Posts getagd met ‘Buurtcomités Kessel-Lo’

Overleg Buurtcomités Kessel-Lo vindt gehoor bij Devlies en Robbeets

Een dertien’koppige’ delegatie van het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo uit het binnengebied tussen Diestsesteenweg, Martelarenlaan en Tiensesteenweg had op 27 januari een gesprek met de schepenen Devlies (CD&V) en Robbeets (Sp.a) en de stadsdiensten. De goede en minder goede kanten van de verdere ontwikkeling in het gebied van de Kop van Kessel-Lo kwamen aan bod. De schepenen en de stadsdiensten zijn bereid de verzuchtingen van de wijk te onderzoeken, wat de delegatieleden positief vinden.

De komst van het Park Belle Vue wordt toegejuicht en zo ook de beloofde inspraak. Daarnaast blijft de delegatie met gemengde gevoelens achter omtrent enkele knelpunten.

De verkeersafwikkeling in de wijk blijft zorgen baren: goed doordachte maatregelen en een globaal mobiliteitsplan moeten zorgen voor minder autoverkeer. Een lussensysteem kan het verkeer uit de wijk weren en terug naar de steenwegen leiden. Dit is een alternatief voor het fragmentair doorknippen van een aantal verbindingen. Verder moet de zone 30 met aangepaste straatinrichting en degelijke controles efficiënter afgedwongen worden. Toon Van den Brempt, woordvoerder van het Overleg Buurtcomités: “Dit alles kan de veiligheid en de leefbaarheid in de woonstraten sterk verbeteren.

De delegatie is tevreden over het opbouwende gesprek met het stadsbestuur. Het valt in goede aarde dat de stad de verkeersstromen opnieuw wil onderzoeken en de wijk daarbij inspraak belooft.

Het Overleg Buurtcomités zegt blij te zijn met de aanleg van Park Belle Vue, dat de dichte bebouwing en de recent ingeplante hoogbouw in de wijk moet compenseren. Minpunt is dat de stad in het park een 25 meter hoge woontoren wil inplanten. Dit is niet voorzien in het Ruimtelijk Structuurplan van Leuven. Dergelijke hoogbouw maakt het park bovendien een pak kleiner en schaadt de homogeniteit ervan.

Kessel-Lo heeft absoluut goede fietsverbindingen nodig, van oost naar west en van zuid naar noord. Het gevaarlijke kruispunt aan de Werkhuizenstraat zou op termijn aangepakt worden om het fietsveiliger te maken. De nieuwe parkweg (de zgn ventweg die langs de woningen aan het park komt) wordt een fietsstraat. De bestaande fietsbrug aan het station krijgt aan de kant van het Martelarenplein een befietsbare helling (weliswaar tot op de hoger gelegen esplanade). Allemaal maatregelen die het Overleg kunnen bekoren. De buurtcomités betreuren wel dat de fietstunnel onder de Tiensesteenweg om financiële redenen in de koelkast belandt. Ook de nieuwe fietsbrug naar het Provinciehuis blijft een eis.

Het overleg van buurtcomités verheugt er zich over dat het stadsbestuur het comité als gesprekspartner beschouwt. Toon Van den Brempt benadrukt nog: “Vanuit dit overleg kan de stad goed geïnformeerd blijven over wat bij de bewoners leeft. De wil om samen te werken aan goede oplossingen en er een maatschappelijk draagvlak voor te creëren, is er.

Het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo vertegenwoordigt 13 comités in een gebied van ruim 5.000 inwoners.


Mensentoren met mensentoorn

Bookmark and Share