Posts getagd met ‘De vergeetput’

[Recensie] De vergeetput – Lorin Parys

De vergeetput van Lorin Parys is een boek met een niet voor de hand liggend thema: de bijzondere jeugdzorg in Vlaanderen. Het boek vertrekt vanuit de persoonlijk ervaring van Lorin die samen met zijn echtgenoot zelf twee pleegkindjes opvoedt. Het persoonlijke verhaal van Lorin vormt het beginpunt van een kritische doorlichting van de bijzondere jeugdzorg in Vlaanderen. Je merkt als lezer dat er veel research en voorbereiding in het boek gestopt is. Lorin laat niet alleen specialisten zoals professor Peter Adriaenssens, jeugdrechters en mensen die in de bijzondere jeugdzorg werken aan het woord, een belangrijk deel van zijn boek is gewijd aan de persoonlijke verhalen van mensen die een deel van hun jeugd in instellingen of in pleeggezinnen doorbrachten. Het zijn vaak schrijnende verhalen over een lijdensweg langs vele instellingen, tienerzwangerschappen en verslavingen. Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel en zijn er ook jongeren die wel de vicieuze cirkel weten te doorbreken.

Dit boek heeft vooral de verdienste dat het de zwakkeren in onze samenleving een stem geeft. Met 27.000 zijn ze, de kinderen die in een instelling zitten, thuisbegeleiding krijgen of bij een pleeggezin wonen. Helaas hebben deze kinderen geen stem in het publieke debat. De cijfers die Lorin in dit boek opsomt, stemmen tot nadenken. Zijn we in Vlaanderen wel goed bezig? Slagen we erin de kinderen die ons het meeste nodig hebben voldoende te ondersteunen? Hebben we niet te veel oog voor de rechten van de biologische ouders? En is het statuut van de pleegouders niet voor verbetering vatbaar? Prangende vragen die een antwoord verdienen. Helaas ontbreekt momenteel onderzoek dat nagaat hoe effectief onze jeugdzorg is.

Lorin eindigt zijn boek met een tienpuntenplan voor een betere jeugdzorg. Sommige van zijn voorstellen zijn zeker voer voor discussie, maar dat het debat nu eindelijk geopend is, mag terecht de grootste verdienste van dit boek genoemd worden.

Leven in Leuven geeft een exemplaar van De Vergeetput weg aan de eerste persoon die ons via het contactformulier zijn of haar contactgegevens bezorgt samen met het woord ‘pleegouders’.

vergeetput

Praktisch
De vergeetput
Auteur: Lorin Parys
Uitgeverij: Manteau
prijs: 19,99 euro
ISBN: 9789022329573

Bookmark and Share

Boekvoorstelling De vergeetput van Lorin Parys

Ter gelegenheid van de boekvoorstelling van De vergeetput van Lorin Parys modereerde Goedele Devroy een gesprek met Tessa Boesmans, Nadia Weiss, Luc Deneffe en Lorin Parys. Tessa en Nadia brachten zelf een deel van hun leven in de bijzondere jeugdzorg door. Luc Deneffe is directeur van De Wissel.

Tijdens het gesprek blikten de beide jonge vrouwen terug op hun ervaringen met bijzondere jeugdzorg. Voor Tessa was dit een grotendeels positief verhaal (ze werkt nu trouwens zelf in de inrichting waarin ze tijdens haar tienerjaren verbleef), maar voor Nadia was dit een hels parcours langs maar liefst 33 verschillende instellingen. Tot ze gelukkig bij De Wissel een plek vond om tot rust te komen en zichzelf te vinden. Het deed me alleszins plezier dat beide jonge vrouwen ondanks hun moeilijke start hun weg in het leven gevonden hebben.

Lorin Parys gaf tijdens het gesprek zijn visie op bijzondere jeugdzorg. Hij pleitte onder meer voor een beter uitgewerkt statuut voor pleegouders, een financiering voor jeugdinstellingen op basis van resultaten en een nieuw soort pleegzorg (de permanente plaatsing).

De cijfers over de bijzondere jeugdzorg zijn alvast niets om vrolijk van te worden: 27.000 Vlaamse jongeren doen jaarlijks een beroep op jeugdzorg. Een verdubbeling op 12 jaar tijd (1 op de 70 kinderen). 4.427 jongeren staan momenteel op de wachtlijst. Terwijl ouders gemiddeld 7 jaar moeten wachten op een adoptiekind, vinden 2 op 3 kinderen geen ouders in de pleegzorg.

Het boek De vergeetput is een persoonlijke en kritische doorlichting van de bijzondere jeugdzorg in Vlaanderen. Lorin Parys weet alvast waarover hij het heeft, hij is namelijk zelf samen met zijn echtgenoot Bart pleegouder van een jongen van vier en een meisje van één.

Bookmark and Share