Posts getagd met ‘dijle’

Dijle en Voer happening

Leuven, ontstaan aan het kruispunt tussen verschillende wegen en de Dijle, draagt verschillende sporen van haar bij tijden woelig verleden.

Die sporen zijn meestal gebeiteld in steen maar ook de natuur heeft haar kansen gegrepen, al dan niet met medewerking van de mens. Van die medewerking is deze kruidtuin (de oudste van België) een resultaat.

Er zal ook info gegeven worden over de Leuvense koesterburen en eikelmuis Houdini.

dijle

Plaats: Kruidtuin Leuven, Kapucijnenvoer 30, Leuven

Bookmark and Share

De Dijle Levend door Leuven

Stad en Architectuur heeft een wandeling uitgestippeld langs stadsvernieuwingsprojecten die in directe relatie staan met de vernieuwde Dijle. De wandeling, in oktober tijdens de Dag van de Architectuur reeds uitgetest, wordt nu in het voorjaar hernomen voor al wie Leuven ‘stroomgewijs’ wil verkennen. Wandelend langs de rivier maak je kennis met een selectie van historische en hedendaagse gebouwen en werp je een blik op nog komende realisaties. De wandeling heeft o.a. Keizerberg, Vaartkom, Klaverveld, Penitentienenstraat, Leerlooierij, Dijleterrassen en Barbarahof op haar parcours.

De Dijle hielp in de 12de eeuw Leuven ontstaan en gaf de stad eeuwenlang mee vorm. Maar door de aanleg van de vaart en de spoorlijnen verloor de rivier haar economische functie. Omdat ze geregeld overstroomde en haar waterkwaliteit verslechterde, werd ze sinds de 19de eeuw op vele plaatsen in de binnenstad overwelfd en gedegradeerd tot riool.

Gelukkig is die situatie inmiddels gekeerd. Leuven besloot om de Dijle zoveel mogelijk weer zichtbaar te maken in het stadsbeeld. Met elk stadsvernieuwingsproject in de binnenstad wordt ook een nieuw stuk rivier opengelegd en ontsloten. Langzaam maar zeker wordt de Dijle opnieuw de blauwe ruggengraat van de stad.

Praktisch

  • zondag 4 mei om 14 uur
  • zondag 18 mei om 14 uur
  • zondag 1 juni om 14 uur

De wandeling duurt 2 uur
Prijs (begeleide wandeling inclusief een wandelkaart): 10 € / persoon | leden S&A: 5 € / persoon
Inschrijven via inschrijving@stadenarchitectuur.be of 016 22 22 39. Bij inschrijving krijg je alle praktische informatie over vertrekplaats en betaalwijze.

Bookmark and Share

Pop-up terras aan de Dijle

Donderdag 29 augustus zal er een origineel, tijdelijk terras samengesteld uit herbruikbare spullen (van stoelen tot glazen) verschijnen op de Dijleterrassen. Met dit pop-up terras trekken KVLV en De Kringwinkel de kaart van hergebruik en een duurzame levensstijl. Toevallige passanten zullen uitgenodigd worden om er bij een drankje inspiratie op te doen over het hergebruik van spulletjes.

Spullen een tweede of derde leven geven door er iets creatiefs mee te doen en niet alles zo maar af te danken, dat is de doelstelling. Nik Van Gool, nationaal voorzitster KVLV, geeft ter plaatse uitleg bij de aanpak van KVLV. Liebeth De Schamphelaere van KOMOSIE, koepel van Kringwinkels geeft uitleg over de rol van De Kringwinkel, zowel wat hergebruik betreft als op vlak van tewerkstelling.

Bookmark and Share

Spring mee in de Dijle voor proper water

Op zondag 14 juli om 15 uur organiseren de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM), Natuurpunt Leuven en de Afdeling Ecologie, Evolutie en Biodiversiteitsbehoud van de KU Leuven net als talloze andere organisaties in Europa een Big Jump om de aandacht voor propere rivieren scherp te houden.

Terugkeer van de bever
Het recente beververhaal is een mooie aanleiding om actie te voeren voor een rivier met proper water en een intacte structuur. De organisatie is blij dat er bevers in het stadscentrum vertoeven en hoopt dat de aannemers, de stad en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dit ook als extra motivatie zien om resoluut betonnen rivierbeschoeiing links te laten liggen en streekeigen plantgoed aan de oevers te overwegen. Want de bever eet graag nu en dan een boompje. Geen beton, maar ruimte voor spontane natuurontwikkeling in de stad.

