Posts getagd met ‘De Joorzangers’

Negende Missa Lovaniensis / “Leivese” mis op zondag 6 maart 2016

Nederlands:

Zondag 6 maart 2016 wordt in de Sint-Pieterskerk in Leuven de negende “Missa Lovaniensis”: een mis volledig in het Leuvens dialect, georganiseerd.
De mis begint om 10 uur en wordt opgedragen door deken Dirk De Gendt.
De gekende en bekende Leuvenaar Fred Brouwers verzorgt zoals gewoonlijk de inleiding.
Ook alle teksten tijdens de mis worden in het “Leives” dialect voorgedragen. Het mannenkoor De Joorzangers nemen de gezangen voor hun rekening.
Traditiegetrouw wordt afgesloten met een spiritueel dankwoord namens het stadsbestuur door schepen Dirk Vansina.
Een goede raad! Het is best wat vroeger te komen, want dit jaar zijn er minder zitplaatsen dan andere jaren omwille van de aan gang zijnde werken.

Leives:

Zondag 6 mêt 2016 wed in de Sinte-Pieëterskerk in Leive vei de neigeste kieë de fameize Leivese mis, ieëlemool in ’t Leives dialekt, gorganizeid.
De mis begint um 10 iere en wed upgedrooge dei den dieëken Dirk De Gendt.
De gekinde en bekinde Leivenieër Fred Brouwers verzergt, gelak as van gewente, de inloëding.
Uek alle teksten in de luep van de mis wedden in et Leives veigedrooge. Et mannekuer De Joorzangers neime de gezange vei enne rieëkening.
Gelak de tradiesen et wil, wed de mis afgesloute mei e spiritueil dankwoud dei iemand van ‘t stadsbestier, ‘t es te zê: sjeipene Dirk Vansina.
Ne goeien rood! Deud aale best vei ewa vrigger te koume, want deis joor es er minder ploits vei te zitte gelak as ander joore, mei dat er wêrke beizeg zen.

Bookmark and Share

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (Les 29)

UITNODIGING VOOR HET KERSTCONCERT IN HET LEUVENS DIALECT

Tekst in het Nederlands:

1. Zoals elk jaar wordt er in december een concert georganiseerd met kerstliederen die worden gezongen in het Leuvens dialect.
2. Dit jaar vindt het optreden plaats op zondag 13 december om 15 uur in de Sint-Pieterskerk.
3. Het concert is volledig gratis en duurt een gans uur.
4. De liederen worden gebracht door “DE JOORZANGERS”. Een mannenkoor dat in 2005 is gesticht in de schoot van het Koninklijk Verbond der Jaartallen.
5. Dat is een unieke vorm van verenigingsleven die enkel en alleen in Leuven bestaat.
6. Dat verbond werd in 2009 erkend als Vlaams cultureel erfgoed en is in 2011 door de UNESCO aanvaard als werelderfgoed.
7. Wat het koor betreft: dat zijn zo’n dertig mannen die deel uitmaken van diverse jaartallen en die graag zingen.
8. Zij hebben in al die jaren een repertorium opgebouwd van meer dan zeventig liederen.
9. Iedereen welkom op zondag 13 december in de Sint-Pieterskerk om 15 uur. Je moet niet aarzelen om familie en vrienden meebrengen.
10. En als je een beetje bij stem bent, zing dan gerust mee! Je krijgt daarvoor een liedboek in handen met alle teksten. Dat boekje mag je mee naar huis nemen. Zo kan je thuis nog wat verder oefenen!

Francois Michiels, voorzitter
Jef Struyven, dirigent
HugO Geeraerts, Leeft in Leuven!

en dan naa dezelefsten tekst in ‘t Leives:

OEËTNEUDIGING VEI ET KÈSKONSÊRT IN ‘T LEIVES DIALEKT

1. Gelak as alle joore wed er in deisember e konsêrt gorganizeid, mei kèsliekes die gezunge wedde in et dialekt van Leive.
2. Deis joor vingt dat uptreide ploits up zondag den dèttienden deisember um vaftien iere in de Sinte-Pieëterskerk.
3. Et konsêrt es ieëlemool verniet en et died en ieël ier.
4. De liekes wedde gebrocht dei “DE JOORZANGERS”. Dat es e mannekuer dat in 2005 es gesticht in de schuet van et Keininkloëk Verbond van de Joortalle.
5. Dat es nen unieke vorm van verieëgingslieëve die inkel en allieën moo in Leive bestoot.
6. Da verbond wid in 2009 erkind as Vloms kultureil êfgeud en es in 2011 dei den UNESCO onvêd as wieëreldêrfgeud.
7. Wadat et kuer betreft: da zen zuen dètteg manne die dieël oeëtmooke van tefrente joortalle en die jêre zinge.
8. Z’emmen in al doë joore ne repertoire upgeboud van mieër as seiveteg liekes.
9. Alleman willekum up zondag dèttien deisember um vaftien iere in de kerk van Sinte-Pieëter. Ge moet eu ni zjeneire vei eu famille en eu kameroode mei te bringe.
10. En as ge e bekke boë stem zoët, zingt dan grist mei! Ge kroëgt doovei e liekesbukske in anne mei alle tekste. Da bukske meigde meineime nor oeës. Zue kinde toeës nog ewa vedder eufene.

