Posts getagd met ‘de wigwam’

Denise Vandevoort opende Wigwamtuin

Wigwam is een organisatie die zich hoofdzakelijk richt op kansarme en maatschappelijk kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. De reguliere opdracht is kinderopvang, maar Wigwam combineert dit met opvoedingsondersteuning en algemeen welzijnswerk in een open huis, waar ook ouderparticipatie en de mogelijkheid tot ontmoeting een belangrijke plaats innemen. Vanuit een partnerschap met de ouders, dat gebaseerd is op gelijkwaardigheid en respect, probeert Wigwam reeds in een vroeg stadium de ongelijkheid in kansen voor deze kinderen zoveel mogelijk te beperken.

Wigwam ligt midden in de multiculturele sociale woonwijk Casablanca/Lolanden in Kessel-Lo. Hier wonen veel gezinnen die zich tijdelijk of langdurig in een zwakkere sociaal-economische positie in de samenleving bevinden: gezinnen die leven van een vervanginkomen, laaggeschoolden, gezinnen met gezondheidsproblemen, zeer jonge ouders, alleenstaande ouders, allochtone gezinnen, vluchtelingen, generatiearmen, sociaal geïsoleerde gezinnen, enz.

Op woensdag 13 april 2011, van 9u30 tot 11u, vond het jaarlijks Paasontbijt van Wigwam plaats dat georganiseerd wordt voor de Wigwamkindjes en hun gezin, met steun van de Provincie Vlaams-Brabant.

Dit jaar kreeg het Paasontbijt een extra feestelijk tintje, omdat tegelijk de uitbreiding van de tuin gevierd werd. De kinderen kunnen nu ten volle genieten van veilig buiten spelen, dankzij de stad Leuven, die een extra stuk grond ter beschikking stelde en voor een omheining zorgde. Het Leuvens Fonds ter Bestrijding van Kindarmoede (van het OCMW Leuven) stelde middelen ter beschikking voor de inrichting van een speelput en enkele serviceclubs financierden de bouw van een zandbak en de aankoop van een speelhuisje en ander spelmateriaal.

Om dit te vieren werd mevrouw Denise Vandevoort, Schepen van Sociale Zaken en Gelijke Kansen, uitgenodigd om na het Paasontbijt het lint door te knippen.

Bookmark and Share