Posts getagd met ‘diversiteit’

Stad Leuven tekent tegen racisme en zet diversiteit in de verf

21 maart is de Internationale Dag tegen Racisme. De stad Leuven zet samen met Unia (het vroegere Meldpunt Discriminatie en het Interfederaal Gelijkekansencentrum) in op gelijke kansen voor iedereen.

De meeste meldingen en vragen bij Unia en bij Unia regio Leuven gaan over racisme: racistisch pestgedrag op de werkvloer, racisme in het openbaar vervoer en in het uitgaansleven … Los van individuele verhalen bevestigt onderzoek dat origine bepalend blijft voor waar iemand terechtkomt op de arbeidsmarkt en voor de kansen die iemand krijgt in het onderwijs of op de huisvestingsmarkt. De stad Leuven zet, samen met Unia regio Leuven, in op gelijke kansen voor iedereen, ongeacht iemands origine.

Vorig jaar voerde Unia samen met de dienst diversiteit en gelijke kansen van de stad Leuven actie om meer aandacht te vragen voor hooggeschoolden van vreemde herkomst in het aanwervingsbeleid van de stad. De stad werkt twee initiatieven uit om deze groep meer kansen te geven. Hiermee toont ze aan ze veel belang hecht aan de integratie van personen van vreemde origine op de arbeidsmarkt. Op termijn ambieert ze zelf een voorbeeldrol op dit vlak.

Het engagement van de stad gaat echter nog verder. De stad Leuven ondertekent vandaag een intentieverklaring om op 21 maart volgend jaar toe te treden tot de ‘Europese Coalitie van steden tegen Racisme’ (ECCAR). ECCAR is lid van de International Coalition of Cities against Racism van de UNESCO. Leuven engageert zich om een tienpuntenplan op te stellen waarin ze aangeeft hoe ze concreet werk wil maken van gelijke kansen en racismebestrijding. De acties situeren zich op het vlak van onderwijs, huisvesting, cultuur, arbeid …

Het stadsbestuur roept ook de eigen diensten op om iedereen gelijk-waardig te behandelen door buttons uit te delen aan de medewerkers van de stad, de politie en het OCMW. Kunstenaar Marin zal hen vergezellen en voor elke dienst een karikatuur maken van diverse personeelsleden.

De karikaturen worden nog tot en met vrijdag 25 maart tentoongesteld aan de onthaalbalie van het stadskantoor. Je kan je ze vrij komen bezichtigen tijdens de openingsuren van het stadskantoor.

Bookmark and Share

Vreemde betoging op vrijdag 18 maart

Uit goede bron hebben we vernomen dat komende vrijdag marktdag wel eens opgeschrikt zou kunnen worden door een stel vreemde betogers.

“Wie wil er nu hetzelfde zijn?” zegt Nathalie Peeters, één van de organisatoren, “het zijn juist onze individuele keuzes die ons mooi en interessant maken”.
“En daarnaast is het ook wel een beetje om de mensen te helpen nadenken,” vult Rosa aan, een van de bejaarden die manifesteert voor ‘Slow Motion’, één van de vele thema’s van deze betoging. “Als ze de blinden maar op het juiste pad houden, dan is het goed, want dàt zijn kadeekes!” De andere thema’s, trubbels en co verklappen we nog niet, daarvoor moeten jullie zelf maar gaan kijken!

Het geheel is de aanzet tot een event op de Grote Markt, dat onder de naam ‘DiverCity’ de diversiteit in de stad Leuven belicht. Want diversiteit is meer dan een andere kleur, het heeft ook te maken met andere fysieke en culturele kenmerken, smaken en levenskeuzes!

Het is dit dat Felicia Denys en Hans De Roey, organisatoren van DiverCity en laatstejaarsstudenten Project Kunstvakken aan Groep T, stevig in de verf willen zetten. Hans de Roey: “Om 11u30 vindt er op de Grote Markt een ongewone, ludieke en hartverwarmende flashmob plaats. De tweedejaarsstudenten PKV realiseren ter plaatse een verrassingsact met de medewerking van een heel diverse groep: o.a. lagere schoolkinderen van methodeschool De Grasmus, senioren van woon- en zorgcentrum Ter Putkapelle, participanten van een Leuvense buurtwerking die sociale projecten opzet voor kansarmen en de internationale studenten van de ‘International Educating Class’- van GroepT – Leuven Education College.” Felicia voegt eraan toe: “Ze zijn allemaal heel enthousiast om mee te werken. Het is natuurlijk heel leuk om het publiek te verrassen en te vergasten op vreemde slogans en een warm slot”.

En dat is slechts het begin voor de participanten en hun toeschouwers. Want nieuwsgierige passanten kunnen verder nog een wens op een vlag zetten en laten waaien in de wind, zich laten fotograferen met een paar diverse vrienden en/of onbekenden op een fluweelrode bank, meespelen in een stop motion filmpje, en nog veel meer.

Want diversiteit vult aan, versterkt en opent de blik. DiverCity for all!

Bookmark and Share

Week van de diversiteit

Diversiteit komt hoe langer hoe meer onder de aandacht, zo ook tijdens de week van de diversiteit. LOKO, de Leuvense studentenraad, organiseert daarom een aantal activiteiten in de week van 30 maart. Zo wordt o.a. op dinsdag dyslexie (de leerstoornis die iedereen wel van naam kent, maar niet zozeer qua inhoud) onder de spotlights geplaatst. Meer uitleg en het volledige programma is hier te vinden.

week-van-de-diversiteit

Bookmark and Share