Posts getagd met ‘Buddy’

Buddyproject: een succes!

2013-2014 was een belangrijk (school)jaar voor het Leuvense Buddyproject: een splinternieuwe website, nieuwe samenwerkingsverbanden en een pak extra buddy’s. Dat mag gevierd worden!

Op donderdag 22 mei vond het achtste Buddy Event plaats in de wandelzaal van het stadhuis. Bij een hapje en een drankje werden alle partners bedankt voor hun onmisbare inzet: de scholen, de organisatoren van (leraren)opleidingen en de buddy’s.

Bevorderen van de slaagkansen in het onderwijs
Het Buddyproject is een initiatief van de stad Leuven waarbij leerlingen van lagere en secundaire scholen twee maal per week hulp krijgen van een naschoolse studiebegeleider. Die begeleiders of buddy’s leggen de nadruk op inhoudelijke begeleiding enerzijds en op het inspireren en motiveren van de leerlingen anderzijds. Sinds de lancering van het Buddy-project in 2007 staat één doel centraal: het bevorderen van ieders slaagkansen in het onderwijs.

Voor het Buddyproject ging de stad Leuven een samenwerking aan met verschillende opleidingsinstellingen: de KU Leuven, de KHLeuven, CVO De Oranjerie en Groep T. Bij verschillende (leraren)opleidingen staat het Buddy-project als vaste stage ingepland.

Winwin
Het project biedt een meerwaarde voor leerlingen, scholen, ouders en buddy’s. De leerlingen krijgen gratis begeleiding op maat en vergroten zo hun slaagkansen in het onderwijs. De scholen krijgen extra mankracht om die leerlingen met nood aan ondersteuning een duwtje in de rug te geven. De ouders krijgen hulp bij het begeleiden van hun kinderen. De buddy’s doen ervaring op in het werken met kinderen die een duwtje in de rug nodig hebben en halen een grote voldoening uit hun engagement. De leerkrachten in spe worden in de praktijk voorbereid op de uitdagingen van divers samengestelde klassen.

Buddy-project blijft groeien
Dit jaar namen 7 nieuwe basisscholen deel aan het project. Dat was mogelijk dankzij de nieuwe samenwerking met de opleiding ‘Sociale readaptatiewetenschappen’ van de KHLeuven. De samenwerking zorgde voor een 60-tal nieuwe buddy’s waardoor nog meer leerlingen dat extra duwtje in de rug kunnen krijgen.

Anno 2014 maken 450 vrijwillige buddy’s het verschil voor meer dan 800 kinderen in 29 Leuvense scholen.

Voor meer info, neem een kijkje op de website of de Facebook pagina.

Contactpersoon
Ine Sevenants, afdeling onderwijs en scholen, tel. 016 27 26 21, buddy@leuven.be

Bookmark and Share

Buddyproject blijft groeien en krijgt nieuwe website

In het najaar van 2013 kreeg het Buddy-project opnieuw een boost. De naschoolse begeleiding breidde uit naar 7 nieuwe basisscholen en door een nieuw samenwerkingsverband steeg het aantal buddy’s opnieuw sterk. Het project heeft nu ook een nieuwe website om te informeren en buddy’s te registreren.

In de Leuvense scholen dragen heel wat actoren hun steentje bij aan het leertraject en de ondersteuning daarvan in en rond de school. In het Buddy-project zijn het bijvoorbeeld stagiaires uit verschillende (leraren)opleidingen en vrijwilligers die in 29 lagere scholen kinderen extra ondersteunen. Het gaat voornamelijk over kinderen die een extra duwtje in de rug nodig hebben. De buddy’s geven twee keren per week begeleiding in de school zelf. Maar, het blijft niet bij begeleiding. De buddy’s zijn ook supporters en voorbeeldfiguren die de leerlingen wat meer (zelf)vertrouwen geven.