Biologische index Dijle stijgt
De waterkwaliteit van de beken en rivieren in het Leuvense is er de laatste jaren flink op vooruit gegaan. De chemische samenstelling is een indicatie voor de waterkwaliteit al is ze slechts een tijdsopname: een lozing kan na een controle gebeuren, maar heeft wel een effect op het waterleven.

Met behulp van de Belgische Biologische Index (van 1=uiterst slecht tot 10=zeer goed) wordt gekeken welke waterdiertjes er in het water zitten: wanneer er veel soorten worden aangetroffen, wil dat zeggen dat het water er goed aan toe is. De VMM neemt geregeld staalnames, maar niet alle waterlopen worden elk jaar bemonsterd. Begin jaren 1990 had de Dijle aan het sportkot een slechte tot matige (4-5) index, die intussen verbeterd is naar goede kwaliteit (7). Ook ten noorden van Leuven doet zich hetzelfde voor, maar daar was het uitgangspunt nog slechter (3). (Bron: www.vmm.be)

Als je nu langs de Dijle in het Arenbergpark wandelt zie je honderden Kokerjuffers en tientallen Weidebeekjuffers, enkele jaren geleden echt een zeldzaamheid. Ook de evolutie van de Voer van een open riool naar een propere beek waarbij ook actieve ingrepen (bv. vispaaiplaats in Bertem) werden gedaan om de beekstructuur weer in orde te krijgen, zijn fantastisch.

Aquafin springt mee op de bres
In Vlaanderen is het gros van het afvalwater afkomstig van huishoudens. Het afvalwater van ± 80% van de Vlamingen wordt gezuiverd in een rioolwaterzuiveringsinstallatie, dankzij de inspanningen van Aquafin. De rest belandt nog steeds, al dan niet via de openbare riolering, ongezuiverd in onze grachten, beken en rivieren. En het zijn net die kleine, vaak verborgen en ingebuisde waterlopen, restanten van oude leibeken en sloten, die nu nog het meest vervuild zijn. Structurele mankementen als een verouderd rioleringssysteem, de slordige ruimtelijke ordening en een zwakke watertoets zijn nog steeds de grote boosdoeners die voorkomen dat we in 2015 zullen voldoen aan de EU Kaderrichtlijn Water. Big Jump springt niet alleen in de bres voor propere waterlopen in het Leuvense, maar in heel Vlaanderen!

De werkpunten in Leuven
Ook in het Leuvense zijn er nog knelpunten, maar ook die is Aquafin aan het wegwerken. Neem bijvoorbeeld de Lemingsbeek, die ontspringt in Hoog-Linden ten zuiden van het Chartreuzenbos (grens Lubbeek-Holsbeek), langs de Kesselberg stroomt en uitmondt in de Vunt. De beek scoorde in 2011 nog een belabberde 2/10. Ondertussen heeft Aquafin de werken van de verbindingsriolering Lemingsbeek fase 2 uitgevoerd en is het afwachten wat de gevolgen zijn. Een andere beek, de leibeek die langs de Vaart en door Wijgmaal stroomt, wordt ook aangepakt door Aquafin. Het beekje, een oude ingekapselde leibeek die achter het voetbalveld van Wijgmaal in de Dijle stroomt, was vele jaren lang het riool van Wijgmaal.

Integraal waterbeheer
Als natuurbehoudverenigingen willen de organisatoren nog een stapje verder gaan dan proper water, ze pleiten ook voor integraal waterbeheer. Ze willen de functie van het winterbed beschermen, overdreven snelle
afvoer van oppervlaktewater tegengaan en het grondwater weer aan de oppervlakte laten komen. Het moet ook duidelijk worden dat water het ordenend principe is bij ruimtelijke ordening en niet andersom: de watertoets is nog te zwak! Er is ook nood aan een duurzame oplossing voor het openzetten van overstorten, waarbij bij hevige regenval het overtollige water in een niet-gescheiden rioolstelsel wordt geloosd in het oppervlaktewater.

