Posts getagd met ‘dementie’

M en UZ Leuven doorbreken taboe rond dementie

M – Museum Leuven en UZ Leuven doorbreken samen het taboe rond dementie. Daarom nodigen ze elke bezoeker in Gasthuisberg uit om aandacht te hebben voor mensen met dementie en hen met een andere blik te bekijken.

Wereld van Herinnering op verplaatsing
Het project Wereld van Herinnering van M – Museum Leuven wil sensibiliseren en helpt het taboe rond dementie te doorbreken. Het project is niet alleen in het museum, maar ook in Gasthuisberg te zien. Zo kan je vanuit het herinneringssalon kijken naar acht videoverhalen van personen met dementie of kan je een herinnering achterlaten in de herinneringsboom. Daarnaast laten verschillende filmpjes Prof. dr. Jos Tournoy, Prof. dr. Bart De Strooper, Prof. dr. Dirk De Wachter, Prof. dr. Birgitte Schoenmakers en Prof. dr. Mathieu Vandenbulcke aan het woord over hun wetenschappelijke kennis rond dementie. Tot slot is er een selectie van kleurrijke foto’s over het mysterie van hersencellen.

Isabel Lowyck, afdelingshoofd publiekswerking M – Museum Leuven: “Dankzij de samenwerking met UZ Leuven zet de Wereld van Herinnering zijn volgende stap, buiten de museummuren. We nodigen de bezoekers uit om met verwondering te kijken naar de leefwereld van een persoon met dementie.” Door het accent te leggen op wat een persoon nog kan, geeft het project een genuanceerd beeld van dementie en dat is cruciaal volgens Prof. dr. Jos Tournoy, geriater UZ Leuven: “Vanuit mijn dagelijkse praktijk weet ik dat het broodnodig is om de vooroordelen over dementie te doorbreken. Sensibilisering is een must. Niet alleen om dementie beter te herkennen, maar ook om de patiënten meer als persoon te erkennen. ‘Wereld van herinnering’ brengt hun verhaal en hun beleving in beeld. Een mooi voorbeeld van hoe kunst en geneeskunde elkaar kunnen ontmoeten.”

AndyMerregaert-_33_

AndyMerregaert-_14_

Kunst en geneeskunde vinden elkaar
Het stijgende aantal personen met dementie zorgt voor een uitdaging in de gezondheidszorg. Vlaanderen alleen telt vandaag al 116.000 personen met dementie, wereldwijd zijn er meer dan 25 miljoen. Prof. dr. Marc Decramer, gedelegeerd bestuurder UZ Leuven: “UZ Leuven investeert dan ook in de uitbouw van het zorgprogramma ‘cognitieve stoornissen en dementie’, samen met UPC KU Leuven. De geheugenkliniek en de afdelingen voor personen met cognitieve stoornissen en geriatrie staan hier centraal. Ook onderzoek naar een vroegere diagnose en nieuwe behandelingen is cruciaal: samen met onderzoekslaboratoria in binnen- en buitenland werken we aan innovatieve projecten.” Denise Vandevoort, schepen van cultuur stad Leuven, ziet hierin ook een belangrijke rol voor kunst: “Kunst is als een medicijn. Het stimuleert niet alleen de verbeelding, maar heeft ook een positief effect op de levenskwaliteit van personen met dementie.”

Praktische informatie
De Wereld van Herinnering is een initiatief van M – Museum Leuven. Vanaf 14 september 2015 tot 30 juni 2016 zet het project de beleving en de verbeelding van mensen met dementie centraal. Het volledige aanbod vind je terug op www.mleuven.be/wereldvanherinnering.

Voor de realisatie van het herinneringssalon werd samengewerkt met studenten sociaal-cultureel werk van UCLL.

Bookmark and Share

OCMW Leuven ondertekent engagementsverklaring dementie

Vandaag, op de Internationale Dag van de Ouderen, heeft Leuvens waarnemend OCMW-voorzitter Chris Bex haar handtekening onder de engagementsverklaring ‘vergeet dementie, onthou mens’ gezet. OCMW Leuven wil hiermee bijdragen aan een meer genuanceerde beeldvorming van dementie.

De campagne ‘vergeet dementie, onthou mens’ kadert in het Dementieplan van de Vlaamse Overheid en roept zoveel mogelijk organisaties, steden, provincies, enz. op om de engagementsverklaring te ondertekenen en zo mee te werken aan een breder maatschappelijk draagvlak voor deze problematiek. In Vlaanderen leven naar schatting 100.000 mensen met dementie. Ruim 30% van hen woont in een woonzorgcentrum of een aangepaste voorziening. Door de toenemende vergrijzing dreigen bovendien steeds meer mensen getroffen te worden door dementie.

Ook OCMW Leuven wil het taboe over dementie doorbreken. “OCMW Leuven draagt de zorg en begeleiding van personen met dementie hoog in het vaandel”, zegt Chris Bex, waarnemend voorzitter van OCMW Leuven. “Vorig jaar woonden er meer dan 200 personen met dementie in de woonzorgcentra van OCMW Leuven. Onze dienst Ouderenzorg probeert zijn zorg zo goed mogelijk op de specifieke noden van deze bewoners af te stemmen. Elk woonzorgcentrum heeft bijvoorbeeld één referentiepersoon dementie die een extra opleiding over dementie genoot en zo op zijn of haar afdeling zelf ondersteuning kan bieden rond de zorg voor ouderen met dementie.”

In de praktijk engageert OCMW Leuven zich al langer om personen met dementie een adequate zorg te bieden. Zo organiseert OCMW Leuven regelmatig aangepaste activiteiten voor personen met dementie. Om hun bewoners te stimuleren, startten de woonzorgcentra reminiscentieprojecten op waarbij ze zoveel mogelijk gebruiksvoorwerpen, afbeeldingen, muziek, films en een oldtimer uit de jaren 1950 verzamelden. “Door de bewoners met dementie opnieuw hun herinneringen uit die jaren te laten herbeleven, werden ze niet alleen meer geconfronteerd met wat ze niet langer kunnen, maar kregen ze opnieuw meer vertrouwen in hun autonomie”, benadrukt Chris Bex.

Daarnaast richt OCMW Leuven zich ook tot personen die in hun omgeving in aanraking komen met dementie en met veel vragen blijven zitten. De opkomst en feedback na een praatcafé over dementie met wetenschappelijke en praktische toelichting bewees de acute nood aan dergelijke kleinschalige initiatieven waar mensen terechtkunnen met hun vragen rond deze thematiek.

Met deze handtekening willen we als OCMW Leuven dan ook een duidelijk signaal geven dat we in onze zorg voor personen met dementie willen voorbijgaan aan de vooroordelen en inzetten op de empowerment van de zorgbehoevenden zelf. Dementie mag geen label zijn dat personen herleidt tot een diagnose. OCMW Leuven is er dan ook van overtuigd dat dialoog en erkenning van de persoonlijkheid en autonomie van deze bewoners cruciaal zijn in een mensgerichte aanpak van de zorg voor personen met dementie”, besluit Chris Bex.

Om dit engagement onmiddellijk in de verf te zetten, ging een klas op bezoek bij de ouderen van het woonzorgcentrum Ter Vlierbeke. Jong en oud verenigd in een lied.

Bookmark and Share