Nieuwe website
Een uitbreiding als deze vraagt om duidelijke en goede communicatie. Daarom ontwierp het Buddy-project in samenwerking met Tripleclick Design een splinternieuwe website. De website bevat enerzijds interessante informatie over het buddyproject. Anderzijds is het een belangrijk communicatiemiddel voor en met de buddy’s. Zo heeft elke buddy een eigen online agenda waarin hij elke begeleiding, navorming of een andere afspraak in verband met het Buddy-project kan inplannen. Opleiders kunnen hun expertise delen op de website. Zo worden buddy’s steeds meer en beter gevormd in hun begeleiderrol.

Buddy’s gezocht
Omdat meer en meer schoolcoördinatoren, ouders en buddybegeleiders ervaren dat de kinderen dankzij de extra ondersteuning vooruitgaan, blijft het Buddy-project groeien. Daarom is de stad steeds op zoek naar extra buddy’s. Geïnteresseerden vinden alle nodige informatie op de nieuwe website.

Alle info op buddyleuven.be.

Bookmark and Share

Buddy’s maken het verschil

Het Buddy-project, opgestart in 2007 als een pilootproject in één school, wil de slaagkansen van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in de eerste graad van het basis- en secundair onderwijs vergroten. Deze kinderen krijgen naschoolse begeleiding van vrijwilligers en studenten die in het kader van hun lerarenopleiding studiepunten kunnen verdienen. Het project is een succesverhaal, wat blijkt uit de grote vraag naar buddy’s en de toename van het aantal scholen die willen deelnemen aan het project.

Spectaculaire groei

Dit schooljaar kreeg het Buddy-project opnieuw een boost. In september 2013 stapten 7 nieuwe Leuvense basisscholen in het project, zodat vandaag in 15 secundaire scholen en 14 basisscholen leerlingen extra ondersteuning krijgen. Door daarnaast een nieuwe samenwerking op te starten is het aantal vrijwillige buddybegeleiders opnieuw sterk gestegen. Vandaag maken in 29 scholen meer dan 450 buddy’s een verschil voor een 800-tal kinderen en jongeren.

Bij de buddy-sessies ligt de nadruk enerzijds op inhoudelijke begeleiding en anderzijds op het inspireren en motiveren van de leerlingen. Deze intensieve en laagdrempelige begeleiding gaat tweemaal per week door in de school, na de schooluren gedurende 1,5 uur. Om een individuele begeleiding te garanderen, krijgt iedere buddy maximum 2 leerlingen toegewezen. Doel is de kinderen en jongeren te motiveren en een goede studiemethodiek aan te leren.

Pioniersrol

Het Buddy-project, een initiatief van onderwijsschepen Mohamed Ridouani, is een samenwerking tussen stad Leuven en KU Leuven, KHLeuven, Groep T, CVO de Oranjerie en de Leuvense scholen en vormt een meerwaarde voor alle betrokkenen. De leerlingen krijgen gratis begeleiding op maat waarmee hun kansen in het onderwijs vergroten. Door de begeleiding zijn ze meer gemotiveerd, groeit hun zelfvertrouwen en hun schoolresultaten gaan erop vooruit. De buddy’s zelf halen een grote voldoening en leerervaring uit het coachen van de kinderen en jongeren, die ze zien open bloeien en vooruitgang boeken dankzij hun persoonlijke inzet. “Onze buddy’s staan een heel jaar lang aan de zijde van één kind dat hier nood aan heeft. Dat is een bijzondere ervaring. Dit kind zien groeien in zelfvertrouwen geeft veel voldoening.” zegt Sonja Custers, lector van de opleiding Sociale Readaptatiewetenschappen aan de KH Leuven.

