Posts getagd met ‘bloemen’

In the picture: Prille lente in de Kruidtuin

Terwijl het corona-virus de wereld afremt en tot stilstand brengt, laat de lente in de Kruidtuin zich niet tegenhouden. Een impressie:

Prille lente in de Leuvense Kruidtuin

Prille lente in de Leuvense Kruidtuin

Prille lente in de Leuvense Kruidtuin

Prille lente in de Leuvense Kruidtuin

Prille lente in de Leuvense Kruidtuin

Prille lente in de Leuvense Kruidtuin

Prille lente in de Leuvense Kruidtuin

Prille lente in de Leuvense Kruidtuin

Prille lente in de Leuvense Kruidtuin

Prille lente in de Leuvense Kruidtuin

Prille lente in de Leuvense Kruidtuin

Prille lente in de Leuvense Kruidtuin

Prille lente in de Leuvense Kruidtuin

Prille lente in de Leuvense Kruidtuin

Bookmark and Share

Duizenden krokussen wachten op jou in de Leuvense kruidtuin

Gewoon prachtig! De combinatie van de paarse bloemen met oranje stampers in het groene gras.

2016-02-17 (7)

Nu gaan! Best in de namiddag vanaf 15 uur, als de zon in de goede richting staat.

2016-02-17 (29)

Hier en daar priemen er ook nog enkele sneeuwklokjes tussen de paarse massa.

2016-02-17 (11)

Het is nog maar goed half februari, de zon staat nog laag en dus zijn de schaduwen een stuk langer…

2016-02-17 (18)

2016-02-17 (30)

Bookmark and Share

Bloemvaasjes waar je ze niet verwacht

Schattige bloemvaasjes op een openbare bouwput
toveren een glimlach op mijn gezicht.
Bedankt onbekende(n)

IMG_1610

IMG_1611

Bookmark and Share

Magnolia in volle bloei aan het Dijleterras. Prachtig!

Magnolia in volle bloei aan Dijleterras. Prachtig!

Magnolia in volle bloei aan Dijleterras. Prachtig!

2015-04-10 (2)

2015-04-10 (3)

2015-04-10 (4)

2015-04-10 (5)

Nog één week en dan weer weg…

Bookmark and Share

Klein Begijnhof in de bloemen

Op zondag 3 juni werd het Kom op voor je wijk-project ‘Klein Begijnhof in de bloemen’ feestelijk ingehuldigd. Jong en oud hielpen bij het vullen van enkele bloembakken. Nadien bood de stad een drankje aan.

De bewoners van het Klein Begijnhof gaven gehoor een de Kom op voor je wijk-oproep in het voorjaar van 2010. Ze wilden het woonerf van het Begijnhof meer benadrukken om zo de contacten tussen de bewoners te bevorderen. Dat wilden ze realiseren door het plaatsen van een zitbank, één of meerdere grote bloembakken en zoveel mogelijk bloembakken met éénjarige bloemen op de vensterbanken.

Sinds de plantdag op 3 juni is de straat alvast opgefleurd en heeft het Klein Begijnhof een groener karakter. ‘Door het woonerf meer uitstraling te geven, is het er nog aangenamer om te vertoeven. Bewoners zullen nog meer buiten komen en dat zal de burencontacten ten goede komen. Deze realisatie sluit dan ook perfect aan bij de doelstelling van Kom op voor je wijk: het stimuleert buurtontmoeting en bevordert de leefbaarheid door een duurzame fysieke ingreep’, zegt schepen Denise Vandevoort over het project.

En hier stopt het niet. De bewoners werken verder aan het project. Het idee om grote bloembakken en zitbanken te plaatsen, wordt verder uitgewerkt met de groendienst en de dienst gebiedsgerichte werking van de stad Leuven. Het Klein Begijnhof belooft zo een authentiek wijkje te blijven, ook al wordt het steeds meer omgeven door grote stadsvernieuwingsprojecten aan de Vaartkom, de Sluisstraat en de Bottelarijsite. Want, de bewoners zouden het jammer vinden om het oude, waardevolle karakter te verliezen.

Kom op voor je wijk
Sinds 2000 ondersteunt de stad initiatieven van buurtbewoners die de woon- en leefomgeving aangenamer maken. Het gaat in de eerste plaats om financiële steun (tot € 18.600), maar de stad kan ook zorgen voor materiële en logistieke steun (advies, technische hulp, transport,…). Zowel aanvragen voor zichtbare fysieke verbeteringen als voor sociaal-culturele activiteiten komen in aanmerking. Je kan twee keer per jaar een project indienen: vóór 15 februari en vóór 15 september. Alle inwoners van Leuven kunnen projectvoorstellen indienen. De belangrijkste voorwaarden zijn dat je voorstel tegemoet komt aan een behoefte in de buurt en dat de realisatie het samenleven versterkt. Het projectidee moet voorgedragen worden door ten minste 12 buurtbewoners en/of leden van lokale verenigingen. Meer info op http://www.leuven.be/leven/wonen/kom-op-voor-je-wijk/ .

Bookmark and Share