Posts getagd met ‘cultuur’

LEUVENS ERFGOEDLABO OPGERICHT

Dat Leuven een dynamische erfgoedstad is, dat willen 13 Leuvense erfgoedorganisaties vanaf nu extra in de verf zetten. Dat is de ambitieuze inzet en drijfveer van het Erfgoedlabo, het nieuwe Leuvense samenwerkingsverband voor cultureel erfgoed dat op dinsdag 12 september aan Minister van Cultuur Sven Gatz werd voorgesteld. De 13 oprichtende partners bekrachtigden dit met de ondertekening van een engagementsverklaring.

001

Waarom Leuven?
Leuven heft als hoofdstad van de provincie Vlaams-Brabant vandaag 100.000 inwoners, 80.000 studenten en 154 nationaliteiten en een bovengemiddeld jonge, hoogopgeleide en internationale bevolking. Dit geeft aan de stad een eigen erfgoedprofiel.
De stad heeft dankzij zijn rijke geschiedenis en met zijn internationaal gerenommeerde universiteit een unieke erfgoedbiotoop. De aanwezige erfgoedexpertise staat buiten kijf en de link naar onderzoek en innovatie is snel gemaakt. De stad Leuven en de KU Leuven zijn de dragende actoren van dit Erfgoedlabo. Van hen wordt een expliciet engagement verwacht. Om het geheel op te starten wordt een coördinator aangesteld.

Wie zijn de partners?

In het licht van het nieuwe erfgoeddecreet, maar vooral vanuit het geloof en de ‘goesting’ om deze ambities waar te maken, nemen 13 professionele erfgoedspelers het voortouw om dit netwerk en samenwerkingsverband op te zetten onder de naam Erfgoedlabo. De stichtende partners zijn: Erfgoedcel en Stadsarchief Leuven, M – Museum Leuven, rectorale Dienst Kunst & Erfgoed KU Leuven, KU Leuven Bibliotheken Bijzondere Collecties en Maurits Sabbe bibliotheek, KADOC, Centrum Agrarische Geschiedenis, Erfgoedsite Abdij van Park, Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur, PARCUM, Cultureel erfgoed Annuntiaten Heverlee en Rijksarchief Leuven.

Ondertekening engagementsverklaring

Om dit samenwerkingsverband te benadrukken en te bekrachtigen, ondertekenden de stichtende partners van het Erfgoedlabo, in aanwezigheid van Minister van Cultuur Sven Gatz een officiële engagementsverklaring.

017

032

035

sdr

sdr

Bookmark and Share

Radio Scorpio’s Cult! zendt uit vanuit Café Entrepot (OPEK)

Vanaf 1 oktober kunnen liefhebbers wekelijks terecht in het Café Entrepot voor live cultuurradio. Cult!, een programma van Radio Scorpio, strijkt er elke maandagavond neer van 20 tot 22 uur midden in het café. Centraal staan interviews met kunstenaars, organisatoren en beleidsmakers, maar ook reviews, een cultuuragenda en wedstrijden krijgen een plaats in de uitzending. Cult! legt daarbij de focus op Leuven, maar zal ook niet schuwen af en toe bij de buren een kijkje te nemen.

Aanstaande maandag is dus de grote aftrap: op deze eerste editie komen de grote culturele spelers van Leuven aan bod. Onder meer cultuurbeleidscoördinator Steven Dusoleil, de artistiek verantwoordelijke van het 30CC Koen Adams en Dirk Lathouwers zullen de weg vinden naar het centrale podium in het Café Entrepot. Wie dit alles nog niet “live” genoeg zou vinden, mag toch nog steeds afzakken voor de live bands die regelmatig na de radiouitzending nog zullen komen optreden. Ook thuis in de zetel luisteren kan natuurlijk, naar goede gewoonte op de FM-band (106.0) of de website van Radio Scorpio.

Bookmark and Share

Leuvense Kunsten- en Cultuursector reageert…

29 juni: Informatieavond Nederlandse cultuurbesparingen  in STUK

Wat misschien ver van ons bed lijkt, kan ook schadelijk zijn voor onze Leuvense cultuurplekken.

Het is maar dat je het weet…

De Leuvense kunsten- en cultuursector maakt zich grote zorgen over de bezuinigingen die onze Nederlandse collega’s boven het hoofd hangen. Volgende maandag, 27 juni, beslist de Tweede Kamer over de plannen van staatssecretaris Halbe Zijlstra; plannen die door de Nederlandse èn internationale kunstenwereld worden omschreven als “cultureel vandalisme”. Zijlstra stelt dan ook een radicale bezuiniging van 200 miljoen voor (zo’n 23% van het totale budget), die in 2013 al moet worden doorgevoerd. De grootste last komt op de schouders van de podiumkunsten terecht: bij theater en dans loopt de schade op tot zo’n 40% van het totale budget.

