Posts getagd met ‘big jump’

Big Jump Heverlee

Spring mee in het water voor een leefbare Dijle
Op zondag 13 juli om 15 uur organiseren de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM), Natuurpunt Leuven en de Afdeling Ecologie, Evolutie en Biodiversiteitsbehoud van de KU Leuven, net als talloze andere organisaties in Europa, een Big Jump om blijvend aandacht te vragen voor propere rivieren.  Tegen 2015 wil Europa immers dat onze rivieren beantwoorden aan de Kaderrichtlijn Water. Dat is nog maar één jaar om actie te ondernemen.

Programma

  • Vanaf 14u: bevissing door KU Leuven (schepnetten, aquaria), infostanden van VHM, Aquafin, …
  • 15u: BIG JUMP!
  • 15u30: start geleide wandeling o.l.v.een natuurgids van VHM

Springlocatie
De Big Jump van Leuven vindt plaats aan de Langestaart, ter hoogte van de brug van de Celestijnenlaan over de Dijle, vlak naast Campus Arenberg II. Meer info op facebook.

bigjump
Lees verder.

Bookmark and Share

Spring mee in de Dijle voor proper water

Op zondag 14 juli om 15 uur organiseren de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM), Natuurpunt Leuven en de Afdeling Ecologie, Evolutie en Biodiversiteitsbehoud van de KU Leuven net als talloze andere organisaties in Europa een Big Jump om de aandacht voor propere rivieren scherp te houden.

Terugkeer van de bever
Het recente beververhaal is een mooie aanleiding om actie te voeren voor een rivier met proper water en een intacte structuur. De organisatie is blij dat er bevers in het stadscentrum vertoeven en hoopt dat de aannemers, de stad en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dit ook als extra motivatie zien om resoluut betonnen rivierbeschoeiing links te laten liggen en streekeigen plantgoed aan de oevers te overwegen. Want de bever eet graag nu en dan een boompje. Geen beton, maar ruimte voor spontane natuurontwikkeling in de stad.

Biologische index Dijle stijgt
De waterkwaliteit van de beken en rivieren in het Leuvense is er de laatste jaren flink op vooruit gegaan. De chemische samenstelling is een indicatie voor de waterkwaliteit al is ze slechts een tijdsopname: een lozing kan na een controle gebeuren, maar heeft wel een effect op het waterleven.

Met behulp van de Belgische Biologische Index (van 1=uiterst slecht tot 10=zeer goed) wordt gekeken welke waterdiertjes er in het water zitten: wanneer er veel soorten worden aangetroffen, wil dat zeggen dat het water er goed aan toe is. De VMM neemt geregeld staalnames, maar niet alle waterlopen worden elk jaar bemonsterd. Begin jaren 1990 had de Dijle aan het sportkot een slechte tot matige (4-5) index, die intussen verbeterd is naar goede kwaliteit (7). Ook ten noorden van Leuven doet zich hetzelfde voor, maar daar was het uitgangspunt nog slechter (3). (Bron: www.vmm.be)

Als je nu langs de Dijle in het Arenbergpark wandelt zie je honderden Kokerjuffers en tientallen Weidebeekjuffers, enkele jaren geleden echt een zeldzaamheid. Ook de evolutie van de Voer van een open riool naar een propere beek waarbij ook actieve ingrepen (bv. vispaaiplaats in Bertem) werden gedaan om de beekstructuur weer in orde te krijgen, zijn fantastisch.

Aquafin springt mee op de bres
In Vlaanderen is het gros van het afvalwater afkomstig van huishoudens. Het afvalwater van ± 80% van de Vlamingen wordt gezuiverd in een rioolwaterzuiveringsinstallatie, dankzij de inspanningen van Aquafin. De rest belandt nog steeds, al dan niet via de openbare riolering, ongezuiverd in onze grachten, beken en rivieren. En het zijn net die kleine, vaak verborgen en ingebuisde waterlopen, restanten van oude leibeken en sloten, die nu nog het meest vervuild zijn. Structurele mankementen als een verouderd rioleringssysteem, de slordige ruimtelijke ordening en een zwakke watertoets zijn nog steeds de grote boosdoeners die voorkomen dat we in 2015 zullen voldoen aan de EU Kaderrichtlijn Water. Big Jump springt niet alleen in de bres voor propere waterlopen in het Leuvense, maar in heel Vlaanderen!

De werkpunten in Leuven
Ook in het Leuvense zijn er nog knelpunten, maar ook die is Aquafin aan het wegwerken. Neem bijvoorbeeld de Lemingsbeek, die ontspringt in Hoog-Linden ten zuiden van het Chartreuzenbos (grens Lubbeek-Holsbeek), langs de Kesselberg stroomt en uitmondt in de Vunt. De beek scoorde in 2011 nog een belabberde 2/10. Ondertussen heeft Aquafin de werken van de verbindingsriolering Lemingsbeek fase 2 uitgevoerd en is het afwachten wat de gevolgen zijn. Een andere beek, de leibeek die langs de Vaart en door Wijgmaal stroomt, wordt ook aangepakt door Aquafin. Het beekje, een oude ingekapselde leibeek die achter het voetbalveld van Wijgmaal in de Dijle stroomt, was vele jaren lang het riool van Wijgmaal.

