Posts getagd met ‘centrale werkplaatsen’

Centrale Werkplaatsen op zondag 28 juni 2015

De Centrale Werkplaatsen groeien uit tot een nieuw kloppend hart voor Kessel-Lo. 2015 is een jaar waarin er opnieuw veel vooruitgang op het terrein te zien is. Om al deze veranderingen op een rijtje te zetten en een huidige stand van zaken te geven organiseren de stad Leuven en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling samen met vele partners opnieuw een ‘Centrale Werkplaatsen op zondag’ op zondag 28 juni 2015.

Tijdens die dag kunnen geïnteresseerden op een fijne manier kennismaken met de ontwikkelingen op de site. Ze krijgen een unieke kans om een blik te werpen in hallen 4 en 5, want daar geeft een tentoonstelling een overzicht van de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Bezoekers kunnen ook doorlopend genieten van straattheater, workshops en kinderanimatie en wat lekkers eten en drinken.

Ter info, hier kan je een reeks foto’s bekijken van een vorige ‘Centrale Werkplaatsen op Zondag’

Centrale Werkplaatsen op zondag
Carolien Coenen, Centrale Werkplaatsen op zondag 6 mei 2013

Bookmark and Share

Treinpark en Central Park 3010 op de Centrale Werkplaatsen

De stad vormt de Centrale Werkplaatsen om tot een nieuw centrum voor Kessel-Lo. Groene ruimte speelt daarbij een belangrijke rol.

De werken aan het Treinpark, het definitieve park op de Centrale Werkplaatsen zijn gestart. Dit park komt centraal op het terrein en is met een oppervlakte van 1,5 ha ongeveer even groot als het Leuvense stadspark. Het park zal pas volledig afgewerkt worden als de sociale koopwoningen van de sociale huisvestingsmaatschappij SWaL klaar zijn. Onder andere daarom ondersteunt de stad graag de komst van het tijdelijke buurtpark Central Park 3010. Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling (AGSL) en verschillende stadsdiensten maakten het terrein klaar en zaaiden het in. Nu kunnen de buurtbewoners met middelen van de actie ‘Kom op voor je wijk’ het park inrichten.

In afwachting van het definitieve Treinpark kan het tijdelijke buurtpark Central Park 3010 een groene ontmoetingsplaats voor de buurt betekenen en de betrokkenheid van buurtbewoners stimuleren.

Bookmark and Share

In the picture: Centrale Werkplaatsen

centrale_werkplaatsen
Foto door Jan Vossen

Bookmark and Share

Centrale Werkplaatsen op zondag

De stad wil de Centrale Werkplaatsen uitbouwen tot een nieuw hart, een nieuw centrum voor Kessel-Lo. De plek is altijd een ommuurde site geweest, volledig afgesloten voor de omgeving. De herontwikkeling breekt het terrein in alle richtingen open.

Om al de veranderingen op een rijtje te zetten en om een huidige stand van zaken mee te geven, organiseren de stad Leuven en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven samen met vele partners op 5 mei ‘Centrale Werkplaatsen op zondag’. Bedoeling is de bezoekers op een fijne manier te laten kennis maken met de ontwikkelingen op de site.

Bekijk hier het programma en loop eens langs om de toekomstige sfeer van deze plek op te snuiven.

Bookmark and Share

In the picture: Centrale werkplaatsen

centralewerkplaats
Foto door Jan Vossen

Bookmark and Share

In the picture: Centrale Werkplaatsen

centrale werkplaatsen

Foto door eddie fromohio.

Bookmark and Share

Fietsafhandelcentrale op de Centrale Werkplaatsen

Sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) starten binnen enkele maanden een bouwproject op de site van de Centrale Werkplaatsen. Het project omvat de bouw van sociale woningen, een academie, handelsruimte en een ondergrondse parking. In die parking komt een fietsafhandelcentrale. Deze centrale is een uniek concept in Leuven en Vlaanderen en biedt ruimte om weesfietsen, fietswrakken en fout gestalde fietsen te stallen en verder af te handelen.

De redactie van Leven in Leuven is alvast benieuwd naar de concrete invulling van deze fietsafhandelcentrale. Aan fietswrakken en verweesde fietsen is er in Leuven alvast geen gebrek.

Bookmark and Share

Officiële opening Kop van Kessel-lo – vrijdag 23 september 2011

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bookmark and Share

Bouw van laatste 33 gezinswoningen op Centrale Werkplaatsen

Projectontwikkelaar Matexi begint binnenkort met de bouw van 33 energiezuinige woningen tussen Paswerkerij en Koperslagerij op de Centrale Werkplaatsen in Kessel-L. In deze wooncluster ‘Spoor 3’ komen 24 huizen en 9 appartementen. Met de bouw van dit nieuwe stuk woonbuurt breit Matexi de derde en laatste fase aan zijn ontwikkeling op deze gewezen spoorwegsite. ‘Spoor 3’ kan in de loop van 2012 worden bewoond.

Op de Centrale Werkplaatsen werden in verschillende fasen al 136 woongelegenheden en 7 winkelpanden gebouwd. Het ganse project omvat zowat 325 woningen. Op de site wordt een publiek park aangelegd en worden een bibliotheek, een buurtcentrum en een horecazaak gebouwd. De site was lange tijd een kankerplek in Kessel-Lo. Om de verloedering te stoppen, organiseerde de stad Leuven een projectontwikkelingswedstrijd die in 2004 gewonnen werd door het team van Matexi, Bogdan & Van Broeck Architects en WIT architecten. Matexi verwierf in 2006 het recht van opstal op de gronden van het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL). Voorwaarde was dat een derde van de panden goedkopere ‘stadswoningen’ moeten zijn. Door die inspanning zijn de stadswoningen goedkoper dan de ‘marktprijswoning’. Gegadigden moeten wel onder een bepaalde inkomensgrens vallen en bereid zijn 20 jaar in de aangekochte woning te blijven wonen. Omdat er voldoende stadswoningen gerealiseerd werden in de vorige fasen zijn de woningen op ‘Spoor 3’ zonder voorwaarden te koop.

Bookmark and Share

Start sloop Centrale Werkplaatsen

De sloop van de laatste niet beschermde gebouwen op de voormalige Centrale Werkplaatsen is begonnen. Belangrijk, want deze gebouwen zullen plaatsmaken voor sociale koopwoningen van SWAL (Sociaal Wonen Arrondissement).

In 2009 werd de stedenbouwkundige vergunning voor de infrastructuur- en bouwwerken afgeleverd en werden de bouwwerken van de woningen aanbesteed. De realisatie van het project liep echter vertraging op omdat het terrein deels nog in gebruik is als parking door de NMBS en er bijkomende vervuiling werd vastgesteld. Dit deel van de gronden wordt eerst gesaneerd. De vervangende parking aan de Kop van Kessel-Lo is omzeggens klaar, waardoor de parking op de Centrale Werkplaatsen kan ontruimd en verwijderd worden.

De sloop van de gebouwen is momenteel in uitvoering. De bouw van de eerste 38 woningen kan aanvatten na de sloop en de sanering. De ontwerper van dit bouwprogramma is het architectenbureau Nero uit Gent. De afbraak en de grondwerken worden uitgevoerd door de firma Jan Stallaert uit Zemst. Dit project wordt gedeeltelijk gesubsidieerd via middelen van het Stedenfonds van de stad Leuven.

Bookmark and Share