontexten en leerlingenbegeleiding is er vraag naar deze expertise.

Theorie en praktijk
Werken met kinderen en jongeren en gezinnen in vaak complexe probleemsituaties is niet eenvoudig. De opleiding SRW voorziet dan ook een stevige basis met inzichten in mens- en gedragswetenschappen, gecombineerd met stage-ervaringen in de praktijk. Studenten zullen kunnen rekenen op de gebruikelijke studiebegeleiding van de hogeschool en het departement. In de opleiding is ook een internationaal luik gepland. De opleiding sluit trouwens dicht aan bij internationale initiatieven in het domein ‘child and youth care’.

Zalmtrapmodel
Afgestudeerden van de graduaatopleiding orthopedagogie of andere graduaten, behaald in een Centrum voor volwassenenonderwijs, kunnen moeiteloos instappen in de opleiding SRW en een bachelordiploma behalen. Zo speelt de KHLeuven in op de tendens naar een ‘zalmtrapmodel’: studenten laten slagen in het hoger onderwijs op basis van eerder verworven competenties en kwalificaties.

Afgestudeerde bachelors SRW kunnen zich verder bekwamen in diverse bachelor-na-bachelors en/of masters aan de hogeschool of universiteit. De nieuwe bachelor slaat ook bruggen naar andere studiegebieden van de KHLeuven, in het bijzonder naar de bachelor-na-bacheloropleiding Buitengewoon onderwijs van het departement lerarenopleiding.

Infodag
Op zaterdag 12 mei 2012 organiseert de KHLeuven een infodag in de sporthal in Heverlee van 10 tot 17u. Lectoren van de hogeschool geven er meer uitleg over de nieuwe opleiding.
(http://www.khleuven.be/Info-inschrijven/Infomomenten)

Bookmark and Share