Posts getagd met ‘Chantal Sap’

Chantal Sap en Klaas Verpoest in Expo Norbertuspoort

Nog tot 5 juni 2011 loopt in de Sint-Norbertuspoort van de Abdij van het Park in Heverlee een eigenzinnige multimediale tentoonstelling onder de titel ‘Geënt’ van kunstenaars Klaas Verpoest en Chantal Sap. De tentoonstelling is open op zaterdag en zondag van 14.00 tot 18.00 uur.

De kunstenaars laten zich inspireren door een vrije invulling van het woord identiteit. Zij gaan ervanuit dat we geënt zijn op een stam. Het kan een dikke, dunne een al dan niet stevig gewortelde stam zijn. Die stam omvat de grote geschiedenis, de tijdsgeest en de gebeurtenissen waarin wij leven. Ook onze eigen familiegeschiedenis maakt deel uit van de stam waarop we geënt zijn.

Er ontstaat in de tentoonstelling een dialoog, rond dit thema, tussen het multimediale beeld en het woord. In de zoektocht naar de eigen ijkpunten zetten de makers beurtelings meer abstracte beelden naast intimistische woordtaferelen. Zowel inhoudelijk als in vormgeving spelen vragen als ,’wat is geweest?’ ‘wat is essentie om op verder te bouwen?’ ‘wat maakt wie we zijn?’ ‘hoe kom je tot nieuw en anders?’

Deze tentoonstelling is gemaakt door Klaas Verpoest, een videast die zich toelegt op kinetische typografie en abstracte animaties en Chantal Sap die het literaire voor haar rekening neemt. Terugkerende thema’s in haar werk zijn de ode aan de brief, literaire installaties en het gedicht.

De tentoonstelling past in het beleid van stad Leuven om regionale kunstenaars een platform te bieden om tentoon te stellen onder de noemer EXPO LEUVEN. Samen met M, 30CC, SLAC en Kunst In Huis selecteren zij jaarlijks een aantal projecten voor exporuimte Tweebronnen (in samenwerking met Kunst In Huis Kunstuitleen), kapel Romaanse Poort en Norbertuspoort Abdij van Park. In het verleden werd zo al samengewerkt met meer dan 30 kunstenaars en kunstverenigingen.

Bookmark and Share