Posts getagd met ‘brandweer’

Toelichting brandveiligheid op 21 januari

Op donderdag 21 januari 2016 organiseert de brandweerpost Leuven een nazorgmoment na de brand in het appartementsgebouw in de Vaartstraat waarbij uitleg wordt gegeven over brandveiligheid. Iedereen is welkom in cc Romaanse Poort, Brusselsestraat 63 in Leuven om 19:00u. Deze avond is volledig gratis en vrijblijvend.

Een brand roept altijd heel wat vragen op. Waar plaats ik best rookmelders? Heb ik voldoende rookmelders? Hoe maak ik een vluchtplan? Hoe maak ik mijn woning brandveiliger? Het is dus noodzakelijk om de burger te sensibiliseren en te wijzen op zijn/haar verantwoordelijkheid voor brandveiligheid, door hem/haar meer risicobewust te maken en te hopen op een gedragswijziging waardoor zijn/haar zelfredzaamheid verhoogt.

De brandweerpost Leuven geeft alvast enkele tips bij de aankoop en plaatsing van branddetectoren:

 • Zoek op de verpakking naar de labels CE en EN 14604.
 • Plaats in elke kamer een rookmelder.
 • In de badkamer, de keuken en de garage is er te veel kans op vals alarm. Voorzie daarom een rookmelder in de omgeving van deze plaatsen.
 • Installeer de rookmelders volgens de voorschriften van de fabrikant.
 • Test je rookmelders één keer per maand door op de testknop te drukken.
 • Hou je rookmelders stofvrij.
 • Vervang de rookmelders om de 10 jaar.

Praktisch
21 januari 2016 in cc Romaanse Poort, Brusselsestraat 63 in Leuven om 19:00u. Gratis toegang.


Een sfeerbeeld van de jaarlijkse opendeurdag van de Leuvense brandweer, een foto van Benny Vermeulen

Bookmark and Share

Stad Leuven verzustert met het Roemeense Cristian

25 jaar was het Roemeense Cristian een adoptiedorp van Leuven. Op 5 augustus werd de verzustering bezegeld in het stadhuis.

De stad Leuven heeft sinds september 1989 een band met het Roemeense dorp Cristian. Deze landelijke gemeente is toen aanvaard als adoptiedorp. Het is gelegen aan de voet van de Karpaten, aan de oever van de rivier Cibin, op zowat 1900 km van hier.

Niemand kon toen vermoeden dat reeds in december van hetzelfde jaar een revolutie zou uitbreken in Roemenië. De schrijnende toestanden die daarop volgden, hebben Leuven ertoe aangezet om onmiddellijk actie te ondernemen en de Leuvense bevolking op te roepen om hulp te bieden. Daar werd massaal op ingegaan en binnen de kortste tijd werden er acht vrachtwagens goederen en voedsel naar Cristian overgebracht.

In 1990 bezocht het Leuvense stadsbestuur een eerste keer Cristian en maakten er kennis met de gemeente, haar bestuur en bevolking.

Dat mevrouw schepen Christiane Vanautgaerden-Vanneck de drijvende kracht was achter dit alles, is niet alleen dank zij het feit dat haar voornaam ongeveer dezelfde is als de naam van het dorp. Zij geloofde -en is steeds blijven geloven- in de noodzaak om iets te doen voor die mensen die in primitieve omstandigheden moesten leven.

Het bezoek was was meteen de start voor een jarenlange – en tot vandaag volgehouden- samenwerking.

Door de jaren is er onder allerlei vormen hulp geboden. De pers verleende haar medewerking om de bevolking te sensibiliseren. Van overal kwam hulp opdagen: OCMW, klinieken, scholen, privé-bedrijven als ABinbev, Eandis, Terumo, Aveve, Cera, VTI, foornijveraars, Verbond der Jaartallen… om er maar enkele te noemen. Allemaal droegen ze hun steentje bij om die Roemenen uit hun ellende te verlossen.
Na enkele jaren werd de steun uitgebreid van materiële naar structurele hulp. Er werd centrale verwarming aangelegd, evenals de daarvoor benodigde gasleidingen.

