Posts getagd met ‘brugfiguren’

Brugfigurenproject Rode Kruis

Rode Kruis vrijwilligers gevraagd … om bruggen te slaan

“Het uurtje per week dat ik met de kinderen lees, reken of speel, geeft hen extra stimulansen en werpt zichtbaar zijn vruchten af in de klas.” Chris, brugvrijwilliger.”

Aan het woord is één van de 140 Rode Kruis brugvrijwilligers die momenteel maatschappelijk kwetsbare kinderen extra ondersteuning biedt bij schoolse en/of naschoolse activiteiten. Dit aantal wil het Rode Kruis nog uitbreiden. Vooral nu ook de afdeling Leuven start met het Brugfigurenproject.

In dit project vormen vrijwilligers de brug tussen school en thuis voor kinderen uit het kleuter- en basisonderwijs die te kampen hebben met (tijdelijke) leermoeilijkheden. Een uurtje aan huis helpen met lezen of rekenen, taalspelletjes spelen in de huiswerkklas, een bibliotheekbezoek … Alle activiteiten worden nauwgezet begeleid door een professionele leerkracht.

Interesse?

Heb je interesse en ben je minstens 18 jaar? Schrijf je dan nu in voor het bijwonen van een vrijblijvende infosessie op 28 oktober 2009, om 20u in de lokalen van het Rode Kruis van Leuven via brugfiguren@rodekruis.be.
Je hebt hiervoor geen pedagogisch diploma of onderwijservaring nodig, wél een warm hart voor kinderen.

Bookmark and Share