Francois Michiels, voorzitter
Jef Struyven, dirigent
HugO Geeraerts, Leeft in Leuven!

Bookmark and Share

Impressie 42ste Leivese Meyboomplanting (Video)

De Joorzangers – Me Zinge Van Leive

42ste Meyboomplanting

Bookmark and Share

De “mannen van het jaar” planten voor de 42ste keer “hun” Meyboom!

Ze zijn er weer in gelukt! Voor de 42ste keer is de Meyboom geplant voor 17 uur op de negende augustus voor het stadhuis van Leuven.

De mannen van de jaartallenverenigingen waarvan het jaar eindigt op een “9” en zeker het actieve jaar 1969, kunnen tevreden zijn.

Zoals ieder jaar, wordt op 9 augustus de enige echte Meyboom geplant. De enige echte? Ja, want de Leuvenaars, alias de “Mannen van 1929″ die ermee begonnen, hebben in 1974 de boom van Brussel gestolen. Met als gevolg dat de Brusselaars de boom niet konden planten voor 17 uur. En dat was een absolute voorwaarde die in een verordening, daterend van 1308 (!) werd vastgelegd.
Ondertussen is dat een echt Leuvens, folkloristisch feest geworden waar veel volk naartoe komt.

Het programma startte met optredens aan het woon-zorgcentrum Edouard Remy. Daar vertrok de optocht rond 16 uur richting Grote Markt. De stoet met onder andere de fanfare Vreugdegalm uit Drieslinter, volksdansgroep ‘t Havermeuleke, de Meerdaalruiters, de Meyboommadammen in de Leuvense kleuren en tenslotte: talrijke vaandels en delegaties van de Jaartallen, de organiserende vereniging. Het regende een klein beetje, maar dat kon de goede sfeer niet bederven.

Op de Grote Markt hadden ze ondertussen niet gewacht op de stoet en speelde vanaf 15 uur de Concertband Leuven. Om 16 uur introduceerde presentator Marc Juchtmans de JOORZANGERS die een tiental liederen zongen uit hun Leuvens dialect- repertoire waarbij, uiteraard, het lied over de Leuvense Meyboom niet mocht ontbreken. Ook reuzin Fiere Margriet kwam haar opwachting maken. De andere reuzen bleven thuis. Zij hadden blijkbaar schrik van dat beetje regen…

Burgemeester Tobback vertoonde tekenen van ongeduld toen hij vaststelde dat de boom om 16 uur 35 nog niet was aangekomen. Maar geen probleem! Enkele minuten later arriveerde de zilverberk, zoals alle jaren getrokken door een pracht van een Brabants boerenpaard. Tezelfdertijd ging de lucht open en was het gedaan met regenen. Het vastmaken van de trektouwen kon beginnen.

De boom werd rechtgetrokken en -geduwd door leden van het stadsbestuur, de “mannen van blok 9″ en -voor de eerste keer- leden van de hoogstudentenclub Lovania. Misschien was het dankzij deze jonge krachten dat de boom binnen de kortste tijd in zijn putje stond. Er wordt zelfs gesproken van een recordtijd! Eens de boom in positie werd hij stevig verankerd, onder meer door zware hamerslagen van schepen Erik Vanderheiden. En dus kon het feest beginnen met het in-dansen door de volksdansgroep, het in-spelen door de fanfare en toespraken door de voorzitter van de “Mannen van ’69” en door schepen Dirk Vansina. Deze laatste nodigde iedereen uit op de receptie die gratis door de stad werd aangeboden aan alle aanwezigen. Het gerucht doet de ronde dat ook hier een snelheidsrecord werd gevestigd…

De feestvreugde werd verdergezet met optredens en muziek tot 23 uur.
De mooie, zilverkleurige berkenboom blijft staan tot de “jaartallendag” in september.

Ben je een “nieuwe Leuvenaar”, veertiger en geïnteresseerd in het Jaartallen-gebeuren? Kijk dan zeker eens naar www.raadskelders.net en neem contact op!

2015-08-09 (1)

2015-08-09 (19)

2015-08-09 (32)

2015-08-09 (35)

2015-08-09 (43)

2015-08-09 (57)

2015-08-09 (58)

2015-08-09 (76)

2015-08-09 (77)

HugO

Bookmark and Share