Posts getagd met ‘brouwerij De Dijle’

Oude brouwerij De Dijle ging (gedeeltelijk) tegen de vlakte

Dat er nog wat controverse is rond deze ingreep. Blijkt uit onderstaand filmpje van ROB-TV. Zullen jullie de oude brouwerij missen in het straatbeeld?

http://www.robtv.be/nieuws/leuven/afbraak-oude-brouwerij

Bookmark and Share

Gedeeltelijke afbraak brouwerij De Dijle

Na vaststellingen door medewerkers van de stad Leuven en bijkomend onderzoek door een onafhankelijk bouwkundig expert, blijkt het opvallende brouwerijgebouw op de zuidoever van de Leuvense Vaartkom -brouwerij de Dijle- deels in zeer slechte staat.

De pijlers van de betonnen portaalspanten, waarop het bovenste deel van het complex steunt, zijn zeer zwaar aangetast door betonrot. Ondanks eerdere betonherstellingen hebben ook enkele dragende betonbalken het begeven. Hierdoor dreigt het gebouw in te storten. Omwille van de openbare veiligheid heeft de burgemeester dan ook het bevel gegeven het gebouw onmiddellijk (gedeeltelijk) te ontmantelen.

Het bouwvallige middengedeelte tussen de silotoren (kant Vaartstraat) en de westelijke toren (inrijzone) zal worden gesloopt. De torens aan het begin en het eind en de arduinen gevelplint op de gelijkvloerse verdieping blijven wel behouden (cf. foto). Daarnaast worden, in de mate van het mogelijke, opmerkelijke architectonische elementen en bouwmaterialen bewaard om deze nadien – geheel volgens de regels van het ruimtelijke uitvoeringsplan – te hergebruiken bij de wederopbouw van het complex.

De voorbereidingswerken – het verwijderen van het asbest volgens de regelementering terzake – zijn al begonnen. Vanaf vrijdag 3 februari starten de afbraakwerken. Vanaf vrijdag 10 februari sluit de aannemer de rijbaan tussen de Vaartstraat en de Sluisstraat af.

Af te breken gedeelte:

Betonrot:

Doorgebroken balk:

Bookmark and Share