Posts getagd met ‘digitale kloof’

De stad Leuven verkleint de digitale kloof

De stad Leuven heeft een nieuw initiatief genomen om haar steentje bij te dragen aan het verkleinen van de digitale kloof. Op dinsdag 30 juli om 14.00 uur huldigde het stadsbestuur en het team buurtwerk de nieuwe computerhoeken in de buurtcentra in.

In de buurtcentra worden jaarlijks computercursussen georganiseerd in samenwerking met CBE Open School. Deelnemers kunnen er oefenen en hun huiswerk maken. Ze hebben er toegang tot het internet. De openbare computerruimtes hebben als bijkomend voordeel dat bezoekers elkaar kunnen helpen en van elkaar kunnen leren.

De stadsdiensten ontwierpen en maakten twee nieuwe computermeubels voor de buurtcentra Sint-Maartensdal en De Mannenstraat. Er is in elk meubel plaats voor vier computers. Voor de aankoop en het onderhoud van de computers is er een samenwerking met vzw Link In de Kabel. In elk buurcentrum is er ook een iPad. Tablets zijn de toekomst. Het is belangrijk om het doelpubliek van de buurtcentra ook hiermee vertrouwd te maken.

Bookmark and Share

De digitale kloof vergroot de kans op maatschappelijke uitsluiting

Dat is wat het Centrum Algemeen Welzijn Regio Leuven dagelijks vaststelt. Daarom startte het CAW Regio Leuven samen met Rotary Club Leuven een project op om deze digitale kloof te overbruggen door meer en betere pc’s ter beschikking te stellen voor haar bezoekers en cliënten en zo sociale uitsluiting tegen te gaan.

CAW Regio Leuven ontmoet en begeleidt dagelijks mensen die maatschappelijke uitsluiting ervaren op verschillende levensdomeinen. CAW Regio Leuven biedt hen informatie en advies, ondersteuning en begeleiding zodat zij (terug) greep krijgen op hun eigen leven.

Feit is dat steeds meer maatschappelijke organisaties hun diensten aanbieden via het internet.  Feit is ook dat  heel wat mensen uitgesloten zijn van dit medium en zo moeilijk toegang krijgen tot hun rechten. Wat de kloof met de samenleving nog vergroot. Jongeren en volwassenen komen geregeld aankloppen bij het CAW regio Leuven om gebruik te maken van de pc’s met internet. Ze komen er hun administratie in orde brengen, zoeken er naar betaalbare huisvesting, een job of een opleiding, jongeren komen er hun schoolwerk maken…Ze helpen en ondersteunen elkaar hierbij.

Internet verbindt. Letterlijk en figuurlijk.

CAW Regio Leuven wil meebouwen aan deze digitale brug. Dank zij de financiële tegemoetkoming van Rotary Club Leuven kan het zijn werk- en opvangplaatsen uitrusten met 10 nieuwe pc’s en printers voor cliënten en bezoekers. Ze komen te staan in de deelwerkingen als Halte 51,  het Vluchthuis voor vrouwen, het Inloopcentrum De Meander, het Crisisopvangcentrum en de Onthaalruimten in Leuven, Haacht en Tervuren.

Bookmark and Share