De stad Leuven verleende ook renteloze leningen die -het moet gezegd- tijdig en probleemloos werden terugbetaald. Nadien volgden materiaal voor de hulpdiensten: een brandweerwagen, twee vrachtwagens, combi’s, brandweerkledij, computers… Die materialen en voertuigen werden door personeel van de stad en van Leuvense hulpdiensten naar ginder gebracht. De kosten van het overbrengen werden gedragen door een hulpfonds dat gespijsd werd door onder andere serviceclubs en niet in het minst door de AMBASSADOR CLUB Leuven.

Reeds 25 jaar lang werd er zeer goed en correct samengewerkt tussen beide besturen. Steeds werd erover gewaakt dat het algemeen belang primeerde. Het voorstel van burgemeester Tobback, ereburger van Cristian, om van de adoptie een volwaardige verzustering te maken, werd dan ook unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd.

Mevrouw Christiane Van Autgaerden-Vanneck, ex-schepen en initiatiefneemster
Christiane Van Autgaerden-Vanneck

De burgemeester van Cristian
De burgemeester van Cristian

Uitwisselen van geschenken
Uitwisselen van geschenken

Ondertekening van de verzusteringsoorkonde
Ondertekening van de verzusteringsoorkonde
Foto’s Eric Dewaersegger

Tot slot een boodschap, waarmee zowel de burgemeester van Cristian als mevrouw Vanneck hun toespraak afsloten:

Multumesc en la multi âni!

Cristian is nu met Leuven verzusterd, juist zoals dat het geval is met de reeds bestaande zustersteden: s’ Hertogenbos, Rennes, Lüdenscheid en Krakau.

TIP: Verenigingen die in één van de zustersteden of in Leuven een activiteit organiseren -met een aanverwante vereniging- kunnen aanspraak maken op een (niet onbelangrijke!) stadstoelage.
Zie: www.leuven.be/zustersteden .

Bookmark and Share

Brand in het woonzorgcentrum Edouard Remy?

Wie langsloopt in de Frederik Lintstraat, heeft misschien gezien dat de brandweer uitgerukt was naar het woonzorgcentrum tegenover het OCMW gebouw. Dat is overigens niet de eerste keer deze week.

Sinds 20/3 oefent het brandweerkorps van Leuven immers in een vleugel van woonzorgcentrum Edouard Remy. Het gaat om de oude blok in de Frederik Lintsstraat 33 in Leuven. De bewoners van deze vleugel verhuisden eerder deze maand naar een andere vleugel en de nieuwbouw van het WZC.

Omdat het gebouw bijgevolg volledig ontruimd is en binnenkort afgebroken wordt, kan het brandweerkorps er bepaalde oefeningen in houden. Tijdens deze brandweeroefeningen zal er in de gebouwen rook worden aangebracht en zullen verschillende noodscenario’s (persoon in lift, evacuaties, …) worden ingeoefend. Dergelijke oefeningen zijn noodzakelijk voor het trainen van het brandweerpersoneel. Ze gaan nog door tot 27/3.

Bookmark and Share

In the picture: Opendeurdag Brandweer Leuven


Foto door Benny Vermeulen

Bookmark and Share

Opendeurdag Brandweer Leuven op zondag 21 september

Op zondag 21 september 2014 organiseert de Leuvense Brandweer opnieuw een opendeurdag met allerlei demonstraties, een blusstand en een show met voertuigen. Het programma bestaat uit het volgende:

 • Static show voertuigen
 • Blusstand
 • Springkasteel
 • Demonstratie frietketelbrand
 • Demonstratie bevrijdingstechnieken
 • Demonstratie duikers
 • Demonstratie gaspakken
 • Demonstratie redding hoogte-diepte
 • Advies brandpreventie
 • Politionele en medische diensten
 • Eet- en drankstanden
 • Een rekruteringsstand van de politiezone Leuven

De opendeurdag bij de Leuvense Brandweer is van 10:00 tot 18:00. Het adres: Terbankstraat 20, 3001 Leuven.
opendeurdag_brandweer_leuven_21_september_2014

Een sfeerbeeld van de frietketelbrand demonstratie tijdens de opendeurdag in 2008:

Foto Carolien Coenen

Bookmark and Share

Opendeur brandweer Leuven

De Leuvense brandweerkazerne opent de deuren op zondag 15 september 2013. Van 10.00 tot 18.00 uur kan iedereen kennis maken met de brandweerlui, de kazerne, het materiaal en de brandweertaken.

