Posts getagd met ‘de lijn’

Aanbod De Lijn op Leuvense ring verdubbelt

Vanaf 22 april breidt het aanbod in Leuven uit. De nieuwe lijn 601 zal op de binnenring rondrijden als aanvulling op de huidige buitenringbus 600. Het aanbod op de ring wordt zo verdubbeld en dankzij de hoge frequentie zijn vlotte verplaatsingen in beide richtingen op de ring verzekerd. Bovendien zullen de ringbussen ook op zaterdag uitrijden en wordt hun traject verlengd tot aan de Vaartkom. De lancering van de nieuwe ringbus is mogelijk dankzij de aanpassingen aan de weginrichting aan Gasthuisberg en de Lüdenscheidsingel. De communicatiecampagne over de ringbussen is opgestart. Op 22 april zullen reizigers gratis kunnen meerijden op de ringbussen en zal De Lijn de reizigers verrassen met een kleine attentie.

Nieuwe lijn op binnenring Leuven
De nieuwe ringbus 601 zal vanaf 22 april om de 10 minuten in wijzerszin op de binnenring rond Leuven rijden. Directeur van De Lijn Vlaams-Brabant Johan Van Looy is erg tevreden met de komst van nieuwe ringbus: “Het is een aanvulling op de bestaande ringbus op de buitenring, waardoor het aanbod verdubbelt. De reizigers krijgen nu in beide richtingen op de ring een snelle verbinding en kunnen bestemmingen bereiken zonder de stad te doorkruisen. Waar de reiziger voordien bijvoorbeeld 12 minuten onderweg was vanuit Gasthuisberg naar het station, kan hij deze rit met de nieuwe ringbus in 7 minuten afleggen. Bovendien wordt overstappen op stads- of streeklijnen dankzij de hoge frequentie makkelijk.” Deze uitbreiding van het aanbod versterkt verder het openbaar vervoer in Leuven en zet het engagement van De Lijn in Leuven Klimaatneutraal 2030 extra kracht bij.

De communicatiecampagne voor de nieuwe ringbus is gestart. Bedrijven op de Philipssite, aan de Vaartkom en het ziekenhuis Gasthuisberg kregen displays met infofolders en ook op de bussen zijn folders verkrijgbaar. Ook online is alle info beschikbaar via www.delijn.be/ringbussenleuven. Op 22 april kunnen reizigers de ringbus gratis proberen en zal De Lijn een verrassing uitdelen.

Ringbussen bedienen ook Vaartkom en rijden op zaterdag

Ringbus 600 rijdt voorlopig enkel op weekdagen. Vanaf de invoering van lijn 601 op 22 april zullen beide ringbussen niet alleen van maandag tot vrijdag uitrijden tussen 6 uur en 20 uur maar ook op zaterdag vanaf 8 uur tot 22 uur. Daarnaast wordt hun traject verlengd tot aan de Vaartkom. Bewoners en werknemers van deze buurt in volle ontwikkeling krijgen zo een goede bediening. In afwachting van een halte aan het Engels plein, is er een tijdelijke halte ter hoogte van het Entrepot. Ringbus 601 zal aan de Vaartkom vertrekken, tot het busstation rijden en van daar verder de binnenring bedienen. Lijn 600 vertrekt aan het busstation en rijdt dan op de buitenring naar Gasthuisberg en de volgende haltes.

Ringbus mogelijk dankzij aanpassingen weginfrastructuur
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) legde een nieuwe linksafslagstrook aan op de ring ter hoogte van Gasthuisberg. Hierdoor kan de nieuwe ringbus 601 de ziekenhuissite ook vanop de binnenring vlot bereiken. Dankzij de nieuwe busbaan op de Lüdenscheidsingel is voor lijn 601 dan weer een snelle verbinding tussen Gasthuisberg en het station verzekerd. AVW investeerde voor deze ingrepen respectievelijk 1 miljoen en 1,8 miljoen (incl. btw).

delijn

Voor meer informatie kan je terecht op de website www.delijn.be of op het informatienummer 070 220 200 (€ 0.30/min).

