Posts getagd met ‘boekensteun’

Succesvolle Leuvense Boekensteunactie van Damiaan Vandaag

De allereerste Leuvense Boekensteunactie is alvast geslaagd. Na drie maanden campagne heeft Damiaan Vandaag maar liefst 35% meer dan het gehoopte bedrag binnengehaald. Deze krachttoer was enkel mogelijk dankzij de enthousiaste steun van talrijke gulle gevers. Meer dan honderd donateurs brachten in totaal 7.200 euro bij elkaar, meer dan het vooropgestelde bedrag van 5.350 euro. “Dankzij al deze donateurs kan de restauratie van dit bijzondere muziekhandschrift nu van start gaan” aldus schepen van cultuur, Denise Vandevoort.

Op 8 april 2014 werd het startschot gegeven voor de allereerste Leuvense actie in het kader van Boekensteun, het crowdfundingsproject van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Damiaan Vandaag riep via Boekensteun.be op om een zeldzaam muziekhandschrift, dat eerder werd ontdekt in de Damiaancollectie van de Paters Picpussen, te helpen redden. Het handschrift, opgerold in pandanusbladeren, is in slechte staat, maar biedt een uitzonderlijke blik op hoe er in de 19de eeuw muziek werd gemaakt in de katholieke missie op Hawaii en Molokai.

Via Boekensteun hoopte Damiaan Vandaag niet alleen op een zorgvuldige restauratie van het handschrift, maar ook op een muzikale herleving. Binnen de twee maand werd het gehoopte bedrag van 5.350 euro bereikt. Nog een maand later staat de teller op 7.200. Dat is een fantastisch eindresultaat. Damiaan Vandaag bedankt daarom uitdrukkelijk alle donateurs!

De restauratie van het muziekhandschrift kan nu van start gaan. Van september 2014 tot maart 2015 krijgt het een deskundige conservatie- en restauratiebehandeling in het atelier van Myriam Van Herck. Nadien, in het voorjaar van 2015, wordt het gerestaureerde handschrift aan het publiek voorgesteld. Dat gebeurt enerzijds met een tentoonstelling van zaterdag 9 mei tot eind juni 2015 in de foyer van KADOC (Vlamingenstraat 39, Leuven). Deze expo toont het gerestaureerde handschrift en geeft een eerste stand van zaken over de inhoud van het handschrift in het bijzonder en de muziek en missie in het algemeen.

Anderzijds staat een bijzondere muzikale uitvoering gepland op 9 mei 2015, om 20.00 uur in de kapel van KADOC. Damiaan Vandaag werkt hiervoor samen met Resonant (Vlaams Centrum voor Muzikaal Erfgoed), het Leuvense koor Camerata Aetas Nova en stadssopraan Noémie Schellens. Samen zullen zij dit handschrift opnieuw laten klinken speciaal voor de donateurs.

Ook het verdere, diepgravende onderzoek rond het handschrift krijgt door deze Boekensteuncampagne een grote impuls. Vooral Resonant levert hiertoe een onmisbare bijdrage en brengt het handschrift in het blikveld van het academisch-wetenschappelijke onderzoek. Het extra ingezamelde geld zal dan ook nuttig besteed worden aan de digitalisering en ontsluiting van het handschrift, de professionele opnames van het geplande concert en het wetenschappelijke onderzoek van het handschrift.

handschrift

Via www.boekensteun.be/damiaanvandaag kan je je blijvend informeren over de restauratie en het onderzoek van dit unieke Hawaiiaanse muziekhandschrift.

Bookmark and Share

Eerste Leuvense Boekensteunproject!

Eerste Leuvense Boekensteunproject roept op om zeldzaam Hawaiiaans muziekhandschrift te helpen redden

In de Damiaancollectie van de paters Picpussen werd onlangs een oud muziekhandschrift met Hawaiiaanse en Latijnse religieuze liederen ontdekt. Het handschrift biedt een uitzonderlijke blik op hoe in de 19de eeuw muziek werd gemaakt in de katholieke missie op Hawaii en Molokaï toen Damiaan er werkte. De geschiedenis van het handschrift wordt volop verder onderzocht, maar het staat nu al vast dat het van belang is om dit muzikaal erfgoedstuk te bewaren voor de toekomst. Damiaan Vandaag wil het handschrift restaureren en laten uitvoeren in concert en roept daarom iedereen op om het handschrift te helpen redden via Boekensteun.be. Want, met de steun van velen kan de muziek uit dit Hawaiiaanse handschrift terug tot leven komen.

