Posts getagd met ‘basisonderwijs’

Digitaal aanmeldsysteem voor basisonderwijs van start

De aanmelding en inschrijving van Leuvense kinderen in het Leuvense basisonderwijs verloopt vanaf 2016 digitaal, met het systeem ‘Meld je aan‘. De stad Leuven en het Lokaal Overlegplatform Leuven Basisonderwijs (LOP BaO Leuven) werkten het afgelopen anderhalf jaar intensief aan de invoering van dat systeem voor Leuven. Vanaf dit jaar is het beeld van kamperende ouders aan een schoolpoort in Leuven dus voltooid verleden tijd.

Dat beeld van kamperende ouders om hun kind in te schrijven was al lang een doorn in het oog van het stadsbestuur. “Kamperen aan de schoolpoort was een nefast gevolg van het oude inschrijvingssysteem, waar iedere ouder zelf bij een school ging aankloppen om zijn kind in te schrijven. Het was ook onrechtvaardig want niet elk gezin heeft het netwerk of de middelen om aan de schoolpoort te kamperen. Bovendien zorgde het voor onnodige stress, want het creëerde de foute perceptie dat er een plaatstekort in de Leuvense scholen is,” zegt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani.

Het Lokaal Overlegplatform Leuven Basisonderwijs nam in samenwerking met de stad Leuven het initiatief voor een digitale aanmeldingsprocedure voor het Leuvense basisonderwijs. Alle partners van het LOP onderzochten de voor-en nadelen van een digitaal aanmeldsysteem en gingen uiteindelijk voluit voor dergelijk systeem. De stad ondersteunde intensief, zowel financieel als met personeel, bij de invoering van het uiteindelijk gekozen online aanmeldsysteem.

Het nieuwe digitale aanmeldsysteem houdt in de eerste plaats rekening met de keuze van de ouders. Ze kiezen minstens één en liefst drie scholen. Het systeem kent de kinderen vervolgens een rangordenummer toe en een plaats in een door hen gekozen school. Daarbij is voor elk kind de kans op toekenning van de voorkeurschool zo groot mogelijk. Daarnaast houdt het systeem bij de berekening van een plaats rekening met afstand: in de eerste plaats de afstand tussen de school en de woonplaats van het kind, en in beperkte mate ook de afstand tussen de school en de werkplaats van de ouders. Leuven is immers een centrumstad, en vervult ook voor het onderwijs die centrumfunctie.

Meer informatie op https://meldjeaan.leuven.be/.

Bookmark and Share

Verdeling 4 miljoen euro voor uitbreiding Leuvens basisonderwijs

In december 2013 gaf de Vlaamse regering 4 miljoen euro aan het Leuvense basisonderwijs om de infrastructuur uit te breiden. De middelen zijn heel welkom, want uit een recente studie bleek dat er dringend nood is aan een capaciteitsverhoging. Een lokale taskforce verdeelt de middelen over de verschillende scholen.

Leuven is een snel groeiende stad. Tegen 2030 verwacht ze 10.000 extra inwoners. Daarbij horen kinderen die basisonderwijs volgen.

Als er geen uitbreiding zou komen, wordt de optimale bezettingsgraad in de kleuterscholen overschreden in 2019. Alle kleuters zullen nog wel een plaatsje in een Leuvense kleuterschool hebben, maar heel wat kleuters zullen niet terecht kunnen in de schoolzone van hun keuze. Dat geldt vooral in de Leuvense binnenstad, maar ook in Kessel-Lo en Heverlee.

Ook wat betreft de lagere scholen wordt de maximale capaciteit voor gans Leuven vermoedelijk niet overschreden. De optimale capaciteit doet dat wel in 2024. Als er geen uitbreiding zou komen, zullen niet alle lagereschoolkinderen een plaats vinden in de schoolzone van hun keuze.

Capaciteit in kaart
De stad richtte in 2011 een taskforce – met vertegenwoordigers van alle Leuvense basisscholen onder regie van de stad – op om de capaciteitsproblemen in het basisonderwijs in kaart te brengen en aan te pakken. De taskforce onderzocht in 2013 in welke schoolzones de nood aan uitbreiding het hoogste is. De resultaten van die studie werden samen met de uitbreidingsdossiers van Leuvense basisscholen naar de Vlaamse regering gestuurd. De Vlaamse regering hield rekening met de Leuvense vragen en kende 4 miljoen euro toe voor de uitbreiding van de infrastructuur van het Leuvense basisonderwijs.

Verdeling van de middelen

De lokale taskforce verdeelde de middelen als volgt over de verschillende basisscholen van de verschillende onderwijsnetten:

  • Sint-Jansschool Leuven: 70.000,00 €
  • Pee&Nel Leuven: 562.696,53 €
  • Sint-Norbertus Heverlee: 110.770,48 €
  • Vrije Basisschool Vlierbeek – Liemingenstraat, Kessel-Lo: 418.805,34 €
  • Vrije Basisschool Boven-Lo, Kessel-Lo: 311.600,24 €
  • Vrije Basisschool Boven-Lo – De Zonnebloem, Kessel-Lo: 2.526.127,42

370 + 240 extra plaatsen
De uitbreidingsprojecten van de scholen zorgen samen voor 370 extra plaatsen in het Leuvense basisonderwijs: 133 in het kleuteronderwijs en 237 in het lager onderwijs. De stad plant bovendien de bouw van een nieuwe basisschool aan de Vaartkom, goed voor nog eens 96 extra plaatsen in het kleuteronderwijs en 144 in het lager onderwijs in de binnenstad.

Mohamed Ridouani, schepen van onderwijs: ‘Dankzij deze uitbreidingsprojecten kunnen we de nood aan extra plaatsen lenigen en kunnen Leuvense leerlingen naar een school waarin de klasjes beheersbaar zijn qua leerlingenaantal en met een kwaliteitsvolle infrastructuur in de schoolzone van hun keuze. Deze middelen zijn een belangrijke stap voorwaarts. We blijven de situatie samen met de scholen opvolgen zodat we indien nodig nog bijkomende middelen kunnen aanvragen.’

Bookmark and Share