Je kan een rondgang maken in de kazerne. Je krijgt uitleg over de werking van de brandweer, de seinkamer, de oefenkelder voor trainingen onder rook, het materiaal,… Er zijn ook demonstraties: brandweermannen tonen hoe je iemand bevrijdt uit een wagen, het hoogte- en diepteteam toont enkele touwtechnieken en je komt te weten hoe je een brandende frietketel blust. Je krijgt tips over brandpreventie en voor een brandveilige woning. Voor de meer sportieve bezoekers stelt de brandweer zijn klimmuur open.

De brandweer wenst het publiek een zo ruim mogelijk beeld van de hulpverlening te geven. In de kazerne is er een medische stand waar een aantal EHBO-technieken worden gedemonstreerd of waar bezoekers zelf een reanimatie-oefening op een simulatiepop kunnen toepassen. Politie Leuven is eveneens aanwezig met een interventievoertuig en een infostand.

Er is ook aan de kinderen gedacht. Zij kunnen terecht op het springkasteel of aan de tekentafel. Aan de blusstand kunnen ze een diploma ‘junior brandweerman’ behalen. Leden van de vriendenkring serveren een hapje en een drankje in de bar.
Bezoekers kunnen hun wagen parkeren op de parking van het Universitair Ziekenhuis campus Gasthuisberg, achter de brandweerkazerne. Aan de kazerne is een parking voor personen met een beperking.

Bookmark and Share

Opendeurdag brandweer Leuven

Op zondag 18 september 2011 organiseert de Leuvense Brandweer opnieuw een opendeurdag met allerlei demonstraties, een blusstand en een show met voertuigen. Het programma bestaat uit het volgende:

 • Static show voertuigen
 • Blusstand
 • Springkasteel
 • Demonstratie frietketelbrand
 • Demonstratie bevrijdingstechnieken
 • Demonstratie redding hoogte-diepte
 • Politionele en medische diensten

De opendeurdag bij de Leuvense Brandweer is van 10:00 tot 18:00. Het adres: Terbankstraat 20, 3001 Leuven.

opendeurdag brandweer leuven zondag 18 september 2011

Bookmark and Share

Opendeurdag Brandweer Leuven

Komende zondag 19 september is het weer opendeurdag bij de Leuvense brandweer. Van 10.00u tot 19.30u kan je de kazerne (Terbankstraat 20, vlakbij Gasthuisberg) bezoeken en heel wat bijleren over brandveiligheid en hoe branden te blussen.

Bookmark and Share

Opendeurdag brandweer op 20 september

Op zondag 20 september organiseert de Leuvense brandweer opnieuw een opendeurdag. Het programma bestaat uit het volgende:

 • Show van de voertuigen van de brandweer Leuven
 • Een blusstand
 • Een springkasteel
 • SAVER-demonstraties
 • Gaspakken
 • Demonstraties DOVO
 • Demonstratie brandende friteuse
 • Politionele en medische diensten
 • Natje en droogje

De opendeurdagen van de brandweer zijn steeds heel leerrijk voor kinderen en de demonstraties zijn spectaculair: de brandweer toont bijvoorbeeld het effect van water op een brandende friteuse. Wil je weten wat je te wachten staat? Bekijk dan eens de foto’s van Carolien van de vorige opendeurdag van de brandweer in 2008.

Tijdstip: zondag 20 september van 10:00 tot 18:00
Locatie: Brandweer Leuven, Terbankstraat 20, 3001 Leuven

brandweer_leuven_opendeurdag_2009

Bookmark and Share

Opendeur brandweer Leuven – impressie

Veel volk vorige zondag in en rondom de brandweerkazerne van de Leuvense brandweer. Vooral gezinnen met kinderen en vrienden en familieleden van de brandweerlieden, grepen de kans om een bezoekje te brengen aan de werkplek van de Leuvense brandweer. De demonstraties trokken veel kijklustigen en wie van het uitzicht wilde genieten vanaf een hoge brandweerladder, moest het nodige geduld uitoefenen. Je kon ook de rondleiding volgen in de kazerne zelf en kreeg daarbij professionele uitleg van de stoere brandweerlieden. Wie wilde kon zelfs even uittesten hoe zwaar de zuurstofflessen wegen die brandweerlui op hun rug dragen.

Enkele sfeerbeelden:

Opendeur brandweer Leuven

Opendeur brandweer Leuven

Opendeur brandweer Leuven

Meer foto’s op flickr.

Bookmark and Share