Posts getagd met ‘beschermd stadsgezicht’

Bondgenotenlaan definitief beschermd als stadsgezicht

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, bereikte in samenspraak met de Stad Leuven een akkoord over de definitieve bescherming als stadsgezicht van de Bondgenotenlaan in Leuven.

Op 7 november 2013 werd de Bondgenotenlaan voorlopig beschermd als stadsgezicht omwille van de historische, de architectuurhistorische en de sociaal-culturele waarde. Ze herinnert aan de vernielingen tijdens de augustusdagen van 1914 en getuigt van de groots opgezette wederopbouwarchitectuur in Leuven. De bescherming volgde dan ook op een onderzoek naar wederopbouwarchitectuur in Leuven in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918).

Als antwoord op de bezorgdheden over het toekomstige beheer van het stadsgezicht en de economische ontwikkelingsmogelijkheden van de panden aan de Bondgenotenlaan (kernwinkelgebied in de stad) werden de beheerdoelstellingen bij het beschermingsdossier verder verfijnd. Dit gebeurde in overleg met de stad Leuven en leidde tot consensus over de definitieve bescherming van het stadsgezicht van de Bondgenotenlaan en van 6 monumenten: het huis Delsart (nummer 81), de architectenwoning Bosmans (116) en de herenwoningen Crabbeels (99), Donckers (104), Vander Elst (136) en Bauchau (140).

“Dankzij de zorgvuldig uitgewerkte beheerdoelstellingen wordt de erfgoedwaarde van de Bondgenotenlaan verzoend met het kernwinkelgebied. Ik steun het initiatief van de stad Leuven om het bovenwinkelwonen te stimuleren: een beschermd pand heeft immers meer baat bij bewoning dan bij leegstand. Bijkomend maakten we in het dossier duidelijk welke gebouwen zonder erfgoedwaarde gesloopt kunnen worden en waar aangepaste invularchitectuur mogelijk is”, stelt Geert Bourgeois.

Burgemeester Louis Tobback heeft het belang en de erfgoedwaarde van de wederopbouw altijd erkend. “In 2018 zal met een tentoonstelling de nodige aandacht geschonken worden aan de herdenking ervan. We zijn dan ook verheugd dat de Bondgenotenlaan beschermd wordt als stadsgezicht, met voldoende garanties voor een levendig handelsapparaat. ”

Ook Dirk Vansina, schepen van monumentenzorg is tevreden met de bescherming. “Na de Oude Markt, het Martelarenplein en de Bondgenotenlaan is het nu nog wachten op de bescherming van de Grote Markt als sluitstuk van de beschermingscampagne van de Leuvense wederopbouw. Deze bescherming past in een ruimer beleid om een inhaalbeweging te realiseren inzake bescherming van waardevol erfgoed. ”

Bookmark and Share