Posts getagd met ‘Compagnie Tartaren’

Compagnie Tartaren wordt 3de Leuvens stadsgezelschap

In 2010 kroonde de stad Leuven Het nieuwstedelijk (toen Braakland/ZheBilding) en fABULEUS tot stadsgezelschap. Anno 2015 wordt dit engagement bevestigd en krijgen ze gezelschap van het sociaal-artistieke theatergezelschap Compagnie Tartaren.

“Het nieuwstedelijk en fABULEUS gooien al jaren hoge ogen, in Vlaanderen en daarbuiten. Beide gezelschappen sleepten meermaals mooie prijzen in de wacht. Zo werd Liefdesverklaring van fABULEUS pas nog geselecteerd voor het Theaterfestival en maakte het recente huwelijk van Braakland/ZheBilding en de Queeste onder de naam Het nieuwstedelijk zichzelf meteen onmisbaar in Vlaanderen. Hun werk is relevanter dan ooit tevoren. Een bekrachtiging van hun beider titel als stadsgezelschap lag dan ook in de lijn van de verwachtingen. Deze titel is overigens geen frivole titel, maar een stevig engagement,” licht Denise Vandevoort, schepen van cultuur, toe.

“De stad levert inspanningen op financieel, logistiek en communicatief vlak om de werking van de stadsgezelschappen te steunen. Zo gaat de stad een stevige samenwerking aan door niet alleen zalen ter beschikking te stellen, maar ook een prominente plaats te voorzien in het programma en de communicatie van het cultuurcentrum 30CC. 30CC speelt bij deze ondersteuning een cruciale rol. Ook de financiële steun is niet gering, de stad heeft in totaal 140.000 euro veil voor haar stadsgezelschappen. Op hun beurt zijn de stadsgezelschappen ook ambassadeurs van de culturele dynamiek in Leuven.”

“De benoeming van het sociaal-artistieke theatergezelschap Compagnie Tartaren is bovendien een statement van de stad. We kennen de titel toe als blijk van erkenning en waardering voor het werk dat ze leveren. Tegelijk bevestigt het stadsbestuur ook het belang van sociaal-artistiek werk, waarbij zowel het sociale als het artistieke evenwaardig zijn. De Tartaren vervullen die rol met glans: ze combineren de buurtgerichte, lokaal verankerde werking met hoog artistiek werk dat zijn plaats heeft binnen het Vlaamse kunstenveld.”

“Bovendien zou je kunnen stellen dat de stad een neus heeft voor talent”, gaat Denise Vandevoort verder. “We zijn goed in het detecteren van kwaliteit en gaan daar onmiddellijk mee aan de slag. De écht grote doorbraak voor zowel fABULEUS als Braakland/ZheBilding moest in 2010 immers nog gebeuren. Beide gezelschappen boekten hun grootste successen nà hun eerste erkenning als stadsgezelschap. We wensen Compagnie Tartaren hetzelfde mooie traject toe, wat dat betreft zijn ze alvast op goede weg, want ook zij sleepten in 2014 al de Vlaamse Cultuurprijs in de wacht.”

Bookmark and Share

Compagnie Tartaren krijgt de Vlaamse Cultuurprijs voor Amateurkunsten

Op vrijdag 25 april heeft minister Joke Schauvliege de Vlaamse Cultuurprijs voor Amateurkunsten uitgereikt aan het Leuvense sociaal – artistieke theatergezelschap Compagnie Tartaren. De overhandiging had plaats in Oostende, in CC De Grote Post, tijdens de startdag van de Week van de Amateurkunsten.

Vanwege de overheid houdt deze prijs een kwaliteitslabel in en een erkenning van de culturele, sociale en artistieke inzet van Compagnie Tartaren, dat dan ook terecht trots is deze prijs te ontvangen voor haar sociaal-artistieke werking. Met de ontvangst van deze prijs lanceert Compagnie Tartaren tegelijkertijd een oproep aan de Amateurkunsten om werk te maken van een sociaal-artistieke praktijk.

affichekeCP.indd

 

Bookmark and Share

Cie Tartaren organiseert thema-avond toegankelijkheid en participatie

Compagnie Tartaren lanceert ‘Steek eens een tandje bij’, een kort filmpje in eigen productie, met o.a. de Tartaren als acteurs en Roel Goyens als regisseur. Wat doe je als rolstoelgebruiker als je ergens, niet voor een gesloten deur, maar wel voor een te hoge trap staat?

Compagnie Tartaren vindt het nodig dat haar eigen ‘open theaterwerkplaats’ ook autonoom toegankelijk is voor mensen die minder mobiel zijn. Daarvoor zullen zij, in de ruimte die hiervoor in de nieuwbouw voorzien is, een platformlift laten installeren. Offertes aanvragen, subsidiemogelijkheden onderzoeken, giften verzamelen en sponsors zoeken… Compagnie Tartaren merkte dat de dingen niet zo makkelijk lopen als gehoopt. Ze grepen deze ervaringen aan om ze te verwerken in een kortfilm en organiseren een debat om het ruimere thema onder de aandacht te brengen.