De scholen op hun beurt verwelkomen de extra ondersteuning die ze via de buddy’s krijgen. “De inzet van alle partners maakt van Leuven de ideale biotoop voor het slagen van dit project en geeft ons de mogelijkheid om een pioniersrol op het vlak van onderwijs te blijven vervullen. Een ding staat vast: als buddy maak je het verschil. De resultaten kan je niet onder stoelen of banken steken: sommige kinderen maken in enkele maanden reuzensprongen en krijgen dankzij de buddy een nieuwe kans op een mooie schoolcarrière”, vertelt schepen van onderwijs Mohamed Ridouani (sp.a).

Streven naar nog meer buddy’s en kwaliteit

Omwille van het succes wil de stad dan ook blijven inzetten op het project. Daarom wordt er flink geïnvesteerd in de kwaliteit van de vorming, begeleiding en communicatie voor de buddy’s. Via infosessies worden de buddy’s betrokken en geïnformeerd voor de start van hun begeleiding. Daarnaast organiseert de stad vormingssessies voor de begeleiders. Om de communicatie tussen de verschillende onderwijspartners en de buddy’s te optimaliseren, wordt momenteel ook werk gemaakt van een interactieve website. Deze website zal afstemming tussen buddybegeleiders en schoolcoördinatoren faciliteren en leerlingen en ouders praktische informatie geven over de buddy-sessies.

 

Bookmark and Share

Buddy-event in het stadhuis

Op donderdag 23 mei 2013 vond het Buddy-event plaats in de wandelzaal van het stadhuis.

Op dit Buddy-event waren alle onderwijspartners (KU Leuven, KHLeuven, Groep T en CVO De Oranjerie), de coördinerende directeurs van de scholengemeenschappen, de verantwoordelijken van de deelnemende basis- en secundaire scholen en de buddy’s aanwet. Met deze receptie wilde de stad hen bedanken voor hun deelname aan het Buddy-project in 2012-2013.

Gelijke onderwijskansen creëren
Met het Buddy-project zorgt de stad Leuven sinds 2007 voor de naschoolse begeleiding van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. De buddy’s zijn vrijwilligers en studenten die in het kader van hun lerarenopleiding studiepunten kunnen verdienen. Met dit project wil de stad de slaagkansen van leerlingen met nood aan extra ondersteuning vergroten.

Vandaag worden in 15 secundaire scholen en 7 basisscholen buddy’s ingezet. Dit schooljaar waren meer dan 350 buddy’s actief in de Leuvense scholen.

Het Buddy-project biedt voor alle partijen een meerwaarde.

De leerlingen krijgen gratis begeleiding op maat die hun kansen in het onderwijs vergroot: ze zijn meer gemotiveerd, hun zelfvertrouwen groeit en hun schoolresultaten gaan erop vooruit. De leerlingen kijken op naar hun buddy en laten zich door hem of haar inspireren om door te bijten in moeilijke momenten.

De buddy’s zelf halen een grote voldoening en leerervaring uit het coachen van de kinderen en jongeren, die ze zien open bloeien en vooruitgang boeken dankzij hun persoonlijke inzet. De leerkrachten in spe worden in de praktijk voorbereid op de uitdagingen van divers samengestelde klassen.

De scholen op hun beurt verwelkomen de extra ondersteuning die ze via de buddy’s krijgen. Zo beschikken ze over extra mankracht om leerlingen met extra noden een duwtje in de rug te geven.

Het succes van het project blijkt ook uit de grote vraag naar buddy’s en de spectaculaire groei die het project de afgelopen jaren kende.

Versterking van het Buddy-project
Omwille van het succes wil de stad blijven inzetten op het project. We versterken de samenwerking met de verschillende onderwijspartners en garanderen de kwaliteit van het project door het aanbod aan vormingen voor de buddy’s uit te breiden. Er zal geïnvesteerd worden in de oprichting van een interactieve website om de communicatie tussen de verschillende onderwijspartners en de buddy’s te optimaliseren.

De stad wil het Buddy-project ook kwantitatief laten groeien door nog meer in te zetten op rekruteringsacties én een versterkte samenwerking met de hogere onderwijsinstellingen en de universiteit.

Bookmark and Share