Deze kaalslag is niet alleen zorgwekkend vanuit de betrokkenheid en verbondenheid die we voelen met het kunstenveld in Nederland. De gevolgen van dit besparingspakket zullen niet tot onze noorderburen beperkt blijven. Niet alleen betekenen de bezuinigingen het einde van vele vruchtbare samenwerkingen tussen Vlaamse en Nederlandse kunstenaars en instellingen, ook zouden de ontwikkelingen in Nederland (en in Groot-Brittannië) wel eens navolging kunnen krijgen in andere Europese landen.

Aangezien de situatie om een respons op korte termijn vraagt, organiseren we aanstaande woensdag 29 juni in STUK een informatieavond rond de Nederlandse kunstencrisis. Gerard Tonen, zakelijk leider van Het Zuidelijk Toneel, zal de details en gevolgen van de bezuinigingen op een rijtje zetten. Journalist Pieter-Bas van Wiechen zal de recente politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland schetsen, en die vergelijken met de situatie in Vlaanderen.

Graag nodigen we u uit op deze avond aanwezig te zijn en achteraf met ons van gedachten te wisselen. De avond begint om 20.00 uur in het auditorium van STUK. Stuur een mail naar marijn.lems@stuk.be om uw aanwezigheid te bevestigen.

Wij hopen dat u onze zorgen deelt, en dat we op uw aanwezigheid mogen rekenen. Mocht u al eerder uw solidariteit met de Nederlandse kunsten willen tonen, meld u dan aan voor één van de acties die dit weekend gepland zijn (zie http://www.marsderbeschaving.nl/).

STUK Kunstencentrum
30CC
M – Museum Leuven
Muziekcentrum Het Depot
fABULEUS
Braakland/ZheBilding
En U

Bookmark and Share

Virus in Leuven

Maandagnamiddag 24 januari hielden 80 leerlingen van het Redingenhof Leuven een flashmob aan het station van Leuven, M en in de Sint-Michielskerk. Ze mengden zich onder het volk op straat en stonden onverwacht samen stil. De jongeren stonden letterlijk even stil bij een wereld die alsmaar sneller gaat en die onzekerheden met zich meebrengt. De flashmob was het startschot van een ambitieus project: VIRUS.

Het project VIRUS slaat de brug tussen kunst en onderwijs en is een samenwerking tussen 7 Leuvense scholen, een Portugese school en culturele actoren in Leuven zoals M, STUK, Bibliotheek Tweebronnen, 30cc,… Honderden jongeren, zowel op school als op eigen initiatief, werken samen toe naar een kunstendag op 7 april: jongeren geven rondleidingen in M aan andere jongeren, ze maken kunstwerken die te zien zullen zijn in de bibliotheek, de Sint Michielskerk en M zelf. Ze volgen workshops, treden op met hun band in het stadspark van Leuven, tonen een multimedia voorstelling in de Predikherenkerk, kijken naar een film in Cinema Zed en een dansvoorstelling in STUK. Op vrijdag 8 april wordt hetzelfde parcours afgelegd door 250 leraars uit heel Vlaanderen als bijscholing. Vrijdagavond 8 april wordt heel het VIRUS project afgesloten met een feest in De Silo waar ook jonge DJ’s uit Leuven een kans krijgen te draaien naast hun idolen.

Meer informatie op www.besmet.be, youtube of voeg ‘Leuven Besmet‘ toe als vriend op Facebook.

Bookmark and Share

Belevenisbibliotheek Tweebronnen

De bibliotheek Tweebronnen, in hartje Leuven, wordt 10 jaar. 10 succesvolle jaren, waarin met het DigiLeen systeem en het DigiLab veel aandacht ging naar het verkleinen van de digitale kloof tussen de bevolkingsgroepen en het toegankelijk maken van kennis voor iedereen. Maar ook op cultureel vlak vallen er steeds meer bruggen te bouwen. Hoe bijvoorbeeld beantwoorden aan de noden van de cultuurliefhebber met zijn drang tot ontdekken of de boekenworm die aanbod en bereikbaarheid hoog in het vaandel draagt?

Het begrip ‘Experience Economy’ van Pine & Gilmore brengt mogelijkheden: laat niet zozeer het product of de dienst centraal staan, maar wel de met het product of de dienst geassocieerde beleving. Om het anders te stellen: in plaats van het enkel saaie uitleveren van een boek dat met een nummertje opgevraagd wordt, proberen focussen op het leveren van iets extra’s met een ‘goed gevoel’ of een ‘leuke belevenis’. Breken dus met het klassieke concept van de uitleenbibliotheek, om plaats te maken voor de nieuwe hype: de belevenisbibliotheek.