Het debat van 10 februari gaat breder dan enkel fysieke drempels. Het gaat over participatie en toegankelijkheid in ruime zin.

Welke moeilijkheden ervaren mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie en mensen met een beperking wanneer ze willen deelnemen aan sociale en culturele activiteiten? Wat houdt hen tegen?
Is de drempel te hoog, de deur te smal? Is de trap er te veel aan? Het ticket te duur? Schrikt de taal van de informatie af?…
Wat gebeurt er om hieraan tegemoet te komen? Wat zijn de plannen? Wat kan je zelf doen?

Het debat wordt geleid door Goedele Devroy (vrt-journaliste). Nemen deel: Denise Vandevoort (Schepen van cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking), Brecht Provoost (voorzitter hidden city vzw toegankelijkheid handelzaken en participatie, OCMW-raadslid, rolstoelgebruiker), Mustafa Kör (pelgrimage op wielen van Opgrimbie naar De Panne, schrijver), Pieter Ghijsels (toerisme Vlaanderen, toegankelijk reizen, zelf rolstoelgebruiker), Ludo Bekker (architect a33), Eddy Gielis, (De Lijn, coördinator toegankelijkheid), Wim Oris (artistiek leider Compagnie Tartaren, Toni Vandenplas (Compagnie Tartaren, acteur).

Wie wil komen kijken, luisteren en eventueel actief mee debatteren, is welkom in OPEK op 10 februari 2014 om 20u. Na het debat wordt er een drankje aangeboden.

Bookmark and Share

Dankzij jou zit men goed bij de Tartaren!

Compagnie Tartaren is een buurtgericht sociaal-artistiek theatergezelschap. Het actieterrein van Cie Tartaren bevindt zich in de Ridderbuurt, een volkse wijk in het Noordwesten van Leuven, dichtbij de kanaalzone. Compagnie Tartaren wil met haar theater mensen die anders misschien geen kansen krijgen een eigen stem geven. Dit zowel voor spelers, medewerkers als publiek uit diverse groepen in de samenleving, met extra aandacht voor maatschappelijke kwetsbaarheid.

Door te streven naar een artistiek hoogstaand product wil Cie Tartaren op haar manier een barst slaan in de vicieuze cirkel van de kansarmoede. Enerzijds geeft het succesverhaal op het podium een menselijke waardigheid terug aan de speler. Anderzijds gaat de speler een relatie aan met zijn publiek op voet van gelijkwaardigheid, binnen een gemeenschappelijke artistieke beleving.

Wie Compagnie Tartaren een warm hart toedraagt, kan letterlijk een stoeltje bijdragen. Je kan Compagnie Tartaren helpen door een stoel te sponsoren. Voor 20 euro krijg je een gepersonaliseerde stoel met de tekst: ” Hier zit u goed dankzij… , levenslang zitplezier voor elke toeschouwer.” Je naam wordt op de website vermeld en je krijgt een foto van je eigen stoel!

Onze stoel is alvast besteld!

Bookmark and Share

Compagnie Tartaren speelt ‘Nonkel Wanj’ (naar Tsjechov)

Regisseur/theatermaker 
Ivan 
Vrambout 
herwerkte 
met
 een
 groep 
van 
9
 spelers
 Tsjechovs’
 Oom
 Wanja. 
Ze 
kneedden 
Tsjechovs’ 
tekst 
naar 
een
 gemeenschappelijk,
 natuurlijk 
stuk
 taal.
 Met 
Nonkel 
Wanj 
brengt 
Cie 
Tartaren een 
bescheiden 
en 
integere 
voorstelling, 
over
 welke 
eisen 
een 
mens 
zichzelf
 oplegt.

Compagnie
 Tartaren is 
een
 sociaal‐artistiek 
gezelschap,
 ontstaan 
uit 
vzw
 buurtwerk 
‘t 
Lampeke
 in
 de 
Ridderbuurt 
in 
Leuven.
 Cie
 Tartaren 
werkt 
met
 deelnemers
 met 
verschillende 
en
 zeer 
uiteenlopende
achtergronden 
en 
draagt
 bijzondere 
aandacht 
voor 
maatschappelijke 
kwetsbaarheid. 
Zowel 
in
 deelnemersgroep 
als 
in
 publiek
 streeft 
de
 Cie 
naar
 een 
rijke, 
sociale 
mix.

Praktisch
Vrijdag
 17 
en 
zaterdag 
18 
juni 
om
 20u30
Vrijdag
 24
 en
 zaterdag
 25 
juni
 om
20u30
ERTZBERG, 
Goudsbloemstraat
 2, 
3000
 Leuven
Prijs: 
3€ 
(groepen 
vanaf 
10 
pers.)
/
5€
Reservaties: reservaties@tartaren.be

Bookmark and Share