Big Jump in hartje Leuven?
De organisatie van Big Jump Heverlee heeft getwijfeld om de Big Jump dit jaar in hartje Leuven (in de Pereboomstraat of aan de Dijleterassen) te laten doorgaan, te meer om net als onze vrienden in Gent en Mechelen te midden van de cafés te jumpen. In’t stad springen zou ook beamen dat het openstellen van de Dijle een zeer goede keuze was, net omdat het zo’n publiekstrekker is. Maar gevaarlijk scherpe schanskorven, mogelijke buikinfecties (tip voor je eerste Jump: niet kopje onder gaan) en de wispelturigheid van de Dijle maken dat de organisatie opnieuw voor de oude plek naast de campus Arenberg (Langestaart in Heverlee) gekozen heeft. Gesprongen wordt er onder het alziende oog van twee redders van de Koninklijke Leuvense Zwemclub.

Programma Big Jump Heverlee op 14 juli

  • Vanaf 14u: infostanden oa VHM, Aquafin en KU Leuven.
  • 15u: BIG JUMP!
  • 15.30u: start geleide wandeling o.l.v. een natuurgids van VHM

Praktisch
Celestijnenlaan te Heverlee. Ter hoogte van de Dijlebrug (Langestaart). Schoeisel is verplicht. Kinderen mogen meespringen, maar wel onder begeleiding van een volwassene.

Bookmark and Share

In the picture: Gezwollen Dijle

De Dijle, Leuven - the river Dyle, Louvain
Foto door Kristel Van Loock

Bookmark and Share

Opening DIJLETERRASSEN za 30 april 2011

Leuven heeft nu ook z’n beach,
ga ook es kijken en geniet er van de rust & het water,
midden in de stad,

een foto-impressie,

.

Het SLAC zorgde voor muzikale omlijsting, Strijkorkest olv. Dirk Vandaele,

.

Schepen Dirk Robbeets,

Harmonieorkest van het SLAC olv. Bart Van den Bosch,

.

Het SLAC Saxofoonensemble olv. Hilde Mertens,

Koor SLAC olv. Hanne-Joost Peeters,

Bookmark and Share

Wateroverlast

Het ziet er naar uit dat de neerslag van de voorbije dagen tot nu toe geen al grote wateroverlast in Leuven veroorzaakt heeft. Maar het niveau van de Dijle is wel tot indrukwekkende niveau’s gestegen. Neem maar een kijkje op de onderstaande foto’s.

Aan de Celestijnenlaan te Heverlee
IMG_4465

Aan de Dijlemolen in het Arenbergpark
IMG_4457

Aan het Arenbergkasteel
IMG_4462

Aan de Volmolen (Tervuursevest) – aan de buitenkant van de ring
IMG_4453

Aan de Volmolen (Tervuursevest) – aan de binnenkant van de ring
IMG_4448

Aan de Dijlemolens
IMG_4444

In het Begijnhof
IMG_4442

Aan de Redingenstraat
IMG_4438

Nogmaals aan de Redingenstraat
IMG_4439

U kan de bovenstaande foto’s ook vergelijken met de foto’s uit dit eerder bericht (van 4 augustus 2008).

Bookmark and Share

Overstromingsvoorspeller

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) geeft inzicht in de waterstanden in Vlaanderen door middel van de site www.overstromingsvoorspeller.be

Op deze site kan je ook de situatie in Leuven bekijken.

Voor specifieke meetpunten kan je ook de waterstanden in detail bekijken, bijvoorbeeld voor het meetpunt op de Dijle aan de Volmolen, waar de Dijle onder de Tervuursevest duikt.

Bookmark and Share

Fiere Dijle

Op 11 oktober  wordt ‘onze’ Pater Damiaan heilig verklaard. Om deze historische gebeurtenis extra in de verf te zetten organiseert de vzw Leuvenement op 2 en 3 oktober 2009 het project “Fiere Dijle“. Dit evenement combineert historiek en technologie. Vijfentwintig hoogtechnologische boten zullen dan de Dijle afvaren, startend in Leuven, waar Damiaan begraven ligt, tot aan Tremelo, zijn geboortedorp. Op elk van deze boten, onbemande “eilandjes”, wordt een episode uit het leven van Damiaan in miniatuur uitgebeeld. Alle boten hebben computers aan boord en beschikken over maar liefst 240 usb-aansluitingen om de miniaturen via 3G aan te sturen. Geen statische stillevens dus, maar echte drijvende werelden, waarbij je ogen te kort komt. Je mist geen detail want iedere boot heeft beweegbare hoge definitie camera’s aan boord. Hoé gedetailleerd en interactief de boten worden, hangt af van hun bouwers: de creatievelingen van technische hogescholen en universiteiten. Om de uitdaging nog wat groter te maken, krijgt elk team van bouwers 100 dagen om van hun vlot een multimediaal spektakel te maken.

