Posts getagd met ‘cardenberch’

Groen in de straat in Cardenberch

Op zondag 15 januari klonken het stadsbestuur en de bewoners van woonerf Cardenberch op een nieuw jaar én op ‘Groen in de straat’, een mooi ‘Kom op voor je wijk’-project.

Sinds 2000 ondersteunt de stad initiatieven van buurtbewoners die hun woon- en leefomgeving aangenamer maken. Het gaat in de eerste plaats om financiële steun (tot € 18.600), maar de stad kan ook zorgen voor materiële en logistieke steun (advies, technische hulp, transport,…). Zowel aanvragen voor zichtbare fysieke verbeteringen als voor sociaal-culturele activiteiten komen in aanmerking.
Alle inwoners van Leuven kunnen projectvoorstellen indienen. De belangrijkste voorwaarden zijn dat het voorstel tegemoet komt aan een behoefte in de buurt en dat de realisatie het samenleven versterkt.

De bewoners van Cardenberch wilden het woonerf meer ‘groen leven’ geven en de verkeersveiligheid verhogen door enkele bomen te planten. De bomen fungeren als verkeersremmer maar ook als actief bindmiddel tussen de bewoners. Er werden al leuke activiteiten georganiseerd voor de kinderen. Zij beschilderden de nestkastjes die nu in de bomen pronken.
We zijn ervan overtuigd dat de burencontacten nog verhogen in een gezellige groenere buurt en het organiseren van bijkomende leuke activiteiten met de kinderen. Deze realisatie sluit perfect aan bij de doelstelling van Kom op voor je wijk: het stimuleert buurtontmoeting en bevordert de leefbaarheid door een duurzame fysieke ingreep”, zegt schepen Denise Vandevoort over dit project.

Bookmark and Share