Bookmark and Share

Omleiding voor bussen van en naar Gasthuisberg

Vanaf maandag 2 december zullen de bussen die van en naar Gasthuisberg rijden, gedeeltelijk worden omgeleid. Aanleiding is de start van een nieuwe fase in de herinrichting van de hoofdtoegang van campus Gasthuisberg (UZ Leuven). Hierdoor verandert de verkeerssituatie op de campus en de toegangswegen opnieuw. Tijdelijke haltes op de omleidingswegen zullen de afgeschafte haltes op de normale route vervangen.

Richting Gashuisberg
De bussen die vanuit het centrum naar het ziekenhuis rijden, zullen door het afsluiten van de Van Waeyenberghlaan omgeleid worden via de Groefstraat en de binnenring. Van daaruit kunnen zij rechtstreeks de campus binnenrijden. De halte ‘Groefstraat’ op de Van Waeyenberghlaan wordt op deze route vervangen door een tijdelijke halte net voor het kruispunt met de Groefstraat. De halte ‘Herestraat’ wordt gedurende de werken vervangen door een halte ter hoogte van ‘Het Teken’.

Richting centrum
De bussen die naar het stadscentrum rijden, worden omgeleid via de buitenring en de Tervuursestraat om daarna hun normale route te hernemen. De halte ‘Groefstraat’ op de Van Waeyenberghlaan wordt hierdoor tijdelijk geschrapt en vervangen door halte ‘Sint-Jacobsplein’. Op de ziekenhuissite wordt de halte ‘Herestraat’ tijdelijk vervangen door de halte ‘Gasthuisberg Kliniek’.

Ringbus
De route van de ringbus (lijn 600) blijft ongewijzigd. Deze rijdt al sinds het begin van de werken aan de Lüdenscheidsingel enkel tussen het busstation op het Martelarenplein en Gasthuisberg. De ringbus zal de tijdelijke halte ter hoogte van ‘Het Teken’ niet bedienen, maar rijdt door tot aan halte ‘Gasthuisberg Kliniek’.

Meer info
Voor een kaartje van de alternatieve reisweg kunnen reizigers terecht op de website www.delijn.be onder de rubriek ‘Nieuws’.

Bookmark and Share

De Lijn bestickert groene bussen

Naar aanleiding van de deelname van De Lijn aan het project “Leuven Klimaatneutraal 2030”, krijgen alle hybride bussen een herkenbaar label op de dakrand. De Lijn zet zo zijn milieu-inspanningen in de verf. Eind dit jaar hoopt de Vlaamse regering bovendien de aanbesteding van 123 nieuwe hybride bussen af te ronden. Een deel hiervan is bestemd voor Leuven.

Samen met Stad Leuven zet De Lijn mee haar schouders onder het project “Leuven Klimaatneutraal 2030”. Dit project heeft als doel heeft om in Leuven tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen te verminderen tot die lager is dan de natuurlijke opname van CO2 door planten.

Daksticker op hybride bussen
De deelname van De Lijn aan LKN2030 lag voor de hand, zo licht directeur Johan Van Looy toe: “Onze missie om mensen een duurzame verplaatsing aan te bieden, sluit perfect aan bij deze doelstelling. Door de bus te nemen, kan de Leuvenaar makkelijk bijdragen aan het behalen van dit doel. Immers, hoe meer busreizigers, hoe minder klimaatonvriendelijke verplaatsingen”.

Dankzij de nieuwe permanente daksticker zal de Leuvenaar in één oogopslag kunnen zien of hij met een “groene”, hybride bus zal rijden. Ook het campagnebeeld van LKN2030 zal bijna heel november op de flank van deze bussen prijken.