Fiere Dijle wordt een gratis totaalmultimedia spektakel op de Dijle voor het hele gezin. Tijdens de avondlijke tocht door de Leuvense binnenstad zullen er daarbij 5000 drijvende kaarsen en LED’s te water worden gelaten; wat in combinatie met de diverse verlichting op de boten, ongetwijfeld voor een feeëriek schouwspel zal zorgen. Daarnaast kan het grote publiek via “Fiere Dijle” ook op een speelse manier kennis maken met de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van micro- en communicatietechnologieën. Via gsm, pda én spelcomputer kunnen de toeschouwers volgen en reageren op wat er op de boten allemaal gebeurt. Maar het gaat nog veel verder: wedstrijden, extra achtergrond over het leven van Damiaan, actuele thema’s gekoppeld aan de waarden waar hij voor stond en nog steeds staat,… de mogelijkheden zijn zo goed als onbeperkt.

Interactiviteit met de toeschouwer ter plaatse en via het internet staat centraal in het event. Fiere Dijle is daardoor niet enkel een viering van de heiligverklaring van Pater Damiaan maar ook een “showcase” voor de allernieuwste Vlaamse technologieën. Een evenement dus dat onze creativiteit en ondernemerschap in de verf zet.

Het project Fiere Dijle wordt georganiseerd door Leuvenement vzw is een initiatief van de overheden (Vlaams-Brabant, de Vlaamse overheid, de steden Leuven en Aarschot, de gemeenten Tremelo, Rotselaar, Haacht en Keerbergen).  De actieve participatie van de partners Agoria en Imec illustreert de interesse van de Vlaamse industrie om, via dit project, het ingenieur-onderwijs en het ondernemen te promoten. Daarnaast is er ook de gewaardeerde steun van de Roger Van Overstraeten Society.

Dat de Vlaamse Overheid belang hecht aan dit innovatieve project, dat perfect kadert binnen het project Vlaanderen in Actie, bleek duidelijk uit de aanwezigheid van zowel (toenmalig) minister Patricia Ceysens als (toenmalig) minister-president Kris Peeters op de persconferentie.

Enkele sfeerbeelden:
Fiere Dijle

Fiere Dijle

Fiere Dijle

Meer info over het project op www.fieredijle.be.

Bookmark and Share

Hoogwater op de Dijle

De hevige regenval in Waals-Brabant heeft gezorgd voor een zeer hoge waterstand in het bekken van de Dijle waardoor er overlast was in enkele dorpen in Waals-Brabant (zie dit bericht bij De Redactie).

De Dijle in het Leuvense kent ondertussen ook een hoge waterstand. Tot nu toe heeft deze hoge waterstand nog niet tot problemen geleid in de Dijlevallei tussen Korbeek-Dijle en Leuven. Enkel in Korbeek-Dijle is het Dijlepad over zo’n 50 meter overstroomd. De hoge waterstand geeft wel aanleiding tot enkele mooie plaatjes van het Dijlelandschap.

IMG_4188

Hieronder bevinden er zich plaatjes van alle bruggen over de Dijle van Korbeek-Dijle tot de ring van Leuven. In de eerste plaats de brug aan de Stationsstraat te Korbeek-Dijle.
IMG_4185

De volgende brug over de Dijle is de E40. Eigenlijk duikt de Dijle onder de snelweg door.
IMG_4192

De volgende plaats om de Dijle droog over te steken is de Celestijnenlaan te Heverlee.
IMG_4200

De eerste brug in het Arenbergpark is het bruggetje aan De Molen.
IMG_4207

Vervolgens is er het Arenbergkasteel.
IMG_4209

Een beetje verder is er een leuk bruggetje voor voetgangers en fietsers.
IMG_4211

De laatste brug in deze reportage is de brug aan de Tervuursevest.
IMG_4217

Geïnteresseerden kunnen de real time waterstanden van het Dijlebekken op een site van de Vlaamse Overheid raadplegen.

Bookmark and Share