Kennis- en cultuurbibliotheek om te vertoeven.
Danie De Sadeleer, bibliothecaris Tweebronnen, verduidelijkt: ‘Wij willen afstappen van de idee van een uitleenwinkel, waar je snel literatuur, cd’s of dvd’s komt halen. Wij hebben meer dan 200.000 items, boeken, cd’s en dvd’s, waarvan we vermoeden dat het rendement toch nog een heel pak hoger kan. Door verrassende en ludieke accenten toe te voegen binnen die collecties, door een hele nieuwe manier van presenteren met heel wat beeldcultuur, kunnen mensen zich veel beter verdiepen in de collectie.’

‘We gaan heel die actie kaderen binnen een nieuwe inrichting en een nieuwe verpakking. We gaan zelfuitleenbalies en een heuse sorteerrobot in huis halen, waardoor het bibliotheekgebruik op een andere manier aangepakt zal worden. In de plaats van de centrale uitleenbalie komt er een soort atrium, waar we letterlijk een ontmoetings- en verblijfplaats willen uitbouwen, met zitgelegenheden waar je kranten en tijdschriften kunt raadplegen. Het zal allemaal veel vrijer en aangenamer zijn om rond te kuieren.’

belevenisbibliotheek

Bibliotheek voor u, in huis of in de voorstelling.
‘Wij blijven binnen deze hele hervorming wel onze core business trouw: het ter beschikking stellen van collecties. Daarnaast gaan we heel intensief samenwerken met de programmatoren van 30CC, met de bedoeling om aan hun aanbod iets toe te voegen. Mensen die bijvoorbeeld een voorstelling volgen in de schouwburg gaan wij proberen in contact te brengen met onderdelen van onze collecties. Ook vanuit 30CC is het de bedoeling van hun voorstellingen meer te stofferen, dus daar kan een bibliotheek dan wel soelaas bieden.’

‘We maken daarnaast ook gebruik van de nieuwe installaties en het verdwijnen van de centrale uitleenbalie om een totaal nieuwe onthaal- en ticketing-balie te organiseren. We willen uitgroeien tot een cultuur-informatiepunt voor de voorstellingen in Leuven, en voor alles wat om en rond Tweebronnen gebeurt. Het is nog niet eerder gebeurd in de bibliotheek-sector dat we vanuit bibliotheek én cultuurcentrum een meerwaarde kunnen bieden. Dat is iets waar we echt aan gaan werken.’

30CC als partner.
Ook voor het aanbod van 30CC betekent dit verandering. Inhoudelijk zullen zij naast de blijvende aandacht voor participatie en diversiteit extra aandacht besteden aan bibliotheek-gerelateerde actualiteit en literaire programma’s. Tweebronnen zal dan weer mee inzetten op culturele of educatief omkaderde themas. Via structureel overleg zullen beide partijen zo werken aan een geïntegreerd aanbod waarbij acties van beide elkaar versterken.

Eerste voorbeelden van deze nieuwe samenwerking zullen zichtbaar worden rond drie theaterproducties die te zien zullen zijn bij 30CC: “De Meeuw” van Tjechov, “Aan Chesil Beach” van Ian MacEwin en “Animal Farm” van Orwell. Er staan lezingen, tentoonstellingen en leesgroepen op het programma, terwijl het collectie-aanbod van de bibliotheek aangepast gepresenteerd zal worden.

Nog even geduld.
De structurele veranderingen die nodig zijn voor het vormgeven van de nieuwe belevenisbibliotheek Tweebronnen werden ondertussen al gedeeltelijk doorgevoerd tijdens de gewone openingsdagen. Voor de laatste wijzigingen aan de bibliotheek wordt er nu een sluitingsperiode voorzien van 29 maart tot en met 3 mei 2010. In die tijd kan er enkel gebruik gemaakt worden van de leeszaal en het DigiLab, voor andere diensten staan de filialen Heverlee en Kessel-Lo ter beschikking met aangepaste openingsuren.

Het culturele aanbod kan geraadpleegd worden op de website van Bibliotheek Tweebronnen of 30CC.

Het volledige radio-interview kan beluisterd worden via de blog van Scorpio Scoops.

Bookmark and Share

Antennes: voor een betere ontvangst op de lijn tussen jongeren en cultuur

Vanaf oktober investeren 3 Leuvense cultuurhuizen – M, 30CC en Bib Tweebronnen – in een groep Antennes.

Antennes zijn jongeren die zin hebben om een jaar lang culturele vip te zijn in hun stad en die mee willen streven naar een beter bereik tussen jongeren & cultuur. Jongeren prikkelen met cultuur, over de grenzen van organisaties en evenementen heen, dat wordt hun missie!