Hybride bussen
Met de actie wil De Lijn de milieuvriendelijke hybride bussen in het Leuvense buspark in de kijker zetten. Deze verschenen voor het eerst in het straatbeeld in 2009. Intussen rijden er 35 rond en dit aantal zal in de loop van 2014 uitbreiden. De Vlaamse regering hoopt tegen eind dit jaar de aanbesteding van 123 nieuwe hybride bussen af te ronden. Een deel hiervan wordt aan Leuven toegewezen.

Deze bussen hebben dankzij de combinatie van een diesel- en elektromotor een verbruik dat zo’n 20% lager ligt dan dat van een klassieke bus. Bijkomend voordeel is dat de bus tot drie keer stiller is. “Zo profiteert iedereen: de reiziger krijgt een comfortabelere rit en de stad wordt aangenamer en leefbaarder”, aldus Van Looy.

Groene inspanningen
De vervoermaatschappij zet op verschillende vlakken in om mee te werken aan de vermindering van CO2. De inzet van hybride voertuigen is er één van. Dit type bus is het meest milieuvriendelijke type dieselbus dat er vandaag de dag op de markt is. Daarnaast investeert De Lijn ook in de vergroening van haar bestaand voertuigenpark en infrastructuur:

  • Ruim 75% van alle lijnbussen zijn uitgerust met een roetfilter en stoten daardoor 95% minder roet en andere schadelijke stoffen uit.
  • Alle buschauffeurs kregen een cursus ecorijden. Door te letten op hun rijstijl en zo hun verbruik beter onder controle te houden, dragen de chauffeurs op hun manier bij tot een duurzame mobiliteit.
  • De nieuwe stelplaats in Leuven-Noord zal energiezuinig zijn, minstens 25% groene energie zelf opwekken en het regenwater recycleren voor de reiniging van de bussen en sanitair.

Bookmark and Share

De Lijn investeert in meer toegankelijke, innovatieve en milieuvriendelijke bussen

De Vlaamse regering heeft, op voorstel van Vlaams minister Hilde Crevits, haar goedkeuring gegeven aan de vernieuwing van de busvloot van De Lijn met 386 bussen. Het gaat om een bestelling van 5 waterstofbussen, 3 elektrische bussen en 255 bussen met Euro VI-motoren. De Euro VI-motoren zijn momenteel de beste op de markt voor mens en milieu. De motoren produceren 70 % minder koolwaterstoffen, 80 % minder NOx en 50 % minder fijn stof ten opzichte van Euro V motoren. Door de gesloten roetfilter wordt de uitstoot van fijn stof met 95 % beperkt.

Daarnaast worden ook 123 hybride bussen aanbesteed. Van deze 123 hybride bussen zullen er 30 in Leuven rondrijden. De hybride bussen zijn uitgerust met een stop & go-systeem, waardoor de motor niet draait als de bus stilstaat. Daardoor verbruikt de bus minder, en stoot hij dus ook niets uit bij stilstand. Als de bus opnieuw vertrekt, doet hij dat op 100% elektrische energie. Een slimme gps optimaliseert de opslag van remenergie in functie van het traject. Tot slot hebben de hybride bussen ook een intelligente klimaatregeling en zuinige verlichting met LED’s.

Een hybride dieselelektrische bus haalt zijn vermogen uit twee krachtbronnen: enerzijds een dieselmotor, anderzijds een energieopslagsysteem. Dat laatste werkt zoals een herlaadbare batterij: het slaat de energie op die vrijkomt bij het afremmen van de bus, en geeft deze energie af bij het vertrek of wanneer de bus extra energie nodig heeft. Door deze aanpak is een hybride bus tot drie keer stiller dan een gewone dieselbus, bijvoorbeeld bij het vertrek aan een halte. Daarnaast verbruikt hij – afhankelijk van het traject, de verkeersintensiteit en de rijstijl van de chauffeur – tot 25 % minder. Daardoor stoot hij minder schadelijke stoffen uit.

De keuze voor waterstof- en elektrische bussen levert belangrijke milieuvoordelen op. De bussen rijden quasi geluidloos en ze vermijden zoveel mogelijk schadelijke uitstoot. Dit is een belangrijke stap naar schoner en stiller openbaar vervoer in de stad.