Wat is boekensteun?
Op 17 oktober 2013 startte de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en het Vlaams Fonds der Letteren met het crowdfundingsplatform Boekensteun. Via www.boekensteun.be kan iedereen mee investeren om nieuwe boeken of conserveringsprojecten rond documentair erfgoed te realiseren. Ondertussen werden al 13 projecten voorgesteld (waarvan 5 vanuit Letteren en 8 vanuit de erfgoedsector). Vandaag, zes maanden later, slaan de stad Leuven en Damiaan Vandaag de handen in elkaar voor het eerste Leuvense project op Boekensteun.be. Een tweede Leuvense Boekensteunactie zal deze zomer (augustus 2014) worden voorgesteld vanuit het Stadsarchief.

Een onverwachte vondst
In de Leuvense Damiaancollectie die recent deels werd toegevoegd op de Topstukkenlijst van de Vlaamse Overheid, ontdekten medewerkers een Hawaiiaans muziekhandschrift opgerold in een band van gevlochten padanusbladeren. Het bevat Latijnse en Hawaiiaanse religieuze liederen. Onder de notenbalken met westerse muzieknotatie staan telkens de Hawaiiaanse notennamen vermeld. De geschiedenis van dit handschrift wordt verder onderzocht. Vermoedelijk was het op de Hawaii-eilanden in gebruik als koorboek tijdens de liturgie en als didactisch hulpmiddel om Latijnse en Hawaiiaanse religieuze liederen aan te leren.

Mogelijk zong Pater Damiaan (1840-1889) uit dit handschrift met de melaatsen op Molokaï. Muziek speelde immers een belangrijke rol bij het missiewerk. Damiaan gebruikte muziek om van de melaatsenkolonie een leefbare gemeenschap te maken. Hij richtte een fanfare op en bij begrafenissen, processies of hoog bezoek klonk er steevast muziek. Bezoekers gingen vaak vol bewondering voor Damiaans muzikanten naar huis. Net zoals zijn collega-missionarissen liet Damiaan zijn koren Latijn en Hawaiiaans zingen. Trots schreef hij aan zijn broer: “Ik nodig je uit eens te komen luisteren als mijn kinderen de hoogmis zingen. Twee zitten aan het harmonium; ze helpen elkaar voor de begeleiding, want ze zijn elk een paar vingers kwijt. Vier zieke handen spelen wat jullie knappe organisten met twee handen doen” (26 november 1885).

Een zeldzaam en kwetsbaar handschrift
Het handschrift gunt ons een uitzonderlijk blik op hoe er in de negentiende eeuw muziek gemaakt werd binnen de katholieke missie op Hawaii en Molokaï. Een rondvraag bij musea en archieven op Hawaii leert dat daar geen vergelijkbaar muziekhandschrift bewaard bleef. Dit is dus uniek intercultureel muzikaal erfgoed. Maar het is ook erg kwetsbaar. Het handschrift is momenteel in zeer slechte staat, enkel een deskundige restauratie kan het redden. Bovendien komt het muziekhandschrift het best tot zijn recht als de muziek opnieuw klinkt. Daarom plant Damiaan Vandaag in samenwerking met diverse partners ook een muzikale opvoering.

De campagne
Dit alles is niet mogelijk zonder extra steun. Via www.boekensteun.be/damiaanvandaag kan iedereen zijn of haar bijdrage leveren om dit handschrift te helpen redden. Elke gift, klein of groot helpt dit handschrift de toekomst te overleven. Wie iets geeft, krijgt sowieso een Hawaiiaanse dankjewel en een mooie foto van het handschrift. Een gift vanaf 40 euro, via de Koning Boudewijnstichting, geeft recht op een fiscaal attest. Al wie 70 euro of meer schenkt, krijgt erbovenop nog een exclusieve uitnodiging voor twee voor het concert op 9 mei 2015 (zie verder).

De campagne loopt van 8 april tot eind juni 2014. Tegen dan wordt gehoopt om het totale bedrag van 5350 euro bereikt te hebben, het bedrag dat nodig is voor de restauratie en de muzikale uitvoering. Op Boekensteun.be kan iedereen volgen hoeveel procent van dit bedrag al gedoneerd is.

Op Erfgoeddag, zondag 27 april, staat het handschrift extra in de kijker. In een doorlopende infostand van 11.00 tot 16.30 uur en een lezing om 15.00 uur, allemaal in de Sint-Pieterskerk (Grote Markt, Leuven), kom je meer te weten over dit unieke handschrift, de noodzakelijke restauratie en de campagne van Boekensteun. Tussen de blokjes uitleg klinkt er muziek uit het handschrift. En ook de Leuvense beiaarden zullen in de namiddag muziek uit het handschrift laten klinken.

Bookmark and Share