Ben je tussen 16 en 20 jaar oud en wil je meer weten? Mail dan naar danny.theuwis@leuven.be.

webflyerantennes

Bookmark and Share

Thuis in de stad: Leuven in cijfers: cultuur en vrije tijd

Op de website thuisindestad.be kan je allerlei statistische gegevens vinden over de leefbaarheid en duurzaamheid van de 13 Vlaamse centrumsteden, waaronder Leuven. De overige steden zijn Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout. De statistieken bevatten een schat aan informatie, maar waarschijnlijk doen slechts weinig mensen de moeite om alle indicatoren door te nemen: de PDF met alle gegevens is meer dan 300 pagina’s lang. Daarom publiceren we in een reeks artikels een zeer beknopt overzicht van de cijfers over Leuven. Zoals met alle statistieken moet je rekening houden met een foutenmarge. Ook zijn sommige statistieken opgesteld aan de hand van bevragingen en niet aan de hand van metingen.

De statistische gegevens zijn opgedeeld in 11 rubrieken. Wat volgt is het cijfermateriaal van de eerste rubriek: cultuur en vrije tijd. Later volgen nog posts met de cijfers van de overige 10 rubrieken. Bij de meeste indicatoren is het getal op zich niet zo interessant, maar is vooral de plaats van Leuven t.o.v. de 12 andere Vlaamse centrumsteden interessant. Bijvoorbeeld: hoeveel steden hebben een lagere werkloosheidsgraad of hoeveel steden hebben meer sportevenementen dan Leuven. Meer informatie over de indicatoren in deze lijst kan je ook online vinden op overzichtspagina van thuisindestad.be.

Cultuur en vrije tijd

 • Amateurgezelschappen per 10.000 inwoners: 11.0 in 2007, hoogste score.
 • Podiumvoorstellingen per 10.000 inwoners: hoge scores, bij de top.
 • Aantal tentoonstellingen per 10.000 inwoners: niet bij de koplopers maar wel in de betere helft.
 • Ticketverkopen bioscopen: +/- 4de plaats
 • Aantal bioscoopbezoeken/persoon: 8ste plaats
 • Aantal bezoeken van sportevenementen: 12de (vrijwel laatste) plaats
 • Aantal bezoeken/persoon van podiumvoorstellingen: 1ste plaats
 • Aantal bibliotheekbezoeken/persoon: 3de plaats
 • Aantal bezoeken van musea of tentoonstellingen of historische plaatsen: 2de plaats
 • Aantal overnachtingen door toeristen / inwoner: middelmatig, maar ver onder de 2 koplopers Oostende en Brugge
 • Fierheid over de eigen stad: 4de plaats, +/- 4 op 5 mensen
 • Participatie in het verenigingsleven: 1ste plaats
 • Participatie in sport: 3de plaats
 • Tevredenheid over speelvoorzieningen e.d.: 3de plaats
 • Tevredenheid over activiteiten voor ouderen in de buurt: 12de of voorlaatste plaats
 • Tevredenheid over contact in de buurt: 6de plaats
 • Tevredenheid over het aanbod aan sport en recreatie: 3de plaats
 • Tevredenheid over het culturele aanbod: 8ste plaats
 • Tevredenheid over uitgaansgelegenheden, restaurants en cafés: 2de plaats
 • Tevredenheid over het aanbod van winkelvoorzieningen: middenmoot, 89.6% (zeer) tevreden

Wat kunnen we hier uit afleiden? Geen idee. Blijkbaar heeft de gemiddelde Leuvenaar redelijk veel mogelijkheden op het vlak van cultuur en vrije tijd. De tevredenheid over activiteiten voor ouderen is blijkbaar laag en men gaat vrij weinig naar sportevenementen. Leuvenaars gaan naar vrij veel culturele activiteiten maar de tevredenheid over het culturele aanbod ligt vrij laag ten opzichte van de andere steden. Laat me gerust weten als je deze getallen anders interpreteert.

Bookmark and Share

Loko Cultuur zit niet stil

De laatste maanden van 2007 worden druk voor Loko Cultuur. Er staan twee interessante projecten op stapel: Film@LOKatiOn, een project waarbij een historisch interessante plek in Leuven aan een film wordt gekoppeld en Poezie a la carte, een poeziewedstrijd in samenwerking met Alma rond het thema gastronomie.

Meer concrete informatie over wat en wanneer vind je op de site van Loko Cultuur.

Bookmark and Share

Dag van de Kunstuitleen

Heb je er altijd al van gedroomd een mooi kunstwerk in huis te hebben, maar vind je de investering net iets te groot? Weet je dat je ook kunst kan uitlenen? Op zaterdag 17 november organiseert Kunst In Huis in Vlaanderen een Dag van de Kunstuitleen. Je kan je licht gaan opsteken in het Leuvense filiaal aan de Kolonel Begaultlaan 15 en wie weet wandel je wel met een mooi kunstwerk naar buiten.

Bookmark and Share