De Leven in Leuven redactie is alvast blij met de komst van deze hybride bussen naar Leuven. Nu is het nog wachten op de ringbus om een deel van het drukke busverkeer dat nu door het stadscentrum raast langs de ring rond te leiden.

Bookmark and Share

Voor 1,60 euro met bus naar Leuvense koopzondagen

Tijdens de 2 laatste koopzondagen kan je voor 1,60 euro per rit met de Lijn naar Leuven. Op zondag 23 december 2012 en zondag 30 december 2012 kost een rit met een bus op een lijn die in rechtstreekse verbinding staat met Leuven, slechts 1,60 euro. Op de heenreis moet je dus afstappen in zone 40 in Leuven en bij de terugreis moet de opstaphalte ook in deze zone liggen. Deze actie was zowiezo al geldig op zaterdag.

Bookmark and Share

Nachtbussen regio Leuven rijden zaterdagnacht volgens zomertijd

In de nacht van zaterdag 27 oktober op zondag 28 oktober gaat de wintertijd in. Om verwarring te vermijden, rijden de nachtbussen van De Lijn Vlaams-Brabant komende zaterdagnacht nog volgens zomertijd. Dat wil zeggen dat reizigers om 2.00 uur of 2.30 uur zomertijd de laatste bus kunnen nemen aan de haltes Rector De Somerplein (het vroegere Fochplein). Het aantal nachtbussen blijft gelijk. Er worden dus geen bijkomende ritten ingelegd om 2.00 uur of 2.30 uur wintertijd.

Alle nachtbussen die richting station rijden vertrekken aan Zone A op het Rector De Somerplein (ook nachtbus 2 Leuven – Kessel-Lo – Hulsberg). De nachtbussen die richting Dirk Boutslaan rijden, vertrekken aan Zone B op het Margarethaplein.

Voor meer informatie kunnen reizigers terecht in de Lijnwinkel aan het Leuvense station, op de website www.delijn.be of op 070 220 200 (€0,30/min).

Bookmark and Share

Bussen stoppen opnieuw op Rector De Somerplein

Op maandag 10 september nam De Lijn de nieuwe bushalte op het Leuvense Rector De Somerplein in gebruik. Door de heraanleg van het plein, konden de bussen er twee jaar lang niet stoppen. Nu de werkzaamheden aan het plein bijna klaar zijn, kan de halte terug bediend worden. Reizigers moeten er wel rekening mee houden dat de haltesituatie veranderd is. Enkel de bussen die richting Leuven Station rijden, stoppen op het Rector De Somerplein zelf. De bussen die van het Station komen, stoppen op het Margarethaplein (alle lijnen richting Dirk Boutslaan – behalve lijnen 1 en 2) of op de Grote Markt (lijnen 1 en 2 richting Naamsestraat).

Vanaf maandag 10 september 2012 worden de tijdelijke haltes op het Margarethaplein (aan de kant van de Sint-Pieters-Kerk) en op de Grote Markt (richting station) niet meer bediend. De nachtbussen richting station (ook nachtbus 2 Leuven – Kessel-Lo – Hulsberg) vertrekken aan Zone A op het Rector De Somerplein. De nachtbussen richting Dirk Boutslaan vertrekken aan Zone B op het Margarethaplein.

Bookmark and Share

Bussen stoppen aan nieuwe halte op Margarethaplein in Leuven

Vanadaag nam De Lijn Vlaams-Brabant de nieuwe halte op het Leuvense Margarethaplein in gebruik. De halte past in de heraanleg van het Rector De Somerplein. De bussen die van het station naar de Dirk Boutslaan rijden, stoppen vanaf nu aan de nieuwe halte. De tijdelijke halte op het Mathieu Delayensplein wordt bijgevolg niet meer bediend. Omdat de werkzaamheden op het Rector De Somerplein nog niet volledig klaar zijn, stoppen de bussen die richting station rijden voorlopig nog aan de tijdelijke halte op het Margarethaplein.

