Posts getagd met ‘child convent center’

Buurtbewoners starten actie om de Kartuizerij te redden

De buurtbewoners van de Kartuizerij Ter Bank protesteren tegen het masterplan dat de K.U.Leuven heeft laten uittekenen. De K.U.Leuven, eigenaar van het klooster sinds 2004, wil op deze site een “Child Convent Center” opzetten. Het gebouw van het voormalige klooster staat sinds 2004 leeg. De K.U.Leuven wil het klooster, een beschermd monument, gelegen in een als landschap beschermd parkgebied verbouwen en uitbreiden met 7.000 m² bijkomende vloeroppervlakte. Dit masterplan wordt mogelijk gemaakt  door de nieuwe Codex ruimtelijke ordening die op 1 september 2009 van kracht werd. Onderafdeling 6 van de Codex gaat over “beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen” en bepaalt in dat, mits de betrokken handelingen gunstig worden geadviseerd vanuit het beleidsveld onroerend erfgoed, het toegelaten is wijzigingen aan te brengen aan beschermde monument of landschappen in Vlaanderen.

De buurtwoners namen het heft in eigen handen en stelden een petitie op om het klooster te redden. De actievoerders trokken naar Brussel om deze materie aan te kaarten bij het kabinet van de bevoegde minister, hadden een geprek met de bevoegde schepenen van ruimtelijke ordening en monumentenzorg en trokken naar het Vlaams Gewest. Op hun site drukken ze hun bezorgdheid uit dat ondanks hun inspanningen dit stukje erfgoed onherstelbare schade zal toegebracht worden en roepen ze zoveel mogelijk mensen op hun petitie te tekenen.

Bookmark and Share