Posts getagd met ‘dialect’

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (Les 11)

Eerst tien zinnen in het Nederlands. Daarna de vertaling in het Leuvens.

Spreekwoorden en zegswijzen (deel 1)

 1. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.
 2. Wie goed doet, goed ontmoet.
 3. ‘t Is te laat de put gevuld als ‘t kalf verdronken is.
 4. Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinwinkel.
 5. Doe wel en zie niet om.
 6. Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht.
 7. Wie zijn gat verbrandt moet op de blaren zitten.
 8. Het verstand komt niet voor de jaren, en daarbij: je bent nog niet droog achter je oren!
 9. Zo d’ ouden zongen, zo piepen de jongen.
 10. Van een grootspreker wordt gezegd: hij is een grote lantaarn met een klein lichtje…

EN DAN NAA DE VERTOOLING IN ‘T LEIVES:

Spreikwoude en gezegdes (dieël 1)

 1. Gelak as et arlozjeke toeës tikt, tikt et nieveranst (nieves) ni.
 2. Wie da geud deut, komt geud teige.
 3. ‘t Es te loot de pit gevild, as ‘t meuteke verzoupen es.
 4. Verzichtegoëd es de meuder (moeier) van de posselaanewinkel.
 5. Deu stillekes voets en kik nit achter oe.
 6. Bieëter ieëne vougel in d’ and, dan tien in de locht.
 7. Wie da ze gat (zen kont) verbrandt, moet up de bloore zitte.
 8. Et verstand komt ni vei de joore, en dooboë: ge zoë nog ni drueg achter eu uere!
 9. Gelak as de aa zoenge, zue piepe de joenge.
 10. Van e gruet lawoët wed gezieëd: ‘t es ne gruete lanteirel mei e klaa lichske…

HugO Geeraerts DE GERRE de neigeste zjuulie 2014

Bookmark and Share

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (Les 8)

Eerst negen zinnen in het Nederlands. Daarna de vertaling in het Leuvens.

Meer weten over Leuven en het LeuvenS dialect?

1. Sommige mensen niet-Leuvenaars die om één of andere reden in het Leuvense zijn komen wonen (of zijn blijven “plakken”), zouden graag Leuven en vooral het Leuvense dialect beter willen leren kennen.

2. Er bestaan verschillende mogelijkheden om daar wat aan te doen.

3. Als het over het dialect gaat, is het goed te weten dat er een”Academie van het Leuvens dialect” bestaat. Zij geven het tijdschrift ONS LEIVES uit dat volledig in het Leuvens dialect is geschreven.

4. Bekijk ook eens hun website: www.onsleives.be. Je vindt er de lijst van activiteiten, publicaties…
En op facebook staan ze ook al een hele tijd.

5. Een aanrader is zeker het boek DE STEEN VAN ROSETTA. Het is een goed leerboek: aan de linkerkant staat de tekst in het Algemeen Nederlands, rechts vind je dezelfde tekst in het Leuvens.

6. Als het over de stad Leuven gaat, gaan we meer de toeristische en de historische toer op.

7. Ik heb daar zelf veel over verzameld en mooi bijgehouden, maar ik heb teveel dubbels en die ga ik weg doen, d.w.z. verkopen.

8. Zo je geïnteresseerd bent, stuur mij een mailtje en dan bezorg ik jou de lijst van wat ik beschikbaar heb aan boeken, tijdschriften, catalogi, tekeningen, etsen…

9. Hugo Geeraerts Tessenstraat 11 bus 5.05 Leuven. hugogeeraerts@telenet.be

EN DAN NAA DE VERTOOLING IN T’ LEIVES:

1. Summegte minse die ni van Leive zen, en die vei d’ ieën of d’ ander reide in Leive zen koume wuene (of zen bloëve plekke!), zaane jêre Leive en serteu et Leives dialekt bieëter wille lieëre kinne.

2. Doo beston versjillende meigeloekeide (F.: moyens) vei doo iet on te doen.

3. As ‘t ouver et dialekt goot, dan es ‘t geu vei te weite dat er een “Akademie van et Leives dialekt” bestoot. Doë jeiven et toëdschrift ONS LEIVES oeët dat ieëllemoo in ‘t Leives dialekt es geschreive.

4. Bekikt uek ne kieë enne websait (website): www.onsleives.be. Dooup vingde de list van alle aktivetoëte, publikooses… En up feesboek (facebook) ston z’ uek al nen ieëlen toëd.

5. Nen onroeër es zeikes den buk DE STIEËN VAN ROZETTA. ‘t Es ne goeien buk vei in te lieëre:
on de linkerkant stoot den tekst in ‘t schue Vloms, en rechts stoot dezelfsten tekst in ‘t Leives.

6. As et ouver de stad Leive goot, dan gon me mieër den teur up van et toerisme en van d’istoure.

7. Ik em doo zelf veil ouver verzoomeld en schuenekes boëgaave, moo ‘k em teveil dobbel en doë gon ek ewegdoen, ‘t es te zê: verkuepe.