Uitzondering voor lijn 1 en 2
Voor lijn 1 en 2 verandert de situatie niet. Deze lijnen stoppen niet aan de haltes op het Margarethaplein, maar wel aan twee tijdelijke haltes op de Grote Markt.

Nachtbussen
Alle nachtbussen (ook nachtbus 2 Leuven – Kessel-Lo – Hulsberg) stoppen en vertrekken aan de nieuwe halte (richting Dirk Boutslaan) en de tijdelijke halte (richting station) op het Margarethaplein.

Meer informatie
Voor meer informatie kunnen reizigers terecht in de Lijnwinkel aan het Leuvense station, op de website www.delijn.be of op 070 220 200 (€0,30/min).

Bookmark and Share

Bussen rijden weer door Bondgenotenlaan

De bussen van De Lijn rijden vanaf 18 april opnieuw door de Bondgenotenlaan in Leuven.  Omdat de werkzaamheden aan het Rector De Somerplein (het vroegere Fochplein) nog niet afgerond zijn, stoppen de bussen voorlopig aan twee tijdelijke haltes op het Margarethaplein (richting Station) en op het Mathieu Delayensplein (richting Dirk Boutslaan). Lijn 1 en 2 krijgen een halte in beide richtingen op de Grote Markt.

Terug door Bondgenotenlaan
Op woensdag 18 april 2012 start een nieuwe fase van de werkzaamheden aan het Rector De Somerplein (het vroegere Fochplein). De bussen volgen dan opnieuw hun vertrouwde reisweg door de Bondgenotenlaan. Zo komt er een einde aan de omleiding langs de Rijschoolstraat. De tijdelijke haltes Leuven – Rijschoolstraat en Sint-Maartensdal worden niet meer bediend.

Werkzaamheden Rector De Somerplein
Omdat de werkzaamheden op het Rector De Somerplein nog niet volledig afgerond zijn, stoppen de bussen voorlopig aan twee tijdelijke haltes:

  • Richting Station: de tijdelijke halte op het Margarethaplein.
  • Richting Dirk Boutslaan: de tijdelijke halte op het Mathieu Delayensplein.

Op- en afstappen kan ook weer in twee richtingen aan de halte Leuven – Jan Stasstraat op de Bondgenotenlaan.

Uitzondering voor lijn 1 en 2
Lijn 1 en 2 stoppen niet aan de tijdelijke haltes op het Mathieu Delayensplein en het Margarethaplein. Deze lijnen stoppen aan twee tijdelijke haltes op de Grote Markt. (Opgelet: nachtbus 2 Leuven – Kessel-Lo – Hulsberg vertrekt wel aan de tijdelijke halte op het Margarethaplein).

Nachtbussen
Ook de nachtbussen rijden terug door de Bondgenotenlaan. Alle nachtbussen stoppen en vertrekken aan de tijdelijke haltes op het Mathieu De Delayensplein en het Margarethaplein.

Meer informatie
Voor meer informatie kunnen reizigers terecht op de website van De Lijn www.delijn.beonder de rubriek Nieuws.

Bookmark and Share

Betoging hindert bussen van De Lijn

Op donderdag 15 maart zal vanaf 18.15 uur geen enkele buslijn de Leuvense binnenstad bedienen. Door een betoging van de Nationalistische Studentenvereniging en een tegenbetoging wordt het centrum van Leuven voor alle verkeer afgesloten. Alle bussen rijden via de ring rond Leuven. Reizigers kunnen gebruikmaken van de haltes op de ring. Ook de haltes Leuven-Station en Leuven-Gasthuisberg blijven bediend. Dit op voorwaarde dat het parcours van de betogingen niet onaangekondigd wijzigt.

Meer info
Voor meer informatie kunnen de reizigers terecht op de website www.delijn.be of op het infonummer 070 220 200 (€0,30/min).

Update: De betoging wordt afgelast uit respect voor de slachtoffers van het busongeval.

Bookmark and Share