Integraal waterbeheer
Als natuurbehoudverenigingen willen de organisatoren nog een stapje verder gaan dan proper water, ze pleiten ook voor integraal waterbeheer. Ze willen de functie van het winterbed beschermen, overdreven snelle
afvoer van oppervlaktewater tegengaan en het grondwater weer aan de oppervlakte laten komen. Het moet ook duidelijk worden dat water het ordenend principe is bij ruimtelijke ordening en niet andersom: de watertoets is nog te zwak! Er is ook nood aan een duurzame oplossing voor het openzetten van overstorten, waarbij bij hevige regenval het overtollige water in een niet-gescheiden rioolstelsel wordt geloosd in het oppervlaktewater.

Big Jump in hartje Leuven?
De organisatie van Big Jump Heverlee heeft getwijfeld om de Big Jump dit jaar in hartje Leuven (in de Pereboomstraat of aan de Dijleterassen) te laten doorgaan, te meer om net als onze vrienden in Gent en Mechelen te midden van de cafés te jumpen. In’t stad springen zou ook beamen dat het openstellen van de Dijle een zeer goede keuze was, net omdat het zo’n publiekstrekker is. Maar gevaarlijk scherpe schanskorven, mogelijke buikinfecties (tip voor je eerste Jump: niet kopje onder gaan) en de wispelturigheid van de Dijle maken dat de organisatie opnieuw voor de oude plek naast de campus Arenberg (Langestaart in Heverlee) gekozen heeft. Gesprongen wordt er onder het alziende oog van twee redders van de Koninklijke Leuvense Zwemclub.

Programma Big Jump Heverlee op 14 juli

  • Vanaf 14u: infostanden oa VHM, Aquafin en KU Leuven.
  • 15u: BIG JUMP!
  • 15.30u: start geleide wandeling o.l.v. een natuurgids van VHM

Praktisch
Celestijnenlaan te Heverlee. Ter hoogte van de Dijlebrug (Langestaart). Schoeisel is verplicht. Kinderen mogen meespringen, maar wel onder begeleiding van een volwassene.

Bookmark and Share

the BIG JUMP zo 08 juli 2012

Voor propere rivieren, kanalen, meren,
Voor levende rivieren,
voor rivieren waar je kan van genieten,

Daarom sprongen zondagmiddag om 15u00 honderden mensen de rivieren in, op 20 locaties
over geheel Vlaanderen: the BIG JUMP,

Sfeerfoto’s van aan de Dijle thv. de Celestijnenlaan, Heverlee,

.

.

.

.

 

 

Bookmark and Share

Big Jump op 8 juli 2012

De zomerse Big Jump wordt zo langzamerhand een traditie. Tijdens de Big Jump springen op 8 juli op 15u stipt mensen over heel Europa in een rivier, waterloop of meer omdat ze proper water willen tegen 2015. Onze waterlopen worden nog dagelijks vervuild door industrie, landbouw en door menselijke activiteiten. Ook Leuven doet mee aan deze actie.

Waarom springen?

  • De deelnemers vragen zo aan iedereen om minder water te vervuilen.
  • De deelnemers vragen zo een groen jasje voor alle waterlopen. Weg met beton!
  • Omdat iedereen, mens en dier, het recht heeft om van propere levende rivieren te kunnen genieten, nu en in de toekomst.

Programma

Springlocatie
Celestijnenlaan in Heverlee. Ter hoogte van de Dijlebrug (Langestaart).
Schoeisel is verplicht. Kinderen mogen meespringen, maar wel onder begeleiding van een volwassene. Deelname gratis.

Bookmark and Share

The Big Jump in Heverlee

Spring voor een levende Dijle. Voor meer biodiversiteit in en om het water!

De Vrienden van Heverleebos en Meerdaelwoud (VHM), GREEN en Bond Beter Leefmilieu organiseren op zondag 11 juli in Leuven een Big Jump. Om 15.00u stipt wordt er gesprongen in het water van de Dijle om aandacht te vragen voor propere rivieren en waterlopen. Op 15 andere locaties in Vlaanderen en op honderden plaatsen in heel Europa springen er op het zelfde ogenblik duizenden mensen in rivieren, waterlopen en meren om te tonen dat ze wakker liggen van proper water – én dat ze daar iets willen aan doen. Allen samen voor water waar je kan van genieten! Plaats van afspraak: Heverlee, kruising Dijle – Celestijnenlaan (Langestaart). Ontvangst vanaf 14.00u. Lees verder.

Bookmark and Share