8. As ge zod gintresseid zoën, stie me dan e meeltje (mailtje) en dan bezerregek ik eu de list van wa da ‘k disponiebel em on buke, toëdschrifte, katalooge, etse, tieëkeninge…

9. Hugo Geeraerts, Tessenstraat 11 bus 5.05, Leuven (on de Bummekes), hugogeeraerts@telenet.be

HugO Geeraerts De Gerre maart / mêt 2014

Bookmark and Share

Leuvens dialect voor allen, ook voor niet-Leuvenaars (les 7)

Eerst een tiental zinnen in het Nederlands. Daarna volgt de vertaling in het Leuvens.

Leuvense Mis in Sint-Pieterskerk op 2 maart om 10 uur

1. Leuvenaars, Groot-Leuvenaars en mensen van nog wat verder.

2. Zondag 2 maart zal onze geliefde Sint-Pieterskerk om tien uur weer vol zitten en dat voor de 7de Missa Lovaniensis of Leuvense Mis.

3. Dat zijn niet alleen overtuigde gelovigen die daar naartoe komen, maar ook sympathisanten, nieuwkomers “van horen zeggen” en vooral al diegenen die de Leuvense taal genegen zijn.

4. Iedereen is akkoord: zo’n mis dat is iets speciaals, dat heeft zijn eigen charme.

5. Een Leuvense Mis overstijgt een “gewone eucharistieviering” en is terzelfdertijd drempelverlagend.

6. En de deelnemers en medewerkers: zowel celebrant deken De Gendt als de lectoren en zeker het koor DE JOORZANGERS, ze zijn allemaal even enthousiast.

7. Dat gevoel straalt af op alle aanwezigen en zorgt voor een gemoedelijke en authentieke sfeer die ongetwijfeld ook de waardering van het Vaticaan zou wegdragen, moesten ze ervan op de hoogte zijn.

8. Komaan, niet te missen, in een kerk met een aangename warmte!

9. En achteraf wordt er, zoals gewoonlijk, door het stadsbestuur een receptie aangeboden in het stadhuis. Iedereen is daar welkom!

10. In ‘t kort: de Leuvense Mis? Altijd een belevenis!

EN DAN NAA DE VERTOOLING IN ‘T LEIVES:

Verjèt nit, ge moet ètup leize, ge moet eu oëge uere klappe vei ‘t geu te verston!
Leivese Mis in Sinte-Pieëterskerk up den twiede mêt um tien iere

1. Leivenieërs, Gruet-Leivenieërs en minse van nog ewa vèdder.

2. Zondag den twiede mêt zal ons geliefde Sinte-Pieëterskerk um tien iere wei vol zitte en da vei de 7ste Missa Lovaniensis of Leivese Mis.

3. Da zen nid allieën ouvertoeëgde geluevege die doo eine koume, moo uek simpatizante, niefkoumers “van uere zê”, en serteu al doë die de Leivese tool geneige zen.

4. Iederieën es ’t akkoud, zue’n mis da’s iet spesjool, dad ieë zen oëge sjarm.

5. Een Leivese Mis ouverstoëgt een “gewuen eukaristieviering” en es tegeloëkertoëd drèmpelverlieëgend.

6. En de dieëlneimers en meidewêrkers: zuewel selebrant dieëken De Gendt as de lektoore en zeikes et kuer DE JOORZANGERS, ze zen allemoo ieëven entoeziast.

7. Da geviel stroilt af up al d’ onweizege en zergt vei ne “gemeudeloëke” en ottentieke sfieër die ongetwoëfeld uek d’appresjoose van et Vatikoon zaa wegdrooge, moeste z’er van up d’uegte zoën.

8. Alei, ni te misse, in een kerk mei een ongenoom wêrmte!

9. En ternoo wed er, gelak as van gewènte, dei ‘t stadsbestier een resepse goffreid in ‘t stadoeës. Alleman es doo welkum!

10. Bref: de Leivese Mis? Altoëd een belieëvenis!

Hugo Geeraerts (De Gerre) & André Van de Putte (Avé)

Bookmark and Share

De Trukkedues van de Kabouters

Op zaterdag 14 november 2009 om 14:00 wordt in de Stadsschouwburg (Bondgenotenlaan 21) de voorstelling De Trukkedues van de Kabouters, een Leuvense musical gegeven. De Academie voor het Leuvens dialect is de organisator. Inkomkaarten zijn te koop bij In&Uit Leuven (Naamsestraat 1) en kosten 3 euro per kaart.

de_trukkedues_van_de_kabouters

Bookmark and Share

Variatie(s) op je bord! Dialect en jongerentaal voor eten en drinken

Het boek ‘Variatie(s) op je bord! Dialect en jongerentaal voor eten en drinken’ is een initiatief van Variaties vzw, koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen. Deze vzw verenigt 16 lokale en regionale dialectverenigingen in Vlaanderen en Brussel. Het boek bevat o.a. bijdragen van den Akademie van ‘t Leives.

Variatie(s) op je bord! is een boek voor fijnproevers met interesse voor taalvariatie en streekgerechten. Het boek brengt niet alleen iets bij over dialectbenamingen en jongerentaal, maar de vele recepten en verhalen over eten en drinken doen ongetwijfeld ook watertanden!

Het boek heeft 300 pagina’s en kost 20 euro. Het kan besteld worden bij Veronique De Tier: variaties@huisvanalijn.be of 0478/65 79 85 .

Meer informatie vind je in de perstekst Variaties op je bord! Bekijk enkele voorbeeldpagina’s.

Bookmark and Share